GUJARATI PAGE 279

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai.
He keeps on amassing wealth, but is never satiated.
માયા જમા કરતો જ જાય છે પણ તૃપ્ત નથી થતો

ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥
anik bhog bikhi-aa kay karai.
He enjoys many pleasures of Maya,
માયાની અનેક મોજ મનાવે છે પણ હૈયે ધર પત નથી થતી

ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥
nah tariptaavai khap khap marai.
but does not feel satisfied and becomes miserable.
ભોગ ની પાછળ દોડે છે અને ખૂબ જ દુઃખી થાય છે

ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥
binaa santokh nahee ko-oo raajai.
Without contentment, no one is satisfied.
જો અંદર સંતોષ ન હોય તો કોઈ પણ મનુષ્ય તૃપ્ત ન થઈ શકે

ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥
supan manorath barithay sabh kaajai.
All efforts of an unsatisfied person are in vain, like the illusions of a dream.
તેવી રીતે સંતોષ હીન મનુષ્ય બધા જ કામની ઇચ્છાઓ વ્યર્થ છે જેવી રીતે સપનાનો કોઈ લાભ નથી હોતો

ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
naam rang sarab sukh ho-ay.
There is complete peace in the love of Naam.
પ્રભુના નામ ની મોજ માં જ બધા સુખ છે

ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ
badbhaagee kisai paraapat ho-ay.
Only a fortunate one is blessed with this (bliss).
અને આ સુખ કોઈ પણ મોટા ભાગ્યશાળી ને જ મળે છે

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
karan karaavan aapay aap.
God Himself is doer and Cause of all causes.
જે પ્રભુ પોતે જ બધું જ કરે છે અને જીવો પાસે કરાવવા સમર્થ છે

ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੫॥
sadaa sadaa naanak har jaap. ||5||
O’ Nanak, remember Him with loving devotion forever and ever.||5||
હે નાનક!તે પ્રભુનું સદા સ્મરણ કર ।।૫।।

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
karan karaavan karnaihaar.
It is God who does everything and causes everything to be done.
પ્રભુ પોતે જ બધું કરવાની યોગ્ય છે અને જીવો પાસે કરાવવા માટે સમર્થ છે

ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥
is kai haath kahaa beechaar.
Reflect upon this fact; that there is nothing under the control of the mortal.
વિચાર કરીને જોઈ લે આ જીવના હાથમાં કંઈ જ નથી

ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥
jaisee darisat karay taisaa ho-ay.
As is the grace of God on the mortal, so he becomes.
પ્રભુ જેવી નજર તે મનુષ્ય ઉપર કરે છે તે તેવો જ બની જાય છે

ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
aapay aap aap parabh so-ay.
God is all by Himself.
તે પ્રભુ સ્વયં જ છે

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ॥
jo kichh keeno so apnai rang.
Whatever He has created, is out of His own pleasure.
જે કાંઈ પણ તેને બનાવ્યું છે તે તેને તેણે પોતાની મોજ માં બનાવ્યું છે

ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
sabh tay door sabhhoo kai sang.
He is within His creation, yet unaffected by it.
બધાં જીવોના અંગેઅંગમાં તે જ છે અને બધાં થી અલગ પણ તે જ છે

ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ ॥
boojhai daykhai karai bibayk.
He understands, beholds and passes judgment on our deeds.
તે બધું જ સમજે છે જુએ છે અને ઓળખે છે

ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥
aapeh ayk aapeh anayk.
He Himself is the One, and He Himself is in many forms.
પ્રભુ સ્વયં જ એક છે અને સ્વયં અનેક રૂપ ધારણ કરી રહેલા છે

ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
marai na binsai aavai na jaa-ay.
He does not die or perish; He is free of birth and death.
તે ન તો ક્યારેય મરે છે અને ન તેનો વિનાશ છે તે ન તો પેદા થાય છે

ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥
naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6||
O’ Nanak, He remains forever all-pervading. ||6||
હે નાનક! પ્રભુ હંમેશા પોતાની અંદર સ્થિર રહે છે ।।૬।।

ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪਿ ॥
aap updaysai samjhai aap.
He Himself instructs, and He Himself learns,
તે સ્વયં જ શિક્ષા આપે છે અને સ્વયં જ તે શિક્ષણને સમજે છે

ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥
aapay rachi-aa sabh kai saath.
because He Himself is blended with all.
જગતની દરેક વસ્તુ તેણે બનાવેલી છે

ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
aap keeno aapan bisthaar.
He Himself has created His own expanse (the universe).
પોતાનો વિસ્તાર તેણે ખુદ જ બનાવ્યો છે

ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
sabh kachh us kaa oh karnaihaar.
Everything belongs to Him, He is the creator.
આ બધું તેણે જ તો બનાવેલું છે

ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
us tay bhinn kahhu kichh ho-ay.
Tell me, can anything happen without His Will?
બતાવો તેનાથી અલગ કાંઈ હોઈ શકે ખરું?

