Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1402

Page 1402

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ ਤਰਣੰ ॥੨॥ சத்குரு ராம்தாஸுக்கு சேவை செய்யுங்கள், அவருடைய மகிமை விவரிக்க முடியாதது, உண்மையில் ஸ்ரீ குரு ராம்தாஸ் உங்களை உலகப் பெருங்கடலைக் கடந்து செல்லும் கப்பல்.
ਸੰਸਾਰੁ ਅਗਮ ਸਾਗਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਪਾਯਾ ॥ இந்த உலகம் மிகப் பெரிய கடல், அதினால் பரமாத்மா பெயர்களை மேற்கொண்ட படகு மற்றும் இது குருவின் மூலம் பெறப்படுகின்றது.
ਜਗਿ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀਐ ਪਰਤੀਤਿ ॥ எப்பொழுது ஹரி நாமம் என்ற பெயரில் பூரண நம்பிக்கை உண்டாகிறதோ, அப்போது உலகில் பிறப்பு இறப்புக்கு விடுதலை கிடைக்கும்.
ਪਰਤੀਤਿ ਹੀਐ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਪਦਵੀ ਉਚ ਭਈ ॥ யார் மனதில் முழு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, அவர் மட்டுமே உயர்ந்த பதவியைப் பெறுகிறார்.
ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲਾਲਚੁ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ॥ மாயை-பற்றுதல் மற்றும் பேராசை-பேராசை ஆகியவற்றை விட்டுவிட்டு, பாலியல்-கோபத்தின் வலியிலிருந்து விடுபடுகிறார்.
ਅਵਲੋਕ੍ਯ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਭਰਮੁ ਸਭੁ ਛੁਟਕ੍ਯ੍ਯਾ ਦਿਬ੍ ਦ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਕਾਰਣ ਕਰਣੰ ॥ குரு ராம்தாஸ், அனைத்தையும் செய்பவர், காரணம் மற்றும் விளைவு, தெய்வீக தரிசனம் மற்றும் உன்னத வடிவத்தைக் கண்ட அந்த ஜென்டில்மேன் தனது மாயைகளையெல்லாம் இழந்துவிட்டார்.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ ਤਰਣੰ ॥੩॥ சத்குருவின் சேவையை செய்யுங்கள், அவருடைய மகிமை வர்ணமிக்க முடியாது, ஹே அறிவியல் தேடுபவர்களே, ஶ்ரீ குரு ராமதாஸ் பவாகர் கடலை மீட்டுக்கொள்ளும் படகுகள் ஆவார்கள்.
ਪਰਤਾਪੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਪਰਗਾਸੁ ਭਯਾ ਜਸੁ ਜਨ ਕੈ ॥ குரு ராமதாஸின் மகிமை எங்கும் பரவுகிறது, சீடர்களும் அடியார்களும் அவரது புகழை பாடி வருகின்றனர்.
ਇਕਿ ਪੜਹਿ ਸੁਣਹਿ ਗਾਵਹਿ ਪਰਭਾਤਿਹਿ ਕਰਹਿ ਇਸ੍ਨਾਨੁ ॥ சிலர் அதிகாலையில் எழுந்து குளித்துவிட்டு அவருடைய அமிர்தத்தைப் படிப்பார்கள், கேட்பார்கள், பாடுவார்கள்.
ਇਸ੍ਨਾਨੁ ਕਰਹਿ ਪਰਭਾਤਿ ਸੁਧ ਮਨਿ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਬਿਧਿ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ॥ அதிகாலையில் குளித்துவிட்டு, குருவைத் தூய உள்ளத்துடன் வணங்குவார்கள்.
ਕੰਚਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਪਰਸਿ ਪਾਰਸ ਕਉ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਧ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ਧਰੰ ॥ குருவின் வடிவில் உள்ள பராஸின் ஸ்பரிசத்தால், அவரது உடல் காஞ்சனாக மாறுகிறது குரு ராமதாஸை ஒளி வடிவில் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள்.
ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਲ ਥਲ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਪੂਰਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਰਨੰ ॥ உலகத்தின் உயிர், உலகின் எஜமானன், நிலத்திலும் நீரிலும் வியாபித்து, இதையே பலவாறு விவரிக்கிறார்கள்.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ ਤਰਣੰ ॥੪॥ எனவே குருவை (ராமதாஸ்) கடவுளின் வடிவில் சேவிக்கவும், அவருடைய மகிமை விவரிக்க முடியாதது, ஹே தேடுபவர்களே, ஸ்ரீ குரு ராமதாஸ் உங்களை இருப்புப் பெருங்கடலைக் கடக்கும் கப்பல்.
ਜਿਨਹੁ ਬਾਤ ਨਿਸ੍ਚਲ ਧ੍ਰੂਅ ਜਾਨੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ॥ குருவின் வார்த்தைகளை துருவம் போல் உறுதியாக ஏற்றுக் கொண்டவர்கள். அத்தகைய நபர்கள் காலப்போக்கில் தப்பித்துவிட்டனர்.
ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਤਰਿਓ ਸਮੁਦ੍ਰੁ ਰੁਦ੍ਰੁ ਖਿਨ ਇਕ ਮਹਿ ਜਲਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤਿ ਜਗੁ ਰਚਾ ॥ அவர் அதிர்ச்சியான உலக கடலை ஒரு நிமிடத்தில் கடந்துவிட்டார் மற்றும் அவர்கள் இந்த உலகம் மேகங்களின் நிழல் போன்ற அச்சுவையற்றதாக எண்ணி உள்ளதாக நம்பிக்கையிடுகிறார்கள்.
ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਮਚਾ ॥ குருவின் சகவாசத்தில் குண்டலினி தீர்ந்து பேரின்பம் அடையும்.
ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭ ਊਪਰਿ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰੰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ ॥੫॥ மாண்புமிகு குரு அவர்களே, அவர் பெரியவர், நாம் அவருக்கு மனத்தாலும், சொல்லாலும், செயலாலும் சேவை செய்ய வேண்டும்.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ஹே வாஹிகுரு! ஹே (குரு ராமதாஸ்) கடவுளே! ஆஹா, ஆஹா, நீங்கள் போற்றத்தக்கவர், நான் உங்களுக்காக தியாகம் செய்யப்பட்டேன்.
ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟਿ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਮਾ ਜਸੋਦ ਜਿਸਹਿ ਦਹੀ ਭਾਤੁ ਖਾਹਿ ਜੀਉ ॥ உன் கண்கள் தமிழ் மலர்களுக்கு அப்படியே ஆகின்றன, உன் மிகவும் மிதுனமான பேச்சாளர், நீண்ட பரம்பொருள் எண்ணிக்கையுடன் நீர் அழகாக இருக்கின்றாய், யசோதா அம்மா தயவுசெய்து தஹித்த தயவுசெய்கிறாள், திருவடிவேல் கிருஷ்ணன் நீயே ஆகின்றீர்கள்.
ਦੇਖਿ ਰੂਪੁ ਅਤਿ ਅਨੂਪੁ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸਬਦ ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲੁ ਪਾਹਿ ਜੀਉ ॥ உன் தனி அழகைக் கண்டு அவள் மயங்கிப் போனாள், விளையாடும் போது இனிய ஒலிகளை எழுப்பியவள் நீ.
ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਥਿ ਕਹਹੁ ਕਉਨੁ ਮੇਟਿ ਸਕੈ ਈਸੁ ਬੰਮ੍ਯ੍ਯੁ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ਧ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਹਿ ਜੀਉ ॥ மரணத்தின் பேனாவும் ஒழுங்கும் உங்கள் கைகளில் உள்ளது, அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது சிவன், பிரம்மாவும் உங்கள் அறிவையும் தியானத்தையும் தங்கள் இதயத்தில் பதிக்க விரும்புகிறார்கள்.
ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥੧॥੬॥ நீங்கள் நித்திய ரூபம், லக்ஷ்மி தேவி உங்கள் சேவையில் மூழ்கி இருக்கிறார், நீங்கள் படைப்பாளர் உன்னத மனிதர். கடவுளே, வஹிகுருவே! நீங்கள் புகழுக்கு தகுதியானவர், நான் உங்களுக்காக என்னை தியாகம் செய்கிறேன்
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕਉ ਕਾਹਿ ਜੀਉ ॥ உங்கள் பெயர் ராமர், நீங்கள் வைகுண்டத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள், மிகவும் தூய்மையானவர், புத்திசாலி, உருவமற்றவர், எல்லையற்றவர், உங்களைப் போல் யாரும் இல்லை (ஹே குரு ராமதாஸ்).
ਸੁਥਰ ਚਿਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖੁ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਖਸੁ ਹਰਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰਿ ਜੀਉ ॥ நீ எப்போதும் தங்கியிருப்பாய், நிலையானது இல்லாத, பக்தர்களை காத்திருப்பவாய், உன் பக்தரின் அரக்கன் ஆவி பெருமான் நரசிம்ம அவதரிப்பு எடுத்துக்கொண்டு, துஷ்டன் ஹிரண்யகசிபுவை அங்குச் சிரைக்கப்படுத்தி கொல்லினாய் உள்ளனாய் இருப்பாய்.
ਸੰਖ ਚਕ੍ਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪਿ ਆਪੁ ਕੀਓ ਛਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕਉਨੁ ਤਾਹਿ ਜੀਉ ॥ நீங்கள் சங்கு, வட்டு, தந்திரம் மற்றும் தாமரையை வைத்திருக்கிறீர்கள் (ஹே குரு ராமதாஸ்), நீங்கள் அப்பால் இருக்கிறீர்கள், வாமனாவதாரத்தில் பலி மன்னனை ஏமாற்றுபவன் நீ. ஹே பரப்ரஹ்மா, உமது வடிவம் வெளிப்படாதது.
ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥੨॥੭॥ ஹே நீயே உண்மையாகவே, மாறுபட்டது இல்லாத உயிர்களின் மூலமான நிலையான அமைப்புகளினால் அறம் வழங்குவது, தூதியே லட்சுமி மாதாவின் சேவையில் அழிந்து விட்டார்கள். நீயே எப்போதும் இருப்பவர், வாக்குகளே தலைநகர்வான வாஹ்வாஹ், என் வாக்கினால் அருகில் உள்ள மகிமையான ஆராதிப்பாளர் நீயே, நான் என் அனைவரையும் எப்போதும் அர்ப்பணித்துக்கொள்ளுகிறேன்.
ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟੁ ਸੀਸਿ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ஹே சதிகுரு ராமதாஸ்! மஞ்சள் ஆடை அணிந்த கிருஷ்ண கன்ஹய்யா, பற்கள் முத்து போன்ற வெண்மையானவை, காதலியுடன் (ராதா) மகிழ்கிறாய், கழுத்தில் வைஜயந்தி மாலை அணிந்திருக்கிறாய், தலையில் மயில் இறகுகள் கொண்ட கிரீடம் அணிந்திருக்கிறாய்.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/