Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 155

Page 155

ਹਉ ਤੁਧੁ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ ॥ 오 내 몸! 내가 다시 너희에게 이르노니, 나의 가르침을 주의 깊게 경청하여라
ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਪਰਾਈ ਝੂਠੀ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ॥ 당신은 다른 사람들을 정죄하고 찬양하며 거짓 비난을 계속합니다
ਵੇਲਿ ਪਰਾਈ ਜੋਹਹਿ ਜੀਅੜੇ ਕਰਹਿ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਰੀ ॥ 오, 마음! 당신은 나쁜 눈으로 외국 여자를보고, 당신은 훔치고 악한 행동을합니다
ਹੰਸੁ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿਛੈ ਰਹੀਏਹਿ ਛੁਟੜਿ ਹੋਈਅਹਿ ਨਾਰੀ ॥੨॥ 오 내 몸! 영혼의 왕국이 나가서 다른 세상으로 갈 때, 너희는 뒤에 남겨지고 버려진 여자처럼 될 것이다. 2
ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਅਹਿ ਸੁਪਨੰਤਰਿ ਤੁਧੁ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ 오 내 몸! 당신은 꿈처럼 산다. 여러분은 어떤 선행을 했는가
ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਮੈ ਜਾ ਕਿਛੁ ਲੀਆ ਤਾ ਮਨਿ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 내가 무언가를 훔쳐서 무언가를 가져 왔을 때, 그것은 마음에 기분이 좋았습니다
ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 이 필멸의 세계에서 나는 화려함이 없으며, 내세에서는 어떤 지원도 찾지 못할 것이다. 나는 나의 소중한 인간의 생명을 헛되이 잃어버렸다. 3
ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 오 바바 나낙아! 나는 매우 슬퍼졌고 아무도 나를 신경 쓰지 않는다. 1. 머무르다
ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਕਪੜ ਕੇਰੇ ਭਾਰਾ ॥ 오, 나낙! 터키 말, 금과 은과 의복이 있다면,
ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲੇ ਨਾਨਕ ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਏ ਗਵਾਰਾ ॥ 그러나 마지막 순간에 그들은 그와 함께 가지 않습니다, 오 어리석은 피조물이여! 그들은 모두 세상에 남아 있습니다
ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਚਾਖਿਆ ਇਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥ 주! 나는 미슈리와 견과류의 모든 과일을 먹었지 만, 하나는 당신의 이름, 감로입니다. 4
ਦੇ ਦੇ ਨੀਵ ਦਿਵਾਲ ਉਸਾਰੀ ਭਸਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ ॥ 깊은 기초로, 인간은 집의 벽을 만듭니다. 그러나 (때가되면) 이 성전 또한 무너지고 진흙 더미가 된다
ਸੰਚੇ ਸੰਚਿ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸ ਹੀ ਅੰਧੁ ਜਾਣੈ ਸਭ ਮੇਰੀ ॥ 어리석은 존재는 부를 축적하고 그것을 누구에게도 주지 않는다. 어리석은 피조물은 모든 것이 자신의 것이라고 생각합니다
ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ ਸੰਪੈ ਕਿਸੈ ਨ ਕੇਰੀ ॥੫॥ 그러나 (나는 모른다) '금의 랑카, 금의 궁전 (심지어 라바나, 당신은 가난한 사람)이 재산은 누구에게나 남아 있습니다.' 5
ਸੁਣਿ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਅਜਾਣਾ ॥ ਹੋਗੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 오 어리석고 무지한 마음이여! 제 말을 들어보세요하나님의 은혜가 열매를 맺을 것입니다. 1. 머무르다
ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਭਾਰਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 나의 Thakur-Prabhu는 매우 큰 돈 빌려주는 사람이며 나는 그의 상인이다
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਰਾਸਿ ਤਿਸੈ ਕੀ ਮਾਰਿ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲੇ ॥੬॥੧॥੧੩॥ 내 영혼과 몸은 모두 그가 주신 수도입니다. 그 자신은 그 생물들을 죽이고 그들을 다시 살려낸다. 6. 1. 13
ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 가우디 체티 마할라 1
ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥ 오 내 마음! 나의 일, 분노, 탐욕, 심취와 자존심은 다섯 원수이며, 나는 혼자이며, 어떻게 그들로부터 내 집을 구할 수 있습니까