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥
thaan thanantar aikai so-ay.
In the spaces and interspaces, He is the One, pervading everywhere.
દરેક જગ્યાએ તે પ્રભુ પોતે જ મોજુદ છે

ਅਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥
apunay chalit aap karnaihaar.
In His own play, He Himself is the Player.
અને પોતાનો ખેલ પોતે જ કરવા લાયક છે

ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥
ka-utak karai rang aapaar.
He conducts His Plays with infinite variety.
અનંત રંગોના દેખાડો કરે છે

ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਹਿ ॥
man meh aap man apunay maahi.
He Himself is in the minds of all, and all are in His mind.
જીવના મનની અંદર સ્વયં વસે છે જીવને પોતાના મનમાં વસાવીને બેઠો છે

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥
naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7||
O’ Nanak, His worth cannot be estimated. ||7||
હે નાનક! તેનું મૂલ્ય ક્યારેય ન બતાવી શકાય ।।૭।।

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥
sat sat sat parabh su-aamee.
God, the Supreme Master of all is forever true, eternal, and everlasting.
બધાંનો માલિક પ્રભુ હંમેશા કાયમ રહેવા વાળો છે

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥
gur parsaad kinai vakhi-aanee.
It is only a rare person, who by the Guru’s grace has described this fact.
ગુરુની મહેરબાનીથી કોઈ વિરલાએ જ આ વાત કહી છે

ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥
sach sach sach sabh keenaa.
God is Eternal and His creation is also complete and perfect.
જે કાંઈ પણ તેને બનાવ્યું છે તે સંપૂર્ણ છે અધૂરું નથી

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥
kot maDhay kinai birlai cheenaa.
It is a rare one out of millions who has recognized this fact.
આ વાત કરોડમાંથી કોઈ વિરલા એ જ આ વાત જાણી છે

ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥
bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop.
O’ God, Beautiful, very beautiful is your tangible form.
હે અત્યંત સુંદર અનંત અને બેમિસાલ પ્રભુ!

ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥
at sundar apaar anoop.
You are extremely Beautiful, Infinite and Incomparable.
તારું રૂપ કેટલુ સુંદર, અનંત, અનુપમ છે

ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
nirmal nirmal nirmal tayree banee.
Pure and sweet is Your divine word,
તારી બોલી કેટલી શુદ્ધ અને મીઠી છે

ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਨੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਣੀ ॥
ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee.
Which is heard in each and every heart through the ears, and uttered through the tongue.
અને જીભ તેને ઉચ્ચારણ કરી રહી છે; દરેક શરીરના કાનો દ્વારા સાંભળી શકાય છે દરેક શરીરમાં તું ખુદ જ બોલી રહ્યો છે

ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ॥
pavitar pavitar pavitar puneet.
He becomes sublimely pure and holy,
તું શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈ જઈશ

ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥
naam japai naanak man pareet. ||8||12||
O’ Nanak, the one who lovingly meditates on God’s name. ||8||12||
હે નાનક! એવા પ્રભુ ના નામની પ્રીતિને મનમાં જપતો રહે ।।૮।।૧૨।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ।।

ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥
sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar.
The one who seeks the shelter of the Saints is saved from the bonds of Maya.
જે મનુષ્ય સંતોની શરણ પડે છે તે માયાના બંધનથી બચી જાય છે

ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥
sant kee nindaa naankaa bahur bahur avtaar. ||1||
O’ Nanak, the one who slanders the Saints, falls into the cycle of birth and death. ||1||
પણ હે નાનક! સંતોની નિંદા કરવા વાળા ને વારંવાર પેદા થવું પડે છે ।।૧।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી ।।

