Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ 1604లో పంచమ సిఖ్ గురు గురు అర్జన్ దేవ్ జీ ద్వారా కంపైల్ చేయబడింది. ఇది సిఖ్ గురుల గురు నానక్ దేవ్ జీ, గురు అంగద్దేవ్ జీ, గురు అమర్ దాస్ జీ, గురు రామ్ దాస్ జీ, మరియు గురు తేఘ్ బహాదూర్ జీ గారి సంపద హైమ్న్స్ మరియు సంపదలను కలిగి ఉంది. ఇది కూడా హిందూ మరియు ముస్లిం సెయింట్స్ అనే వ్యక్తుల సంపదలను కలిగి ఉంది. ఇవి అన్ని కార్యాలకు దేవుడు ప్రేమ మరియు సమతా గురించి ఒకే సార్వత్రిక మరియు కాలంలో సందేశాన్ని ఇస్తాయి.

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ గుర్ముఖీ లిపిలో ఉంది మరియు రాగాల రూపంలో విభాగాలు గాల్పడిన డేలీ ప్రార్థనలు మరియు కార్యాల భాగంగా గుర్ద్వారాల్లో పాటించబడుతుంది. అది తన అర్ధనిర్వహణల కోసం ముఖ్యమైన బోధనలు వారి ముట్టుకు సమానతా మరియు ఆధ్యాత్మిక బెల్లి కోసం శోధిస్తుంది. గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ సిఖ్స్ వ్యాపార్థంగా మనసులో ఆత్మిక స్ఫూర్తిగా మరియు మార్గదర్శక బెల్లిని అనుసరిస్తుంది; ప్రపంచవ్యాప్తంగా సిఖ్స్ జీవితాల్లో శాంతి, దయా, మరియు ఏకత తీసుకుందాం.

 

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥ 
ఓ నానక్, ఈ ఒకే నామం దేవుని ఆదేశం; సత్యగురువు గారు నాకు ఈ అవగాహన అందించారు.

ਸਭੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜਿ ਜੀਉ ॥੧੧॥ 
ఓ నానక్, సత్యమార్గాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రపంచం అంతా విముక్తి పొందింది.

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਪਛੁਤਾਸੀ ਅੰਧੁਲੇ ਜਾ ਜਮਿ ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਆ ॥ 
ఓ’ నా వ్యాపారి స్నేహితుడా, యవ్వనం దానికదే పోతుంది, మరియు వృద్ధాప్యం విజయం సాధిస్తుంది, సమయం గడిచే కొద్దీ, మీ రోజులు తగ్గిపోతాయి.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਦਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੪॥ 
నానక్ ఇలా అన్నారు, రాత్రి జీవితం యొక్క నాల్గవ క్షణంలో (వృద్ధాప్యం), నియమిత మరణ దినం సమీపిస్తోంది.

ਪੁਰਬੇ ਕਮਾਏ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਪਾਏ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥ 
ఇంతకుముందు చేసిన మంచి పనుల వాలా, వారు (మానవులు) దేవునితో ఐక్యంగా ఉన్నారు, వారి నుండి వేరు చేయబడ్డారు.

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਗਾ ਭਾਉ ॥ 
గొప్ప అదృష్టం వల్ల, గురువును కలుసుకుంటారు, తరువాత గురు బోధనల ద్వారా, అతని మనస్సు రాత్రి పగలు దేవుని ప్రేమపూర్వక భక్తిలో మునిగిపోతుంది.

ਕੁਦਰਤਿ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ 
సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఋతువులు మరియు వివిధ రకాల జాతుల రూపంలో దేవుడు ప్రకృతిలో ప్రవేశి౦చడాన్ని ఒకరు గమనిస్తారు. కానీ దేవుని సృష్టి అమూల్యమైనది.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਫਤਿ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 
శరీర౦, ఆత్మ దేవుని బహుమతులు అని ఆయన నమ్ముతాడు, కాబట్టి ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఆయనను పూజిస్తాడు, ఆయన కృప కోస౦ ప్రార్థిస్తాడు.

ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਕੈ ਰਹਨਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
వారు స్వార్థాన్ని మరియు అహంకారాన్ని లోపల నుండి నిర్మూలించుకుంటారు; వీరు సత్యమైన దానిలో ప్రేమగా లీనమై ఉంటారు.

ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਿਆਰਿ ॥ 
తన యజమాని యొక్క సహవాసాన్ని ఎల్లప్పుడూ నిజమైన ప్రేమతో మరియు భక్తితో ఆస్వాదిస్తుంది.

Scroll to Top
https://icliqe.uns.ac.id/conference/asset/naga/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/hari-ini/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/demo/ https://akademik.untag-sby.ac.id/akademik/indonesia/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/demo/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/ https://library.president.ac.id/event/demo-olympus-500/
https://jp1131g.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/ https://sipde.jatimprov.go.id/vendor/ https://bbi.tabalongkab.go.id/wp-content/jp1131/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/jp/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/
https://icliqe.uns.ac.id/conference/asset/naga/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/hari-ini/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/demo/ https://akademik.untag-sby.ac.id/akademik/indonesia/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/demo/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/ https://library.president.ac.id/event/demo-olympus-500/
https://jp1131g.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/ https://sipde.jatimprov.go.id/vendor/ https://bbi.tabalongkab.go.id/wp-content/jp1131/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/jp/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/