MARATHI PAGE 144

ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ ॥੨॥
ayk tu-ee ayk tu-ee. ||2||
O’ God, it is You, and You alone who is eternal .
हे ’देवा, तुझ्याशिवाय इतर कोण शाश्वत आहे ?

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਨ ਦਾਦੇ ਦਿਹੰਦ ਆਦਮੀ ॥
na daaday dihand aadmee.
Neither the men who do justice on the earth, will stay here forever.
पृथ्वीवर न्याय करणारी माणसे इथे सदासर्वकाळ राहणार नाहीत।

ਨ ਸਪਤ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ॥
na sapat jayr jimee.
Nor the inhabitants of nether worlds are eternal.
किंवा नवीन जगाचे रहिवासी चिरंतन नाहीत।

ਅਸਤਿ ਏਕ ਦਿਗਰਿ ਕੁਈ ॥
asat ayk digar ku-ee.
Who else is there to live forever?
कायमचे जगण्यासाठी अजून कोणी आहे?

ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ ॥੩॥
ayk tu-ee ayk tu-ee. ||3||
O’ God, it is You and You alone.
हे ’देवा, तू आणि तू एकटाच आहेस।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਨ ਸੂਰ ਸਸਿ ਮੰਡਲੋ ॥
na soor sas mandlo.
Neither the sun, nor the moon, nor the planets,
सूर्य किंवा चंद्र किंवा ग्रह हि नाही।

ਨ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹ ਜਲੋ ॥
na sapat deep nah jalo.
nor the seven continents, nor the oceans,
सात महाद्वीप किंवा महासागर नाही।

ਅੰਨ ਪਉਣ ਥਿਰੁ ਨ ਕੁਈ ॥
ann pa-un thir na ku-ee.
nor food, nor the wind – nothing is permanent.
अन्न, वायु किंवा काहीही नाही। काहीही कायमचे नाही।

ਏਕੁ ਤੁਈ ਏਕੁ ਤੁਈ ॥੪॥
ayk tu-ee ayk tu-ee. ||4||
O’ God, it is You and You alone.
हे ’देवा, तू आणि तू एकटाच आहेस।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਨ ਰਿਜਕੁ ਦਸਤ ਆ ਕਸੇ ॥
na rijak dasat aa kasay.
The sustenance of all the creatures is under the control of no one except God.
सर्व प्राण्यांचा उदरनिर्वाह भगवंताशिवाय कोणाच्याही नियंत्रणाखाली नाही।

ਹਮਾ ਰਾ ਏਕੁ ਆਸ ਵਸੇ ॥
hamaa raa ayk aas vasay.
The hopes of all rest in the One (God).
एका (देव) मध्ये सर्व लोकांची आशा राहिलेली आहे।

ਅਸਤਿ ਏਕੁ ਦਿਗਰ ਕੁਈ ॥
asat ayk digar ku-ee.
O’ God, it is You alone who is eternal, and no one else.
हे ’देवा, तूच अनंतकाळ जगणारा आहेस आणि दुसरे कोणीही नाही।

ਏਕ ਤੁਈ ਏਕੁ ਤੁਈ ॥੫॥
ayk tu-ee ayk tu-ee. ||5||
O’ God, it is You and You alone.
हे ’देवा, तू आणि तू एकटाच आहेस|

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोकमेहला १

ਪਰੰਦਏ ਨ ਗਿਰਾਹ ਜਰ ॥
paranday na giraah jar.
The birds have no money in their pockets (means to buy food).
पक्ष्यांच्या खिशात पैसे नाहीत (अन्न विकत घेण्यासाठी)

ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ ॥
darkhat aab aas kar.
They place their hopes on trees and water.
ते आपली आशा झाडे आणि पाण्यावर ठेवतात।

