Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 939

Page 939

ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ਸੁਖੁ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ॥ யாத்திரைகளில் நீராடி மகிழ்ச்சியின் பலன்களைப் பெறுகிறோம் மனதுக்கு அகங்காரம் என்ற அழுக்கு சிறிதும் வராது.
ਗੋਰਖ ਪੂਤੁ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਬਿਧਿ ਸਾਈ ॥੭॥ கோரக்கின் மகன் லோஹரிபா, இதுதான் யோக முறை என்கிறார்.
ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਪਰ ਘਰਿ ਚਿਤੁ ਨ ਡੋੁਲਾਈ ॥ (குரு சித்தர்களுக்கு உபதேசம் செய்யும் போது கூறுகிறார்) ஜீவன்கள் சந்தைகளிலும் நகரங்களிலும் அறியாமையால் தூங்கக்கூடாது. அந்நியப் பெண்ணின் வடிவத்தைக் கண்டு அவன் மனம் அலையக்கூடாது.
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਟੇਕ ਨ ਟਿਕਈ ਨਾਨਕ ਭੂਖ ਨ ਜਾਈ ॥ ஆனால், நாமம் இல்லாமல், உயிர்களின் மனம் அமைதியடைவதில்லை, பசியின் பசி நீங்காது.
ਹਾਟੁ ਪਟਣੁ ਘਰੁ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥ குரு யாருக்கு உடல் வடிவில் நகரம், பத்தாவது வாசல் வடிவில் வீடு, அவர் வெறுமனே உண்மையை வர்த்தகம் செய்கிறார்.
ਖੰਡਿਤ ਨਿਦ੍ਰਾ ਅਲਪ ਅਹਾਰੰ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥ அவர் சிறிது தூங்குகிறார் மற்றும் சிறிது சாப்பிடுகிறார் ஹே நானக்! இது எங்கள் முக்கிய யோசனை
ਦਰਸਨੁ ਭੇਖ ਕਰਹੁ ਜੋਗਿੰਦ੍ਰਾ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਥਾ ॥ "(யோகி குருவிடமகூறுகிறார்) யோகிராஜ் கோரக்நாத்தின் வழிபாட்டு உடையை அணிந்துள்ளார், காதுகளில் முத்ரா, பை மற்றும் சுற்றுப்பட்டை ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
ਬਾਰਹ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਸਰੇਵਹੁ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਇਕ ਪੰਥਾ ॥ யோகிகளின் பன்னிரண்டு ஆடைகளில், கோரக் இனத்தவர்கள் இந்த ஆடையை மட்டுமே அணிய வேண்டும். சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள ஆறு பிரிவுகளில் இது சிறந்த பிரிவுகளில் ஒன்றாகும்.
ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ ਬਾਹੁੜਿ ਚੋਟ ਨ ਖਾਈਐ ॥ ஹே பெருமானே! இந்த முறையால் மனதைப் புரிந்துகொள்பவர், மறு பயணத்தின் காயங்கள் அவருக்கு ஏற்படாது.
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੯॥ உயிர்கள் குருவின் முகமாக மாறி உண்மையை உணரும் வகையில் யோகாவின் நுட்பம் அடையப்படுகிறது என்கிறார் குருநானக்.
ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ਮੁਦ੍ਰਾ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰਿ ਕਰੀ ॥ "(குரு யோகிகளுக்கு விளக்குகிறார்) தன் அகங்காரத்தையும் பாசத்தையும் நீக்கியவர், அவர் தனது உள் மனதில் வரம்பற்ற வார்த்தையைக் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார், இது அவரது காதுகளின் தோரணைகள்.
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨਿਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁ ਸਮਝ ਪਰੀ ॥ அவ்வாறே அவர் காமம், கோபம் மற்றும் அகங்காரத்தை நீக்குகிறார். ஆனால் குருவின் வார்த்தையால்தான் சம்மதம் கிடைக்கும்.
