Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ 1604లో గురు అర్జున్ దేవ్, ఐదవ సిఖ్ గురు చేయబడింది. ఇది ప్రధానంగా పంజాబీ భాష మరియు గుర్ముఖి లిపిలో ఉంది, సిఖ్ గురుల శ్లోకాలు, అందరికీ గురు నానక్ దేవ్, గురు అంగద్ దేవ్, గురు అమర్ దాస్, గురు రామ్ దాస్, మరియు గురు తేఘ్ బహాదుర్ నుండి వచ్చిన హైమ్స్ నుండి కలిగేలా రచనలను ప్రముఖంగా కలిగేలా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది అన్ని మానవత్వ కి సమానమైన సందేశం అందించింది.

ఈ గ్రంథము గురుల స్వయం అన్నిటిని చెల్లించే ప్రాణస్వరూపం అయితే, సిఖ్స్ కు ముందు ఉండడానికి దైవీ మార్గదర్శకుడిగా పూజించబడుతుంది. ఇది గురుద్వారలు అనే సిఖ్స్ కోటిని కోసం స్వతంత్రంగా నిర్మించిన పూజా స్థలాలులో ఉంటుంది మరియు భక్తుల దృష్టిలో అత్యంత ఉన్నత గౌరవంతో వ్యవహరించబడుతుంది. గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ నిశ్చితంగా ధార్మిక గ్రంథంకు ఎక్కడాన్ని కనుగొనబడినా; ఇది పరమార్థిక మార్గదర్శన మరియు నైతిక ఉపదేశాలకు మాత్రమే కాదు, గీత సృష్టి ఆధారపడిన సంగీత ఇన్స్పిరేషన్ అయితే, కవిత్వ మరియు మేలోడియస్ సంగీత ప్రకటనల మీద ఆధారపడిన శబద్ల లా ప్రతి.

 

ਲਾਲਿ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
ఒక వ్యక్తి పరిపూర్ణ గురువును కలిసినప్పుడు, అతను దేవుని ప్రేమతో పూర్తిగా నిండిపోతాడు మరియు అతని మనస్సు నమ్మకంగా మారుతుంది. || 2||

ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
అయితే, ఒక అరుదైన వ్యక్తి మాత్రమే ఒకే ఒక దేవుడు అందరిలో ప్రవేశిస్తాడు అనే వాస్తవాన్ని గ్రహిస్తాడు,

ਓਨਾ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਦੁਖ ਹੀ ਮਾਹਿ ਪਚੰਨਿ ॥੧੮॥ 
నిత్యదేవుని నామము వారికి ప్రీతికరమైనది కాదు; వాటి బాధల వల్ల అవి వినియోగించబడతాయి. || 18||

ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲੁ ਬਰਸੈ ਤਿਉ ਸਿਖੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਬਿਗਸਾਈ ॥੧੬॥ 
వర్షం పడినప్పుడు భూమి అందంగా కనిపిస్తుంది, అదే విధంగా ఒక శిష్యుడు తన గురువును చూసి పారవశ్యంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అంతే.|| 16||

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
రాగ్ సూహీ, ఐదవ గురువు, మూడవ లయ:

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
ఓ’ నా స్నేహితులారా, రూపం లేని దేవుడు కట్టుబడి ఉండటానికి మనస్సులో ఉన్న వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తి యొక్క జనన మరియు మరణ చక్రం శాశ్వతంగా ఆగిపోతుంది.

ਬਾਬੁਲਿ ਦਿਤੜੀ ਦੂਰਿ ਨਾ ਆਵੈ ਘਰਿ ਪੇਈਐ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
నేను జనన మరణ చక్రాలలో తిరిగి పడకుండా, నా ఆలోచనలను నా గురు పూర్తిగా ప్రపంచ ప్రలోభాల నుండి దూరంగా తిప్పాడు.

ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰਿ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜੁ ਮਲੀਐ ॥ 
సరళమైన జీవితం ద్వారా ప్రజల హృదయాన్ని గెలుచుకోవడం మరియు మంచి మర్యాదలను అవలంబించడం వంటి మన సద్గుణాలు మరియు మంచి పనులతో మనం దుర్గుణాలకు వ్యతిరేకంగా గెలవాలి.

ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
నా గురుదేవులు ఎవరిమీద కృపను ప్రదర్శి౦చినా, ఆయన స్తుతిని అన్ని వేళలా పాడడ౦ ప్రార౦భి౦చ౦డి.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ॥ 
అవును, భగవంతుడితో సమానమైన వారు మరెవరూ లేరు, అతను స్వయంగా శాశ్వతమైన ఉనికిలో ఉన్నాడు మరియు గురువు బోధనలను అనుసరించే ఆత్మ వధువు అతన్ని గ్రహిస్తుంది.

Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/