Swahili Page 129

ਅਹਿਨਿਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਬਦਿ ਸਾਚੈ ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੫॥
ahinis pareet sabad saachai har sar vaasaa paavni-aa. ||5||
Day and night, through the Guru’s word, he develops love for God and keep dwelling in the divine pool of Naam.
Mchana na usiku, kupitia neno la Guru, anaendeleza upendo wa Mungu na anaendelea kuishi katika kidimbwi takatifu cha Naam.

ਮਨਮੁਖੁ ਸਦਾ ਬਗੁ ਮੈਲਾ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥
manmukh sadaa bag mailaa ha-umai mal laa-ee.
The self-willed person is always filthy like a crane, smeared with the filth of ego.
Daima mtu mwenye hiari binafsi ni mchafu kama korongo, akiwa amepakwa uchafu wa ubinafsi.

ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੈ ਪਰੁ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਈ ॥
isnaan karai par mail na jaa-ee.
He may bathe at holy places, but filth of ego does not go away.
Anaweza kuoga katika pahala patakatifu, lakini uchafu wa ubinafsi hautoki.

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥੬॥
jeevat marai gur sabad beechaarai ha-umai mail chukaavani-aa. ||6||
One who dies while yet alive (who gives up the sense of ego while still doing his worldly duties), and reflects on the Guru’s word, is rid off this filth of ego.
Yule anayekufa akiwa bado hai (anayesalimisha hisi ya ubinafsi wakati bado anafanya majukumu yake ya kidunia), na kutafakari kuhusu neno la Guru, ameondoa uchafu huo wa ubinafsi.

ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ratan padaarath ghar tay paa-i-aa. poorai satgur sabad sunaa-i-aa.
He, to whom the perfect Guru has recited the holy word, has obtained the jewel like precious wealth of Naam within his heart.
Yeye, ambaye Guru Kamili amekariria neno takatifu, amepata utajiri wa Naam wenye thamana kama kito ndani mwa moyo wake.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਆਪੁ ਪਛਾਨਣਿਆ ॥੭॥
gur parsaad miti-aa anDhi-aaraa ghat chaanan aap pachhaanni-aa.||7||
By Guru’s Grace, the darkness of spiritual ignorance is dispelled; he has come to recognize the Divine Light within his own heart.
Kwa Neema ya Guru, giza ya ujinga wa kiroho inaondolewa; amekuja kutambua Mwanga Takatifu ndani mwa moyo wake.

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ॥
aap upaa-ay tai aapay vaykhai.
God Himself creates, and He Himself takes care of the creation.
Mungu mwenyewe anaumba, na Yeye mwenyewe anatunza uumbaji wake.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥
satgur sayvai so jan laykhai.
The one who follows the true Guru’s teachings is approved in God’s court.
Yule ambaye anafuata mafundisho ya Guru wa kweli anaidhinishwa katika mahakama ya Mungu.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੩੧॥੩੨॥
naanak naam vasai ghat antar gur kirpaa tay paavni-aa. ||8||31||32||
O’ Nanak, the Naam dwells deep within the heart; by Guru’s Grace, it is realized.
Ee Nanak, Naam inaishi ndani kabisa mwa moyo; kwa Neema ya Guru, inagunduliwa.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag by the Third Guru:
Maajh Raag, na Guru wa Tatu:

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥
maa-i-aa moh jagat sabaa-i-aa.
The entire world is engrossed in emotional attachment to Maya.
Dunia nzima imevama katika kiambatisho cha kihisia kwa Maya.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੀਸਹਿ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ॥
tarai gun deeseh mohay maa-i-aa.
Everybody seems to be under the influence of the three traits of Maya.
Kila mtu anaonekana kuwa chini ya ushawishi wa mbinu tatu za Maya.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਲਿਵ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥
gur parsaadee ko virlaa boojhai cha-uthai pad liv laavani-aa. ||1||
By Guru’s grace, only a rare one recognize this truth. Subduing these impulses, he attunes his mind to the fourth state of spiritual exaltation called Turya.
Kwa Neema ya Guru, mtu nadra sana anatambua ukweli huu. Akishinda misukumo hii, anamakinisha akili yake kwa hali ya nne ya kuinuliwa kwa kiroho kunakoitwa Turya.

