Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ అనేది సిక్కు మతం యొక్క కేంద్ర మత గ్రంథం, సిక్కులు పది మంది మానవ గురువులను అనుసరించి శాశ్వతమైన గురువుగా భావిస్తారు. 1604లో ఐదవ సిక్కు గురువైన గురు అర్జన్‌చే సంకలనం చేయబడింది, ఇందులో గురునానక్ నుండి గురు తేజ్ బహదూర్ వరకు సిక్కు గురువుల కీర్తనలు మరియు బోధనలు ఉన్నాయి, అలాగే కబీర్ మరియు ఫరీద్ వంటి విభిన్న నేపథ్యాలకు చెందిన వివిధ సాధువులు మరియు కవుల రచనలు ఉన్నాయి.

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ 1,430 పేజీలను కలిగి ఉంది మరియు భగవంతుని స్వభావం, సత్యమైన జీవన ప్రాముఖ్యత, దేవుని పేరుపై ధ్యానం యొక్క విలువ మరియు మూఢనమ్మకాలు మరియు ఆచారాల తిరస్కరణతో సహా అనేక రకాల ఇతివృత్తాలను కవర్ చేస్తుంది.

 

ਬੰਧਨ ਮੁਕਤੁ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ ॥੩॥ 
కానీ ఓ’ సాధువులారా, అతని తండ్రి అభిమానం నుండి, అతను నన్ను ప్రపంచ బంధాల నుండి విముక్తి చేస్తాడు అని నాకు తెలుసు.

ਗਣਤ ਗਣਾਵਣਿ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥ 
వారందరూ అతని నిజమైన ప్రియమైనవారిగా లెక్కించబడ్డారు కాని వారి పవిత్రంగా కనిపించే ఎరుపు దుస్తులు ఉపయోగం లేనివి.

ਬਿਨੁ ਅਭ ਸਬਦ ਨ ਮਾਂਜੀਐ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 
గురువాక్యపు పవిత్ర జలము లేకుండా మనస్సును శుభ్రము చేయలేరు, లేదా శుద్ధి చేయలేరు. సత్య౦ ను౦డి మాత్రమే నిజం వస్తు౦ది.

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਟੇਕ ਟਿਕੀ ਘਰਿ ਜਾਉ ॥੨॥ 
నేను ఆధ్యాత్మికంగా గుడ్డివాడిని, నేను నామాన్ని ఎన్నటికీ మరచిపోలేను. గురువు గారి సహాయం మరియు ఆశీర్వాదాలతో, నేను దేవునితో ఐక్యమై నా నిజమైన ఇంటికి చేరుకుంటాను.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
గురు అనుచరుల హృదయంలో భగవంతుడు నివసిస్తాడు మరియు వారు భక్తి నిధులతో ఆశీర్వదించబడతారు.

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਾਮੁ ਭਲੋ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥ 
గురుబోధనల ద్వారా, దేవుని పేరు మనస్సులో నిలిచి ఉంటుంది. నామం నిజమైన సహచరుడు, నామం నిజమైన గౌరవం.

ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਸੁਆਹਿ ॥ 
ఈ ప్రపంచం మొత్తం నల్ల మసి యొక్క నిల్వ వంటిది (దుర్గుణాలతో నిండి ఉంటుంది). ప్రాపంచిక అనుబంధాలు, శరీరం, మనస్సు మరియు మనస్సాక్షి కారణంగా, అందరూ కలుషితం అవుతారు మరియు నల్ల మసిలాగా అపవిత్రం అవుతారు.

ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਉਡੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
ఆయన దేవుని నామము యొక్క మకరందాన్ని త్రాగుతాడు, మరియు ఆధ్యాత్మిక శాంతిలో నివసిస్తాడు మరియు మాయ కోసం తిరగడు, తద్వారా జనన మరియు మరణ చక్రం నుండి రక్షించబడతాడు.

ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ 
నిజమైన బ్రాహ్మణుడుకి (ఉన్నత సామాజిక హోదా కలిగిన వ్యక్తి) సృష్టికర్త ఎవరో తెలుసు, అతని ప్రేమతో నిండినవాడు.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ 
ప్రజలు అసంఖ్యాకమైన జనన మరణాల చక్రాల గుండా తిరుగుతున్నారు, కాని నిజమైన గురువు లేకుండా వారికి రక్షణ ఎప్పుడూ దొరకలేదు.

Scroll to Top
https://magister.smaratungga.ac.id/product/demo/ https://akademik.untag-sby.ac.id/akademik/indonesia/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/demo/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/> https://greensa.uinsa.ac.id/storage/public/a-gacor/ https://greensa.uinsa.ac.id/storage/app/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/icon/hotdemo/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/ https://informatika.nusaputra.ac.id/smaxwin/ https://informatika.nusaputra.ac.id/wp-content/updemo/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/journals/demo/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/site/
https://jp1131-terpercaya.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/jp/
https://ekonomi.unima.ac.id/wp-content/hk/ https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/
https://magister.smaratungga.ac.id/product/demo/ https://akademik.untag-sby.ac.id/akademik/indonesia/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/demo/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/> https://greensa.uinsa.ac.id/storage/public/a-gacor/ https://greensa.uinsa.ac.id/storage/app/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/icon/hotdemo/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/ https://informatika.nusaputra.ac.id/smaxwin/ https://informatika.nusaputra.ac.id/wp-content/updemo/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/journals/demo/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/site/
https://jp1131-terpercaya.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://jurnalgizi.unw.ac.id/public/jp/
https://ekonomi.unima.ac.id/wp-content/hk/ https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/