Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1132

Page 1132

ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥੩॥ దేవుడు వ్యక్త౦ చేసే మనస్సులో ఉన్నవారు, తమ హృదయ౦లో దేవుని నామాన్ని ని౦ది౦చడ౦ ద్వారా నీతియుక్త౦గా జీవిస్తారు. || 3||
ਘਰੁ ਦਰੁ ਮਹਲੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥ సత్య గురువు తన హృదయంలో దేవుని ఉనికిని వెల్లడించిన వ్యక్తి, అతని ప్రేమను చూసి సంతోషిస్తాడు.
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹੈ ਸੁ ਭਲਾ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥੪॥੬॥੧੬॥ ఓ' నానక్, గురువు యొక్క దైవిక పదం ఏమి చెప్పినా, ఆ వ్యక్తి దానిని మంచిగా అంగీకరిస్తాడు మరియు దేవుని పేరును ధ్యానిస్తాడు. || 4|| 6|| 16||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భయిరవ్, మూడవ గురువు:
ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰ ॥ ఓ సోదరా, గురువు యొక్క దివ్యవాక్యాన్ని ప్రతిబింబించడం ద్వారా, మీ మనస్సు యొక్క కోరికలను మనస్సులోనే ఉంచండి.
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਵੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥ పరిపూర్ణుడైన గురువు నుండి ఈ అవగాహనను పొందిన వాడు జనన మరణ చక్రంలో పడడు. || 1||
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ఓ' నా మనసా, దేవుని నామాన్ని జీవితానికి మద్దతుగా చేసే వ్యక్తి,
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਇਛ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ గురువు కృపవలన ఆయన అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక హోదాను పొందుతాడు; ఓ' నా మనసా! మనస్సు యొక్క అన్ని కోరికలను నెరవేర్చగల సామర్థ్యం దేవుడు. || 1|| విరామం||
ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ఓ' నా మనసా, దేవుడు అందరిలో వ్యాప్తి చేస్తున్నాడు, కానీ గురువు బోధనలు లేకుండా, ఒకరికి అది అర్థం కాదు.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥ గురుకృప వలన నా ప్రియదేవుడైన నా మనస్సును వ్యక్తము చేసినవాడు, ఆయన ఎల్లప్పుడూ తన పాటలని పాడును.|| 2||
ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਹਿ ॥ దేవుడు మాత్రమే సౌఖ్యాలు మరియు ఆనందాల యొక్క ప్రదాత, మరియు మరెక్కడా వాటిని పొందలేడు.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਆ ਦਾਤਾ ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ ॥੩॥ సత్య గురువు బోధనలను పాటించని వారు చివరికి విచారంగా బయలుదేరుతారు. || 3||
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਦੁਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥ సత్య గురు బోధలను అనుసరించడం ద్వారా, మనిషి శాశ్వతమైన అంతర్గత శాంతిని పొందుతాడు, మరియు ప్రపంచ దుఃఖాలు మరియు బాధలు అతనిని ఇక ఏమాత్రం బాధించవు.
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥੧੭॥ దేవుని భక్తి ఆరాధనావసరాన్ని పొందే ఓ నానక్, అతని ఆత్మ దివ్య కాంతితో కలిసిపోయింది.|| 4|| 7|| 17||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భాయిరవ్, మూడవ గురువు:
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਜਗਤੁ ਬਉਰਾਨਾ ਭੂਲਾ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥ గురుబోధలను పాటించకుండా ప్రపంచం మొత్తం వెర్రిగా ఉంది, ప్రజలు భ్రాంతిలో తిరుగుతూ, దుర్గుణాల దెబ్బలను భరిస్తూ ఉంటారు. || 4|| 7|| 17||
ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਦਰ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ వారు జనన మరణ చక్ర౦లో చిక్కుకుపోతారు, ఎల్లప్పుడూ దుఃఖాన్ని సహిస్తారు, దేవుని ఉనికి గురి౦చి పూర్తిగా తెలియదు. || 1||
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥ ఓ’ నా మనసా, ఎల్లప్పుడూ సత్య గురువు యొక్క ఆశ్రయంలో ఉండండి మరియు అతని బోధనలను అనుసరించండి.
ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਸਦ ਲਾਗਾ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ గురుబోధలను పాటించే వారికి దేవుని పేరు ఎల్లప్పుడూ ప్రీతికరమైనది; గురువాక్యం ద్వారా, అతను దుర్గుణాల భయంకరమైన ప్రపంచ సముద్రం గుండా తీసుకువెళ్ళబడ్డాడు. || 1|| విరామం||
ਭੇਖ ਕਰੈ ਬਹੁਤੁ ਚਿਤੁ ਡੋਲੈ ਅੰਤਰਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ఓ' నా స్నేహితులారా, వివిధ పవిత్ర దుస్తులు ధరించి, ఆచారాలు చేసే వ్యక్తి, అతని మనస్సు కామం, కోపం మరియు అహంతో నిండి ఉంది కాబట్టి చాలా ఊగిసలాలాడుతున్నాయి.
ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਾ ਭੂਖ ਅਤਿ ਬਹੁਤੀ ਭਉਕਤ ਫਿਰੈ ਦਰ ਬਾਰੁ ॥੨॥ ఆ వ్యక్తిలో లోతుగా మాయ పట్ల తీవ్రమైన కోరిక ఉంది, మరియు (ఆ కోరికను నెరవేర్చడానికి) అతను కుక్కలా అటూ ఇటూ మొరుగుతున్నాడు. || 2||
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹਿ ਤਿਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਿ ॥ గురు దివ్యవాక్యం ద్వారా మనస్సును నియంత్రించే వారు ఆధ్యాత్మికంగా పునరుజ్జీవం పొందుతారు మరియు దుర్గుణాల నుండి స్వేచ్ఛను పొందడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొంటారు.
ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੩॥ వారు ఎల్లప్పుడూ లోతైన శాంతి మరియు ప్రశాంతతను కలిగి ఉంటారు, ఎందుకంటే వారు దేవుని పేరును వారి హృదయాలలో పొందుపరచారు. || 3||
ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਕਰਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥ అది దేవునికి నచ్చినట్లుగా, అతను జీవన ప్రయాణంలో దానికి అనుగుణంగా వ్యవహరించేలా చేస్తాడు మరియు దీని గురించి ఏమీ చేయలేడు.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੮॥੧੮॥ ఓ నానక్, గురువు బోధనలను అనుసరించి, గురువు మాటను తన మనస్సులో ప్రతిష్ఠించిన దేవుని నామాన్ని స్మరించుకోవడం ద్వారా గౌరవాన్ని పొందాడు. || 4||8|| 18||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భయిరవ్, మూడవ గురువు:
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੁਆਇਆ ਦੁਖੁ ਖਟੇ ਦੁਖ ਖਾਇ ॥ మాయపట్ల అహం, ప్రేమ కారణంగా నీతివంతమైన జీవన మార్గం నుంచి తప్పుదారి పట్టిన వ్యక్తి, తనకు బాధ, దుఃఖాన్ని కలిగించే పనులు చేస్తూనే ఉంటాడు.
ਅੰਤਰਿ ਲੋਭ ਹਲਕੁ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ਬਿਨੁ ਬਿਬੇਕ ਭਰਮਾਇ ॥੧॥ అతను దురాశ యొక్క తీవ్రమైన స్త్రీతో బాధపడుతున్నాడు మరియు పిచ్చి కుక్కవలె, అతను ఎటువంటి వివేచన లేని జ్ఞానం లేకుండా తిరుగుతాడు. || 1||
ਮਨਮੁਖਿ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੈਸਾਰਿ ॥ ఈ ప్రపంచంలో స్వీయ-అహంకార వ్యక్తి యొక్క జీవితం,
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕਦੇ ਨ ਲਾਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎందుకంటే ఆయన తన కలలలో కూడా దేవుని నామాన్ని ఎన్నడూ గుర్తుచేసుకోలేదు, మరియు దేవుని ప్రేమతో ఎప్పుడూ నిండిపోలేదు. || 1|| విరామం||
ਪਸੂਆ ਕਰਮ ਕਰੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ॥ ఆత్మఅహంకారి అయిన వ్యక్తి జంతువులా ప్రవర్తిస్తాడు, అబద్ధాన్ని ఆచరించడం తప్పుడు ఫలితాలను మాత్రమే తెస్తుందని గ్రహించడు.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਖੋਜਿ ਲਹੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੨॥ సత్య గురువును కలిసి, ఆయన బోధనలను అనుసరించినప్పుడు మాత్రమే, అతని బుద్ధి మాయ ప్రేమ నుండి పక్కకు తిరుగుతుంది; కానీ అరుదైన వ్యక్తి మాత్రమే దేవుణ్ణి కోరుకుంటాడు మరియు గ్రహిస్తాడు. || 2||
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਵਸਿਆ ਪਾਇਆ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ఓ' నా స్నేహితులారా, ఎల్లప్పుడూ దేవుని పేరును తన మనస్సులో పొందుపరచుకునే వ్యక్తి, అతను సద్గుణాల నిధి అయిన దేవుణ్ణి గ్రహిస్తాడు.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੩॥ గురువు కృపవల్ల ఆయన భగవంతుణ్ణి గ్రహిస్తాడు. అతని మనస్సు యొక్క అహంకార గర్వం అదృశ్యమవుతుంది. || 3||
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ సృష్టికర్త తానే ప్రవర్తి౦చాడు, అ౦దరూ ప్రవర్తి౦చడానికి కారణమవుతాడు; ఆయన మనలను నీతిమ౦తమైన జీవన మార్గ౦లో ఉ౦చాడు.
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/