GUJARATI PAGE 1352

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે ભય રહિત છે વેર હિત છે જેનું સ્વરૂપ કાળથી પરે છે, જે યોનિઓમાં નથી ભટકતો જેનો પ્રકાશ તેની મેળાએ છે અને જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
રાગુ જૈજાવતી મહેલ ૧ ||

ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਜਿ ਹੈ ॥
હે મનુષ્ય ! પરમાત્માનું ભજન કર, રામના ભજન-સંકીર્તન કરીને, આ તમારું યોગ્ય કાર્ય છે.

ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗੁ ਤਿਆਗੁ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨਿ ਲਾਗੁ ॥
માયાનો પક્ષ છોડી પ્રભુના શરણમાં આવ.

ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨੁ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
સંસારનું સુખ અને પ્રતિષ્ઠા મિથ્યા છે અને બધી વસ્તુઓ મિથ્યા છે. || ૧ || વિરામ||

ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਧਨੁ ਪਛਾਨੁ ਕਾਹੇ ਪਰਿ ਕਰਤ ਮਾਨੁ ॥
આ બધી સંપત્તિ સપના જેવી છે એ હકીકતને ઓળખો, તો પછી તમને શેનું ગર્વ છે.

ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤਿ ਜੈਸੇ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਰਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥
સંસારનું રહસ્ય રેતીની દીવાલ જેટલું નાશવંત છે. || ૧ ||

ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਕਹਤੁ ਬਾਤ ਬਿਨਸਿ ਜੈਹੈ ਤੇਰੋ ਗਾਤੁ ॥
આ તે છે જે ગુરુ નાનક કહે છે: તમારું શરીર નાશ પામવાનું છે.

ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ਕਰਿ ਗਇਓ ਕਾਲੁ ਤੈਸੇ ਜਾਤੁ ਆਜੁ ਹੈ ॥੨॥੧॥
જેમ સમય ક્ષણે ક્ષણે પસાર થાય છે, તેમ વર્તમાન પસાર થાય છે (રામ ભજન કરી લે). || ૨ || ૧ ||

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
જૈજાવતી મહેલ ૧ ||

ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਤੁ ਹੈ ॥
ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, (હું ફરીથી વિનંતી કરું છું) હરિ-ભજન કરો, કારણ કે તમારું જીવન પસાર થઈ રહ્યું છે.

ਕਹਉ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਤ ਨਹ ਕਿਉ ਗਵਾਰ ॥
તે જ હું વારંવાર કહું છું, અરે મૂર્ખ! તમે કેમ સમજતા નથી

ਬਿਨਸਤ ਨਹ ਲਗੈ ਬਾਰ ਓਰੇ ਸਮ ਗਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
આ શરીરનો નાશ થતાં વાર નથી લાગતી, તે કરાની જેમ ઝડપથી ઓગળી જાય છે. ||૧||વિરામ||

ਸਗਲ ਭਰਮ ਡਾਰਿ ਦੇਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ॥
બધી ભ્રમણા છોડીને ભગવાનના નામનો જાપ કરો.

ਅੰਤਿ ਬਾਰ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਇਹੈ ਏਕੁ ਜਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥
કારણ કે અંતિમ સમયે આ જ સાથે આવે છે || ૧ ||

ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੁ ਜਿਉ ਬਿਸਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਜਸੁ ਹੀਏ ਧਾਰਿ ॥
વિષય – વિકારોને ભૂલીને પ્રભુનો યશ મનમાં વસાવી લે

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰਿ ਅਉਸਰੁ ਬਿਹਾਤੁ ਹੈ ॥੨॥੨॥
નાનક બૂમ પાડી પાડીને કહે છે કે આ સુવર્ણ જીવનની તક પસાર થઇ રહી છે || ૨ || ૨ ||

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
જૈજાવતી મહેલ ૧ ||

ਰੇ ਮਨ ਕਉਨ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹੈ ਤੇਰੀ ॥
(વૃદ્ધાવસ્થા આવે ત્યારે મૃત્યુ નજીક આવે છે) હે મન! તારી શું હાલત થઈ ગઈ છે?

ਇਹ ਜਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੋ ਤਉ ਨਹੀ ਸੁਨਿਓ ਕਾਨਿ ॥
(મોક્ષ કેવી રીતે થશે) તમે આ જગતમાં રામનું નામ-સંકીર્તન સાંભળ્યું નથી કે ધ્યાન આપ્યું નથી.

ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਅਤਿ ਲੁਭਾਨਿ ਮਤਿ ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
જીવનભર તેઓ વિષય-વિકારોમાં તલ્લીન રહ્યા અને તેમની પાસેથી તેમની બુદ્ધિ જરા પણ દૂર કરી નહિ. || ૧ || વિરામ||

ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮੁ ਲੀਨੁ ਸਿਮਰਨੁ ਨਹ ਨਿਮਖ ਕੀਨੁ ॥
મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો હતો, પરંતુ તેણે એક ક્ષણ માટે પણ ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું ન હતું.

ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨੁ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ॥੧॥
પોતાના પુત્ર અને પત્નીના આનંદ ખાતર તેણે ગુલામ બનીને પગમાં સાંકળ બંધાય ગઈ. ||૧||

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰਿ ਸੁਪਨੈ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰੁ ॥
નાનક બમ પાડીને કહે છે કે વિશ્વનું વિસ્તરણ એક સ્વપ્ન જેવું છે,

ਸਿਮਰਤ ਨਹ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰਿ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਚੇਰੀ ॥੨॥੩॥
જેની માયા પણ દાસ છે તે ભગવાનનું સ્મરણ કેમ ન કર્યું? || ૨ || ૩ ||

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
જૈજાવતી મહેલ ૧ ||

ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਜਨਮੁ ਅਕਾਜੁ ਰੇ ॥
હે જીવ! આ જીવન વ્યર્થ પસાર થઈ રહ્યું છે.

ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਸੁਨਿ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨਹ ਰੇ ਅਜਾਨ ॥
ઓ મૂર્ખ! રાત-દિવસ પુરાણોની કથાઓ સાંભળ્યા પછી પણ તેઓ સમજી શકતા નથી.

ਕਾਲੁ ਤਉ ਪਹੂਚਿਓ ਆਨਿ ਕਹਾ ਜੈਹੈ ਭਾਜਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
મૃત્યુ તમારી સામે આવ્યું છે, પછી તમે તેનાથી બચીને ક્યાં ભાગશો? || ૧ || વિરામ||