Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1059

Page 1059

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ குருமுகனாக இருப்பவன் அறிவு பெறுகிறான்.
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥ அகந்தை, மாயை, மாயையை மனத்திலிருந்து நீக்குகிறார்.
ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਊਤਮ ਊਚੀ ਦਰਿ ਸਚੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੭॥ குருவின் வடிவில் உள்ள ஏணியே உயர்ந்தது மற்றும் சிறந்தது, மேலும் சத்தியத்தின் அடிப்படையில் குரு கடவுளைப் புகழ்ந்து பாடுகிறார்.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ ஒரு குர்முக் என்பது உண்மை மற்றும் சுயக்கட்டுப்பாடு கொண்ட வாழ்க்கையை நடத்துபவர்.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ அவர் இரட்சிப்பைக் காண்கிறார்
ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਮਾਇਦਾ ॥੮॥ அன்பு-பக்தியின் நிறத்தில் எப்போதும் உறிஞ்சப்பட்டு அகங்காரத்தை அழித்து உண்மையுடன் இணைகிறது.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਖੋਜਿ ਸੁਣਾਏ ॥ குருமுகமாக இருப்பவர், மனதைத் தேடி, நாமத்தைப் பற்றி மற்றவர்களுக்குச் சொல்கிறார்.
ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ அவர் எப்போதும் சத்தியத்தின் பெயருக்கு அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கிறார்.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਜੋ ਸਚੇ ਮਨਿ ਭਾਇਦਾ ॥੯॥ அவர் கடவுளுக்கு ஏற்புடையதையும், உண்மையான மனிதனின் இதயத்திற்குப் பிரியமானதையும் மட்டுமே செய்கிறார். 9கடவுளுக்கு ஏற்புடையது, உண்மையுள்ளவர்களின் இதயத்திற்குப் பிரியமானதைச் செய்கிறார்.
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥ அவரை ஏற்றுக்கொண்டால், அவர் சத்குருவுடன் ஐக்கியமாகிறார்.
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ பொருத்தமாகத் தெரிந்தால் அந்த பெயரை மனதில் பதித்துவிடுவார்.
ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਭਾਣੈ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਦਾ ॥੧੦॥ அவர் எப்போதும் விருப்பத்துடன் நிறத்தில் உள்வாங்கப்படுகிறார், விருப்பத்துடன் மனதில் வசிக்கிறார்.
ਮਨਹਠਿ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ॥ மனப் பிடிவாதத்துடன் செயல்படுபவன் நாசமாகிறான்.
ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੇ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥ உன்னதமானவன் போல் நடித்தாலும் அவன் உள்ளம் கடவுளின் நிறத்தில் நனையாது.
ਬਿਖਿਆ ਰਾਤੇ ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਹਿ ਦੁਖੇ ਦੁਖਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੧॥ அவர் புலன் இன்பங்களில் மூழ்கி மட்டுமே துன்பப்படுகிறார், துக்கங்களில் மட்டுமே மூழ்கிவிடுகிறார்.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੁਖੁ ਕਮਾਏ ॥ குருமுகனாக இருப்பவன் மகிழ்ச்சியை மட்டுமே அடைகிறான்.
ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ அவர் வாழ்வு மற்றும் இறப்பு பற்றிய அறிவைப் பெறுகிறார்.
ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਜੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥ வாழ்வையும் இறப்பையும் சமமாகக் கருதுபவர், அந்த ஆன்மா மட்டுமே என் இறைவனுக்குப் பிடிக்கும்.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰਹਿ ਸੁ ਹਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ குருமுகன் ஆனபிறகு இறப்பவன் மட்டுமே கடவுளின் பாக்கியம் பெறுகிறான்.
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥ பிறப்பையும் இறப்பையும் கடவுளின் கட்டளையாகக் கருதுகிறார்.
ਮਰੈ ਨ ਜੰਮੈ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਮਨ ਹੀ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੩॥ அவன் இறப்பதில்லை, பிறப்பதில்லை, துன்பத்தை அனுபவிப்பதில்லை, ஆனால் அவனுடைய ஒளி உன்னத ஒளியில் இணைகிறது.
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ உண்மையான குருவைக் கண்டுபிடித்தவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள்.
ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ அகந்தையையும், பற்றையும் மனதில் இருந்து நீக்கிவிட்டார்.
ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਫਿਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧੪॥ அவர்களின் மனம் தூய்மையாகிறது, பின்னர் அவர்கள் அகங்காரத்தின் கறையை உணரவில்லை, அவர்கள் உண்மையான வாசலில் மட்டுமே மகிமையை அடைகிறார்கள்.
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ॥ கடவுள் தானே செய்பவர் மற்றும் செய்பவர்
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ॥ அவனே அதைக் கவனித்து அதை உண்டாக்கிய பின் அழிக்கிறான்.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਲੇਖੈ ਪਾਇਦਾ ॥੧੫॥ என் இறைவன் குர்முகின் சேவையை விரும்புகிறார் உண்மையைக் கேட்ட பிறகே ஏற்றுக் கொள்கிறார்.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥ குர்முக் உண்மையான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுகிறார்."
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਵੈ ॥ அவர் தூய்மையாக இருக்கிறார், அவருடைய மனம் எந்த அழுக்குகளையும் உணராது.
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੬॥੧॥੧੫॥ ஹே நானக்! ஹரி என்ற பெயரில் இரவு தியானம் இறைவனின் பெயரில் இணைகிறது.
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ மாரு மஹலா 3
ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਹੁਕਮਿ ਸਭ ਸਾਜੀ ॥ கடவுள் தானே தனது கட்டளைப்படி முழு பிரபஞ்சத்தையும் படைத்துள்ளார்.
ਆਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ਨਿਵਾਜੀ ॥ தன்னை உருவாக்கி அழித்தது
ਆਪੇ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ॥੧॥ அவர், சத்தியத்தின் திருவுருவமாக இருந்து, அனைவருக்கும் நீதி வழங்குகிறார், உண்மை பேசுபவர்களை உண்மையுடன் இணைக்கிறார்.
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਆਕਾਰਾ ॥ இந்த உடல் கோட்டை அளவு உள்ளது"
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ இதில் மாய மாயை பரவுகிறது
ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭਸਮੈ ਕੀ ਢੇਰੀ ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਇਦਾ ॥੨॥ வார்த்தைகள் இல்லாமல் சாம்பல் குவியலாக மண்ணில் கலந்துவிடும்.
ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰਾ ॥ இந்த தங்க உடல் ஒரு மகத்தான கோட்டை.
ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਰਵਿਆ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ இதில் மகத்தான பிரம்ம சப்தம் அனுபவிக்கிறது.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥ குர்முக் எப்போதும் உண்மையான இறைவனைப் புகழ்ந்து பாடுகிறார் தனது காதலியின் நிறுவனத்தை அனுபவிக்கிறார்.
ਕਾਇਆ ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ॥ இந்த உடல் கடவுளின் ஆலயம், அவரே அதை அழகுபடுத்துகிறார்.
ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵਸੈ ਮੁਰਾਰੇ ॥ இந்தக் கோவிலில் கடவுள் மட்டுமே வசிக்கிறார்.
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵਣਜਨਿ ਵਾਪਾਰੀ ਨਦਰੀ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ॥੪॥ பெயர் வைத்து வியாபாரம் செய்பவர்கள் குருவின் வார்த்தையால் வியாபாரம் செய்து இறைவனின் அருளால் ஒன்றுபடுகிறார்கள்
ਸੋ ਸੂਚਾ ਜਿ ਕਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥ அவர் ஒருவரே தூய்மையானவர், அவர் கோபத்தை நீக்குகிறார்.
ਸਬਦੇ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਸਵਾਰੇ ॥ அவர் வேண்டுமென்றே வார்த்தைகளால் தன்னை அழகுபடுத்துகிறார்.
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਦਾ ॥੫॥ உண்மையில், பரமாத்மா தான் செய்பவர் மற்றும் பெயரே நினைவுக்கு வருகிறது.
ਨਿਰਮਲ ਭਗਤਿ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ ॥ தூய பக்தியின் அடையாளம்"
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧੋਵਹਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥ இதில் உள்ள வார்த்தையை தியானிப்பதால் மனமும் உடலும் தூய்மையாகிறது.
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/