Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 940

Page 940

ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ ॥ எந்த முறையில் உங்கள் நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஆசைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளீர்கள்
ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਪਾਈ ॥ எந்த முறையின் மூலம் உன்னத ஒளியை அடைந்துள்ளாய்?
ਬਿਨੁ ਦੰਤਾ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ அகங்கார வடிவில் உள்ள இரும்பை பற்கள் இல்லாமல் எப்படி மென்று சாப்பிட முடியும்?
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧੯॥ ஹே நானக்! உண்மையில் அதை பற்றி யோசி
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥ (குரு நானக் தேவ் அதற்கு பதிலளிக்கிறார்) சத்குருவிடம் நான் தங்கியிருந்து என் வாழ்க்கையை மாற்றியபோது, அவர் என் போக்குவரத்தை அகற்றினார்.
ਅਨਹਤਿ ਰਾਤੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ என் மனம் அனாஹதா என்ற வார்த்தையில் சாய்ந்துள்ளது
ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥ நம்பிக்கையும் ஆசையும் பிரம்மா என்ற சொல்லால் எரிக்கப்பட்டுவிட்டது.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਪਾਈ ॥ குர்முக் ஆனதன் மூலம், நான் எப்போதும் எரியும் பரம்-ஜோதியை அடைந்தேன்.
ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ மாயயின் மூன்று குணங்களை மனதிலிருந்து அழித்தவர், இரும்பை அகங்காரம் வடிவில் மெல்லுகிறார்.
ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨੦॥ ஹே நானக்! இரட்சகராகிய கடவுளே நம்மைக் கடலைக் கடந்து செல்கிறார்
ਆਦਿ ਕਉ ਕਵਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁੰਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਸੋ ॥ (சித்தர்கள் மீண்டும் கேட்டார்-) பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் உங்கள் கருத்து என்ன? மேலான சத்தியம் வெற்றிட வடிவில் எங்கு தங்கியிருந்தது என்பதையும் சொல்லுங்கள்?
ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ ॥ அறிவின் நாணயத்தைப் பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் மற்றும் காட்-காட்டில் யாருடைய உறைவிடம் உள்ளது?
ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਿਉ ਜਲਾਈਅਲੇ ਕਿਉ ਨਿਰਭਉ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ॥ காலத்தின் காயத்தை நாம் எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்? மற்றும் உண்மையான வீட்டிற்கு அச்சமின்றி செல்வது எப்படி?
ਸਹਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਣੁ ਜਾਣੈ ਕਿਉ ਛੇਦੇ ਬੈਰਾਈਐ ॥ எளிதான திருப்தியின் தோரணையை எவ்வாறு அறிவது மற்றும் காமத்தின் ஆசைகளை எவ்வாறு அழிப்பது?
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਮਾਰੈ ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਹੋਵੈ ਵਾਸੋ ॥ "(குரு நானக் தேவ்என்று பதிலளித்தார்) குருவின் வார்த்தையால் அகங்கார விஷத்தை அழிப்பவர், அவரது உண்மையான வீட்டில் வசிக்கிறார்.
ਜਿਨਿ ਰਚਿ ਰਚਿਆ ਤਿਸੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥੨੧॥ இந்த உலகத்தை படைத்தவர், நானக் என்ற வார்த்தையால் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்பவன் அவனுடைய வேலைக்காரன்.
ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ ਕਹਾ ਇਹੁ ਜਾਵੈ ਕਹਾ ਇਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ (சித்தர்கள் மீண்டும் கேட்டார்) இந்த உயிர் எங்கிருந்து வருகிறது, எங்கே செல்கிறது? வருவதற்கு முன்பும், போன பின்பும் அது எங்கே வசிக்கிறது?
ਏਸੁ ਸਬਦ ਕਉ ਜੋ ਅਰਥਾਵੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥ இந்த வார்த்தையின் பொருளை விளக்குபவர், அந்த ஆசிரியருக்கு ஒரு மச்சம் கூட பேராசை இல்லை.
ਕਿਉ ਤਤੈ ਅਵਿਗਤੈ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੋ ॥ ஆன்மா எப்படி உன்னத உறுப்பு, பரம ஆன்மா மற்றும் அடைய முடியும் குரு மூலம் சத்தியத்தின் மீது எப்படி காதல் கொள்ள முடியும்?
ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰੋ ॥ ஹே நானக்! அந்தக் கடவுளைப் பற்றிய உங்கள் கருத்தைச் சொல்லுங்கள். தானே உயிர்களைப் படைத்தவனாகவும், தானே துக்கத்தையும் இன்பத்தையும் கேட்பவன்.
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ "(குரு நானக் பதிலளிக்கிறார்) ஆத்மா பரமாத்மாவின் கட்டளைப்படி பிறக்கிறது. அது அவருடைய உத்தரவின்படி செல்கிறது மற்றும் அவரது கட்டளையால் மட்டுமே சத்தியத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵੈ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਸਬਦੇ ਪਾਈ ॥੨੨॥ ஆன்மா முழு குருவின் மூலமாக மட்டுமே நல்ல செயல்களைச் செய்கிறது வார்த்தைகளால் சத்தியத்தின் இயக்கத்தை விளக்குகிறது.
