Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1146

Page 1146

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਧਨਾ ॥ ఓ దేవుడా, నామ సంపదతో మీరు ఆశీర్వదించే ఆధ్యాత్మికంగా పేద వ్యక్తి,
ਅਨਿਕ ਪਾਪ ਜਾਹਿ ਨਿਰਮਲ ਮਨਾ ॥ అతని చేసిన లెక్కలేనన్ని పాపాలు అదృశ్యమవుతాయి మరియు అతని మనస్సు నిష్కల్మషంగా మారుతుంది.
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ ਭਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਨਾਮ ॥੧॥ ఓ దేవుడా, నీ నామముతో మీరు ఆశీర్వదించే ఆ భక్తుడా, అతని మనస్సు యొక్క అన్ని కోరికలు నెరవేరి, అతని పనులన్నీ నెరవేరతాయి. || 1||
ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥ సర్వాధిపతియైన దేవుని భక్తి ఆరాధన ఫలప్రదమైనది.
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అన్ని పనులు చేయడానికి మరియు పూర్తి చేయడానికి గురు-దేవుడు అన్ని శక్తివంతమైనవాడు; ఎవరూ అతని తలుపు నుండి ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళరు. || 1|| విరామం||
ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥ ఓ దేవుడా, మీరు అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తి యొక్క రుగ్మతను నాశనం చేస్తారు,
ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗੁ ॥ బాధలో ఉన్న వ్యక్తి దుఃఖాన్ని తొలగించి,
ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ ਥਾਨਿ ਬੈਠਾਵਹੁ ॥ ఓ' దేవుడా, సమాజంలో స్థానం లేని వ్యక్తి, మీరు ఒక గొప్ప స్థానాన్ని అందిస్తారు,
ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ॥੨॥ మరియు మీ భక్తి సేవకు మీ భక్తుణ్ణి జోడించండి. || 2||
ਨਿਮਾਣੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤੋ ਮਾਨੁ ॥ ఓ' దేవుడా! ఎక్కడా గౌరవించబడని వ్యక్తికి మీరు గౌరవాన్ని ప్రదానం చేశారు.
ਮੂੜ ਮੁਗਧੁ ਹੋਇ ਚਤੁਰ ਸੁਗਿਆਨੁ ॥ పూర్తిగా మూర్ఖుడు తెలివైనవాడు మరియు ఆధ్యాత్మికజ్ఞాని అవుతాడు
ਸਗਲ ਭਇਆਨ ਕਾ ਭਉ ਨਸੈ ॥ ਜਨ ਅਪਨੇ ਕੈ ਹਰਿ ਮਨਿ ਬਸੈ ॥੩॥ దేవుడు తన భక్తుని మనస్సులో వ్యక్తమైనప్పుడు, భయంకరమైన విషయాల పట్ల అతని భయమంతా పారిపోతుంది. || 3||
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੂਖ ਨਿਧਾਨ ॥ సర్వోన్నత దేవుడు ఖగోళ శాంతికి నిధి.
ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ॥ దేవుని అద్భుతమైన పేరు అన్ని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క సారాంశం.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਟਹਲੈ ਲਾਏ ॥ దేవుడు పరిశుద్ధుల వినయసేవకు నిమగ్నులగు కనికరమును అనుగ్రహి౦చుచును.
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥੨੩॥੩੬॥ ఓ నానక్, అలాంటి వ్యక్తి సాధువుల సాంగత్యంలో ఉండటం ద్వారా దేవునిలో విలీనం అవుతాడు. || 4|| 23|| 36||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥ పరిశుద్ధుల సాంగత్యంలో ఉ౦డడ౦ ద్వారా దేవుడు ఒకరి హృదయ౦లో వ్యక్తమవుతు౦టాడు.
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਦੁਰਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥ సాధువుల సాంగత్యంలో, పాపపు ఆలోచనలన్నీ మనస్సు నుండి అదృశ్యమవుతాయి.
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ సాధువుల సాంగత్యంలో, ఒకరి జీవన విధానం నిష్కల్మషంగా మారుతుంది,
ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੋਇ ਏਕ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ మరియు సాధువుల సాంగత్యంలో, దేవుని ప్రేమతో నిండి ఉంటుంది. || 1||
ਸੰਤ ਮੰਡਲੁ ਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ పరిశుద్ధ స౦ఘ౦ ఆ స్థల౦ పేరు,
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఇక్కడ దేవుని స్తుతి మాత్రమే పాడతారు. || 1|| విరామం||
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਰਹੈ ॥ సాధువుల సాంగత్యంలో ఉండటం ద్వారా జనన మరణాల చక్రం ముగుస్తుంది.
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਮੁ ਕਿਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥ సాధువుల సాంగత్యంలో, మరణ భయం ఎవరినీ భయపెట్టదు.
ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ॥ సాధువుల సాంగత్యంలో ఒకరి ప్రసంగం నిష్కల్మషంగా మారుతుంది,
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੨॥ ఎందుకంటే కేవలం దేవుని నామాన్ని మాత్రమే సాధువుల సాంగత్యంలో పఠిస్తున్నారు. || 2||
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ సాధువుల సాంగత్యంలో, దుర్గుణాలకు వ్యతిరేకంగా ఒకరి మనస్సు స్థిరంగా మారుతుంది.
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨੁ ॥ సాధువుల సాంగత్యంలో అన్ని రకాల పాపాలు నాశనమైపోయాయి.
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ ॥ సాధువుల సాంగత్యంలో, దేవుని యొక్క నిష్కల్మషమైన ప్రశంసలు పాడబడతాయి.
ਸੰਤਸੰਗਿ ਹਉਮੈ ਦੁਖ ਨਸਾ ॥੩॥ సాధువుల సాంగత్యంలో, అహంకారం యొక్క బాధ అదృశ్యమవుతుంది. || 3||
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸੁ ॥ సాధువుల సాంగత్యం యొక్క యోగ్యత ఎన్నడూ నాశనం కాదు.
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ సద్గుణాల నిధి అయిన దేవుడు సాధువుల సాంగత్యంలో నివసిస్తాడు.
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਠਾਕੁਰ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ సాధువుల సాంగత్యం గురుదేవుని నివాసం.
ਨਾਨਕ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥੨੪॥੩੭॥ ఓ నానక్, దేవుడు సాధువుల సాంగత్యంలో మరియు ద్వారా ద్వారా ముడిపడి ఉంటాడు. || 4|| 24|| 37||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਰੋਗੁ ਕਵਨੁ ਜਾਂ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ॥ దేవుడు స్వయంగా ఒక వ్యక్తిని రక్షి౦చినప్పుడు, అప్పుడు ఆయన దగ్గరకు ఏ వ్యాధి వస్తుంది?
ਤਿਸੁ ਜਨ ਹੋਇ ਨ ਦੂਖੁ ਸੰਤਾਪੁ ॥ మరియు ఏ బాధ లేదా దుఃఖం ఆ వ్యక్తిని బాధించలేవు.
ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ దేవుడు కృపను అనుగ్రహి౦చువాని మీద
ਤਿਸੁ ਊਪਰ ਤੇ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥੧॥ అతను (దేవుడు) తన తలపై మరణ భయాన్ని తొలగిస్తాడు. || 1||
ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ దేవుని పేరు మాత్రమే ఒకరి సహాయ౦, మద్దతు మాత్రమే.
ਜਿਸੁ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈ ਜਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎవరైతే దేవుని నామమును ప్రేమతో స్మరిస్తారో, వారు అంతర్గత శాంతిని పొందుతారు మరియు మరణం యొక్క రాక్షసుడు (భయం) కూడా అతని దగ్గరకు రాదు. || 1|| విరామం||
ਜਬ ਇਹੁ ਨ ਸੋ ਤਬ ਕਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ ॥ ఈ మానవుడు లేనప్పుడు, అప్పుడు దేవుడు తప్ప మరెవరో మనిషిని సృష్టించగలరు?
ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥ ఏ ప్రాథమిక అంశాల నుండి, దేవుడు ఒక అందమైన మనిషిని సృష్టించాడు.
ਆਪਹਿ ਮਾਰਿ ਆਪਿ ਜੀਵਾਲੈ ॥ అతను స్వయంగా నాశనం చేస్తాడు మరియు అతను జీవితాన్ని ఇస్తాడు.
ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਕਉ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ॥੨॥ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన భక్తుని ప్రేమిస్తాడు. || 2||
ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਹੁ ਤਿਸ ਕੈ ਹਾਥ ॥ ప్రతిదీ దేవుని నియంత్రణలో ఉందని అర్థం చేసుకోండి.
ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥ నా దేవుడు గురువు లేని వాళ్లకు గురువు.
ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤਾ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ॥ దుఃఖాన్ని నాశనం చేసేవాడు అతని పేరు.
ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਤਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੩॥ ఓ సహోదరుడా, తన స్తుతిని పాడగా, మీరు అంతర్గత శాంతిని కనుగొంటారు. || 3||
ਸੁਣਿ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤਨ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ఓ' గురు-దేవుడా, మీరు మీ సాధువుల ప్రార్థన వినండి.
ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਰੈ ਪਾਸਿ ॥ సాధువులు తమ మనస్సును, జీవితాన్ని మరియు సంపదను మీకు అప్పగిస్తారు.
ਇਹੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਏ ॥ ఓ దేవుడా, ఈ ప్రపంచం మొత్తం మీరు సృష్టించారు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటారు,
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/