CHINESE PAGE 236

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਏਕੈ ॥      
一位神做所有事情,并让它发生在众生身上。                                              

ਆਪੇ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥
他自己就是理智、思想和良心。

ਦੂਰਿ ਨ ਨੇਰੈ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥
他并不遥远,而是近在咫尺。                                

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥੮॥੧॥
哦那纳克! 以真理的形式充满爱心地赞美上帝。  8  1॥                   

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
高迪玛哈拉 5

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥
只有通过为上师服务,为以人的名字命名的人提供最好的服务。

ਤਿਸ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ॥
只有在谁的头上有幸运线,这个人才会得到这个名字。

ਤਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿਆ ਸੋਇ ॥ 
那位主住在他的心里。                                                                 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥
(来自主的居所)人的思想和身体变得凉爽和稳定。  1

ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
哦,我的心! 通过向上帝唱这样的赞美诗,

ਈਹਾ ਊਹਾ ਜੋ ਕਾਮਿ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
这将在世界和未来对你有用。  1॥ 停留

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭਉ ਅਪਦਾ ਜਾਇ ॥
通过赞美谁消除了恐惧和灾难。                                         

ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥
而流浪的心也变得稳定。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
谁的荣耀和赞美不再带来痛苦。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਾਗੈ ॥੨॥
通过赞美这个自我逃跑的人。  2

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਵਸਿ ਆਵਹਿ ਪੰਚਾ ॥
通过表扬谁的五种障碍(工作,愤怒,迷恋,贪婪,自我)被制服来。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਿਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਚਾ ॥
通过赞美他,哈里拉莎被注入了心中。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
通过赞美它,这种渴望消失了。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਿਝੈ ॥੩॥
通过赞美他,人在主的宫廷里被接受。3.

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕੋਟਿ ਮਿਟਹਿ ਅਪਰਾਧ ॥
通过赞美他,数以百万计的罪孽被毁灭了。 

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਹੋਵਹਿ ਸਾਧ ॥
通过赞美他,一个人成为哈里的圣人。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਵੈ ॥
通过赞美他,头脑变得很酷。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥੪॥
通过赞美他,所有的渣滓(迷恋)都被清除了。4 .

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ॥
通过赞美他,收到哈里拉特纳。

ਬਹੁਰਿ ਨ ਛੋਡੈ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਹਿਲੈ ॥
 人不再离开主,与他打成一片。                                                       

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੁ ॥   
通过赞美他,他们中的大多数人都住在天堂。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥੫॥
通过崇拜哪个人很容易在属灵的幸福中。它居住着。5.                                     

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹਤ ॥
通过赞美他,此火灾不会影响。                                            

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹੁ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹਤ ॥
通过崇拜,这个死亡看不到。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਾਥਾ ॥                                                                                                                                            
通过赞美他,你的头会很干净。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥੬॥
通过赞美他,所有的悲伤都消失了。6.

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮੁਸਕਲੁ ਕਛੂ ਨ ਬਨੈ ॥
 通过赞美他,人没有灾难。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸੁਣਿ ਅਨਹਤ ਧੁਨੈ ॥
通过赞美他 ,一个人听到一个声音。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥
通过赞美他,生物的生命变得神圣。

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਸੀਧਾ ਹੋਇ ॥੭॥
通过赞美他,心莲花变得直(简单)。7 .

ਗੁਰਿ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਊਪਰਿ ਕਰੀ ॥
上师用他那双好眼睛盯着他们所有人。

ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੇ ਹਰੀ ॥
上帝在谁的心中赐下了他的名字(咒语)。

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੁ ਤਿਨਿ ਭੋਜਨੁ ਚੂਰਾ ॥
他认为主的阿克汉德·基尔坦是他的食物和美丽的食物。                     

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੮॥੨॥
哦,那纳克!谁的完整上师是一个指南。8.2.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
高迪玛哈拉 5

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ ॥
一个把上师的话记在心里的人,                                                           

ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥
他打破了与五恶的联系——色欲、愤怒、贪婪、执着和自我。                                                

ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ ॥
并控制十种感官(五识五行)。

ਤਾ ਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
知识之光在他心中闪耀。1                                                                                                       

ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾ ਕੈ ਹੋਇ ॥
只有他才能获得这样的自信,

ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
蒙主怜悯和恩典的人 1  停留

ਸਾਜਨੁ ਦੁਸਟੁ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥
对于这样的人来说,朋友和敌人是一样的。

ਜੇਤਾ ਬੋਲਣੁ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨੈ ॥
无论他说什么,他只说知识。

ਜੇਤਾ ਸੁਨਣਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮੁ ॥
无论他听到什么,他一直在听到主的名字。

ਜੇਤਾ ਪੇਖਨੁ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨੁ ॥੨॥
在他所看到的一切中,神的这是一种感觉。2.                                                             

ਸਹਜੇ ਜਾਗਣੁ ਸਹਜੇ ਸੋਇ ॥
他在幸福中醒来,只在幸福中入睡。                                                  

ਸਹਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥
无论什么是自然的,他都很高兴在那里。                          

ਸਹਜਿ ਬੈਰਾਗੁ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਸਨਾ ॥
他是本能的,自发地放荡不羁。                                           

ਸਹਜੇ ਚੂਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਜਪਨਾ ॥੩॥
在幸福中,他是沉默的,在幸福中。他吟诵主的名字。3.

ਸਹਜੇ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜੇ ਭਾਉ ॥
他很容易吃,他很容易爱主。                                                

ਸਹਜੇ ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਦੁਰਾਉ ॥
他无知的面纱很容易被揭开。                                                      

ਸਹਜੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥
他很容易在圣徒的陪伴下被发现。                                                                        

ਸਹਜਿ ਮਿਲਿਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਸੰਗੁ ॥੪॥
在匆忙中,他被主直接找到。4 .

ਸਹਜੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਸਹਜਿ ਉਦਾਸੀ ॥
在精神稳定方面,他呆在家里,在精神稳定方面,他仍然不感兴趣。                             

error: Content is protected !!