Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 510

Page 510

ਇਹੁ ਜੀਉ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 이 살아 있는 영혼은 항상 자유롭고 쉽게 (하느님 안에) 흡수됩니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਪ੍ਰਭਿ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਵਸਿ ਆਪਣੈ ਕੀਤਾ ॥ 하나님은 세상을 창조하시고 통제하셨습니다
ਗਣਤੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਪਾਈਐ ਦੂਜੈ ਭਰਮੀਤਾ ॥ 신은 계산, 즉 영리함으로 얻을 수 없으며, 사람은 이원성에서만 방황한다
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਬੁਝਿ ਸਚਿ ਸਮੀਤਾ ॥ 사티구루를 만나면 (마야를 포기함으로써) 살아 남고, 이 신비를 이해함으로써 진리에 몰두하게 된다
ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈਐ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲੀਤਾ ॥ 그 말을 통해 자아는 지워지고 생물은 하리의 결합으로 합쳐집니다
ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪਿ ਆਪੇ ਵਿਗਸੀਤਾ ॥੪॥ 하나님 자신은 모든 것을 알고 있으며 모든 것을 친히 행하십니다. 그 자신은 자신의 창조물을 보게되어 기쁩니다. 4
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਨ ਲਾਇਓ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸਿਓ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 사트구루를 묵상하지도 않았고 하나님의 이름이 오지도 않았고 마음속에 거하지도 않은 사람
ਧ੍ਰਿਗੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਕਿਆ ਜੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਆਇ ॥ 그는 이 삶을 싫어합니다. 그는 이 세상에 와서 어떤 유익을 얻었느냐
ਮਾਇਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ਹੈ ਏਕ ਚਸੇ ਮਹਿ ਪਾਜੁ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥ 마야는 거짓 수도이며 그 위선은 순식간에 드러납니다
ਹਥਹੁ ਛੁੜਕੀ ਤਨੁ ਸਿਆਹੁ ਹੋਇ ਬਦਨੁ ਜਾਇ ਕੁਮਲਾਇ ॥ 인간의 손에서 벗어나면 몸이 검게 변하고 얼굴이 희미해집니다
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸੁਖੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 사트구루에 마음을 둔 자에게는 행복이 찾아와 마음속에 자리 잡는다
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 그들은 사랑스럽게 하리의 이름을 심란하고 하리의 이름에 열중하고 있습니다
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਧਨੁ ਸਉਪਿਆ ਜਿ ਜੀਅ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ 오 나낙이여! Satguru는 그의 마음에 남아 있는 이름과 부를 그에게 맡겼습니다
ਰੰਗੁ ਤਿਸੈ ਕਉ ਅਗਲਾ ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਇ ॥੧॥ 그들은 하나님의 사랑의 짙은 색을 받았고, 그 색은 날마다 커지고 있습니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥ 마야는 온 세상을 집어삼킨 뱀이다
ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਫਿਰਿ ਖਾਇ ॥ 그것을 섬기는 사람은 궁극적으로 그에게 삼켜집니다
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿਨਿ ਮਲਿ ਦਲਿ ਲਾਈ ਪਾਇ ॥ 독약의 진언을 아는 구루 무크는 거의 없습니다. 그는 그것을 문지르고 부수고 발에 넣습니다
ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਿ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥ 오 나낙이여! 오직 진리의 명상에 몰두하는 자들만이 이 마야뱀으로부터 구원을 받는다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਾਇਸੀ ॥ 턱수염이 부르면 주님은 그것을 들으십니다
ਅੰਦਰਿ ਧੀਰਕ ਹੋਇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਸੀ ॥ 그는 마음에 인내심이 있고 완전한 주님을 얻습니다
ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਸੀ ॥ 태초부터 인간은 자신의 운명에 기사가 쓰여진 것과 같은 방식으로 행동합니다
ਜਾ ਹੋਵੈ ਖਸਮੁ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਸੀ ॥ 남편과 하나님이 친절해지면 그는 주님의 궁전에서 진정한 고향을 찾습니다
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਅਤਿ ਵਡਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਾਇਸੀ ॥੫॥ 그는 구루를 통해서만 발견되는 위대하신 나의 주님입니다. 5
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਹੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਹਜੂਰਿ ॥ 만유의 주인은 항상 함께 계시는 한 분이신 하나님이시다
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੰਨਈ ਤਾ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰਿ ਦੂਰਿ ॥ 오 나낙이여! 여자와 생명체가 하나님의 명령에 순종하지 않는다면 그의 마음과 집에 거하시는 주님은 멀게 느껴집니다
ਹੁਕਮੁ ਭੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਨਾਇਸੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ 그러나 주님께서 자비를 베푸시는 사람들은 그분의 명령에 순종합니다
ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਹਾਗਣਿ ਹੋਇ ॥੧॥ 남편과 하나님의 명령에 순종하여 행복을 얻은 사람, 같은 살아있는 영혼이 그의 사랑하는 수하긴이 되었습니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਜਲਿ ਮੁਈ ਕੰਤ ਨ ਲਾਇਓ ਭਾਉ ॥ 남편과 하나님을 사랑하지 않는 살아 있는 영혼은 밤새도록 공중에서 불타며 죽어가고 있습니다
ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਵਸਨਿ ਸੋੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਖੁ ਹਰਿ ਰਾਉ ॥੨॥ 오 나낙이여! 같은 수하긴(살아있는 존재)이 행복 속에 살며, 신에 대한 참된 사랑을 얻고 그것을 얻습니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰਿ ਮੈ ਦੇਖਿਆ ਹਰਿ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ॥ 나는 전 세계를 여행하면서 한 명의 하리가 모든 생명체를 주는 사람이라는 것을 보았습니다
ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ॥ 카르마의 힘은 어떤 수단이나 영리함 등으로 얻을 수 없습니다
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਸਹਜੇ ਜਾਤਾ ॥ 구루의 말을 통해 하리 프라부는 사람의 마음 속에 있으며 쉽게 알 수 있습니다
ਅੰਦਰਹੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝੀ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਤਾ ॥ 갈증의 불이 그의 안에서 꺼지고 Vai는 Hari Namamrit 호수에서 목욕을 합니다
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲਾਤਾ ॥੬॥ 그 위대하신 하나님의 큰 영광은 그가 또한 구루무카로부터 그분의 자질을 찬양한다는 것입니다. 6
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਜਿ ਪਇਆ ਹੀ ਛਡਿ ਜਾਇ ॥ 육체와 영혼에 대한 사랑은 무엇이며, 결국이 땅의 몸을 버리면 영혼이 사라집니다
ਏਸ ਨੋ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਕਿ ਖਵਾਲੀਐ ਜਿ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਇ ॥ 이 몸이 걷는 동안 함께 가지 않을 때, 왜 거짓말로 먹이를 주는가, 즉 거짓말과 양육의 이점은 무엇입니까
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/