Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1115

Page 1115

ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮੁ ਸਫਲਿਓ ਸਭੁ ਕੀਆ ਕਰਤੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਭਾਖਿਆ ॥ గురువు గారి మాట ద్వారా నిత్య దేవుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించుకున్నవారు, సృష్టికర్త తమ జీవితాన్ని విజయవంతం చేశారు.
ਤੇ ਧੰਨੁ ਜਨ ਵਡ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਉ ਬਿਖਮੁ ਤਰੇ ॥ గురుబోధలను అనుసరించి, భయంకరమైన ప్రపంచ మహాసముద్రాన్ని దాటడం ద్వారా దేవుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించుకునే ఉన్నతమైన మరియు పుణ్యాత్ములు ఆశీర్వదించబడ్డారు.
ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਹਿ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰੇ ॥੩॥ గురువు బోధనలను అనుసరించి దేవుణ్ణి స్మరించే భక్తులు దేవుని సమక్షంలో అంగీకరించబడతారు. || 3||
ਤੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰਿ ਆਪਿ ਜਿਉ ਤੂ ਚਲਾਵਹਿ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਤਿਵੈ ਚਲਾ ॥ ఓ ప్రియమైన దేవుడా, మీరు సర్వజ్ఞులు మరియు నేను మీ సంకల్పం ప్రకారం నా జీవితాన్ని గడుపుతాను.
ਹਮਰੈ ਹਾਥਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ਜਾ ਤੂ ਮੇਲਹਿ ਤਾ ਹਉ ਆਇ ਮਿਲਾ ॥ ఓ దేవుడా, మీరు ఐక్యమైనప్పుడు, మా నియంత్రణలో ఏమీ లేదు, అప్పుడు మాత్రమే నేను మీతో ఐక్యం అవుతాను.
ਜਿਨ ਕਉ ਤੂ ਹਰਿ ਮੇਲਹਿ ਸੁਆਮੀ ਸਭੁ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਛੁਟਕਿ ਗਇਆ ॥ ఓ' గురు-దేవుడా, మీరు మీతో ఏకం అయిన వారు, వారి గత పనులన్నింటి యొక్క వృత్తాంతం పరిష్కరించబడింది.
ਤਿਨ ਕੀ ਗਣਤ ਨ ਕਰਿਅਹੁ ਕੋ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਲਇਆ ॥ ఓ సోదరా, గురు దేవుని దివ్యవాక్కుల ద్వారా దేవుడు తనతో ఐక్యమైన వారి గత క్రియల వృత్తాంతాన్ని ఎవరూ పరిశీలించకూడదు.
ਨਾਨਕ ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਤਿਨ ਊਪਰਿ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਭਲਾ ॥ ఓ నానక్! గురు సంకల్పాన్ని మంచిగా అంగీకరించే వారి పట్ల దేవుడు దయ చూపాడు.
ਤੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰਿ ਆਪਿ ਜਿਉ ਤੂ ਚਲਾਵਹਿ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਤਿਵੈ ਚਲਾ ॥੪॥੨॥ ఓ ప్రియమైన దేవుడా, మీరు సర్వజ్ఞులు మరియు నేను మీ సంకల్పం ప్రకారం నా జీవితాన్ని గడుపుతాను. |4|| 2||
ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ రాగ్ తుఖారీ, నాలుగవ గురువు:
ਤੂ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਦੀਸੁ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਨਾਥੁ ॥ ఓ' దేవుడా, మీరు ప్రపంచానికి జీవం, భూమి యొక్క గురువు, మొత్తం విశ్వానికి సృష్టికర్త మరియు యజమాని.
ਤਿਨ ਤੂ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਜਿਨ ਕੈ ਧੁਰਿ ਲੇਖੁ ਮਾਥੁ ॥ ము౦దుగా నిర్ణయి౦చబడినవారు మాత్రమే నా దేవుణ్ణి ప్రేమపూర్వక౦గా గుర్తు౦చుకున్నారు.
ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ॥ అవును, యజమాని ఎవరి విధిని ముందే నిర్ణయించాడో, వారు మాత్రమే ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి ఆరాధనతో గుర్తుంచుకుంటారు.
ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਇਕ ਨਿਮਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਜਾਪਿਆ ॥ గురుబోధలను అనుసరి౦చడ౦ ద్వారా దేవుని నామాన్ని ప్రేమపూర్వక౦గా ధ్యాని౦చిన వారి అన్ని స౦గతులు క్షణ౦లో తుడిచివేయబడ్డాయి.
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਦੇਖੇ ਹਉ ਭਇਆ ਸਨਾਥੁ ॥ దేవుని ధ్యానించినవారు ధన్యులు, స్తుతి శకులు; వాటిని చూసి, నేను దేవుని గురించి ధ్యానం చేయడం ప్రారంభించాను మరియు ఇప్పుడు నాకు కూడా గురువు ఉన్నారని చెప్పగలను.
