GUJARATI PAGE 153

ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲਿ ਥਾਟੁ ॥
naam sanjogee go-il thaat.
Those who are attuned to the Naam, see the world as a temporary pasture.
જેમ મુશ્કેલી આવવા પર સુખની હાલતમાં લોકો દરિયાના કિનારે હરિયાળીવાળી જગ્યામાં થોડા દિવસોનું ઠેકાણું બનાવી લે છે, તેમ જ પ્રભુના નામની સાથે સંધિ મેળવનાર લોકો જગતમાં થોડા-રોજ ઠેકાણાની હકીકતને સમજે છે.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੈ ਬਿਖੁ ਮਾਟੁ ॥
kaam kroDh footai bikh maat.
Their lust and anger is dispelled, as if the pitcher of these poisons is broken.
તેની અંદરથી કામ-ક્રોધનું ઝેરી મટકુ તૂટી જાય છે.

ਬਿਨੁ ਵਖਰ ਸੂਨੋ ਘਰੁ ਹਾਟੁ ॥
bin vakhar soono ghar haat.
Without the wealth of the Name, they are like an empty house or shop.
જે મનુષ્ય નામ-વસ્તુથી વંચિત રહે છે તેની હૃદયરૂપી દુકાન ખાલી રહે છે,

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਖੋਲੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੪॥
gur mil kholay bajar kapaat. ||4||
Meeting the Guru, the heavy doors of their strayed mind are opened. ||4||
તેના ખાલી હૃદય-ઘરને જાણે તાળા લાગેલા રહે છે. ગુરુને મળીને તે કરડાયેલા દરવાજા ખુલી જાય છે ॥૪॥

ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ॥
saaDh milai poorab sanjog.
Those who meet the Guru through pre-ordained destiny.
જે મનુષ્યોને પૂર્વે કરેલા કર્મોના સંસ્કાર અંકુરિત થવાથી ગુરુ મળે છે.

ਸਚਿ ਰਹਸੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਲੋਗ ॥
sach rahsay pooray har log.
These accomplished devotees of God always rejoice the bliss of God’s Name.
તે સંપૂર્ણ પુરુષ હંમેશા સ્થિર પ્રભુમાં જોડાઈને ખીલેલા રહે છે.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇ ਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
man tan day lai sahj subhaa-ay.
Surrendering to the Guru, they realize God with intuitive ease.
જે મનુષ્ય, મન ગુરુના હવાલે કરીને, શરીર ગુરુના હવાલે કરીને, સ્થિરતામાં ટકીને, પ્રેમમાં જોડાઈને નામનું દાન ગુરુથી લે છે.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੫॥੬॥
naanak tin kai laaga-o paa-ay. ||5||6||
O’ Nanak, I respectfully bow to their feet. ||5||6||
નાનક કહે છે હું તેના ચરણોમાં નતમસ્તક થાવ છું ॥૫॥૬॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
ગૌરી રાગ મહેલ ૧॥

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚੀਤੁ ॥
kaam kroDh maa-i-aa meh cheet.
My conscious mind is engrossed in lust, anger and Maya.
મારી અંદર કામ પ્રબળ છે. ક્રોધ પ્રબળ છે. મારું મન માયામાં મગ્ન રહે છે.

ਝੂਠ ਵਿਕਾਰਿ ਜਾਗੈ ਹਿਤ ਚੀਤੁ ॥
jhooth vikaar jaagai hit cheet.
I am always awake (ready) and love to enter into the evil of falsehood.
અસત્ય બોલવાની દુષ્ટતામાં મારુ હિત્ત જાગે છે મારું મન તત્પર થાય છે.

ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤੁ ॥
poonjee paap lobh kee keet.
I have gathered the capital of sin and greed.
મેં પાપ તેમજ લોભની રાશિ પુંજી એકત્રીત કરેલી છે.

ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥੧॥
tar taaree man naam sucheet. ||1||
If Your Name, which can eradicate all my sins, comes to dwell in my mind, then It will be like a raft or boat for me (to swim across world-ocean of vices). ||1||
તારી કૃપાથી જો મારા મનમાં તારું પવિત્ર કરનાર નામ વસી જાય તો આ જ મારા માટે હલેસું છે, નાવડી છે ॥૧॥

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
vaahu vaahu saachay mai tayree tayk.
O’ my wondrous God, I have but only Your support against the vices.
હે હંમેશા કાયમ રહેનાર પ્રભુ! તું આશ્ચર્ય છે તું આશ્ચર્ય છે. તારા જેવું બીજું કોઈ નથી; કામાદિક વિકારોથી બચવા માટે મને ફક્ત તારો જ આશરો છે.

ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o paapee tooN nirmal ayk. ||1|| rahaa-o.
I am a sinner, You alone are immaculate one. ||1||Pause||
હું પાપી છું, ફક્ત તું જ પવિત્ર કરવા સમર્થ છે. ॥૧॥ વિરામ॥

ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਭੜਵਾਉ ॥
agan paanee bolai bharhvaa-o.
A mortal behaves differently under the effect of fire of anger and the tranquility of water.
જીવની અંદર ક્યારેક આગનું જોર પડી જાય છે ક્યારેક પાણી પ્રબળ થઈ જાય છે આ માટે એ ગરમ-ઠંડા બોલ બોલતો રહે છે.

ਜਿਹਵਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥
jihvaa indree ayk su-aa-o.
The tongue and sensual organs crave their individual satisfactions.
જીભ વગેરે દરેક ઇન્દ્રિયને પોતપોતાનો ચસકો લાગેલો છે.

ਦਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥
disat vikaaree naahee bha-o bhaa-o.
Our whole outlook is evil-oriented without any love or fear of God.
આંખો વિકારોમાં રહે છે. મનમાં નથી ડર નથી પ્રેમ, આવી હાલતમાં પ્રભુ કઈ રીતે મળે?

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥
aap maaray taa paa-ay naa-o. ||2||
It is only by eradicating self-conceit, one can realize God’s Name. ||2||
જીવ અહંભાવને ઓછું કરે, તો જ પરમાત્માનું નામ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ॥૨॥

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥
sabad marai fir maran na ho-ay.
When onekills his self-conceit through the Guru’s word, then he does not die spiritual death.
જયારે મનુષ્ય ગુરુના શબ્દમાં જોડાઈને અહંભાવને સમાપ્ત કરે છે, તો તેને આધ્યાત્મિક મૃત્યુ થતી નથી.

ਬਿਨੁ ਮੂਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥
bin moo-ay ki-o pooraa ho-ay.
Without eradicating self-conceit, how can one attain perfection?
સ્વયંભાવના સમાપ્ત થયા વગર મનુષ્ય પૂર્ણ નથી થઇ શકતો.

ਪਰਪੰਚਿ ਵਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਮਨੁ ਦੋਇ ॥
parpanch vi-aap rahi-aa man do-ay.
instead the mind remains entangled in worldly affairs and duality.
ખામીઓથી બચી શકતો નથી પણ મન માયાના છલના દ્વેતમાં ફસાયેલો રહે છે.

ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
thir naaraa-in karay so ho-ay. ||3||
Whatever the Immortal God does, comes to pass. ||3||
જીવનું પણ શું વશ? જેને પરમાત્મા પોતે અડોળ મન કરે છે તે જ થાય છે ॥૩॥

ਬੋਹਿਥਿ ਚੜਉ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰੁ ॥
bohith charha-o jaa aavai vaar.
I can board the ship of God’s Name only when by His grace, my turn comes.
હું પ્રભુના નામ જહાજમાં ત્યારે જ ચડી શકું છું, જયારે તેની કૃપાથી મને વારો મળે.

ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥
thaakay bohith dargeh maar.
Those who are not able to board the ship of Naam, suffer in God’s court.
જે લોકોને નામ જહાજ પર ચડવાનું નસીબ હોતું નથી, તેને પ્રભુની દરબારમાં નષ્ટતા મળે છે, ધક્કા પડે છે, પ્રભુનું દર્શન નસીબ હોતું નથી.

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੁਆਰੁ ॥
sach saalaahee Dhan gurdu-aar.
Blessed is that house of the Guru (holy congregation) where I can sing the praise of God
વાસ્તવિક વાત એ છે કે ગુરુનો ઓટલો સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ગુરુના ઓટલે રહીને જ હું પરમાત્માની મહિમા કરી શકું છું.

ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਘਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੪॥੭॥
naanak dar ghar aykankaar. ||4||7||
O Nanak, only in the holy congregation I can realize the presence of God in my heart. ||4||7||
હે નાનક! ગુરુના ઓટલા પર રહેવાથી હૃદયમાં પરમાત્માનાં દર્શન થાય છે ॥૪॥૭॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
ગૌરી રાગ મહેલ ૧॥

ਉਲਟਿਓ ਕਮਲੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
ulti-o kamal barahm beechaar.
By reflecting on God’s virtues, my mind has turned away from Maya.
પરમાત્માની માહિમમાં મન જોડવાથી હ્રદય કમલ માયાના મોહ તરફથી હટી જાય છે.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨਿ ਦਸ ਦੁਆਰਿ ॥
amrit Dhaar gagan das du-aar.
I am enjoying such a unique and continuous feeling of divine bliss, as if a stream of Ambrosial nectar is trickling down from the sky in my secret mind.
મગજમાં પણ મહિમાની કૃપાથી નામ અમૃતની વર્ષા થાય છે અને માયાવાળા તકરારની અશાંતિ મટીને ઠંડી પડી જાય છે.

ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਬੇਧਿਆ ਆਪਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥
taribhavan bayDhi-aa aap muraar. ||1||
God Himself is pervading every where. ||1||
પછી હૃદયને અને મગજને પણ વિશ્વાસ આવી જાય છે કે પ્રભુ પોતે આખા જગતના જરે-જરેમાં હાજર છે ॥૧॥

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ray man mayray bharam na keejai.
O my mind, do not give in to doubt.
હે મન! માયા માટે ભટકવાનું છોડી દે અને પ્રભુની માહિમમાં જોડા.

ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man maanee-ai amrit ras peejai. ||1|| rahaa-o.
When the mind reposes full faith in God, only then the Ambrosial nectar can be partaken.||1||Pause||
હે ભાઈ! જયારે મનને પરમાત્માની મહિમા સારી લાગવા લાગે છે. ત્યારે આ મહિમાનો સ્વાદ લેવા લાગે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਮਰਣਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
janam jeet maran man maani-aa.
O’ mortal, win the game of life and accept in your mind the truth of death.
મહિમામાં જોડાવાથી જન્મ ઉદેશ્ય પ્રાપ્ત કરીને મનને સ્વાર્થનું સમાપ્ત થઈ જવું પસંદ આવી જાય છે.

ਆਪਿ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥
aap moo-aa man man tay jaani-aa.
When one’s self-conceit dies, the mind itself comes to understand it.
આ વાતની સમજ મનની અંદર જ પડી જાય છે કે સ્વયંભાવ સમાપ્ત થઇ ગયો છે.

ਨਜਰਿ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥੨॥
najar bha-ee ghar ghar tay jaani-aa. ||2||
When I was blessed by God with His glance of Grace, I realized His presence within my mind itself. ||2||
જયારે પ્રભુની કૃપાની નજર હોય છે તો હૃદયમાં જ આ અનુભવ થઇ જાય છે કે ધ્યાન પ્રભુ ચરણોમાં જોડાયેલું છે ॥૨॥

ਜਤੁ ਸਤੁ ਤੀਰਥੁ ਮਜਨੁ ਨਾਮਿ ॥
jat sat tirath majan naam.
Meditation on God’s Name is the true austerity, charity, and ablution.
પરમાત્માના નામમાં જોડાવું જ જપ, સત્ય તેમજ તીર્થ સ્નાનનું ઉદ્યમ છે.