ਮਾਰਹਿ ਲੂਟਹਿ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥ 이 다섯 명은 매일 나를 죽이고 강탈한다. 그러면 내가 누구에게 간청하겠느냐? 1오 내 마음! Simran은 Shri Ram의 이름입니다
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਬਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 당신 앞에서, Yamraj의 셀 수없는 군대가 보입니다. 1. 머무르다
ਉਸਾਰਿ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਰਿ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥ 하나님은 데히의 데후라를 만드셨고, 그 문에 열 개의 문을 설치하셨으며, 그 안에는 하나님의 명령에 의해 영혼의 형태로 여자가 앉아 계십니다
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣਿ ਅਵਰਿ ਲੁਟੇਨਿ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥ 그러나 데히를 불멸의 존재로 알고 있는 카미니는 항상 스포츠를 하고 카마디크의 다섯 전사들은 계속해서 그녀 안의 상서로운 자질을 빼앗아간다. 2
ਢਾਹਿ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥ 죽음은 데히-루피 건물을 철거하고, 성전을 강탈하고, 카미니만이 잡힌다
ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਪੜਿਆ ਭਾਗਿ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥ 다섯 가지 장애 모두 도망칩니다. 살아있는 여자의 목에는 쇠사슬이 있고 야마의 처벌은 그녀의 머리에 떨어집니다. 3
ਕਾਮਣਿ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਿਤ੍ਰ ਲੁੜੇਨਿ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ ॥ 카미니 (살아있는 여성)는 금과은 장신구를 요구하고, 친척들은 맛있는 음식을 계속 요구합니다
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਣਿ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰਿ ਬਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥ 오, 나낙! 그들을 위해, 피조물은 죄를 짓습니다. 마침내 그는 죄 때문에 묶인 야마 (죽음)의 도시로 들어갑니다. 4. 2. 14
ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 가우디 체티 마할라 1
ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਤੇ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਕਾਂਇਆ ਕੀਜੈ ਖਿੰਥਾਤਾ ॥ 오, 요기! 당신은 당신의 마음 속에 만족을 창조합니다, 이것들은 당신이 당신의 귀에 착용하는 진정한 코일입니다. 당신의 필멸의 몸을 펄프로 만드십시오
ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਵਸਿ ਕੀਜਹਿ ਰਾਵਲ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕੀਜੈ ਡੰਡਾਤਾ ॥੧॥ 오, 요기! 다섯 제자, 감각을 정복하고 이 마음을 당신의 막대기로 삼으소서. 1
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਵਸਿਤਾ ॥ 이런 식으로, 당신은 요가를하는 트릭을 얻을 것입니다
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਦੂਜਾ ਹੋਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕੰਦ ਮੂਲਿ ਮਨੁ ਲਾਵਸਿਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님의 이름은 항상 일정하며, 다른 모든 것은 덧없는 것입니다. 당신의 마음은 이름 - simran에서 느꼈다,이 이름은 당신을위한 칸다몰의 음식이다. 1. 머무르다
ਮੂੰਡਿ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਹਮ ਗੁਰੁ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਤਾ ॥ 구루가 강가에 가서 머리를 면도함으로써 얻어진다면, 나는 이미 구루를 갠가, 즉 구루를 거룩한 신사로 만들었습니다
ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਅੰਧਾਤਾ ॥੨॥ 한 분이신 하나님은 세 영역을 넘을 수 있습니다. 무지한 사람은 주님을 기억하지 못합니다. 2
ਕਰਿ ਪਟੰਬੁ ਗਲੀ ਮਨੁ ਲਾਵਸਿ ਸੰਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਜਾਵਸਿਤਾ ॥ 오, 요기! 당신은 가장을하고 당신의 마음을 구두 사물에 적용합니다. 그러나 당신의 의심은 결코 사라지지 않을 것입니다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/