ਖਿੰਥਾ ਝੋਲੀ ਭਰਿਪੁਰਿ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਏਕੁ ਹਰੀ ॥ பரமாத்மா மட்டுமே ஆன்மாவை பௌதிகக் கடலைக் கடக்கச் செய்கிறது என்று குருநானக் கூறுகிறார். எங்கும் நிறைந்திருப்பதை நினைவு கூர்வது, உயிர்களுக்குக் கவசமும் பையும் அணிவிப்பது போன்றது.
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਪਰਖੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ ॥੧੦॥ அனைத்திற்கும் ஆண்டவர் சத்தியம், அவருடைய மகிமையும் உண்மை, குருவின் வார்த்தைகளே சிறந்தது என்று அந்த உயிரினம் சோதிக்கிறது.
ਊਂਧਉ ਖਪਰੁ ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ ॥ சிற்றின்பத்திலிருந்து மனதைத் திருப்பியவன், இது அவனுடைய கிரீடம். ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர் மற்றும் பூமி ஆகிய இந்த ஐந்து கூறுகளின் குணங்கள் அவனுடைய தொப்பி.
ਕਾਂਇਆ ਕੜਾਸਣੁ ਮਨੁ ਜਾਗੋਟੀ ॥ உடலைச் சுத்திகரித்துக் கொண்டவன், இது அவனுடைய குஷ் ஸ்தானம். மேலும் மனதை அடக்கி வைப்பது அவனுடைய இடுப்பை.
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੰਜਮੁ ਹੈ ਨਾਲਿ ॥ உண்மை, மனநிறைவு மற்றும் சுயக்கட்டுப்பாடு - இந்த மங்களகரமான குணங்கள் அவருடைய தோழர்கள்.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧੧॥ ஹே நானக்! அப்படிப்பட்ட ஜீவன் குருமுகனாக மாறி நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கும்.
ਕਵਨੁ ਸੁ ਗੁਪਤਾ ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ॥ "(சித்த யோகிகள் குரு நானக் தேவ் விடம் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்-) அது யார், யார் மறைமுகமாக இருக்கிறார்? அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டவர் யார்?"
ਕਵਨੁ ਸੁ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਜੁਗਤਾ ॥ உள்ளேயும் வெளியேயும் வார்த்தையுடன் இணைந்திருப்பவர் யார்?"
ਕਵਨੁ ਸੁ ਆਵੈ ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਾਇ ॥ அவர் யார், உலகில் பிறப்பைக் கொண்டுவருபவர் யார், அவர் யார் யார் செல்கிறார்கள்?"
ਕਵਨੁ ਸੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥ ஆகாயம், பாதாளம், பூமி ஆகிய மூன்று உலகங்களிலும் வசிப்பவர் யார்?
ਘਟਿ ਘਟਿ ਗੁਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਾ ॥ (குரு நானக் தேவ் சித்தர்களுக்கு பதிலளிக்கிறார்) எல்லாவற்றிலும் நிறைந்திருக்கும் கடவுள் ஒவ்வொரு கணத்திலும் மறைந்திருக்கிறார், மேலும் குருமுகன் மட்டுமே அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்.
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਬਦਿ ਸੁ ਜੁਗਤਾ ॥ உள்ளேயும் வெளியேயும் நடந்து கொள்ளும்போது வார்த்தையுடன் இணைந்திருக்கும்.
ਮਨਮੁਖਿ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ஒரு சுய விருப்பமுள்ள உயிரினம் அழிந்து, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் சிக்கித் தவிக்கிறது.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥ குருநானக் கூறுகையில், குர்முக் சத்தியத்தில் மட்டுமே இணைகிறார்.
ਕਿਉ ਕਰਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ ॥ (சித்தர்கள் மீண்டும் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்) ஏன் ஒரு மனிதன் அடிமைத்தனத்தில் பிணைக்கப்படுகிறான்? மாயை போன்ற பாம்பு ஏன் புல்லை உருவாக்கியது?
