Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 569

Page 569

ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਹਰਿ ਰਾਵੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੋ ॥੩॥ 오 나낙이여! 두려움의 파괴자가 발견되고, 살아있는 영혼은 머리의 운명을 통해서만 그를 기뻐합니다. 3
ਖੇਤੀ ਵਣਜੁ ਸਭੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਮੰਨਿ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ ॥ 하나님의 명령을 받아들이는 것은 좋은 농사와 최고의 사업이며, 그 명령을 받아들이는 것은 존경을 가져옵니다
ਗੁਰਮਤੀ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ ॥ 신의 명령은 구루의 마음으로만 이해되며, 오직 그의 명령에 의해서만 신을 만난다
ਹੁਕਮਿ ਮਿਲਾਈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 유기체가 쉽게 그 안에 합쳐지는 것은 하나님의 명령에 의해서만 가능합니다. 구루의 말은 엄청납니다
ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 진정한 구원은 구루를 통해서만 얻을 수 있으며 인간은 진리로 장식되어 있습니다
ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥ 생명체는 자아를 지워서 두려운 신을 얻고 구루를 통해서만 만난다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥ 나낙은 하나님의 거룩한 이름은 접근할 수 없고 보이지 않으며 그분의 명령 아래 있다고 말합니다. 4. 2
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 바단수 마할라 3
ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿ ਜੀਉ ॥ 맙소사! 너희는 늘 너희 마음속에 참 하나님을 간직해야 한다
ਆਪਣੈ ਘਰਿ ਤੂ ਸੁਖਿ ਵਸਹਿ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ਜੀਉ ॥ 이렇게 하면 너희는 너희의 마음과 집에 행복하게 거하게 될 것이며, 사자가 너희를 만질 수 없을 것이다
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ 진실로 말하자면, 죽음과 얌두트의 함정은 수르티를 적용하여 생물을 방해할 수 없습니다
ਸਦਾ ਸਚਿ ਰਤਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥ 진리의 이름에 잠긴 마음은 항상 순수하며 생사의 순환에서 자유로워집니다
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਮਿ ਵਿਗੁਤੀ ਮਨਮੁਖਿ ਮੋਹੀ ਜਮਕਾਲਿ ॥ 정신이 번쩍 들게 하는 세계는 이중성과 혼란에 갇혀 파괴되고 있으며 Yamadoot에 의해 매혹되었습니다
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥ 나낙은 "오 내 마음이여! 주의 깊게 듣고 항상 참 하느님을 숭배하십시오. 1
ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰਿ ਤੇਰੈ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਬਾਹਰਿ ਵਸਤੁ ਨ ਭਾਲਿ ॥ 맙소사! 너희 안에는 하나님의 이름의 창고가 있으니 귀한 것을 구하지 말라
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭੁੰਚਿ ਤੂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥ 주님께서 좋아하시는 것이 무엇이든 기쁘게 받아들이고 구루의 얼굴이 되어 그분의 은혜에 감사하십시오
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥ 맙소사! 구루무크가 되어 은총의 축복을 받으라, 너희의 조력자 하리남이 너희 마음 속에 있기 때문이다
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥ 마음챙김 사람들은 애착에 눈이 멀고 지식이 없으며 이중성에 의해 파괴되었습니다
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ ਸਭ ਬਾਧੀ ਜਮਕਾਲਿ ॥ 하나님의 이름이 없으면 아무도 해방되지 않습니다. 얌두트는 전 세계를 사로잡았습니다
ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਿ ਤੇਰੈ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਤੂ ਬਾਹਰਿ ਵਸਤੁ ਨ ਭਾਲਿ ॥੨॥ 나낙은 너희 안에 하나님의 이름의 창고가 있으니 이 귀한 것을 밖에서 찾지 말라고 한다. 2
ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਇਕਿ ਸਚਿ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 맙소사! 어떤 사람들은 귀중한 인간 탄생의 본질을 획득함으로써 사티아남 무역에 종사하고 있습니다
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 그들은 그들의 풍자구루를 섬기고 그들 안에는 엄청난 말이 있습니다
ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮੇ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ 그들 안에는 엄청난 말씀이 있습니다. 그들은 Hari-Parmeshwar라는 이름이 사랑스럽고 그 이름의 결과로 새로운 기금을 받습니다
ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ ਦੂਖਿ ਸੰਤਾਪੇ ਦੂਜੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ 마음챙김 존재는 마야의 유혹에 빠져 불행하고 딜레마에 빠져 명성을 잃는다
ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸਮਾਣੇ ਸਚਿ ਰਤੇ ਅਧਿਕਾਈ ॥ 자존심을 죽이고 참된 말씀에 몰두하는 사람들; 그들은 대부분 진리에 열중하고 있습니다
ਨਾਨਕ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥ 오 나낙이여! 이 인간의 탄생은 매우 드물며 이 구별을 설명하는 사람은 Satiguru입니다. 3
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਵਡਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 맙소사! 그 사람들은 매우 운이 좋으며 경건하게 Satiguru를 섬기고 있습니다
ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 마음을 굴복시키는 사람은 사실 불명예입니다
ਸੇ ਜਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥ 참 하느님에 사로잡혀 있는 사람들은 소외되어 자신의 자아상을 인정합니다
ਮਤਿ ਨਿਹਚਲ ਅਤਿ ਗੂੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿਆ ॥ 그의 지성은 매우 흔들리지 않고 매우 깊으며 구루무크가 됨으로써 쉽게 하나님의 이름을 찬양합니다
ਇਕ ਕਾਮਣਿ ਹਿਤਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੀ ਮਨਮੁਖ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥ 어떤 사람들은 아름다운 여성을 사랑하고 마야의 매력을 달콤하게 여기며, 그러한 불행한 마음은 무지의 잠에서 잠을 잔다
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸੇਵਹਿ ਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਡਭਾਗੇ ॥੪॥੩॥ 오 나낙이여! 본능적으로 구루를 섬기는 사람들은 완전히 운이 좋다. 4. 3
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 바단수 마할라 3
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜੀਅਹਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥ 오, 이런! Satiguru는 신의 이름으로 된 보석만 거래해야 한다고 제안했습니다
ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਈ ਰਾਮ ॥ 하리에 대한 헌신은 최고의 이익이며 고결한 존재의 주님은 하나님 안에 흡수됩니다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/