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree maa-i-aa moh sabad jalaavani-aa.
I dedicate myself to those, who burn their attachment to maya, by following the Guru’s word.
Najiweka wakfu kwa wale, wanaoteketeza kiambatisho cha kwa Maya, kwa kufuata neno la Guru.

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ਹਰਿ ਦਰਿ ਮਹਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maa-i-aa moh jalaa-ay so har si-o chit laa-ay har dar mahlee sobhaa paavni-aa. ||1|| rahaa-o.
He who burns away his attachment to Maya and fixes his mind on God’s lotus feet (remembers God with love and devotion), receives honor in God’s court.
Yule anayeteketeza kiambatisho chake kwa Maya na kukazia akili yake kwa miguu ya yumbiyumbi ya Mungu (anamkumbuka Mungu kwa upendo na kujitolea), anapokea heshima katika mahakama ya Mungu.

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥
dayvee dayvaa mool hai maa-i-aa.
The reason for the creation of gods and goddesses is Maya.
Sababu ya uumbaji wa miungu na miungu-kike ni Maya.

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜਿੰਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥
simrit saasat jinn upaa-i-aa.
The Smritis and the Shastras (scriptures) were also composed because of Maya.
Smiritis na Shastras (maandishi) yalitungwa pia kwa sababu ya Maya.

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਪਸਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥
kaam kroDh pasri-aa sansaaray aa-ay jaa-ay dukh paavni-aa. ||2||
Lust and anger are pervading the world and people continue to suffer in the cycles of birth and death.
Ukware na hasira inaenea duniani na watu wanaendelea kuteseka katika mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ॥
tis vich gi-aan ratan ik paa-i-aa.
God has also placed the jewel of divine wisdom in this world.
Mungu pia ameweka johari ya hekima takatifu duniani humu.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
gur parsaadee man vasaa-i-aa.
By the Guru’s grace, it is enshrined within the mind.
Kwa neema ya Guru, inawekwa vizuri akilini.

ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੩॥
jat sat sanjam sach kamaavai gur poorai naam Dhi-aavani-aa. ||3||
He who meditates on God’s Name, through the perfect Guru’s teachings, earns the merits of celibacy, truthful living, and self-discipline.
Yule ambaye anatafakari kuhusu Jina la Mungu, kupitia mafundisho ya Guru kamili, anachuma sifa za useja, kuishi katika ukweli na nidhamu binafsi.

ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥
pay-ee-arhai Dhan bharam bhulaanee.
In this world, the soul-bride who has been deluded by doubt.
Duniani humu, roho kama bi harusi ambaye amedanganywa kwa shaka.

ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥
doojai laagee fir pachhotaanee.
Attached to duality, she later comes to regret it.
Akijiambatisha na uwili, anakuja kujuta baadaye.

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗਵਾਏ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
halat palat dovai gavaa-ay supnai sukh na paavni-aa. ||4||
She forfeits both this world and the next, and even in her dreams, she does not find peace.
Anapoteza dunia hii na itakayofuata, na hata katika ndoto zake, hapati amani.

ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਕੰਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥
pay-ee-arhai Dhan kant samaalay.
The soul-bride who remembers her Husband-God in this world,
Roho kama bi harusi anayekumbuka Mume-Mungu wake duniani humu,

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ ॥
gur parsaadee vaykhai naalay.
by Guru’s grace, sees Him close at hand.
Kwa neema ya Guru, anamuona Yeye akiwa karibu mno.

ਪਿਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਬਦਿ ਸਿੰਗਾਰੁ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥੫॥
pir kai sahj rahai rang raatee sabad singaar banaavani-aa.||5||
Embellishing herself with Husband-God’s love through the Guru’s word, she intuitively remains imbued with the love of her beloved.
Akijipamba kwa upendo wa Mume-Mungu wake kupitia neno la Guru, anabaki amejawa na upendo wa mpendwa wake kwa hisia na silika.

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥
safal janam jinaa satgur paa-i-aa.
Successful is the human-birth of those who meet with the true Guru.
Kumefanikiwa kuzaliwa kwa ubinadamu kwa wale wanaokutana na Guru wa kweli.

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥
doojaa bhaa-o gur sabad jalaa-i-aa.
Through the Guru’s word, they burn their love of duality.
Kupitia neno la Guru, wanateketeza upendo wao wa uwili.

ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੬॥
ayko rav rahi-aa ghat antar mil satsangat har gun gaavani-aa. ||6||
Joining the holy congregation, they sing God’s Praises who is pervading deep within their heart.
Wakijiunga na ushirika takatifu, wanaimba Sifa za Mungu anayeenea ndani kwa kina mwa moyo wao.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥
satgur na sayvay so kaahay aa-i-aa.
Those who do notfollow the teachings of the True Guru, why did they even come into this world?
Wale ambao wanafuata mafundisho ya Guru wa Kweli, kwa nini hata walikuja duniani humu?

ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
Dharig jeevan birthaa janam gavaa-i-aa.
Accursed is his life, and uselesslywasted is this human life.
Yamelaaniwa maisha yake, na maisha yake ya kibinadamu yamepotezwa bure.

ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥
manmukh naam chit na aavai bin naavai baho dukh paavni-aa. ||7||
The self-willed person does not remember Naam. Without the Naam, he suffers in terrible pain.
Mtu mwenye hiari binafsi hakumbuki Naam. Bila Naam, anateseka uchungu uliokithiri.

ਜਿਨਿ ਸਿਸਟਿ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ॥
jin sisat saajee so-ee jaanai.
The One who created the Universe, He alone knows all about it.
Yule Mmoja aliyeumba Ulimwengu, Yeye pekee anajua yote kuuhusu.

ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥
aapay maylai sabad pachhaanai.
He unites those with Himself, who realize Him through the Guru’s word.
Anawaunganisha naye, ambao wanamgundua Yeye kupitia neno la Guru.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧॥੩੨॥੩੩॥
nanak naam mili-aa tin jan ka-o jin Dhur mastak laykh likhaavani-aa. ||8||1||32||33||
O’ Nanak, only those receive the gift of Naam who are so predestined.
Ee Nanak, wale tu wanaopokea tuzo ya Naam ni wale ambao waliamuliwa hivyo mapema?

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Maajh Raag, by the fourth Guru:
Maajh Raag, na Guru wa nne:

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੇ ॥
aad purakh aprampar aapay.
The primal Being is farther than the farthest; everywhere He is all by Himself.
Kiumbe wa Asili yu mbali zaidi kuliko yote; kila mahali Yeye yupo mwenyewe.

ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ॥
aapay thaapay thaap uthaapay.
He Himself creates and He Himself destroys.
Yeye mwenyewe anaumba na Yeye mwenyewe anaangamiza.

ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥
sabh meh vartai ayko so-ee gurmukh sobhaa paavni-aa. ||1||
The same One pervades in all beings, but the one who follows the Guru’s teachings attains glory at His door.
Yule Mmoja tu anaenea katika viumbe vyote, lakini yule anayefuata mafundisho ya Guru anapata utukufu katika mlango wa Mungu.

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree nirankaaree naam Dhi-aavani-aa.
I dedicate myself to those who meditate on the Name of the formless God with love and devotion.
Najiweka wakfu kwa wale wanaotafakari kuhusu Jina la Mungu asiye na muundo wowote kwa upendo na kujitolea.

error: Content is protected !!