ਤੂ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਦੀਸੁ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਨਾਥੁ ॥੧॥ ఓ' దేవుడా, మీరు ప్రపంచానికి జీవం, భూమి యొక్క గురువు, సృష్టికర్త మరియు మొత్తం విశ్వానికి యజమాని. || 1||
ਤੂ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਪੂਰਿ ਸਭ ਊਪਰਿ ਸਾਚੁ ਧਣੀ ॥ ఓ దేవుడా, మీరు అన్ని జలాలు, భూములు మరియు ఆకాశంలో పూర్తిగా ప్రవేశిస్తున్నారు మరియు మీరు అందరికీ శాశ్వత గురువు.
ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਹਰਿ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਮੁਕਤੁ ਘਣੀ ॥ తమ చేతన మనస్సులలో దేవుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించుకున్నవారు దుర్గుణాల నుండి విముక్తి పొందారని చెప్పారు.
ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਹਰਿ ਤੇ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਨ ਕੇ ਊਜਲ ਮੁਖ ਹਰਿ ਦੁਆਰਿ ॥ దేవుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించుకునేవారు, దుర్గుణాల నుండి విముక్తి పొంది దేవుని సమక్షంలో గౌరవించబడతారు;
ਓਇ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਜਨ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਹਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਰਖਨਹਾਰਿ ॥ రక్షకుడైన దేవుడు స్వయ౦గా వారిని దుర్గుణాల ను౦డి కాపాడాడు, వారు ఇక్కడను, ఆ తర్వాతను ఆ౦తర౦గ శా౦తిని అనుభవి౦చారు.
ਹਰਿ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਜਨ ਸੁਣਹੁ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਬਣੀ ॥ వినండి, ఓ' దేవుని సాధువు భక్తులారా, గురు బోధల ద్వారా చేసినప్పుడు దేవుని భక్తి ఆరాధన అవుతుంది.
ਤੂ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਪੂਰਿ ਸਭ ਊਪਰਿ ਸਾਚੁ ਧਣੀ ॥੨॥ ఓ దేవుడా, మీరు అన్ని జలాలు, భూములు మరియు ఆకాశంలో పూర్తిగా ప్రవేశిస్తున్నారు మరియు మీరు అందరికీ శాశ్వత గురువు.
ਤੂ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ਹਰਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਵਿਆ ॥ ఓ' దేవుడా, మీరు మరియు మీరు మాత్రమే అన్ని ప్రదేశాలు మరియు అంతర స్థలాలను కలిగి ఉన్నారు.
ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚਵਿਆ ॥ అడవులు, మొత్తం వృక్షసంపద, మూడు ప్రపంచాలు, మొత్తం విశ్వం మీ పేరును పఠిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది.
ਸਭਿ ਚਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤੇ ਅਸੰਖ ਅਗਣਤ ਹਰਿ ਧਿਆਵਏ ॥ విశ్వ సృష్టికర్త అయిన దేవుని నామాన్ని పఠిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది; అసంఖ్యాకమైన, లెక్కలేని మానవులు దేవుణ్ణి ఆరాధనతో స్మరించుతున్నారు.
ਸੋ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਭਾਵਏ ॥ సృష్టికర్త-దేవునికి ప్రీతికరమైన దేవుని పరిశుద్ధ సాధువు ధన్యుడు
ਸੋ ਸਫਲੁ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਕਰਤੇ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦ ਚਵਿਆ ॥ ఓ’ సృష్టికర్త-దేవుడా, నీ భక్తుని ఫలవంతమైన చూపుతో నన్ను ఆశీర్వదించండి, ఎవరి హృదయంలో మీరు ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నారు మరియు ఎల్లప్పుడూ మీ పేరును పఠిస్తారు.
ਤੂ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ਹਰਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਵਿਆ ॥੩॥ ఓ దేవుడా, ప్రతిచోటా మీరు మాత్రమే ఉన్నారు. || 3||
ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਖ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਵਹਿ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਮਿਲਹਿ ॥ ఓ' నా గురు-దేవుడా, మీ భక్తి ఆరాధన యొక్క సంపదలు లెక్కలేనన్ని; కానీ ఆ వ్యక్తి మాత్రమే దానిని అందుకుంటాడు, మీరు ఎవరితో ఆశీర్వదిస్కుంటారు.
ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਗੁਰ ਹਾਥੁ ਤਿਸੁ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਟਿਕਹਿ ॥ గురువు గారి చేయి నుదుటి మీద ఉన్నట్లుగా గురువుచే ఆశీర్వదించబడిన ఆ వ్యక్తి హృదయంలో దేవుని ధర్మాలు ఉంటాయి.
ਹਰਿ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਟਿਕਹਿ ਤਿਸ ਕੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਭਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਈ ॥ దేవుని సద్గుణాలు ఆ వ్యక్తి హృదయ౦లో మాత్రమే నివసిస్తాయి, వారిలో ఆయన గౌరవనీయమైన భయానికి కట్టుబడి ఉ౦టాడు.
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/