MARATHI PAGE 200

ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਨ ਪੂਰਿ ਥਿਧਾਈ ॥
ahaN-buDh man poor thiDhaa-ee.
The mind is overflowing with the greasy dirt of egotistical pride.
अहंकारी अभिमानाच्या चिखलयुक्त गलिच्छतेने मन भरून येत आहे।

ਸਾਧ ਧੂਰਿ ਕਰਿ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ ॥੧॥
saaDh Dhoor kar suDh manjaa-ee. ||1||
With the dust of the feet of the Holy, it is scrubbed clean. ||1||
पवित्र संतांकडून आलेल्या संदेशाचा नम्रपणे स्वीकार केल्याने माझा अहंकार अभिमान कमी झाला|| 1 ||

ਅਨਿਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਦੇਹੀ ॥
anik jalaa jay Dhovai dayhee.
The body may be washed with loads of water,
शरीर पाण्याने धुतले जाऊ शकते,

ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸੁਧੁ ਨ ਤੇਹੀ ॥੨॥
mail na utrai suDh na tayhee. ||2||
and yet its filth is not removed, and it does not become clean. ||2||
परंतु तरीही त्याची आतली घाण काढली जाऊ शकत नाही आणि ते शुद्ध होणार नाही || 2 ||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
satgur bhayti-o sadaa kirpaal.
I have met the True Guru, who is merciful forever.
मला सदैव दयाळू अशेखरे गुरु भेटले आहे।

ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ ॥੩॥
har simar simar kaati-aa bha-o kaal. ||3||
Meditating, meditating in remembrance on the Lord, I am rid of the fear of death. ||3||
मनन करून आणि स्मरण करून देवाबरोबर राहण्यामुळे मी मृत्यूच्या भीतीपासून मुक्त झालो आहे || 3 ||

ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
mukat bhugat jugat har naa-o.
Liberation, pleasures and worldly success are all in the Lord’s Name.
नाममुक्ती मिळवण्याचा आणि आध्यात्मिक आनंद उपभोगण्याचा एकमेव खरा मार्ग आहे।

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੦੦॥੧੬੯॥
paraym bhagat naanak gun gaa-o. ||4||100||169||
With loving devotional worship, O Nanak, sing His Glorious Praises. ||4||100||169||
हे’नानक प्रेम आणि भक्तीने देवाची स्तुती गा|| 4 || 100 || 169 ||

The message of this shabad is that because of our self-conceit, our mind is not receptive to any spiritual sermon or advice. It is only when we humbly serve the saints (and listen to the divine words of the) true Guru that we embrace love for God and start contemplating His Name, which is the only true way to obtain salvation liberation.
या शब्दाचा संदेश असा आहे की आपल्या अहंकारमुळेआपले मन कोणत्याही आध्यात्मिक उपदेशास स्वीकारत नाही। जेव्हा आपण नम्रपणे संतांची सेवा करतो (आणि दैवी शब्द ऐकतो) तेव्हा आपण देवावर प्रीती करतो आणि त्याच्या नावाचा विचार करण्यास सुरवात करतो, जो मोक्ष मुक्ती मिळविण्याचा एकमात्र खरा मार्ग आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी मेहला ५

In this Hymn, Guru Ji elaborates on the merits of listening and contemplating on Naam.
या स्तोत्रात, गुरु जी नाम ऐकण्यावर आणि चिंतन करण्याच्या गुणवत्तेबद्दल विस्तृत वर्णन करतात।
Gauree, Fifth Guru:

ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ॥
jeevan padvee har kay daas.
The Lord’s slaves attain the highest status of life.
देवाच्या दासांना जीवनाचा उदात्त दर्जा मिळाला आहे,

ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
jin mili-aa aatam pargaas. ||1||
Meeting them, the soul is enlightened. ||1||
त्यांना भेटून इतरांच्या आत्म्यास हि मुक्ती मिळाली || १ ||

ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸੁਨਿ ਮਨ ਕਾਨੀ ॥
har kaa simran sun man kaanee.
Those who listen with their mind and ears to the Lord’s meditative remembrance,
हे ’माझ्या मनामन! नामाच्या चिंतनाकडे लक्षपूर्वक ऐक।

ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦੁਆਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sukh paavahi har du-aar paraanee. ||1|| rahaa-o.
are blessed with peace at the Lord’s Gate, O mortal. ||1||Pause||
जे सुख-शांती व भगवंताशी एकरूप होण्याचे आशीर्वाद आहेत || 1 || विराम द्या ||

ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥
aath pahar Dhi-aa-ee-ai gopaal.
Twenty-four hours a day, meditate on the Sustainer of the World.
दिवसातील चोवीस तास, जगाला आधार देणाऱ्यावर निरंतर ध्यान करा।

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੨॥੧੦੧॥੧੭੦॥
naanak darsan daykh nihaal. ||2||101||170||
O Nanak, gazing on the Blessed Vision of His Darshan, I am enraptured. ||2||101||170||
हे’नानक, चिंतन करून आणि सर्वत्र त्याला पाहून, मी मोहित झालो आहे|| 2 || 101 || 170 ||

The message of this shabad is that if we want to obtain the sublime status in life and enjoy the celestial bliss of omnipresent God, then we should contemplate on Naam at all times.
या शब्दाचा संदेश असा आहे की जर आपल्याला जीवनात उदात्त स्थिती प्राप्त करायची असेल आणि सर्वव्यापी देवाचा आनंद घ्यायचा असेल तर आपण नेहमीच नामस्माराचे चिंतन केले पाहिजे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी मेहला ५

In the following shabad we should have complete faith in God and he is our protector and savior.
पुढील शब्दात सांगितले आहे कि आपण देवावर पूर्ण विश्वास ठेवला पाहिजे आणि तो आपला रक्षणकर्ता आहे।
Gauree, Fifth Guru:

ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦਿ ਪਾਈ ॥
saaNt bha-ee gur gobid paa-ee.
Peace and tranquility have come; the Guru, the Lord of the Universe, has brought it.
शांतता आणि सुख आले आहे; गुरु, विश्वाचा निर्माणकर्ताने , हे आणले आहे।

ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
taap paap binsay mayray bhaa-ee. ||1|| rahaa-o.
The burning sins have departed, O my Siblings of Destiny. ||1||Pause||
माझ्या नातलगांनो, जळलेले पाप निघून गेले || 1 || विराम द्या ||

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥
raam naam nit rasan bakhaan.
With your tongue, continually chant the Lord’s Name.
आपल्या जिभेने देवाच्या नावाचा सतत विचार करा।

ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਨ ॥੧॥
binsay rog bha-ay kali-aan. ||1||
Disease shall depart, and you shall be saved. ||1||
रोग (संलग्नकांचा) निघून जाईल आणि तुमचे तारण होईल (तुम्ही आकाशाचा आनंद घ्याल)|| 1 ||

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰ ॥
paarbarahm gun agam beechaar.
Contemplate the Glorious Virtues of the Unfathomable Supreme Lord God.
अथांग परमात्म्याचे गौरवशाली गुणाचे विचार करा।

ਸਾਧੂ ਸੰਗਮਿ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ ॥੨॥
saaDhoo sangam hai nistaar. ||2||
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall be emancipated. ||2||
पवित्र संगतमध्ये तुम्ही मुक्त व्हाल || 2 ||

ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥
nirmal gun gaavhu nit neet.
Sing the Glories of God each and every day;
दररोज देवाचे गौरव गा।

ਗਈ ਬਿਆਧਿ ਉਬਰੇ ਜਨ ਮੀਤ ॥੩॥
ga-ee bi-aaDh ubray jan meet. ||3||
your afflictions shall be dispelled, and you shall be saved, my humble friend. ||3||
माझ्या नम्र मित्रा, तुझे दु: ख दूर होईल आणि तुमचे तारण होईल|| 3 || ???

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈ ॥
man bach karam parabh apnaa Dhi-aa-ee.
In thought, word and deed, I meditate on my God.
विचार, शब्द आणि कृतीत मी माझ्या देवाचा विचार करतो।

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦੨॥੧੭੧॥
naanak daas tayree sarnaa-ee. ||4||102||171||
Slave Nanak has come to Your Sanctuary. ||4||102||171||
गुलाम नानक तुझ्या शरणी आले आहेत || 4 || 102 || 171 ||

The message of this shabad is that we should always have complete faith in God, and keep meditating on Him with full concentration of our mind and body, even in the face of all difficulties. God would surely provide us full protection and dispel all our worries.
या शब्दाचा संदेश असा आहे की आपण नेहमीच देवावर पूर्ण विश्वास ठेवला पाहिजे आणि सर्व अडचणींना तोंड देत असतानाही आपण आपले मन व शरीराने संपूर्ण एकाग्रतेने त्याचे ध्यान करत राहिले पाहिजे। देव नक्कीच आपल्याला संपूर्ण संरक्षण प्रदान करेल आणि आपल्या सर्व चिंता दूर करेल।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

