Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1126

Page 1126

ਸਾਚ ਸਬਦ ਬਿਨੁ ਕਬਹੁ ਨ ਛੂਟਸਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਭਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దేవుని స్తుతి యొక్క దైవిక పదం లేకుండా, మీరు ప్రపంచ బంధాల నుండి ఎన్నడూ విడుదల కాలేరు మరియు మీ జీవితం వృధా అవుతుంది. || 1|| విరామం||
ਤਨ ਮਹਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਹਉ ਮਮਤਾ ਕਠਿਨ ਪੀਰ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ఓ' మనిషి, మీ శరీరంలో కామం, కోపం, దురాశ మరియు ప్రపంచ అనుబంధం ఉన్నాయి, ఇవి తీవ్రమైన బాధాకరమైన బాధను కలిగిస్తున్నాయి.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਇਨ ਬਿਧਿ ਤਰੁ ਤੂ ਤਾਰੀ ॥੨॥ గురువు బోధనలను అనుసరించి, భగవంతుని ధ్యానించండి మరియు మీ నాలుకతో దానిని ఆస్వాదించండి; ఈ విధంగా మీరు దుర్గుణాల యొక్క ప్రపంచ సముద్రం గుండా దాటుతారు. || 2||
ਬਹਰੇ ਕਰਨ ਅਕਲਿ ਭਈ ਹੋਛੀ ਸਬਦ ਸਹਜੁ ਨਹੀ ਬੂਝਿਆ ॥ ఓ సోదరా, దేవుని స్తుతికి మీ చెవులు చెవిటివిగా ఉన్నాయి, మీ తెలివితేటలు లోపభూయిష్టంగా మారాయి, అయినప్పటికీ మీరు గురువు మాట యొక్క శాంతి మరియు సమతుల్యతను అర్థం చేసుకోలేదు.
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਮੁਖਿ ਹਾਰਿਆ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧੁ ਨ ਸੂਝਿਆ ॥੩॥ మీ మనస్సు యొక్క నిర్దేశాన్ని అనుసరించడం ద్వారా, మీరు మీ అమూల్యమైన మానవ జీవితాన్ని కోల్పోయారు; గురువు బోధనలను పాటించకుండా, మీరు ఆధ్యాత్మికంగా అజ్ఞానిగా ఉండి, నీతివంతమైన జీవనాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు. || 3||
ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਸਹਜ ਧਿਆਨਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥ లోకకోరికల నుండి విముక్తమై, లోక౦లో జీవి౦చినప్పుడు కూడా ఆశలకు దూర౦గా ఉ౦డి, సమతూకస్థితిలో దేవుని నామాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉ౦టాడు.
ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟਸਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੩॥ గురువు బోధలను అనుసరించడం ద్వారా, ఆ వ్యక్తి దుర్గుణాల నుండి విముక్తి పొందాడని మరియు అతని మనస్సు దేవుని పేరుపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుందని నానక్ సమర్పించాడు. || 4|| 2|| 3||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ రాగ్ భాయిరావ్, మొదటి గురువు:
ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਣ ਕਰ ਖਿਸਰੇ ਤੁਚਾ ਦੇਹ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥ ఓ' మనిషి, మీ నడక వికృతంగా మారింది, మీ పాదాలు మరియు చేతులు కదిలిపోయాయి, మీ చర్మం ముడతలు పడింది, మీ శరీరం ఎండిపోయింది,
ਨੇਤ੍ਰੀ ਧੁੰਧਿ ਕਰਨ ਭਏ ਬਹਰੇ ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥ మీ కళ్ళు పొగమంచుగా మారాయి మరియు మీ చెవులు చెవిటివిగా మారాయి, అయినప్పటికీ మీరు మీ మనస్సు యొక్క నిర్దేశాన్ని అనుసరిస్తారు మరియు దేవుని పేరును గ్రహించలేదు. || 1||
ਅੰਧੁਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗਿ ਆਇ ॥ ఓ' ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞాని, ఈ ప్రపంచంలోకి రావడం ద్వారా మీరు ఏమి పొందారు?
ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਨਹੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మీరు మీ హృదయంలో దేవుణ్ణి ప్రతిష్టించలేదు, లేదా మీరు గురువు బోధనలను అనుసరించలేదు; మీరు మీ శ్వాస పెట్టుబడిని కూడా కోల్పోయిన తరువాత బయలుదేరుతారు. || 1|| విరామం||
ਜਿਹਵਾ ਰੰਗਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਰਾਤੀ ਜਬ ਬੋਲੈ ਤਬ ਫੀਕੇ ॥ ఓ మనిషి, నీ నాలుక దేవుని ప్రేమతో నిండి లేదు; అది మాట్లాడినప్పుడల్లా కఠినమైన మాటలు పలుకుతాయి.
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪਸਿ ਪਸੂ ਭਏ ਕਦੇ ਹੋਹਿ ਨ ਨੀਕੇ ॥੨॥ మీరు సాధువులను దూషించడంలో బిజీగా ఉంటారు, మీరు ఎల్లప్పుడూ జంతువులా ప్రవర్తించారు మరియు ఈ విధంగా మీరు ఎప్పటికీ ఉదాత్తంగా మారరు. || 2||
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸੁ ਵਿਰਲੀ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ సత్య గురువుతో దేవుడు స్వయంగా ఏకం చేసే అద్భుతమైన మకరందం యొక్క గొప్ప సారాన్ని కొంతమంది అరుదైన వ్యక్తులు మాత్రమే అందుకుంటారు.
ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਦ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ਤਬ ਲਗੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਏ ॥੩॥ దైవిక పదం యొక్క ఆధ్యాత్మిక అర్థాన్ని గ్రహించనంత వరకు, మరణ భయం అతన్ని హింసిస్తూనే ఉంది. || 3||
ਅਨ ਕੋ ਦਰੁ ਘਰੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਨਸਿ ਏਕੋ ਦਰੁ ਸਚਿਆਰਾ ॥ నిత్యదేవునితో జతచేయబడి, మరే ఇతర గురువులను లేదా దేవతలను అనుసరించని వాడు,
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ॥੪॥੩॥੪॥ గురువు కృపవల్ల ఆయన సర్వోత్కృష్ట ఆధ్యాత్మిక హోదాను పొందుతాడు అని నానక్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించిన తర్వాత చెప్పారు. || 4|| 3|| 4||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ రాగ్ భాయిరావ్, మొదటి గురువు:
ਸਗਲੀ ਰੈਣਿ ਸੋਵਤ ਗਲਿ ਫਾਹੀ ਦਿਨਸੁ ਜੰਜਾਲਿ ਗਵਾਇਆ ॥ ఓ మనిషి, రాత్రంతా మీరు దుష్ట కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు మరియు మీరు ప్రపంచ చిక్కులలో రోజులను వృధా చేస్తారు; ఇది మీ మెడ చుట్టూ దుర్గుణాల ఉచ్చు వంటిది,
ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨਿਆ ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥੧॥ ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన దేవుణ్ణి ఒక్క క్షణం కూడా మీరు గుర్తుచేసుకోరు. || 1||
ਮਨ ਰੇ ਕਿਉ ਛੂਟਸਿ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥ ఓ' నా మనసా, మీరు ఈ భయంకరమైన దుఃఖం నుండి ఎలా తప్పించుకుంటారు?
ਕਿਆ ਲੇ ਆਵਸਿ ਕਿਆ ਲੇ ਜਾਵਸਿ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మీరు ఈ ప్రపంచంలోకి ఏమి తీసుకువస్తారు మరియు మీరు దేనితో బయలుదేరబోతున్నారు? సద్గుణాల ప్రయోజకుడైన దేవుణ్ణి గుర్తుంచుకోండి. || 1|| విరామం||
ਊਂਧਉ ਕਵਲੁ ਮਨਮੁਖ ਮਤਿ ਹੋਛੀ ਮਨਿ ਅੰਧੈ ਸਿਰਿ ਧੰਧਾ ॥ ఓ' ఆత్మచిత్తం గల మనిషి, మీ హృదయం దేవుని నుండి పక్కకు మళ్ళింది, బుద్ధి నిస్సారంగా ఉంది, మనస్సు ఆధ్యాత్మికంగా అజ్ఞానం, మీ తల ప్రపంచ సమస్యలతో నిండి ఉంది.
ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਸਦਾ ਸਿਰਿ ਤੇਰੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਗਲਿ ਫੰਧਾ ॥੨॥ జనన మరణ చక్రం ఎల్లప్పుడూ మీ తలపై వేలాడుతోంది; దేవుని నామాన్ని గుర్తుపెట్టుకోకు౦డా, మీ మెడలో మరణపు ఉచ్చు ఉ౦టు౦ది. || 2||
ਡਗਰੀ ਚਾਲ ਨੇਤ੍ਰ ਫੁਨਿ ਅੰਧੁਲੇ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥ మీ నడక అహంకారపూరితమైనది, భౌతికవాదం పట్ల ఉన్న ప్రేమ మరియు గురు వాక్యంపై ప్రతిబింబం మిమ్మల్ని ఆకర్షించలేదు.
ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅੰਧੁਲਉ ਧੰਧੁ ਕਮਾਈ ॥੩॥ శాస్త్రాలు, వేదశాస్త్రాలు చదివిన తర్వాత కూడా మీరు మాయ లోని మూడు విధానాలలో మునిగి ఉన్నారు; మాయ ప్రేమతో గుడ్డిగా, మీరు దాని తరువాత పరిగెత్తుతూనే ఉంటారు. || 3||
ਖੋਇਓ ਮੂਲੁ ਲਾਭੁ ਕਹ ਪਾਵਸਿ ਦੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ॥ ఓ ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞాని, మీరు మీ శ్వాస పెట్టుబడిని కూడా కోల్పోయిన దుష్ట బుద్ధి కారణంగా, మీరు ఆధ్యాత్మిక లాభాన్ని ఎలా పొందుతారు?
ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਪਤੀਣੇ ॥੪॥੪॥੫॥ ఓ నానక్, గురువాక్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ దేవుని నామ అమృతాన్ని ఆస్వాదించిన వారు, నిత్య దేవునితో ప్రసన్నం || 4|| 4|| 5||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ రాగ్ భాయిరావ్, మొదటి గురువు:
ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮੁ ਰਸਨਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ గురువు బోధనలను ఎల్లప్పుడూ తన మనస్సులో ఉంచుకునేవాడు, అతను ఎల్లప్పుడూ గురువుతో ఉన్నట్లుగా, మరియు దేవుని ప్రేమతో నిండి, తన నాలుకతో తన పేరును పఠిస్తూనే ఉంటాడు,
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਸਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣਿ ਪਛਾਤਾ ॥੧॥ దేవుని స్తుతి యొక్క దివ్యవాక్యమును ఆయన అర్థం చేసుకుంటాడు, అపకీర్తి మాటలు ఏవీ తెలియవు; అటువంటి వ్యక్తికి దేవుడు లోపల నివసిస్తాడు మరియు అతనిని గ్రహిస్తాడు. || 1||
ਸੋ ਜਨੁ ਐਸਾ ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ఆ దేవుని భక్తుడు మాత్రమే నా మనస్సుకు ప్రీతికరమైనవాడు,
ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਅਪਰੰਪਰਿ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ గురువు బోధనలను అనుసరించి, అతని అహాన్ని జయించడం ద్వారా అనంతమైన దేవుని ప్రేమతో నిండి ఉంటాడు. || 1|| విరామం||
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੋ ॥ (ఆ భక్తుడు నాకు ప్రీతికరమైనవాడు), అతను అన్ని జీవాల లోపల మరియు వెలుపల ప్రవర్తిస్తూ ప్రాథమిక దేవుని ముందు నమస్కరిస్తాడు మరియు భౌతికవాదం ద్వారా ప్రభావితం కాదు.
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਚੁ ਵੇਸੋ ॥੨॥ (అటువంటి భక్తుడు నమ్ముతాడు) నిత్య దేవుడు ప్రతి హృదయం మరియు ప్రతి ప్రదేశంలో తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. || 2||
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/