ਆਦਿ ਕਉ ਬਿਸਮਾਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁੰਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ਲੀਆ ॥ (முன்பு கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் போது, குரு சித்தர்களிடம் கூறுகிறார்) பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் பற்றிய எனது எண்ணங்கள் பின்வருமாறு. அதை அற்புதம் என்று மட்டுமே சொல்ல முடியும். கடவுள் தொடர்ந்து வெற்றிடத்தில் தங்கியிருந்தார்
ਅਕਲਪਤ ਮੁਦ੍ਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰੀਅਲੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥ குருவின் அறிவு ஒன்றே நாணயம். இதைப் பற்றி யோசித்துப் பார்த்தால், எல்லா உயிரினங்களின் உண்மையான கடவுள் ஒவ்வொரு விவரத்திலும் வியாபித்திருக்கிறார் என்பது தெரியும்.
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਵਿਗਤਿ ਸਮਾਈਐ ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸਹਜਿ ਲਹੈ ॥ குருவின் வார்த்தைகளால் உயிரினம் இறைவனில் லயிக்கும்போது, அவன் எளிதில் நிரஞ்சனை அடைவான்.
ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਕਰਣੀ ਸੇਵੈ ਸਿਖੁ ਸੁ ਖੋਜਿ ਲਹੈ ॥ நானக் கூறுகிறார், குருவுக்கு சேவை செய்யும் சீடன், அவர் தேடுவதன் மூலம் உண்மையை அடைகிறார், வேறு எதையும் செய்யக்கூடாது.
ਹੁਕਮੁ ਬਿਸਮਾਦੁ ਹੁਕਮਿ ਪਛਾਣੈ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ கடவுளின் கட்டளை ஒரு அதிசயம், அவனது கட்டளையை அடையாளம் கண்டுகொள்பவன், இந்த வித்தையால் அந்த உண்மையை அறிவான்.
ਆਪੁ ਮੇਟਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੨੩॥ அவர் உண்மையான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒருவன் தன் அகங்காரத்தை அழித்து உலகத்திலிருந்து விலகி, உண்மை அவனது இதயத்தில் வசிக்கிறான்.
ਅਵਿਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਉਪਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣੁ ਥੀਆ ॥ (குரு நானக் தேவன் சித்தர்களுக்கு விளக்குகிறார்) தூய பரமாத்மா அழியாத வடிவத்தில் பிறக்கிறார். அவர் தனது நிர்குண வடிவில் இருந்து சகுன் ஸ்வரூப் ஆனார்.
ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ਲੀਆ ॥ உயிரினத்தின் மனம் சத்குருவில் ஆழ்ந்திருந்தால், அது முக்தி மற்றும் அவர் உண்மையான வார்த்தையிலேயே இணைகிறார்.
ਏਕੇ ਕਉ ਸਚੁ ਏਕਾ ਜਾਣੈ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰਿ ਕੀਆ ॥ அவர் அந்த ஒரு உண்மையை அறிந்தவர் மற்றும் தனது அகங்காரத்தையும் இருமையையும் தூக்கி எறிகிறார்.
ਸੋ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਅੰਤਰਿ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਥੀਆ ॥ சப்த்-குருவை அடையாளம் கண்டுகொள்பவர் உண்மையான யோகி மற்றும் அவரது இதயத் தாமரையில், உச்ச ஒளியின் ஒளியாகிறது.
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ ॥ ஆன்மா தன் அகங்காரத்தை அழித்துவிட்டால், அது எல்லாவற்றையும் புரிந்துகொள்கிறது உள்ளத்தில் உள்ள அனைவரின் மீதும் கருணை கொண்ட கடவுளை அறிந்தவர்.
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥੨੪॥ அனைத்திலும் வசிக்கும் பரமாத்மாவை அங்கீகரிப்பவர் என்று நானக் கூறுகிறார், அவர் மட்டுமே புகழ் பெறுகிறார்
ਸਾਚੌ ਉਪਜੈ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਏਕ ਮਇਆ ॥ (குருவிளக்குகிறார்) ஆன்மா முழுமையான உண்மையிலிருந்து பிறக்கிறது அவன் சத்தியத்தில் லயித்து, சத்தியத்தைச் சந்தித்த பிறகு தூய்மையாகி அதன் வடிவமாகிறான்.
ਝੂਠੇ ਆਵਹਿ ਠਵਰ ਨ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਭਇਆ ॥ பொய்யான உயிரினங்கள் பிறக்கின்றன, ஆனால் இருமையால், அவை மகிழ்ச்சியின் இடத்தைப் பெறுவதில்லை. மேலும் போக்குவரத்து சுழற்சி நீண்டு கொண்டே செல்கிறது.
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਸਿ ਲਇਆ ॥ அவர்களின் இயக்க சுழற்சி குருவின் வார்த்தையால் மட்டுமே அழிக்கப்படுகிறது. கடவுள் தாமே நல்லவர்களையும் கெட்டவர்களையும் சோதித்து அவர்களை மன்னிக்கிறார்.
ਏਕਾ ਬੇਦਨ ਦੂਜੈ ਬਿਆਪੀ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਵੀਸਰਿਆ ॥ இருமையால் எல்லா உயிர்களும் பெயரும் வேதியலும் மறந்த வலியையே அனுபவிக்கின்றன.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/