Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ అనేది సిక్కు మతం యొక్క కేంద్ర మత గ్రంథం, సిక్కులు పది మంది మానవ గురువులను అనుసరించి శాశ్వతమైన గురువుగా భావిస్తారు. 1604లో ఐదవ సిక్కు గురువైన గురు అర్జన్‌చే సంకలనం చేయబడింది, ఇందులో గురునానక్ నుండి గురు తేజ్ బహదూర్ వరకు సిక్కు గురువుల కీర్తనలు మరియు బోధనలు ఉన్నాయి, అలాగే కబీర్ మరియు ఫరీద్ వంటి విభిన్న నేపథ్యాలకు చెందిన వివిధ సాధువులు మరియు కవుల రచనలు ఉన్నాయి.

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ 1,430 పేజీలను కలిగి ఉంది మరియు భగవంతుని స్వభావం, సత్యమైన జీవన ప్రాముఖ్యత, దేవుని పేరుపై ధ్యానం యొక్క విలువ మరియు మూఢనమ్మకాలు మరియు ఆచారాల తిరస్కరణతో సహా అనేక రకాల ఇతివృత్తాలను కవర్ చేస్తుంది.

 

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥ 
భగవంతుడు ప్రతి హృదయంలో ప్రసరింపచేసినా, గురువు గారి మాటల ద్వారానే ఆయనతో అనుసంధానంగా ఉంటాడు.

ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣੀ ਜੀਉ ॥ 
నా ప్రేమగల దేవుడా, మీ భక్తులను కలవడం ద్వారా, నా సహచరుడు మరియు మంచి మిత్రుడైన మిమ్మల్ని నేను గ్రహించాను.

ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇਬ ਖਵਾਸਾ ॥ 
అతను విస్తారమైన సైన్యాన్ని సమీకరించి సలహాదారులను మరియు రాజ సేవకులను ఉంచుతాడు.

ਅਵਰਿ ਜਤਨ ਕਹਹੁ ਕਉਨ ਕਾਜ ॥ 
(దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టుట) మీ ఇతర ప్రయత్నాలు ఎప్పుడు ఉపయోగి౦చబడతాయి,

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਗਿਰਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ ॥ 
తన పిల్లలు, భార్య మరియు ఇంటి వ్యవహారాలతో చిక్కుకుపోయాడు,

ਬਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥ 
ఇది స్వర్గం మరియు నరకం పరిస్థితులలో జీవించేలా ప్రజలను హింసిస్తుంది.

ਏਕਾ ਲਿਵ ਏਕੋ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥ 
అలాంటి భక్తుడు భగవంతుడితో అనుసంధానం అవుతాడు మరియు అతని మనస్సు దేవుని పట్ల ప్రేమతో నిండి ఉంటుంది.

ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ ॥ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ ॥੨॥ 
ఈ దైవిక పదాల సంపదలు తరగనివి మరియు లెక్కలేనన్ని, ఆభరణాలు మరియు మాణిక్యాల వంటి అమూల్యమైన దేవుని ప్రశంసలతో నిండి ఉన్నాయి. ఆ దాచేగది తరగనిది మరియు లెక్కలేనిది. || 2||

ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਭਏ ਸਮਰਥ ਅੰਗਾ ॥ 
ఓ’ అన్ని రకాల శక్తివంతమైన దేవుడా , మీరు ఎవరికీ మద్దతు ఇస్తారో,

ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖੁ ॥੨॥ 
మీ మనస్సులో అమరదేవుని నామమును పేర్కొనండి.

Scroll to Top
https://kesmas.pasca.untad.ac.id/kemas/sgacor/ https://kesmas.pasca.untad.ac.id/kemas/demo/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/app/menumode/ https://sehariku.dinus.ac.id/app/1131-gacor/ https://sehariku.dinus.ac.id/app/demo-pg/ https://bbi.tabalongkab.go.id/.well-known/zmaxwin/ https://greensa.uinsa.ac.id/storage/site/ https://greensa.uinsa.ac.id/storage/app/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/icon/hotdemo/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/ https://disdikpora.pariamankota.go.id/icon/siamcenter/ https://disdikpora.pariamankota.go.id/icon/siamdemo/ situs slot gacor slot demo https://informatika.nusaputra.ac.id/smaxwin/ https://informatika.nusaputra.ac.id/wp-content/updemo/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/journals/demo/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/site/
https://jp1131-terpercaya.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/
https://ekonomi.unima.ac.id/wp-content/hk/ https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://disdikpora.pariamankota.go.id/assets/mcu/
https://kesmas.pasca.untad.ac.id/kemas/sgacor/ https://kesmas.pasca.untad.ac.id/kemas/demo/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/app/menumode/ https://sehariku.dinus.ac.id/app/1131-gacor/ https://sehariku.dinus.ac.id/app/demo-pg/ https://bbi.tabalongkab.go.id/.well-known/zmaxwin/ https://greensa.uinsa.ac.id/storage/site/ https://greensa.uinsa.ac.id/storage/app/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/icon/hotdemo/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/ https://disdikpora.pariamankota.go.id/icon/siamcenter/ https://disdikpora.pariamankota.go.id/icon/siamdemo/ situs slot gacor slot demo https://informatika.nusaputra.ac.id/smaxwin/ https://informatika.nusaputra.ac.id/wp-content/updemo/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/journals/demo/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/site/
https://jp1131-terpercaya.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/
https://ekonomi.unima.ac.id/wp-content/hk/ https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://disdikpora.pariamankota.go.id/assets/mcu/