ਅਧਿਕ ਬਿਥਾਰੁ ਕਰਉ ਕਿਸੁ ਕਾਮਿ ॥
aDhik bithaar kara-o kis kaam.
What good are ostentatious displays?
હું જપ-સત્ય વગેરે વાળું ખુબ ફેલાવ પણ શા માટે ફેલાવું?

ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰਜਾਮਿ ॥੩॥
nar naaraa-in antarjaam. ||3||
The All-pervading God knows all that is in our mind. ||3||
આ બધા ઉદ્યમ તો લોક-દેખાવના જ છે, અને પરમાત્મા દરેકના હૃદયને જાણે છે ॥૩॥

ਆਨ ਮਨਉ ਤਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਉ ॥
aan man-o ta-o par ghar jaa-o.
If I were to believe in any other besides God, only then I would knock at any other door.
માયાવાળી ભટકણ દૂર કરવા માટે પ્રભુ ઓટલા વગર બીજી કોઈ જગ્યા નથી, તો હું ત્યારે જ કોઈ બીજી જગ્યાએ જાઉં જો હું પ્રભુ વગર કોઈ બીજી જગ્યા માની જ લઉં.

ਕਿਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
kis jaacha-o naahee ko thaa-o.
But where should I go to beg? There is no other place for me.
કોઈ બીજી જગ્યા છે જ નહિ, હું કોની પાસે આ માંગ માંગુ કે મારુ મન ભટકવાથી દૂર થઈ જાય?

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਉ ॥੪॥੮॥
naanak gurmat sahj samaa-o. ||4||8||
O Nanak, through the Guru’s Teachings, I am intuitively united with God. ||4||8||
હે નાનક! મને વિશ્વાસ છે કે ગુરુનો ઉપદેશ હ્રદયમાં વસાવીને તે આદ્યાત્મિક સ્થિતિમાં લીન રહી શકાય છે જ્યાં માયાવાળી ભટકનનું અસ્તિત્વ નથી જ્યાં સ્થિરતા છે ॥૪॥૮॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
ગૌરી રાગ મહેલ ૧॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁ ਮਰਣੁ ਦਿਖਾਏ ॥
satgur milai so maran dikhaa-ay.
When a person meets the Guru, the Guru shows that person what the death of the self or ego really is.
જે મનુષ્યને ગુરુ મળી જાય છે તેને તે મૃત્યુ દેખાડી દે છે તેની જીવનશૈલીમાં વિકારોની મૃત્યુ થઇ જાય છે

ਮਰਣ ਰਹਣ ਰਸੁ ਅੰਤਰਿ ਭਾਏ ॥
maran rahan ras antar bhaa-ay.
Then the mystery of remaining dead (detached from the worldly desires) becomes pleasing to the mind.
જે મૃત્યુનો આનંદ અને તેનાથી પેદા થયેલો સદાકાળનો આધ્યાત્મિક જીવન આનંદ તે મનુષ્યને પોતાના હૃદયમાં પ્રેમાળ લાગવા લાગે છે.

ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਗਗਨ ਪੁਰੁ ਪਾਏ ॥੧॥
garab nivaar gagan pur paa-ay. ||1||
By getting rid of ego, one obtains a high spiritual state, as if one has reachedthe realm of the sky. ||1||
તે મનુષ્ય શરીર વગેરેનો અહંકાર દૂર કરીને તે આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી લે છે જ્યાં ધ્યાન ઉંચી ઉડાન લગાવે છે ॥૧॥

ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਆਏ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥
maran likhaa-ay aa-ay nahee rahnaa.
Death is preordained, nobody can remain alive forever.
હે ભાઈ! બધા જીવ શારીરિક મૃત્યુરૂપી હુકમ પ્રભુની હાજરીમાંથી લખાવીને પેદા થાય છે.તો, અહીં શારીરિક રીતે કોઈને હંમેશા ટકી રહેવાનું નથી.

