Swahili Page 347

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
There is only one God whose Name is ‘of eternal existence’. He is the creator of the universe, all-pervading, without fear, without enmity, independent of time, beyond the cycle of birth and death and self revealed. He is realized by the Guru’s grace.
Kuna Mungu mmoja peke yake ambaye Jina lake ni ‘wa kuwepo milele’. Yeye ndiye muumba wa ulimwengu, anaenea kote, bila hofu, bila chuki, huru kutoka nyakati, amezidi mzunguko wa kuzaliwa na kufa na anajidhihirisha mwenyewe. Yeye anagunduliwa kwa neema ya Guru.

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਸੋ ਦਰੁ ॥
raag aasaa mehlaa 1 ghar 1 so dar.
Raag Aasaa, First Guru, First beat, So Dar
Raag Aasaa, Guru wa Kwanza, Mpigo wa Kwanza, So Dar

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ ॥
so dar tayraa kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samHaalay.
O’ God, wonderful is that abode from where you are taking care of all ?
Ee Mungu, mazuri ni makao hayo ambayo kutoka huko unachunga vyote?

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
vaajay tayray naad anayk asankhaa kaytay tayray vaavanhaaray.
Countless musicians are playing countless musical instruments producing countless melodies.
Wanamuziki wasiohesabika wanacheza ala za muziki zisizohesabika zikizalisha melodia zisizohesabika.

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
kaytay tayray raag paree si-o kahee-ahi kaytay tayray gaavanhaaray.
So many minstrels sing to You in so many musical measures along with their accompanying harmonies.
Waimbaji wengi mno wanakuimbia Wewe katika vipimo vingi vya muziki pamoja na harmonia zinazoambatana nayo.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ॥
gaavniH tuDhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray.
The air, the water and the fire are singing Your praises by performing their assigned duties; the righteous judge is singing Your praises at Your doorstep.
Hewa, maji na moto unaimba sifa Zako kwa kufanya kazi zao zilizoteuliwa, hakimu wa haki anaimba sifa zako mlangoni pako.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
gaavniH tuDhno chit gupat likh jaanan likh likh Dharam veechaaray.
Also singing of You are the mythical angels, Chitar and Gupat, who know and record the deeds of human beings and on the basis of these writings the righteous judge passes judgement.
Pia wanaokuimbia ni malaika wa kihadithi, Chitar na Gupat, wanaojua na kurekodi vitendo vya binadamu na kulingana na maandishi hayo hakimu wa haki anapitisha hukumu.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
gaavniH tuDhno eesar barahmaa dayvee sohan tayray sadaa savaaray.
The Shiva, the Brahma and the goddess Parvati, so beautiful and ever adorned by You are also singing Your praises.
Shiva, Brahma na mungu-kike Parvati, wazuri sana na ambao wamepambwa daima na Wewe pia wanaimba sifa zako.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥
gaavniH tuDhno indar indaraasan baithay dayviti-aa dar naalay.
The Indras seated upon their celestial thrones with the deities are singing Your praises at Your doorstep.
Indra wanaoketi kwenye viti vyao vya enzi pamoja na miungu wanaimba sifa zako mlangoni pako.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥
gaavniH tuDhno siDh samaaDhee andar gaavniH tuDhno saaDh beechaaray.
The siddhas absorbed in meditation are singing of You and so are other saints who keep reflecting on Your countless virtues.
Siddha wakivama katika kutafakari wanaimba kukuhusu na ndivyo wafanyavyo watakatifu wengine wanaoendelea kutafakari kuhusu fadhila zako zisizohesabika.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
gaavniH tuDhno jatee satee santokhee gaavan tuDhno veer karaaray
The celibates, the benevolent, the contented, and the mighty warriors are singing Your praises.
Waseja, wafadhili, waliotoshelezwa, na mashujaa wenye nguvu wanaimba sifa zako.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜੇ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਬੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
gaavan tuDhno pandit parhay rakheesur jug jug baydaa naalay.
O’ God, age after age, the widely read pundits and the great sages along with their Vedas are singing Your praise.
Ee Mungu, enzi baada ya enzi, wabukuzi walioelimika mno na wajuzi wakuu pamoja na Vedas zao wanaimba sifa zako.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥
gaavniH tuDhno mohnee-aa man mohan surag machh pa-i-aalay.
The heart captivating beauties of the (mythical) paradise, this world andthe nether regions are singing Your praises.
Mazuri yanayovutia moyo ya paradiso (ya kihadithi), dunia hii na maeneo ya chini ya dunia wanaimba sifa zako.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
gaavniH tuDhno ratan upaa-ay tayray jaytay athsath tirath naalay.
All the priceless jewels created by You along with the sixty-eight holy places of pilgrimage are singing Your praises.
Vito vyote visivyokadirika vilivyoumbwa nawe pamoja na pahali sitini na sita pa hija panaimba sifa zako.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
gaavniH tuDhno joDh mahaabal sooraa gaavniH tuDhno khaanee chaaray.
The great warriors, the brave men and the creation from all the four sources of life are singing Your praise.
Mashujaa wakuu, wanaume jasiri na uumbaji kutoka vyanzo vinne vya uhai unaimba sifa zako.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
gaavniH tuDhno khand mandal barahmandaa kar kar rakhay tayray Dhaaray.
The continents, the worlds and the solar systems created and supported by You are singing Your praises.
Mabara, dunia zote na mifumo ya jua iliyoumbwa na kutegemezwa na Wewe inaimba sifa zako.

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
say-ee tuDhno gaavniH jo tuDh bhaavniH ratay tayray bhagat rasaalay.
O’ God, only those who are pleasing to You are eulogising You and these are Your true devotees who are imbued with Your love.
Ee Mungu, ni wale tu wanaokupendeza Wewe wanaokutukuza na hao ndio watawa wako wa kweli ambao wamejawa na upendo wako.

ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥
hor kaytay tuDhno gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa beechaaray.
So many others sing Your praises, which I cannot even count in my mind; how can Nanak think of them?
Wengi wengine wanaimba sifa zako, ambao siwezi hata kuhesabu akilini mwangu; Nanak anawezaje kuwafikiria?

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
God is eternal and everlasting is His glory.
Mungu ni wa milele na utukufu wake ni wa kudumu milele.

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.
God who has created the creation is present now, He would always be here and would never depart.
Mungu ambaye ameumba uumbaji wote yupo wakati huu, Yeye daima atakuwepo hapa na kamwe hatawahi kuondoka.

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥
rangee rangee bhaatee jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.
That God who has created this world of Maya with its various colors and species
Mungu huyo ambaye ameumba dunia hii ya Maya kwa rangi na spishi tofauti.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥
kar kar daykhai keetaa apnaa ji-o tis dee vadi-aa-ee.
Having created the creation He watches over it as it suits His glory.
Akiwa amekwisha umba uumbaji anauchungu inavyostahili utukufu wake.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
jo tis bhaavai so-ee karsee fir hukam na karnaa jaa-ee.
He does whatever pleases Him; no one can issue any commands to Him.
Yeye anafanya chochote kinachompendeza; hakuna mtu anaweza kumtolea Yeye amri.

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥੧॥
so paatisaahu saahaa pat saahib naanak rahan rajaa-ee. ||1||1||
O’ Nanak, God is the sovereign king and it behooves to live according to His will.
Ee Nanak, Mungu ndiye mfalme mwenyezi na inatustahili kuishi kulingana na mapenzi yake.