ਕਿਉ ਕਰਿ ਖੋਇਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਲਾਧਾ ॥ ஒரு உயிர் ஏன் உண்மையை இழந்துவிட்டது, அது ஏன் உண்மையை அடைந்தது?
ਕਿਉ ਕਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਕਿਉ ਕਰਿ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ உயிர்களின் மனம் எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் அறியாமை இருள் எவ்வாறு அகற்றப்படுகிறது?
ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ਸੁ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧੪॥ இந்த அறிவு-உறுப்பைப் பற்றி சிந்திப்பவர், அவர் நமக்கு ஆசிரியர்.
ਦੁਰਮਤਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ ॥ (குரு நானக் தேவ் அதற்கு பதிலளிக்கிறார்) மனிதன் அவனது தீய ஆவியால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறான். மேலும் மாயையின் வடிவில் இருந்த பாம்பு அவரை விழுங்கிவிட்டது
ਮਨਮੁਖਿ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਧਾ ॥ மன்முகி ஜீவன் உண்மையை இழந்துவிட்டான், குருமுகி உண்மையைக் கண்டான்.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥ சத்குருவுடன் நேர்காணல் செய்தவர், அவனுடைய அறியாமை இருள் நீங்குகிறது.
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥ ஹே நானக்! குருமுக ஜீவன் தன் அகங்காரத்தை கலைத்து சத்தியத்தில் இணைகிறார்.
ਸੁੰਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਦੀਜੈ ਬੰਧੁ ॥ (குரு சாஹிப் ஜி சித்தர்களுக்கு விளக்குகிறார்) உள் மனம் தொடர்ந்து அதில் மூழ்கி இருந்தால் அவரது தீர்மானங்களையும் விருப்பங்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம்
ਉਡੈ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧੁ ॥ உயிர் வடிவில் உள்ள அன்னம் பறப்பதில்லை அதாவது நிலையாகி அதற்கு முடிவே இல்லை.
ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ ॥੧੬॥ உண்மையான ஆன்மாவின் வடிவில் உள்ள அந்த அன்னம் எளிதான வீட்டை அங்கீகரிக்கிறது. ஹே நானக்! அத்தகைய உண்மையுள்ள ஆன்மா உண்மையான கடவுளுக்குப் பிரியமானது
ਕਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ ॥ (சித்தா குருவிடம்் கேட்கிறார்) ஹே உதாசின துறவி! ஏன் வீட்டை விட்டு வெளியேறினாய்?
ਕਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਇਹੁ ਭੇਖੁ ਨਿਵਾਸੀ ॥ நீங்கள் ஏன் இந்த சோகமான உடையை அணிந்தீர்கள்?
ਕਿਸੁ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥ நீங்கள் என்ன தொழில் செய்கிறீர்கள்?
ਕਿਉ ਕਰਿ ਸਾਥੁ ਲੰਘਾਵਹੁ ਪਾਰੇ ॥੧੭॥ உங்கள் கூட்டாளிகளை எப்படி கடல் கடந்து செல்ல முடியும்
ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ॥ (குரு நானக் தேவ் என்று பதிலளித்தார்) குர்முக் துறவிகளின் தேடலில் நாங்கள் சோகமாகிவிட்டோம்.
ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ ॥ இந்த மாறுவேடம் மகான்கள் மற்றும் பெரிய மனிதர்களின் தரிசனத்திற்காக அணியப்படுகிறது.
ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥ நாங்கள் உண்மையான பெயர் ஒப்பந்தத்தின் வியாபாரிகள்
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰੇ ॥੧੮॥ குர்முக் ஜீவன் கடலைக்கடக்கிறார்கள்
ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮੁ ਵਟਾਇਆ ॥ (சித்தர்கள் மீண்டும் குருஜியிடம் கேட்டார்கள்-) பெருமானே! உங்கள் வாழ்க்கையை எந்த முறை மாற்றியுள்ளீர்கள்.
ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੁਝੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ உங்கள் மனதை யாருடன் இணைத்தீர்கள்?
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/