ਦਿਹੰਦ ਸੁਈ ॥
dihand su-ee.
He alone is their provider.
तो एकटा त्यांचा दाता आहे।

ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ ॥੬॥
ayk tu-ee ayk tu-ee. ||6||
O’ God, it is You and You alone.
हे ’देवा, तू आणि तू एकटाच आहेस।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੋਇ ॥
naanak lilaar likhi-aa so-ay.
O’ Nanak, that destiny which is pre-ordained.
हे ’नानक, पूर्व नियोजित ते नशिब आहे

ਮੇਟਿ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥
mayt na saakai ko-ay.
no one can erase that.
ज्याला कोणी पुसू शकत नाही।

ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਿਰੈ ਸੁਈ ॥
kalaa Dharai hirai su-ee.
God infuses strength, and He takes it away again.
देव सामर्थ्यवान बनवतो, आणि तो परत घेतो।

ਏਕੁ ਤੁਈ ਏਕੁ ਤੁਈ ॥੭॥
ayk tu-ee ayk tu-ee. ||7||
O’ God, it is You and You alone.
हे ’देवा, तू आणि तू एकटाच आहेस।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ॥
sachaa tayraa hukam gurmukh jaani-aa.
O’ God, True is Your Command, but it is known only to the Guru’s followers.
हे ’देव, सत्य तुझी आज्ञा आहे, पण ती फक्त गुरुच्या अनुयायांनाच ठाऊक आहे।

ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥
gurmatee aap gavaa-ay sach pachhaani-aa.
O’ the eternal God, the one who has eradicated selfishness and conceit through the Guru’s Teachings, has realized You.
हे ’शाश्वत देव, ज्यानेगुरुच्या शिकवणुकीने स्वार्थाचा आणि अहंकारच नाश केला त्याने तुम्हाला जाणले आहे।

ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣਿਆ ॥
sach tayraa darbaar sabad neesaani-aa.
O’ God, true is Your Court, and to enter in it, the Guru’s word is the identificationmark.
हे ’देवा, तुझं दरबार खरं आहे आणि त्यात प्रवेश करण्यासाठी गुरुचा शब्द ओळख चिन्ह आहे।

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣਿਆ ॥
sachaa sabad veechaar sach samaani-aa.
Those who reflected on the Divine Word, merge into the Truth.
ज्यांनी दैवी वचनावर चिंतन केले, ते सत्यात विलीन होतात।

ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੂੜਿਆਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣਿਆ ॥
manmukh sadaa koorhi-aar bharam bhoolaani-aa.
The self-willed people are always false; they are deluded by doubt.
स्वार्थी लोक नेहमीच खोटे असतात; ते संशयाने फसलेले असतात।

ਵਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਵਾਸੁ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ॥
vistaa andar vaas saad na jaani-aa.
They live their life in sinful pursuits, and they do not know the relish of Naam.
ते आपले जीवन पापी प्रवृत्तीमध्ये जगतात आणि त्यांना नामाचा स्वाद माहित नसतो।

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ॥
vin naavai dukh paa-ay aavan jaani-aa.
Without meditating on God’s Name, they suffer in the cycles of birth and death.
देवाच्या नावाचा अभ्यास केल्याशिवाय ते जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात त्रास सहन करतात।

ਨਾਨਕ ਪਾਰਖੁ ਆਪਿ ਜਿਨਿ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ॥੧੩॥
naanak paarakh aap jin khotaa kharaa pachhaani-aa. ||13||
O Nanak, God Himself is the Judge, who distinguishes the counterfeit (bad person) from the genuine (good persons).
नानक, देव स्वतः न्यायाधीश आहे, जो बनावटीनां(वाईट व्यक्ती ) आणि अस्सलना (चांगल्या माणसांपेक्षा) वेगळे करतो।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ ਏਨਾ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ॥
seehaa baajaa chargaa kuhee-aa aynaa khavaalay ghaah.
God can make the meat eating tigers, hawks, eagles and falcons eat grass.
देव मांसाला खाणारा वाघ आणि बाज, गरुडला घास खाणारे बनवू शकतो।

