Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1128

Page 1128

ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎందుకంటే ఇటువంటి అహంకారం అనేక సామాజిక చెడులను పెంచుతుంది. || 1|| విరామం||
ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ఓ’ నా మిత్రులారా, ప్రతి ఒక్కరూ (హిందువులలో) వారి సామాజిక స్థితిని సూచించే నాలుగు వేర్వేరు కులాలు ఉన్నాయి (అవి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైష్ మరియు శూద్రులు).
ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥੨॥ కానీ సృష్టి మొత్తం ఒకే దివ్యకాంతి (దేవుడు) నుండి ఉద్భవించిందని వారు గ్రహించరు. || 2||
ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਂਡੇ ਘੜੈ ਕੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ॥੩॥ ఒకే మట్టి నుండి అనేక విభిన్న ఆకారాల కుండలను కుమ్మరి ఫ్యాషన్ చేసినట్లే, దేవుడు ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఒకే ప్రాథమిక అంశాల నుండి సృష్టించాడు. || 3||
ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਦੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ ॥ మానవ శరీరం ఐదు మూలకాలతో రూపొందించబడింది (భూమి, ఈథర్, గాలి, నీరు మరియు అగ్ని)
ਘਟਿ ਵਧਿ ਕੋ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥੪॥ ఈ మూలకాలు ఒక కులానికి చెందిన మానవుల్లో ఇంచుమించు ఉన్నాయని ఎవరూ చెప్పలేరు). || 4||
ਕਹਤੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜੀਉ ਕਰਮ ਬੰਧੁ ਹੋਈ ॥ నానక్ ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరి గత పనుల ఆధారంగా విధికి కట్టుబడి ఉన్నారని చెప్పారు,
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੧॥ మరియు సత్య గురువు బోధనలను కలుసుకోకుండా మరియు అనుసరించకుండా, ఈ బంధాల నుండి రక్షణ పొందలేరు. || 5|| 1||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భాయిరావ్, మూడవ గురువు:
ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਿਹੀ ਪੰਡਿਤ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ ਏ ਸੂਤੇ ਅਪਣੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੧॥ యోగులు, గృహస్థులు, మత పండితులు, మరియు వారి వర్గవాద దుస్తుల్లో ఉన్న నకిలీ సాధువులు అందరూ తమ సొంత సామాజిక హోదా యొక్క అహంలో మునిగి ఉన్నారు. || 1||
ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਮਾਤਾ ਰਹਿਆ ਸੋਇ ॥ వారు లోక సంపద యొక్క ప్రభావంతో మునిగిపోతారు మరియు వారు తమ విలువైన శ్వాసలను దోచుకు౦టున్నారనే విషయం వారికి తెలియదు.
ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਨ ਮੂਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కానీ మెలకువగా ఉన్నవారు (మరియు లోకప్రలోభాలు మరియు అంతర్గత శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉన్నవారు), దుష్ట ప్రేరణలచే దోచుకోబడరు. || 1|| విరామం||
ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ॥ సత్య గురువును కలుసుకుని, ఆయన బోధనలతో ఆశీర్వదించబడిన వాడు మాత్రమే, తప్పుడు లోక ప్రలోభాలు మరియు దుష్ట ప్రేరణల పట్ల మెలకువగా మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటాడు.
ਪੰਚ ਦੂਤ ਓਹੁ ਵਸਗਤਿ ਕਰੈ ॥੨॥ అలాంటి వ్యక్తి ఐదు రాక్షసులను (కామం, కోపం, దురాశ, అనుబంధం మరియు అహం) అదుపులో ఉంచుతాడు. || 2||
ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥ వాస్తవికత యొక్క సారాంశాన్ని (దేవుడు) ఆలోచించే వ్యక్తి ఆధ్యాత్మికంగా మేల్కొని, దుష్ట ప్రేరణల గురించి తెలుసని ఉంటాడు.
ਆਪਿ ਮਰੈ ਅਵਰਾ ਨਹ ਮਾਰੈ ॥੩॥ అతను తన స్వీయ అహంకారాన్ని చంపుతాడు, మరియు మరెవరికీ హాని చేయడు. || 3||
ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ ਪਰਕਿਰਤਿ ਛੋਡੈ ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥ ఆ వ్యక్తి మాత్రమే దేవుణ్ణి గ్రహించి, లోకఅనుబంధాల పట్ల ప్రేమను వదులుకునే మాయ పట్ల ప్రేమకు మేల్కొని ఉంటాడు. || 4||
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਵਿਚਿ ਜਾਗੈ ਕੋਇ ॥ నాలుగు సామాజిక కులాలలో (బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైష్ మరియు శూద్రులు) మాత్రమే మాయ యొక్క దాడిపట్ల మెలకువగా మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటారు.
ਜਮੈ ਕਾਲੈ ਤੇ ਛੂਟੈ ਸੋਇ ॥੫॥ అలాంటి వ్యక్తి జనన మరణాల చక్రం నుంచి తప్పించుకుంటాడు. || 5||
ਕਹਤ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਜਾਗੈ ਸੋਇ ॥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤ੍ਰੀ ਹੋਇ ॥੬॥੨॥ నానక్ ఇలా అ౦టున్నాడు, దైవిక జ్ఞాన౦ యొక్క ఆయి౦ట్ను తన కళ్ళకు అన్వయి౦చుకు౦టున్న వ్యక్తి మెలకువగా ఉ౦టాడు, తప్పుడు లోకఆకర్షణల గురించి తెలుస్తో౦ది. || 6|| 2||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భాయిరావ్, మూడవ గురువు:
ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਅਪਣੀ ਸਰਣਾਈ ॥ దేవుడు తన ఆశ్రయ౦లో ఉ౦చుకు౦టున్నవాడు,
ਸਾਚੇ ਲਾਗੈ ਸਾਚਾ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥੧॥ ఆయన దేవుని నామానికి అనుగుణ౦గా ఉ౦టాడు, ఆయన నామ ప్రతిఫలాలను పొ౦దాడు. || 1||
ਰੇ ਜਨ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰਹੁ ਪੁਕਾਰਾ ॥ ఓ మనిషి, మీరు ఎవరిని సహాయం అడుగుతారు?
