MARATHI PAGE 185

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥
har har naam jee-a paraan aDhaar.
Now Naam has become the mainstay of my life breath.
आता नाम माझ्या जीवनाच्या श्वासाचा मुख्य आधार बनला आहे।

ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥
saachaa Dhan paa-i-o har rang.
Being imbued with God’s love, I have obtained the true wealth of Naam.
भगवंताच्या प्रेमाने भिजल्यामुळे, मला नावाची खरी संपत्ती मिळाली।

ਦੁਤਰੁ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥੩॥
dutar taray saaDh kai sang. ||3||
I have crossed over the treacherous world-ocean by joining the holy congregation.
मी पवित्र संगतीत सामील होऊन विश्वासघातकी जागतिक महासागर पार केला आहे।

ਸੁਖਿ ਬੈਸਹੁ ਸੰਤ ਸਜਨ ਪਰਵਾਰੁ ॥
sukh baishu sant sajan parvaar.
O’ saints (family of holy people) may you all live in spiritual bliss,
हे ’संत (पवित्र लोकांचे कुटुंब) तुम्ही सर्वजण आध्यात्मिक आनंदात रहा,

ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਓ ਜਾ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥
har Dhan khati-o jaa kaa naahi sumaar.
and earn the wealth of Naam, the worth of which is beyond estimation.
आणि नाम संपत्ती कमवा, ज्याच्या मूल्याचा अंदाज लावू शकता येत नाहीत।

ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਦੇਇ ॥
jisahi paraapat tis gur day-ay.
He alone obtains it, unto whom the Guru has bestowed it.
ज्याला गुरुने हे दान दिले आहे तेच तो मिळवतो।

ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੇਇ ॥੪॥੨੭॥੯੬॥
naanak birthaa ko-ay na hay-ay. ||4||27||96||
O Nanak, no one shall go away empty-handed.
हे नानक! कोणीही रिकाम्या हाताने जाणार नाही|

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਹਿ ਤਤਕਾਲ ॥
hasat puneet hohi tatkaal.
While writing the praises of God, your hands will be sanctified instantly,
देवाची स्तुती करताना, तुमचे हात त्वरित पवित्र होतील,

ਬਿਨਸਿ ਜਾਹਿ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥
binas jaahi maa-i-aa janjaal.
and the worldly entanglements of maya are dispelled.
आणि मायाचे सांसारिक अडचणी दूर होतात।

ਰਸਨਾ ਰਮਹੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਨੀਤ ॥
rasnaa ramhu raam gun neet.
Keep singing the glorious praises of God everyday,
रोज देवाची स्तुती करीत गात राहा।

ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੧॥
sukh paavhu mayray bhaa-ee meet. ||1||
And you shall find spiritual bliss, O’ my brother, my friend
आणि ’माझा भाऊ, माझा मित्र, तुला आध्यात्मिक आनंद मिळेल।

ਲਿਖੁ ਲੇਖਣਿ ਕਾਗਦਿ ਮਸਵਾਣੀ ॥
likh laykhan kaagad masvaanee.
O’ my brother, with intellect as pen, mind as inkpot, write about God on the paper of your deeds
हे ’माझ्या भावा, कलाम सारख्या बुद्धीने, शाईसारख्या मनाने देवाविषयी आपल्या कर्माच्या कागदावर लिहा।

ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raam naam har amrit banee. ||1|| rahaa-o.
Write about the ambrosial Divine words.
अमृतवाणी विषयी लिहा।

ਇਹ ਕਾਰਜਿ ਤੇਰੇ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥
ih kaaraj tayray jaahi bikaar.
By this deed, your vices shall be dispelled.
या कृतीने तुमचे दुर्गुण दूर होतील।

ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਨਾਹੀ ਜਮ ਮਾਰ ॥
simrat raam naahee jam maar.
By remembering God, you shall not suffer at the hands of demon of death.
देवाचे स्मरण करून, मृत्यूच्या राक्षसाच्या हातून तुमाला त्रास होणार नाही।

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਦੂਤ ਨ ਜੋਹੈ ॥
Dharam raa-ay kay doot na johai.
The couriers of the Righteous Judge of Dharma shall not touch you,
धर्माच्या न्यायाधीशांचे दूत तुम्हाला स्पर्श करणार नाहीत,

ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨ ਕਛੂਐ ਮੋਹੈ ॥੨॥
maa-i-aa magan na kachhoo-ai mohai. ||2||
Because the worldly attachments (maya) shall not entice you at all.
कारण सांसारिक आसक्ती (माया) तुम्हाला अजिबात मोहात पाडणार नाही।