ਘਾਹੁ ਖਾਨਿ ਤਿਨਾ ਮਾਸੁ ਖਵਾਲੇ ਏਹਿ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ॥
ghaahu khaan tinaa maas khavaalay ayhi chalaa-ay raah.
And those animals which eat grass-He could make them eat meat. He could make this as their way of life.
आणि जे प्राणी घास खातात-त्यांना मांस खाण्यास भाग पाडू शकतो। तो हा त्यांच्या जीवनाचा मार्ग बनवू शकतो।

ਨਦੀਆ ਵਿਚਿ ਟਿਬੇ ਦੇਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ ॥
nadee-aa vich tibay daykhaalay thalee karay asgaah.
He could raise dry land from the rivers, and turn the deserts into bottomless oceans.
तो नद्यांमधून कोरडवाहू जमीन वाढवू शकला आणि वाळवंटास अथांग समुद्रात रुपांतर करू शकेल।

ਕੀੜਾ ਥਾਪਿ ਦੇਇ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ ॥
keerhaa thaap day-ay paatisaahee laskar karay su-aah.
He could appoint a lowliest person as king, and reduce an army to ashes.
तो राजा म्हणून सर्वात नम्र व्यक्तीची नेमणूक करू शकत होता आणि सैन्य राख मध्ये मिळवू शकत होता।

ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਜੀਵਹਿ ਲੈ ਸਾਹਾ ਜੀਵਾਲੇ ਤਾ ਕਿ ਅਸਾਹ ॥
jaytay jee-a jeeveh lai saahaa jeevaalay taa ke asaah.
All creatures live by breathing, but He could keep them alive, even without the breath.
सर्व प्राणी श्वासोच्छवासाने जगतात, परंतु तो त्यांना श्वासाशिवाय जिवंत ठेवू शकतो।

ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਤਿਉ ਦੇਇ ਗਿਰਾਹ ॥੧॥
naanak ji-o ji-o sachay bhaavai ti-o ti-o day-ay giraah.
O’ Nanak, God provides sustenance to the creatures as it pleases Him.
हे ’नानक, देव प्राण्यांना पाहिजे त्याप्रमाणे अन्न पुरवतो।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक मेहला १

ਇਕਿ ਮਾਸਹਾਰੀ ਇਕਿ ਤ੍ਰਿਣੁ ਖਾਹਿ ॥
ik maashaaree ik tarin khaahi.
Some creatures eat meat, while others eat grass.
काही प्राणी मांस खात असतात तर काही गवत खात असतात।

ਇਕਨਾ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹਿ ॥
iknaa chhateeh amrit paahi.
There are some who enjoy many kinds of delicacies,
असे काही लोक आहेत जे बर्याच प्रकारचे पदार्थांचा आनंद घेतात,

ਇਕਿ ਮਿਟੀਆ ਮਹਿ ਮਿਟੀਆ ਖਾਹਿ ॥
ik mitee-aa meh mitee-aa khaahi.
While others live in the dirt and eat dirt.
तर काहीजण मातीत राहतात आणि माती खात असतात।

ਇਕਿ ਪਉਣ ਸੁਮਾਰੀ ਪਉਣ ਸੁਮਾਰਿ ॥
ik pa-un sumaaree pa-un sumaar.
Some who practice breath control, they remain busy in breathing exercises.
काहीजण श्वासोच्छवासावर नियंत्रण ठेवतात, ते श्वासोच्छवासाच्या व्यायामामध्ये व्यस्त असतात।

ਇਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰਿ ॥
ik nirankaaree naam aaDhaar.
Some worshippers of the Formless God, live by the support of His Name.
निराकार देवाचे काही उपासक, त्याच्या नावाच्या आधारे जगतात।

ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥
jeevai daataa marai na ko-ay.
If one trusts that God is always there, then one cannot die a spiritual death.
जर देव असा विश्वास ठेवतो की देव नेहमी असतो, तर मग तो आध्यात्मिक मृत्यू मरणार नाही।

