Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురూ గ్రంథ్ సాహిబ్ ప్రధానంగా షబ్దాలు లేదా కీర్తనలతో, గుర్ముఖీ లిపిలో మరియు పంజాబీలో ఉన్నాయి. ఇతర సాహిత్యాలు బ్రజ్ భాషలో మరియు సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. ఇది సీఖిజండం యొక్క స్థాపకుడు గురు నానక్ దేవ్ గారు చేసిన కార్యకలాపాలను, భక్తి సముదాయం లోని ఇతర సేంట్లు మరియు సీఖ్ గురులలో గురు గోబింద్ సింగ్ వరకు అనుసరించిన కార్యకలాపాలను కలిగిస్తుంది. ఈ గ్రంథం రాగాల వంటి సంగీత మాపాలకు విభజించబడింది, అవి పాడాల వంటి హైమ్న్లలో విభజించబడింది.

సిఖ్స్ గురూ గ్రంథ్ సాహిబ్ ను ఆధారంగా ప్రతిష్ఠానం చేసే ఆధ్యాత్మిక అధికారముగా ఉంటాయి, సమానత, ఏకత్వ, దేవుడిని ప్రేమించే బోధనలను హైలైట్ చేస్తుంది. సారాంశంగా, ఇది గురుద్వారాల్లో—సీఖ్ ఆలయాల్లో—పవిత్రంగా ఉంటుంది, అది అత్యంత మర్యాదగా పంచుకుంది. అది ప్రతిరోజు సభా ప్రార్థనలలో, నిత్యనేములలో, మరియు అన్ని ప్రధాన సిఖ్ ఆవిర్భావాలలో దినేశా పడిపోతుంది. మరియు, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల సిఖ్స్ కోసం ఆద్యతా, జ్ఞానం, మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని సూచిస్తుంది.

 

ਬਿਨੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਲਾਗੈ ਦੋਖੁ ॥੧॥ 
ఎందుకంటే, లోకసంపద లేకుండా, అతిథిని ఆకలితో అలమటింప చేసినందుకు గృహస్థుడు అపరాధ భావంతో ఉంటారు. || 1||

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥ 
దేవుడు నన్ను తన భక్తుడిగా అంగీకరించాడు, మరియు అతని దయ ద్వారా నేను నా అంతర్గత శత్రువులందరినీ (దుర్గుణాలను) అణచివేసాడు.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰੁ ॥ 
పరిపూర్ణ గురు బోధలను పాటించకుండా అనేక అవతారాల గుండా వెళ్ళడం నుండి తప్పించుకోవడం లేదు.

ਮਨੁ ਕੀਨੋ ਦਹ ਦਿਸ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ 
కానీ అతని చంచలమైన మనస్సు ఒకే సమయంలో పది దిశలలో కేంద్రీకరించబడింది.

ਤ੍ਰਿਤੀਅ ਬਿਵਸਥਾ ਸਿੰਚੇ ਮਾਇ ॥ 
జీవితంలో మూడవ దశలో, ఒకరు ప్రపంచ సంపదను సమకూర్చడంలో సమయం లేకుండా ఉంటారు.

ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮ ॥ 
ఆ వ్యక్తి లోకబంధాల నుండి శాశ్వతంగా విముక్తి పొందాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలన్నీ ఫలప్రదంగా ముగుస్తున్నాయి,

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਗੁਫਾ ਤਹ ਆਸਨੁ ॥ 
గురుదివ్యవాక్య సంపదలో ప్రతిష్ఠితమై ఉన్న ఆ హృదయం, దేవుని సాధువులు గాఢమైన మాయలో ఉండే గుహలా మారుతుంది.

ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧੋ ਲਹੈ ਸਜਾਈ ॥ 
మరణ భయానికి కట్టుబడి, అతను వేదనతో జీవిస్తాడు.

ਇਕਿ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹ ਦਿਸਿ ਇਕਿ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ 
సందేహంతో మోసపోయిన కొందరు పది దిశలలో తిరుగుతూ ఉంటారు, కాని ఇతరులు ఉన్నారు, వారి జీవితాన్ని మీరు నామంకు జతచేయడం ద్వారా అలంకరించారు.

ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
ఎవరైనా గురువు మాట నుంచి పక్కకు తిరిగితే, సత్యగురు బోధలను పాటించకుండా, మాయ నుండి విముక్తిని కనుగొనలేడు.

Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/