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਪਿ ਰਹਣੁ ਹਰਿ ਸਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jap jaap rahan har sarnaa. ||1|| rahaa-o.
But by meditating on God with love and devotion, one can (spiritually) remain forever in God’s refuge. ||1||Pause||
હા, પ્રભુની મહિમા કરીને, પ્રભુની શરણમાં રહીને સદેવી આદ્યાત્મિક જીવન મળી જાય છે ॥૧॥વિરામ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਗੈ ॥
satgur milai ta dubiDhaa bhaagai.
Meeting the True Guru, duality is dispelled.
જો સતગુરુ મળી જાય, તો મનુષ્યની અનિયમિતતા દૂર થઈ જાય છે.

ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿ ਮਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੈ ॥
kamal bigaas man har parabh laagai.
The heart blossoms like a lotus, and the mind is attached to God.
હૃદયનું કમળફુલ ખીલીને તેનું મન પ્રભુના ચરણોમાં જોડાયેલું રહે છે.

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਆਗੈ ॥੨॥
jeevat marai mahaa ras aagai. ||2||
One who remains dead (detaches from Maya), while still alive obtains the supreme bliss. ||2||
મનુષ્ય દુનિયાના કીર્ત-કાર્ય કરતો હોવા છતાં માયાના મોહથી ઊંચો રહે છે. તેને પ્રત્યક્ષ રીતે પરમાત્માના સ્મરણનો મહા આનંદ અનુભવ થાય છે ॥૨॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਸੂਚਾ ॥
satgur mili-ai sach sanjam soochaa.
Meeting the True Guru, one becomes truthful, chaste and pure.
જો ગુરુ મળી જાય, તો મનુષ્ય નામ જપવાના સંયોગમાં રહીને પવિત્ર આત્મા બની જાય છે.

ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥
gur kee pa-orhee oocho oochaa.
Following the path shown by the Guru, one spiritually rises higher and higher.
ગુરુની બતાવેલી સીડીના સહારે આદ્યાત્મિક જીવનમાં ઊંચો જ ઊંચો થતો જાય છે.

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ ॥੩॥
karam milai jam kaa bha-o moochaa. ||3||
When God grants His Mercy, the fear of death is dispelled ||3||
પરંતુ, આ સ્મરણ પ્રભુની કૃપાથી મળે છે, જેને મળે છે તેનો મૃત્યુનો ડર ઉતરી જાય છે ॥૩॥

ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਮਿਲਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇਆ ॥
gur mili-ai mil ank samaa-i-aa.
On meeting the Guru and following his teachings, one remains imbued in God’s love by meditating on Naam.
જો ગુરુ મળી જાય તો મનુષ્ય પ્રભુની યાદમાં જોડાઈને પ્રભુના ચરણોમાં લિન થયેલો રહે છે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
kar kirpaa ghar mahal dikhaa-i-aa.
Granting His mercy, the Guru reveals the God’s presence within the heart itself.
ગુરૂ કૃપા કરીને તેને તે આધ્યાત્મિક અવસ્થા બતાવી દે છે જ્યાં પ્રભુનો મેળાપ થયેલો રહે.

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥
naanak ha-umai maar milaa-i-aa. ||4||9||
O Nanak, by eradicating ego, the Guru unites that person with God. ||4||9||
હે નાનક! તે મનુષ્યના અહંકારને દૂર કરીને ગુરુ તેને પ્રભુથી એક-મેક કરી દે છે ॥૪॥૯॥