Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 584

Page 584

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਪਿਰੁ ਅੰਤਰਿ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥ 오 나낙이여! 항상 남편과 하나님을 내면의 마음으로 기억하는 여성은 구루가 연합 한 남편과 하나님을 만난다
ਇਕਿ ਰੋਵਹਿ ਪਿਰਹਿ ਵਿਛੁੰਨੀਆ ਅੰਧੀ ਨ ਜਾਣੈ ਪਿਰੁ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥੪॥੨॥ 남편과 신과 헤어진 많은 생명체들이 계속 울고 있습니다. 그러나 무지로 눈이 멀어 남편과 하나님이 함께 하신다는 것을 알지 못합니다. 4. 2
ਵਡਹੰਸੁ ਮਃ ੩ ॥ 바단수 마할라 3
ਰੋਵਹਿ ਪਿਰਹਿ ਵਿਛੁੰਨੀਆ ਮੈ ਪਿਰੁ ਸਚੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥ 나의 참된 남편 하나님은 항상 나와 함께 계시지만, 많은 생명체와 여자들이 그분을 떠나 계속 슬퍼하고 있습니다
ਜਿਨੀ ਚਲਣੁ ਸਹੀ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 진리를 깨달은 자들은 세상을 떠나 사트구루를 섬기고 하나님의 이름을 계속 기억한다
ਸਦਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 사트구루를 동반자로 여기며 항상 자신의 이름을 부르며 사트구루를 섬기며 행복을 찾았다
ਸਬਦੇ ਕਾਲੁ ਮਾਰਿ ਸਚੁ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਹੋਇਆ ॥ 그 말을 통해 그녀는 시간에 대한 두려움을 없애고 진실을 마음 속에 간직하고 있습니다. 그러면 그들은 세상에서 태어나고 죽는 순환에 들어오지 않습니다
ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ ॥ 하나님은 진리의 형상이시고 그분의 영광도 진리입니다. 그 분께서는 그분의 은혜로 이름을 기억하는 피조물들을 바라보신다
ਰੋਵਹਿ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆ ਮੈ ਪਿਰੁ ਸਚੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥੧॥ 나의 참된 주님은 항상 나와 함께 계시지만, 그분과 분리된 생명체와 여자들은 계속 울고 있습니다. 1
ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭ ਦੂ ਊਚਾ ਹੈ ਕਿਵ ਮਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ॥ 나의 주님은 가장 높으신 분이시는데, 내가 어떻게 사랑하는 사람을 만날 수 있겠습니까
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਾਂ ਸਹਜਿ ਮਿਲੀ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 사트구루가 저를 주님께 소개했을 때, 저는 그를 쉽게 만났습니다. 나는 내 마음에 내 사랑하는 사람을 심어 주었다
ਸਦਾ ਉਰ ਧਾਰੇ ਨੇਹੁ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਿਰੁ ਦਿਸੈ ॥ 사랑하는 신을 사랑하는 사람은 그것을 마음에 심어주고 사트구루를 통해서만 신을 봅니다
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾ ਕਚਾ ਚੋਲਾ ਤਿਤੁ ਪੈਧੈ ਪਗੁ ਖਿਸੈ ॥ 마야의 열광으로 그려진 몸은 거짓이며, 그것을 입으면 진실을 향해 다리가 흔들립니다
ਪਿਰ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸੋ ਸਚਾ ਚੋਲਾ ਤਿਤੁ ਪੈਧੈ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੇ ॥ 그러나 사랑하는 신의 사랑으로 그려진 촐라는 그것을 입으면 마음의 갈증을 해소하기 때문에 사실입니다
ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭ ਦੂ ਊਚਾ ਹੈ ਕਿਉ ਮਿਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ॥੨॥ 나의 주님은 가장 높으신 분이시는데, 내가 어떻게 나의 가장 사랑하는 이들을 만날 수 있겠는가? 2
ਮੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ॥ 나는 나의 참된 주님을 알아보았지만, 자질이 없는 여인들은 그분을 잊어버리고 길을 잃었다
ਮੈ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੜੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 나는 항상 사랑하는 사람을 기억하는 기쁨을 찾고 참된 말씀을 묵상합니다
ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਨਾਰੇ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਾਇਆ ॥ 참된 말씀을 관조하는 생명체와 여자는 사랑하는 사람의 사랑에 잠겨 사트구루를 만나 사랑하는 사람을 찾는다
ਅੰਤਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਗਇਆ ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥ 그녀의 마음은 주님의 사랑으로 더럽혀지고, 그녀는 편안한 상태에 빠져 있으며, 그녀의 원수와 슬픔은 모두 사라졌습니다
ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਕੰਉ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਤਾਂ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥ 우리가 우리의 몸과 마음을 구루에게 바치면 우리의 마음은 행복 해지고 갈증과 슬픔은 파괴 될 것입니다
ਮੈ ਪਿਰੁ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ॥੩॥ 나는 나의 참된 주님을 깨달았고, 다른 악덕으로 가득 찬 여자들과 피조물들은 길을 잃었습니다. 3
ਸਚੜੈ ਆਪਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੋ ॥ 참 하나님 자신이 세상을 창조하셨지만, 구루가 없으면 세상에는 완전한 어둠이 있습니다
ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ਆਪਿ ਮਿਲੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੋ ॥ 그는 자신이 살아있는 존재를 구루와 결합시키고, 그를 만나고, 그에게 그의 사랑의 선물을줍니다
ਆਪੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੋ ਸਹਜਿ ਵਾਪਾਰੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੇ ॥ 그 자신은 자신의 사랑을 베풀고, 이런 식으로 피조물은 이름과 지식을 교환하고 구루무크가 되어 그의 소중한 탄생을 돌본다
ਧਨੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰੋ ॥ 그는이 세상에서 태어나 자아를 제거하고 진정한 법정에서 진실한 것으로 간주됩니다
ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰੋ ॥ 오 나낙이여! 그의 마음 속에는 지식의 보석의 빛이 있고, 그는 하나님의 이름에 대한 사랑을 가지고 있다
ਸਚੜੈ ਆਪਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੋ ॥੪॥੩॥ 참 하나님 자신이 세상을 창조하셨지만, 구루가 없으면 세상에는 완전한 어둠이 있습니다. 4. 3
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 바단수 마할라 3
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਜਜਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋ ਜਰੁ ਪਹੁਚੈ ਆਏ ॥ 이 몸은 매우 연약하고 점차 늙어 간다
ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰੁ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ 구루 (Guru)에 의해 보호받은 사람들은 구원 받았지만, 다른 사람들은 계속 태어나고 죽고 세상에오고 간다
ਹੋਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਵਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 나머지는 죽어 가고오고, 마지막 순간에가는 것을 후회하고, 하나님의 이름이 없으면 행복이 없습니다
ਐਥੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖਿ ਹੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ 이 세상에서 사람이하는 행동은 보상을 받고 자발적인 사람은 존엄성을 잃습니다
ਜਮ ਪੁਰਿ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੁ ਨਾ ਤਿਥੈ ਭੈਣ ਨ ਭਾਈ ॥ Yamalok에는 끔찍한 어둠과 큰 어둠이 있으며 자매 나 형제가 없습니다
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਜਜਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋ ਜਰੁ ਪਹੁਚੈ ਆਈ ॥੧॥ 이 몸은 매우 연약하고 약하며 점차 늙어 간다. 1
ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ॥ Satiguru가 그와 합류하면이 몸은 금처럼 순수 해집니다
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/