ਨੇਤ੍ਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥
naytar pargaas kee-aa gurdayv.
The Divine Guru has opened his eyes.
गुरुने माझ्या डोळ्यांना ज्ञानाचा आशीर्वाद दिला आहे।

ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bharam ga-ay pooran bha-ee sayv. ||1|| rahaa-o.
Doubt has been dispelled; my service has been successful. ||1||Pause||
शंका दूर केली गेली आहे; माझी सेवा यशस्वी झाली आहे || 1 || विराम द्या ||

ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ॥
seetlaa tay rakhi-aa bihaaree.
The Giver of joy has saved him from smallpox.
आनंददातानी शांती दिली आहे।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥
paarbarahm parabh kirpaa Dhaaree. ||1||
The Supreme Lord God has granted His Grace. ||1||
परात्पर देवाने त्याची कृपा दिली || 1 ||

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥
naanak naam japai so jeevai.
O Nanak, he alone lives, who chants the Naam, the Name of the Lord.
हे’नानक ती व्यक्ती आध्यात्मिकरित्या जिवंत आहे जी नामाचे चिंतन करते।

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥
saaDhsang har amrit peevai. ||2||103||172||
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, drink deeply of the Lord’s Ambrosial Nectar. ||2||103||172|
पवित्र संगतीत, नावाचेअमृत प्या || 2 || 103 || 172 |

In this Shabad Guru in the company of holy and drinking the Ambrosial Nectar of Naam gives us wisdom, celestial peace,joy and tranquility.
या शब्दाच्या गुरू सांगत आहे,पवित्र संगतीत नाम घेऊन आणि अमृत पिऊन आपल्याला सहज शांती, आणि परमानंदाची प्राप्ती होते।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी मेहला ५

In this shabad he tells us how blessed are they who contemplate on God, and have true love for Him, and how much he respects such devotees.
या शब्दामध्ये तो सांगतो की ते किती धन्य आहेत जे देवावर चिंतन करतात, त्याच्यावर खरे प्रेम करतात आणि ते अशा भक्तांचा किती आदर करतात ।
Gauree, Fifth Guru:

ਧਨੁ ਓਹੁ ਮਸਤਕੁ ਧਨੁ ਤੇਰੇ ਨੇਤ ॥
Dhan oh mastak Dhan tayray nayt.
Blessed is that forehead, and blessed are those eyes;
ते धन्य ते कपाळ, आणि धन्य ते डोळे;

ਧਨੁ ਓਇ ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੇਤ ॥੧॥
Dhan o-ay bhagat jin tum sang hayt. ||1||
blessed are those devotees who are in love with You. ||1||
धन्य ते भक्त जे तुझ्यावर प्रेम करतात|| 1 ||

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ॥
naam binaa kaisay sukh lahee-ai.
Without the Naam, the Name of the Lord, how anyone find peace?
परमेश्वराचे नाव घेतल्याशिवाय कोणालाही शांती कशी मिळते?

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rasnaa raam naam jas kahee-ai. ||1|| rahaa-o.
With your tongue, chant the Praises of the Name of the Lord. ||1||Pause||
आपल्या जिभेने परमेश्वराच्या नावाचा जयजयकार करा|| 1 || विराम द्या ||

ਤਿਨ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥
tin oopar jaa-ee-ai kurbaan.
Nanak is a sacrifice to those
नानक तुमच्यावर कुर्बान आहे।

ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੦੪॥੧੭੩॥
naanak jin japi-aa nirbaan. ||2||104||173||
who meditate on the Lord of Nirvaanaa. ||2||104||173||
जो मुक्त इच्छा देवावर विचार करतो || 2 || 104 || 173 ||

The message of this shabad is that we should highly respect those who contemplate on Naam, and we should follow their example by singing God’s praises in the company of such saintly people.
या शब्दाचा संदेश असा आहे की जे नामस्मरण करतात त्यांचे आपण अत्यंत आदर केले पाहिजे आणि अशा संत लोकांच्या सहवासात आपण देवाचे गुणगान गाऊन त्यांच्या उदाहरणाचे अनुसरण केले पाहिजे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