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ॥
sant kai dookhan aarjaa ghatai.
Part of life spent in slandering the Saints goes to waste.
સંતની નિંદા કરવાથી મનુષ્યનું જીવન વ્યર્થ જ નીકળી જાય છે

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥
sant kai dookhan jam tay nahee chhutai.
By slandering the Saints, one does not escape the demon of death.
કારણ કે સંતની નિંદા કરવાથી યમ થી બચી નથી શકતા

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay.
By slandering the Saints all peace is lost.
સંતની નિંદા કરવાથી બધા જ સુખનો નાશ થઈ જાય છે

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥
sant kai dookhan narak meh paa-ay.
Slandering the Saints, one falls into hell (suffers in pain).
અને મનુષ્ય દુઃખના નરકમાં પડી જાય છે

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥
sant kai dookhan mat ho-ay maleen.
Slandering the Saints, the intellect is polluted.
સંતની નિંદા કરવાથી મનુષ્યની બુદ્ધિ મેલી થઈ જાય છે

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ॥
sant kai dookhan sobhaa tay heen.
Slandering the Saints, one’s reputation is lost.
અને જગતમાં મનુષ્ય ની શોભા થી તે વંચિત રહી જાય છે

ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥
sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay.
No one shelters the person accursed by the Saint.
સંત જેની ધિક્કારે છે તે મનુષ્ય ની કોઈ પણ મનુષ્ય સહાયતા નથી

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸਟੁ ਹੋਇ ॥
sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay.
By trying to find faults with the Saints, one’s own heart is polluted.
કરતા કારણ કે સંતની નિંદા કરવાથી હૃદય ગંદુ થઈ જાય છે

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥
sant kirpaal kirpaa jay karai.
But if the Compassionate Saint shows His Kindness,
પણ જો કૃપાળુ સંતો પોતે જ કૃપા કરે તો

ਨਾਨਕ ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਿੰਦਕੁ ਭੀ ਤਰੈ ॥੧॥
naanak satsang nindak bhee tarai. ||1||
O’ Nanak, then along with the Saint, even a slanderer is saved. ||1||
હે નાનક! સંત ની સંગતિ માં નિંદક પણ પાપોથી બચી જાય છે ।।૧।।

ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖੁ ਭਵੈ ॥
sant kay dookhan tay mukh bhavai.
Slandering a saint, one turns away from God.
સંતની નિંદા કરવાથી નિંદકનો ચહેરો ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે

ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ॥
santan kai dookhan kaag ji-o lavai.
Slandering a Saint, one keeps wandering and speaking unpleasantly like crowing of a crow.
સંતની નિંદા કરવાથી નિંદક બધી જગ્યાએ કાગડાની જેમ કાં કાં કરે છે નિંદાના વચન બોલતો ફરે છે

ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਰਪ ਜੋਨਿ ਪਾਇ ॥
santan kai dookhan sarap jon paa-ay.
Slandering the Saints, one is reborn as a snake.
સંતની નિંદા કરવાથી ખોટા સ્વભાવવાળો બની જાય છે અને મનુષ્ય સાપ ની યોની માં પડે છે

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ ॥
sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay.
Slandering the Saints, one is reborn as a wiggling worm (lower forms of life).
સંતની નિંદા કરવાથી કૃમિ વગેરે નાની યોની માં ભટકતો રહે છે

ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ॥
santan kai dookhan tarisnaa meh jalai.
Slandering the Saints, one burnsin the fire of desire.
સંતની નિંદા ને કારણે નિંદક તૃષ્ણાની આગમાંસળગતો રહે છે

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥
sant kai dookhan sabh ko chhalai.
Slanderer of the Saints goes around deceiving everyone.
સંતની નિંદા ને કારણે દરેક મનુષ્ય દરેક ને દગો દેતો ફરે છે

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay.
By hurting the saint all one’s clout dissipates.
સંતની નિંદા કરવાથી બધું જ તેજ પ્રતાપ નષ્ટ થઇ જાય છે

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥
sant kai dookhan neech neechaa-ay.
Slandering the Saints, one becomes the meanest of the mean.
સંતની નિંદા કરવાથી નિંદક મહા નીચ બની જાય છે

ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥
sant dokhee kaa thaa-o ko naahi.
There is no refuge for the slanderer of the saint.
સંતની નિંદા કરવા વાળા ને કોઈ આશરો નથી રહેતો