ਹੁਕਮੇ ਹੋਆ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారం ఉనికిలోకి వచ్చింది, మరియు ప్రతిదీ అతని సంకల్పం ప్రకారం జరుగుతోంది. || 1|| విరామం||
ਏਹੁ ਆਕਾਰੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਧਾਰਾ ॥ ఓ' దేవుడా, ఈ మొత్తం విశ్వం మీ స్వంత సృష్టి.
ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸੈ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ ॥੨॥ మీరు దానిని క్షణంలో నాశనం చేయవచ్చు, మరియు దానిని పునఃసృష్టించడానికి మీకు ఒక్క క్షణం కూడా సమయం పట్టదు. || 2||
ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ దేవుడు ఈ లోక నాటకమును చూపిన ఆయన కృపవలన
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ గురుకృపచే ఆయన అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సాధిస్తాడు.|| 3||
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਇ ॥ నానక్ ఇలా అంటాడు, ఎవరినైనా చంపడానికి మరియు పునరుద్ధరించడానికి దేవునికి మాత్రమే శక్తి ఉంది,
ਐਸਾ ਬੂਝਹੁ ਭਰਮਿ ਨ ਭੂਲਹੁ ਕੋਇ ॥੪॥੩॥ ఈ సత్యాన్ని గ్రహించి భ్రాంతిలో తిరగవద్దు. || 4|| 3||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భాయిరావ్, మూడవ గురువు:
ਮੈ ਕਾਮਣਿ ਮੇਰਾ ਕੰਤੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ నేను ఆత్మ వధువును మరియు సృష్టికర్త నా వరుడు.
ਜੇਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥੧॥ అతను నాకు ప్రేరణ నిస్తున్నప్పుడు, నేను నా జీవితాన్ని అలంకరిస్తాను. || 1||
ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗੁ ॥ అది ఆయనకు ప్రీతినికలిగినప్పుడు, ఆయన నన్ను తనతో ఐక్యం చేస్తాడు.
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ నేను నా శరీరాన్ని మరియు మనస్సును గురు-దేవునికి అప్పగించాను. || 1|| విరామం||
ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ॥ ਜਾਂ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੨॥ ఓ' నా స్నేహితుడా, ఎవరైనా నన్ను ప్రశంసించినా లేదా దూషించినా, ఇప్పుడు అది నాపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపదు, ఎందుకంటే దేవుడు అందరిలో ప్రవేశిస్తాడా అని నేను గ్రహించాను.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਿਰਮ ਕਸਾਈ ॥ గురువు గారి దయవల్ల ఆయన ప్రేమ నన్ను మంత్రముగ్ధులను చేసింది.
ਮਿਲਉਗੀ ਦਇਆਲ ਪੰਚ ਸਬਦ ਵਜਾਈ ॥੩॥ నేను ఆ కరుణామయుడైన దేవుణ్ణి కలుస్తాను (అలాంటి ఆనందకరమైన మానసిక స్థితిలో, వంటి) ఐదు దైవిక మధురగీతాలను ప్లే చేస్తాను
ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਇ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੪॥ దేవుడు తనతో ఐక్యమైన ఒక వ్యక్తిని కలవకుండా ఆపడానికి ఎవరైనా ఏమి చేయగలరని నానక్ వినయంగా అడుగుతాడు. || 4|| 4||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భాయిరావ్, మూడవ గురువు:
ਸੋ ਮੁਨਿ ਜਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ ॥ ఆయన ఒక్కడే తన మనస్సు యొక్క ద్వంద్వత్వాన్ని లొంగదీసే నిశ్శబ్ద ఋషి,
ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥ తన ద్వంద్వత్వాన్ని అణచివేసి, ఆయన దేవుని గురి౦చి ఆలోచిస్తాడు. || 1||
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥ ఓ సోదరుదశా, ఎవరైనా తన స్వంత మనస్సును అన్వేషించాలి.
ਮਨੁ ਖੋਜਤ ਨਾਮੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మనస్సును అన్వేషించడం ద్వారా, ప్రపంచంలోని మొత్తం తొమ్మిది సంపదలను కలిగి ఉన్న విలువైన నామాన్ని అందుకుంటారు. || 1|| విరామం||
ਮੂਲੁ ਮੋਹੁ ਕਰਿ ਕਰਤੈ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ లోకప్రేమ, అనుబంధాలు అనేవి సృష్టికర్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన పునాదులు.
ਮਮਤਾ ਲਾਇ ਭਰਮਿ ਭੋੁਲਾਇਆ ॥੨॥ నా స్వ౦తతో లోకాన్ని జతచేస్తూ, దేవుడు దాన్ని స౦దేహ౦తో తప్పి౦చాడు. || 2||
ਇਸੁ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪਰਾਣਾ ॥ మన తీరని కోరికల కారణంగా మనం ఈ మానవ శరీరాన్ని మరియు శ్వాసలను పొందుతాము (మరియు మేము జనన మరియు మరణ చక్రాల గుండా వెళుతున్నాము).
ਮਨ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਿ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥ మన మనస్సులో ప్రతిబింబించడం ద్వారా, దేవుని చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మరియు పాటించడం ద్వారా మనం తిరిగి దేవునితో విలీనం అవుతాం. || 3||
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/