Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

స్థానిక జాతి, ధర్మ, మరియు మాంత్రికతలను తిరస్కరించబడినవి; సమానతా మరియు న్యాయం కోసం ప్రధాన అవసరమైనవి. నిజాయితీయ మరియు నైతిక జీవితం నడిపే అవసరము: అడుగులు, సేవ, మరియు భక్తి గురు యొక్క అనుగ్రహం మరియు మార్గదర్శనతో ఆధ్యాత్మిక ప్రబుద్ధి మరియు ముక్తికోసం ప్రయత్నిస్తుంది.

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ఒక ప్రాణం గురు మరియు సిఖ్స్ మరియు మానవతా మీద మార్గదర్శన ఇస్తుంది. ఇది వారం యొక్క ప్రతి రోజు చదవబడి, అభిప్రాయాలను మరియు ఉపదేశాలను సిఖ్ జీవన యొక్క అంతర్నికి అడుగుతుంది.

 

ਬਾਬਾ ਆਵਹੁ ਭਾਈਹੋ ਗਲਿ ਮਿਲਹ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਦੇਹ ਆਸੀਸਾ ਹੇ ॥ 
రండి, ఓ’ నా సోదరులారా, మనం ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుందాం మరియు కలిసి పోదాం, చనిపోయిన ఆత్మకు ఆశీర్వాదాలు ఇద్దాం.

ਇਕਿ ਰੋਵਹਿ ਪਿਰਹਿ ਵਿਛੁੰਨੀਆ ਅੰਧੀ ਨ ਜਾਣੈ ਪਿਰੁ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥੪॥੨॥ 
కొందరు ఆత్మ-వధువులు, తమ భర్త-దేవుని నుండి వేరుచేయబడటం దయనీయంగా ఉంటుంది; ఈ అజ్ఞానులకు ఆయన ఎల్లప్పుడూ తమతోనే ఉన్నాడని అర్థం కాదు. || 4|| 2||

ਦੁਸਮਨੁ ਦੁਖੁ ਤਿਸ ਨੋ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 
దుర్గుణాలు గానీ, ఏ దుఃఖమూ ఆ వ్యక్తి దగ్గరకు రావు మరియు ఏదీ అతనిని ప్రభావితం చేయదు

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਿ ਹੈ ਜਿਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੋ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥ 
ఆ ప్రియమైన సత్య గురువు ఎల్లప్పుడూ నాతో ఉంటాడు; ప్రతిచోటా అతను నన్ను దుర్గుణాల నుండి విముక్తి చేస్తాడు.

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਨਿ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥੧॥ 
ఓ’ నానక్, సత్య గురు బోధనలను పాటించకుండా, ప్రజలు అవమానంతో ప్రపంచం నుండి వెళ్లిపోతారు మరియు ఇకపై శిక్షించబడతారు. || 1||

ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ॥ 
ఆయన సమస్త హృదయములలో నివసించుట వలన సమస్తమును అనుభవిస్తాడు, అయినా వాటినుండి వేరుపడి యుంటాడు; అర్థం కాని ఆ దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేము

ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੋ ਪਿਆਰੁ ॥ 
‘శాశ్వతమైన ఉనికి’ ఉన్న దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. అతను విశ్వసృష్టికర్త, అన్ని-వక్రంగా, భయం లేకుండా, శత్రుత్వం లేకుండా, కాలం నుండి స్వతంత్రంగా, జనన మరియు మరణ చక్రానికి మించి మరియు స్వీయ వెల్లడి. గురువు కృపవల్ల ఆయన సాక్షాత్కారం చెందుతాడు.

ਬੰਨੁ ਬਦੀਆ ਕਰਿ ਧਾਵਣੀ ਤਾ ਕੋ ਆਖੈ ਧੰਨੁ ॥ 
పాపకార్యాలను మీ ప్రయత్నంగా అదుపులో ఉంచుకోండి, అప్పుడు మాత్రమే ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు మరియు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించారని పిలుస్తారు.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ ਸਾਕਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥ 
సత్య గురువును కలవడం ద్వారా మరియు అతని బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా భక్తి ఆరాధన యొక్క బహుమతి అందుకోబడుతుంది; విశ్వాసం లేని మూర్ఖులు జీవిత ఆటను కోల్పోతారు. || 3||

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਚੈ ਸਾਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ 
నిత్యదేవుడు వారిని తనతో ఐక్యము చేస్తాడు, మరియు వారు ఆయనను తమ హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠితముగా ఉంచుతారు.

Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/