In this Hymn he expresses his own full confidence in God, and advises us accordingly.
या स्तोत्रात ते देवावर स्वतःचा पूर्ण आत्मविश्वास व्यक्त करतात आणि त्यानुसार आपल्याला सल्ला देतात।
Gauree, Fifth Guru:

ਤੂੰਹੈ ਮਸਲਤਿ ਤੂੰਹੈ ਨਾਲਿ ॥
tooNhai maslat tooNhai naal.
You are my Advisor; You are always with me.
तू माझा सल्लागार आहेस; तू नेहमी माझ्याबरोबर असतोस।

ਤੂਹੈ ਰਾਖਹਿ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥
toohai raakhahi saar samaal. ||1||
You preserve, protect and care for me. ||1||
आपण माझे जतन, संरक्षण आणि काळजी घेता || 1 ||

ਐਸਾ ਰਾਮੁ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ ॥
aisaa raam deen dunee sahaa-ee.
Such is the Lord, our Help and Support in this world and the next.
देव या जगात आणि नंतरच्या जगात आपला मदतकर्ताआणि आधार आहे।

ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
daas kee paij rakhai mayray bhaa-ee. ||1|| rahaa-o.
He protects the honor of His slave, O my Sibling of Destiny. ||1||Pause||
तो माझ्यासारख्या सेवकाचे, सन्मानाचे रक्षण करतो || 1 || विराम द्या ||

ਆਗੈ ਆਪਿ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਵਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥
aagai aap ih thaan vas jaa kai.
He alone exists hereafter; this place is in His Power.
तो एकटाच अस्तित्त्वात आहे; हे स्थान त्याच्या सामर्थ्यात आहे।

ਆਠ ਪਹਰ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕਉ ਜਾਪੈ ॥੨॥
aath pahar man har ka-o jaapai. ||2||
Twenty-four hours a day, O my mind, chant and meditate on the Lord. ||2||
दिवसातून चोवीस तास, हे मना प्रेम व निष्ठेने देवाचे स्मरण कर || 2 ||

ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
pat parvaan sach neesaan.
His honor is acknowledged, and he bears the True Insignia;
त्याच्या सन्मानाची कबुली दिली गेली आहे, आणि तो खरे निशान चिन्ह आहे;

ਜਾ ਕਉ ਆਪਿ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਨੁ ॥੩॥
jaa ka-o aap karahi furmaan. ||3||
the Lord Himself issues His Royal Command. ||3||
देव स्वतः त्याची शाही हुकूमजारी करतो || 3 ||

ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ॥
aapay daataa aap partipaal.
He Himself is the Giver; He Himself is the Cherisher.
तो स्वतः दाता आहे; तो स्वत: प्रतिपाळ आहे।

ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੪॥੧੦੫॥੧੭੪॥
nit nit naanak raam naam samaal. ||4||105||174||
Continually, continuously, O Nanak, dwell upon the Name of the Lord. ||4||105||174||
हे ’नानक, सतत, नामात राहा || 4 || 105 || 174 ||

The message of this shabad is that God is our friend and companion everywhere. Therefore, whatever our problem, or situation may be, we should seek His support and meditate on His Name.
या शब्दाचा संदेश असा आहे की देव सर्वत्र आपला मित्र आणि सहकारी आहे. म्हणूनच, आपली कोणतीही समस्या किंवा परिस्थिती काहीही असो आपण त्याचा पाठिंबा घेतला पाहिजे आणि त्याच्या नावाचा अभ्यास केला पाहिजे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

In this short shabad, Guru Ji is describing the blessings bestowed by Guru and God when they are in mercy.
या छोट्या शब्दात, गुरुजी हे गुरु आणि देव यांनी दिलेल्या आशीर्वादांचे वर्णन करीत आहेत।
Gauree, Fifth Guru:

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ॥
satgur pooraa bha-i-aa kirpaal.
When the Perfect True Guru becomes merciful,
जेव्हा गुरु दयाळू होतो,

ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੁਪਾਲੁ ॥੧॥
hirdai vasi-aa sadaa gupaal. ||1||
the Lord of the World abides in the heart forever. ||1||
जगाचा निर्माणकर्ता अंतःकरणामध्ये कायमस्वरुपी राहतो || 1 ||

ਰਾਮੁ ਰਵਤ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
raam ravat sad hee sukh paa-i-aa.
Meditating on the Lord, I have found eternal peace.
देवाचा विचार करत मला चिरंतन शांती मिळाली।