Swahili Page 551

ਆਪੇ ਜਲੁ ਆਪੇ ਦੇ ਛਿੰਗਾ ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ ॥
aapay jal aapay day chhingaa aapay chulee bharaavai.
God Himself serves water, He Himself offers the toothpicks, and He himself helps to gargle.
Mungu Mwenyewe anaandaa maji, Yeye Mwenyewe anawasilisha vimbaka, na Yeye Mwenyewe anasaidia kusukutua.

ਆਪੇ ਸੰਗਤਿ ਸਦਿ ਬਹਾਲੈ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ ॥
aapay sangat sad bahaalai aapay vidaa karaavai.
God Himself calls and seats the congregation, and He Himself bids them farewell.
Mungu Mwenyewe anaita na kupanga ushirika, na Yeye Mwenyewe anawapa mkono wa buriani.

ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥੬॥
jis no kirpaal hovai har aapay tis no hukam manaavai. ||6||
One on whom God bestows mercy, He makes that one obey His command. ||6||
Yule ambaye Mungu anatawazia huruma, Yeye anamfanya huyo atii amri yake.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Guru:
Shalok, Guru wa Tatu:

ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭਿ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਨਬੰਧੁ ॥
karam Dharam sabh banDhnaa paap punn san-banDh.
The rituals and religious ceremonies are all worldly bonds, and even virtuous or sinful deeds are the means to keep us tied to the world.
Mila na sherehe za kidini zote ni vifungo vya kidunia, na hata vitendo viovu na vizuri ndivyo mbinu ya kutufunga kwa dunia.

ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਰਹੇ ਬਿਲਲਾਇ ॥
siDh saaDhik rahay billaa-ay.
The Siddhas and the spiritually skilled remained Wailing in their attempt to realize God’s Name without the Guru’s teaching.
Siddhas na wenye ujuzi wa kiroho walibaki wakiomboleza katika jaribio lao la kugundua Jina la Mungu bila funzo la Guru.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਵੀ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
bin gur sayvay sukh na hovee poorai bhaag gur paavni-aa. ||3||
Without serving and following Guru’s advice, peace cannot be obtained and only through perfect destiny Guru’s guidance is obtained.
Bila kutumikia na kufuata ushauri wa Guru, amani haiwezi kupatwa na ni kwa hatima kamilifu pekee ambapo mwongozo wa Guru unapatwa.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਖੈ ॥
ih man aarsee ko-ee gurmukh vaykhai.
Human mind is like a mirror, only a rare Guru’s followers look into his inner self through it.
Akili ya binadamu ni kama kioo, ni mfuasi nadra wa Guru pekee anayetazama nafsi yake ya ndani kupitia hapo.

ਮੋਰਚਾ ਨ ਲਾਗੈ ਜਾ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ॥
morchaa na laagai jaa ha-umai sokhai.
Rust of evil thought does not stick to mind when one eradicates ego from within.
Kutu ya fikira mbaya haikwami kwa akili wakati mtu anaangamiza ubinafsi kutoka ndani mwake.

ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੁ ਵਜਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
anhat banee nirmal sabad vajaa-ay gur sabdee sach samaavani-aa. ||4||
When one keeps ringing the immaculate divine word continuously in the mind, then by following the Guru’s word one merges in the eternal God
Wakati mtu anarudia rudia neno safi takatifu akilini daima, basi kwa kufuata neno la Guru mtu anaungana na Mungu wa milele

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੁ ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥
bin satgur kihu na daykhi-aa jaa-ay.
No one can judge one’s spiritual life without the True Guru’s teaching.
Hakuna mtu anaweza kutathmini maisha ya kiroho ya mtu bila mafundisho ya kweli ya Guru.

ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਆਪੁ ਦਿਤਾ ਦਿਖਾਇ ॥
gur kirpaa kar aap ditaa dikhaa-ay.
The Guru has mercifully shown me my inner self.
Guru, kwa huruma, amenionyesha nafsi yangu ya ndani.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਮਿਲਿ ਰਹਿਆ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੫॥
aapay aap aap mil rahi-aa sehjay sahj samaavani-aa. ||5||
The person who sees his inner-self realizes that God Himself has become one with His creatures and that person intuitively merges in a state of equipoise.
Mtu anayeona nafsi yake ya ndani anagundua ya kwamba Mungu mwenyewe amekuwa na umoja na viumbe vyake na mtu huyo kwa hisia na silika anaunganishwa katika hali ya usawa.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
gurmukh hovai so ikas si-o liv laa-ay.
A person who is Guru’s follower attunes the mind only to the One (God)
Mtu ambaye ni mfuasi wa Guru anamakinisha akili yake kwa yule Mmoja (Mungu) tu.

ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥
doojaa bharam gur sabad jalaa-ay.
He burns away duality and doubt by the Guru’s word.
Anateketeza uwili na shaka kwa neno la Guru.

ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਵਣਜੁ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
kaa-i-aa andar vanaj karay vaapaaraa naam niDhaan sach paavni-aa. ||6||
Controlling his wandering mind, he meditates on God’s Name and obtains the everlasting wealth of Naam.
Akidhibiti akili yake inayozurura, anatafakari kuhusu Jina la Mungu na kupata utajiri wa Naam unaodumu milele.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਸਾਰੁ ॥
gurmukh karnee har keerat saar.
For a Guru’s follower, the essence of all the deeds is God’s praise.
Kwa mfuasi wa Guru, kiini cha vitendo vyote ni sifa za Mungu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
gurmukh paa-ay mokh du-aar.
The Guru’s follower finds liberation from the vices.
Mfuasi wa Guru anapata ukombozi kutoka dhambi.

ਅਨਦਿਨੁ ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅੰਦਰਿ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥
an-din rang rataa gun gaavai andar mahal bulaavani-aa. ||7||
Always imbued with God’s Love, he keeps singing God’s praises, and thus God calls him to His Presence.
Akiwa amejawa daima na upendo wa Mungu, anaendelea kuimba sifa za Mungu, na kisha Mungu anamuita katika uwepo wake.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ॥
satgur daataa milai milaa-i-aa.
Only the true Guru bestows the gift of Naam. One meets the Guru only by God’s will.
Guru wa kweli pekee anatawaza tuzo ya Naam. Mtu anakutana na Guru tu kwa mapenzi ya Mungu.

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਨਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
poorai bhaag man sabad vasaa-i-aa.
Only through perfect destiny, the divine word is enshrined in one’s mind.
Ni kupitia hatima kamili tu, ambapo neno takatifu linawekwa vizuri katika akili ya mtu.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੮॥੯॥੧੦॥
naanak naam milai vadi-aa-ee har sachay kay gun gaavani-aa. ||8||9||10||
O’ Nanak, only the one who sings the praises of the eternal God obtains the glory of Naam.
Ee Nanak, ni yule tu anayeimba sifa za Mungu wa milele ambaye anapata utukufu wa Naam.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tatu:

ਆਪੁ ਵੰਞਾਏ ਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ॥
aap vanjaa-ay taa sabh kichh paa-ay.
The one who loses his self-conceit, obtains everything (all the merits of higher spiritual state).
Yule ambaye anaondoa majivuno yake binafsi, anapata kila kitu (sifa zote za hali ya juu ya kiroho).

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
gur sabdee sachee liv laa-ay.
Through Guru’s Word, one is imbued with the True Love of God.
Kupitia Neno la Guru, mtu anajawa na Upendo Halisi wa Mungu.

ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਸਚੁ ਸੰਘਰਹਿ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੧॥
sach vanaNjahi sach sanghrahi sach vaapaar karaavani-aa. ||1||
He recites God’s Name, gathers the wealth of Naam and meditates on God’s Name,
Yeye anakariri Jina la Mungu, anakusanya utajiri wa Naam na kutafakari kuhusu Jina la Mungu,

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਅਨਦਿਨੁ ਗਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree har gun an-din gaavani-aa.
I dedicate myself to those, who always sing the praises of God.
Najiweka wakfu kwa wale, ambao daima wanaimba sifa za Mungu.

ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਬਦਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o tayraa tooN thaakur mayraa sabad vadi-aa-ee dayvani-aa. ||1|| rahaa-o.
O’ God, I am Your servant, You are my Master. You are the giver of glory through the Guru’s word.
Ee Mungu, mimi ndimi mtumishi wako, Wewe ndiwe Bwana wangu. Wewe ndiwe mpaji wa utukufu kupitia neno la Guru.

ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥
vaylaa vakhat sabh suhaa-i-aa.
That time and moment is totally auspicious.
Wakati na kipindi hicho ni kizuri kabisa.

ਜਿਤੁ ਸਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
jit sachaa mayray man bhaa-i-aa.
When the True One (God) becomes pleasing to my mind.
Wakati yule Mmoja wa kweli (Mungu) anapendeza akilini mwangu.