ਉਧਰਹਿ ਆਪਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
uDhrahi aap tarai sansaar.
You shall be redeemed, and through you, the whole world shall be saved,
तुमचे तारण होईल आणि तुमच्याद्वारेच सर्व जग वाचेल,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
raam naam jap aykankaar.
if you remember God, the creator, provider and destroyer of the universe.
आपण विश्वाचा निर्माता, प्रदाता आणि नाश करणारा देव आठवत असल्यास।

ਆਪਿ ਕਮਾਉ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ ॥
aap kamaa-o avraa updays.
You should yourself earn the wealth of Naam and advice others to do so.
आपण स्वतःच नाम संपत्ती कमवतात आणि इतरांना तसे करण्यास सल्ले देतात।

ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸ ॥੩॥
raam naam hirdai parvays. ||3||
Enshrine God’s Name in your heart.
आपल्या अंत: करणात देवाचे नाव निश्चित करा।

ਜਾ ਕੈ ਮਾਥੈ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥
jaa kai maathai ayhu niDhaan.
That person in whose destiny the treasure of Naam is so pre-ordained,
ज्याच्या नशिबात नामाचा खजिना पूर्व-नियुक्त केलेला आहे,

ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਜਪੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥
so-ee purakh japai bhagvaan.
only that person, remembers God with love and devotion.
केवळ ती व्यक्ती, प्रेमाने आणि भक्तीने परमेश्वराची आठवण ठेवते।

ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
aath pahar har har gun gaa-o.
To the person, who at all the times sings praises of God,
अशा व्यक्तीस, जो प्रत्येक वेळी देवाची स्तुती करतो,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੪॥੨੮॥੯੭॥
kaho naanak ha-o tis bal jaa-o. ||4||28||97||
Nanak says, I dedicate my life to him.
नानक म्हणतात, मी माझे जीवन त्याला समर्पित करतो।

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ
raag ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5 cha-upday dupday
Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru, Chau-Padas, Du-Padas:
राग गौरी गुरेरी, मेहळा ५, चौपदी ,दोपदि

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Eternal God. Realized by the grace of the true Guru:
एक ओंकार सतगुरूच्या आशीर्वादाने,

ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥
jo paraa-i-o so-ee apnaa.
The worldly wealth and possessions which belongs to others, we claim as ours,
दुसर्याची असेलेली ऐहिक संपत्ती आणि मालमत्ताला , आपण आपली असल्याचा दावा करतो।

ਜੋ ਤਜਿ ਛੋਡਨ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਚਨਾ ॥੧॥
jo taj chhodan tis si-o man rachnaa. ||1||
Our mind is attached to things which are going to beabandoned as we depart from this world.
आपण या जगापासून निघताना सुटून जाणार्या गोष्टींमध्ये आपले मन गुंतलेले आहे।

ਕਹਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲੀਐ ਕੇਹ ॥
kahhu gusaa-ee milee-ai kayh.
Tell me, how can we meet the Master of the universe?
मला सांगा, आपण विश्वाच्या मालिकला कसे भेटू शकतो?

ਜੋ ਬਿਬਰਜਤ ਤਿਸ ਸਿਉ ਨੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo bibarjat tis si-o nayh. ||1|| rahaa-o.
when we are in love with whatever is forbidden.
जेव्हा आपण निषिद्ध असलेल्या सर्व गोष्टींवर प्रेम करतो।

ਝੂਠੁ ਬਾਤ ਸਾ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤੀ ॥
jhooth baat saa sach kar jaatee.
Whatever is false and short lived, (such as our body), we deem it true,
जे काही खोटे आणि अल्पकाळ जगलेले आहे (जसे की आपले शरीर), आपण ते खरे मानतो,

ਸਤਿ ਹੋਵਨੁ ਮਨਿ ਲਗੈ ਨ ਰਾਤੀ ॥੨॥
sat hovan man lagai na ratee. ||2||
but whatever is true (such as our death), does not convince our mind at all.
परंतु जे काही सत्य आहे (जसे की आपला मृत्यू) आपल्या मनाला अजिबात पटत नाही।

ਬਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਟੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥
baavai maarag taydhaa chalnaa.
We follow the crooked path of falsehood in our life.
आपण आपल्या जीवनात खोटेपणाच्या कुटिल मार्गाच अवलंबन करतो।

ਸੀਧਾ ਛੋਡਿ ਅਪੂਠਾ ਬੁਨਨਾ ॥੩॥
seeDhaa chhod apoothaa bunnaa. ||3||
Leaving the truthful way, we are weaving for ourselves a wrong pattern of life.
सत्य मार्ग सोडून आपण स्वतःसाठी जीवनाची चुकीची पद्धत विणत आहोत।

ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥
duhaa siri-aa kaa khasam parabh so-ee.
(The mortals are also helpless), because God Himself is the Master of both good and bad events in life.
(नश्वर देखील असहाय्य आहेत) कारण देव स्वत: जीवनातील चांगल्या आणि वाईट दोन्ही घटनांचा स्वामी आहे।

ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ ॥੪॥੨੯॥੯੮॥
jis maylay naanak so muktaa ho-ee. ||4||29||98||
O’ Nanak, whom He unites with Himself, is saved from the wrong Path.
हे ’नानक, ज्याला त्याने स्वत: बरोबर एकत्र केले आहे ते चुकीच्या मार्गापासून वाचले आहेत।

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲਿ ਆਏ ਸੰਜੋਗ ॥
kalijug meh mil aa-ay sanjog.
In the dark age of Kal Yug, they (husband and wife) come together through destiny.
कल युगच्या काळ्या युगात ते (पती-पत्नी) नशिबाने एकत्र येतात।

ਜਿਚਰੁ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰੁ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ॥੧॥
jichar aagi-aa tichar bhogeh bhog. ||1||
They enjoy each other’s company as long as God so permits.
देव परवानगी देतो तोपर्यंत ते एकमेकांच्या सहवासाचा आनंद घेतात।

ਜਲੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
jalai na paa-ee-ai raam sanayhee.
By burning herself on the pyre of her dead husband, a woman cannot be united with her beloved husband.
आपल्या मृत पतीच्या चितावर स्वत: ला जाळून स्वत: च्या प्रिय पतीबरोबर स्त्री एकत्र होऊ शकत नाही।

ਕਿਰਤਿ ਸੰਜੋਗਿ ਸਤੀ ਉਠਿ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kirat sanjog satee uth ho-ee. ||1|| rahaa-o.
She becomes Sati (women who burns herself alive at her husband’s pyre) with the hope of uniting with her dead husband.
आपल्या पतीबरोबर एकत्र येण्याच्या आशेने ती सती (आपल्या पतीच्या चितेवर स्वत: ला जिवंत जाळणारी महिला) बनते।

ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨਹਠਿ ਜਲਿ ਜਾਈਐ ॥
daykhaa daykhee manhath jal jaa-ee-ai.
Imitating others, and following her stubborn mind, she burns herself.
इतरांचे अनुकरण करणे आणि तिच्या जिद्दी मनाचे अनुसरण करून ती स्वत: ला जाळते।

ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਐ ॥੨॥
pari-a sang na paavai baho jon bhavaa-ee-ai. ||2||
But, by doing this she does not obtain the Company of her dead beloved, instead she wanders through countless cycles of birth and death.
परंतु, असे केल्याने तिला तिच्या मृत प्रियकराची साथ मिळत नाही, त्याऐवजी ती जन्म आणि मृत्यूच्या असंख्य चक्रांत भटकत राहते।

ਸੀਲ ਸੰਜਮਿ ਪ੍ਰਿਅ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ॥
seel sanjam pari-a aagi-aa maanai.
The women, who has self control and pious conduct, and obeys her beloved (husband).
ज्या स्त्रियानास्वत:वर नियंत्रण आहे आणि पवित्र आचरण करतात आणि आपल्या प्रिय (नवरा) यांचे पालन करतात।

ਤਿਸੁ ਨਾਰੀ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨ ਜਮਾਨੈ ॥੩॥
tis naaree ka-o dukh na jamaanai. ||3||
Such a woman does not suffer at the hands of the demons of Death.
अशा स्त्रीला मृत्यूच्या भुतांकडून त्रास होत नाही।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਿਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥
kaho naanak jin pari-o parmaysar kar jaani-aa.
Nanak says, the women who loves only her husband and considers him like God,
नानक म्हणतात, ज्या स्त्रिया फक्त तिच्या पतीवर प्रेम करतात आणि त्याला देव मानतात,

ਧੰਨੁ ਸਤੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨਿਆ ॥੪॥੩੦॥੯੯॥
Dhan satee dargah parvaani-aa. ||4||30||99||
That women is the blessed Sati and she is received with honor in God’s court.
त्या स्त्रिया धन्य सती आहेत आणि तिला देवाच्या दरबारात सन्मान मिळाला आहे।

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਇ ॥
ham Dhanvant bhaagath sach naa-ay.
I feel myself to be wealthy and fortunate with this treasure of True Naam.
खऱ्यानावाच्या या खजिन्यात च मी स्वत: ला श्रीमंत आणि भाग्यवान समजतो।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gun gaavah sahj subhaa-ay. ||1|| rahaa-o.
I sing the Glorious Praises of God, with natural, intuitive ease. ||1||Pause||
मीसहजतेने देवाची स्तुती करतो || 1 || विराम द्या ||