ਨਾਨਕ ਮੁਠੇ ਜਾਹਿ ਨਾਹੀ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥੨॥
naanak muthay jaahi naahee man so-ay. ||2||
O’ Nanak, those who do not enshrine God within their minds are deluded.
हे ’नानक, जे मनात भगवंताला ठेवत नाहीत, ते फसवले जातात।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਮਿ ਕਮਾਈਐ ॥
pooray gur kee kaar karam kamaa-ee-ai.
It is by the grace of God that we follow the teachings of the perfect Guru.
देवाच्या कृपेमुळेच आपण परिपूर्ण गुरुंच्या शिकवणीचे पालन करतो।

ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
gurmatee aap gavaa-ay naam Dhi-aa-ee-ai.
Through the Guru’s Teachings, we eliminate our selfishness and conceit, andmeditate on God’s Name with loving devotion.
गुरुच्या शिक्षणाद्वारे आपण आपला स्वार्थ व अहंकार दूर करतो आणि प्रेमळ भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन करतो।

ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਗਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈਐ ॥
doojee kaarai lag janam gavaa-ee-ai.
Forsaking God and engaging ourselves in other (worldly) pursuits, we simply waste away our human birth.
भगवंताचा त्याग करून इतर (ऐहिक) गोष्टीत गुंतून आपण आपला मानवी जन्म वाया घालवितो।

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਵਿਸੁ ਪੈਝੈ ਖਾਈਐ ॥
vin naavai sabh vis paijhai khaa-ee-ai
Forsaking Naam, all we eat and wear is like poison for our spiritual life.
नाम सोडून, आपण जे खातो आणि परिधान करतो ते आपल्या आध्यात्मिक जीवनासाठी विष सारखे आहे।

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਾਲਾਹਿ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥
sachaa sabad saalaahi sach samaa-ee-ai.
Praising and following the true word of the Guru, we merge with God.
गुरूच्या खर्या शब्दाची स्तुती करणे आणि त्याचे अनुसरण करुन आपण भगवंतामध्ये विलीन होतो।

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਈਐ ॥
vin satgur sayvay naahee sukh nivaas fir fir aa-ee-ai.
without following the true Guru’s teachings, we cannot live in peace, and we keep wandering in the cycles of birth and death.
खऱ्यागुरूच्या शिकवणींचे पालन केल्याशिवाय आपण शांततेत जगू शकत नाही आणि आपण जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात भटकत राहतो।

ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥
dunee-aa khotee raas koorh kamaa-ee-ai.
The love for the world is a false capital; Investing this counterfeit capital, we earn only falsehood in the world.
जगावर असलेले प्रेम हे खोटे भांडवल आहे; या बनावट भांडवलाची गुंतवणूक करुन आपण जगात फक्त खोटेपणा कमावतो।

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਾਲਾਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਾਈਐ ॥੧੪॥
naanak sach kharaa saalaahi pat si-o jaa-ee-ai. ||14||
O’ Nanak, by singing the Praises of the immaculate God, we depart from the world with honor.
हे ’नानक, पवित्र देवाची स्तुती गाण्याद्वारे आपण सन्मानाने या जगातून निघून जातो।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by theFirst Guru:
शलोक मेहला १

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਵਾਵਹਿ ਗਾਵਹਿ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਲਿ ਨਾਵਹਿ ॥
tuDh bhaavai taa vaaveh gaavahi tuDh bhaavai jal naaveh.
When it pleases You, some people play music and sing Your praises; when it pleases You, they bathe in holy water.
जेव्हा तुम्हाला आवडते तेव्हा काही लोक संगीत वाजवतात आणि तुमची प्रशंसा करतात; जेव्हा तुझी इच्छा असते तेव्हा ते पवित्र पाण्याने स्नान करतात।