ਸਚੇ ਸੇਵਿਐ ਸਚੁ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥
sachay sayvi-ai sach vadi-aa-ee gur kirpaa tay sach paavni-aa. ||2||
By meditating on the eternal God, true honor is obtained. By Guru’s Grace, the True One is realized.
Kwa kutafakari kuhusu Mungu wa milele, heshima ya kweli inapatikana. Kwa neema ya Guru, yule Mmoja wa kweli anagunduliwa.

ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਏ ॥
bhaa-o bhojan satgur tuthai paa-ay.
If the true Guru becomes gracious, then one receives the divine love as the food for the spiritual growth.
Iwapo Guru wa kweli awe mwenye neema, basi mtu anapokea upendo takatifu kama chakula cha kua kiroho.

ਅਨ ਰਸੁ ਚੂਕੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
an ras chookai har ras man vasaa-ay.
The one who enshrines the love God’s Name in his mind, his quest for pleasures from the worldly materials ends.
Yule ambaye anaweka vizuri upendo wa Jina la Mungu akilini mwake, mtafutano wake wa raha kutoka bidhaa za kidunia unatamatika.

ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
sach santokh sahj sukh banee pooray gur tay paavni-aa. ||3||
He realizes God’s Name through the divine word of the Perfect Guru, and enjoys contentment and intuitive peace.
Yeye anagundua Jina la Mungu kupitia neno takatifu la Guru Kamili, na kufurahia kutoshelezwa na amani kamili.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਹਿ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ ॥
satgur na sayveh moorakh anDh gavaaraa.
The ignorant fools, blinded by Maya, do not follow the True Guru’s teachings.
Wapumbavu wajinga, waliopofushwa na Maya, hawafuati mafundisho ya Guru wa kweli.

ਫਿਰਿ ਓਇ ਕਿਥਹੁ ਪਾਇਨਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥
fir o-ay kithhu paa-in mokh du-aaraa.
How can they find the way to liberate themselves from the vices?
Watawezaje kupata njia ya kujikomboa kutoka maovu?

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਹਿ ਜਮ ਦਰਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਣਿਆ ॥੪॥
mar mar jameh fir fir aavahi jam dar chotaa khaavani-aa. ||4||
They die spiritual death over and over again. They remain in the cycle of birth and death and are tormented by the fear of death.
Wanakufa kifo cha kiroho tena na tena. Wanabaki katika mzunguko wa kuzaliwa na kufa na wanateswa na uoga wa kifo.

ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਜਾਣਹਿ ਤਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ॥
sabdai saad jaaneh taa aap pachhaaneh.
When some fortunate people realize the essence of the divine word, and recognize their own selves.
Wakati watu wengine wenye bahati wanagundua kiini cha neno takatifu, na kujitambua wenyewe.

ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਵਖਾਣਹਿ ॥
nirmal banee sabad vakaaneh.
Then through the Guru’s Immaculate word, they keep reciting God’s praises.
Kisha kupitia neno safi la Guru, wanaendelea kukariri sifa za Mungu.

ਸਚੇ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੫॥
sachay sayv sadaa sukh paa-in na-o niDh naam man vasaavani-aa. ||5||
In this way, by meditating on God’s Name they always live in peace and enshrine Naam in their mind, as if it is the world’s nine treasures.
Kwa njia hii, kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu wanaishi kwa amani daima na kweka vizuri Naam akilini mwao, kana kwamba ni hazina tisa za dunia.

ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
so thaan suhaa-i-aa jo har man bhaa-i-aa.
Beautiful becomes that place (heart), which is pleasing to God’s mind.
Panakuwa pazuri pahali hapo (moyo), ambapo panapendeza akili ya Mungu.

ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥
satsangat bahi har gun gaa-i-aa.
And only that person’s heart becomes beautiful who has recited the praises of God in the holy congregation.
Na moyo wa mtu huyo pekee unakuwa mzuri ambaye amekariri sifa za Mungu katika ushirika takatifu.

ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਹਿ ਸਾਚਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵਣਿਆ ॥੬॥
an-din har saalaahahi saachaa nirmal naad vajaavani-aa. ||6||
Every day, they praise God and keep reciting the immaculate divine word in their mind.
Kila siku, wanamsifu Mungu na kuendelea kukariri neno safi takatifu akilini mwao.