Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్, సిఖిజం ధర్మంలో ప్రధాన పవిత్ర గ్రంథము అయిన అది గ్రంథ్ గా అందరికీ తెలిసినది. ఇది గురు అర్జన్ ద్వారా రచింపబడింది, సిఖి ధర్మంలో ఐదవ గురువుగా ఉన్నారు. 1604 లో అమ్రిత్సర్ లో హర్మందిర్ సాహిబ్ లో మొదటి స్థాపించబడింది. ఇది భక్తి గీతాల మరియు సిఖ్ గురువుల ఉపదేశాల వల్ల మరియు వివిధ ఆధ్యాత్మిక పరంపరల సాంతము కూడా చేరబడిన ఒక దొంగపత్ర గ్రంథము. సిఖ్స్ ద్వారా ఇది శాశ్వత గురువు గా పరిగణించబడుతుంది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఎంపిక చేసి మనవితన్నీ మార్చుకోవడంలో మరియు మానవ జాతిని మార్గదర్శించడంలో పాల్పడినది.

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ 1,430 పేజీలతో కలిగి, దేవుడుగురి స్వభావం, నిజమైన జీవనాన్ని ప్రాముఖ్యత పెట్టడం, దేవుడి పేరుని ధ్యానించడం మరియు అంశాల నిషేధం మరియు రిట్యూయల్స్ ని తిరస్కరించడం వంటి వివిధ విషయాలను ఆవర్షిస్తుంది.

 

ਮਨ ਚੂਰੇ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਜਾਣੁ ॥ 
తన మనస్సును నియంత్రించే వాడు ఆరు శాస్త్రాల జ్ఞానాన్ని పొందిన జ్ఞాని అవుతాడు.

ਐਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਰਮਤੁ ਸਰੀਰਾ ॥ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
గురుబోధనలను అనుసరించి నా మనస్సు, అందరిలో వ్యాప్తి చెందుతున్న ఆ లోతైన మరియు అర్థం కాని దేవుణ్ణి ధ్యానిస్తుంది. ||1||విరామం||

ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ॥੩॥ 
అయితే మీరు నన్ను ఉంచండి నేను తదనుగుణంగా జీవించాలి. మీరు బాధ లేదా ఆనందాన్ని ఇచ్చేవారు మరియు మీరు ఏమి చేసినా, మీరు దాటుతారు. ||3||

ਲਖਾ ਉਪਰਿ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਤੇਰੀ ਲਖ ਉਠਿ ਰਾਖਹਿ ਮਾਨੁ ॥ 
మీ అధినివేశ౦ లక్షలాది మ౦ది మానవులను విస్తరి౦పచేయవచ్చు, లక్షలాది మ౦ది మిమ్మల్ని గౌరవి౦చడానికి రావొచ్చు.

ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜੀਉ ਜੁਗਹ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਜੋਗੰ ॥ 
ఓ’ బబ్బా, ఎల్లప్పుడూ దేవునితో అనుసంధానంగా ఉండే వాడే నిజమైన యోగి.

ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
వారి జనన మరణాల బాధ తొలగిపోతుంది మరియు వారు అప్రయత్నంగా దేవుని ఆస్థాన౦లో ఉన్నారు. || 1|| విరామం||

ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥ 
దేవుడే స్వయంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రేరేపించే ఈ రహస్యాన్ని అతను మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటాడు.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ఒకే శాశ్వత దేవుడు. సత్య గురువు కృపద్వారా గ్రహించబడ్డాడు:

ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਕੇ ੩ ॥ 
రాగ్ ఆసా, ఆరు లయలలో మూడు షబాద్ లు, నాలుగవ గురువు:

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਨਿਮਖ ਦਿਖਾਈ ॥੨॥੩੯॥੧੩॥੧੫॥੬੭॥ 
ఓ’ దేవుడా, మీరు కేవలం ఒక్క క్షణం మీ దృష్టిని చూపించినప్పటికీ, భక్తుడైన నానక్ మనస్సులో ఆనందస్థితి ప్రబలంగా ఉంటుంది. || 2|| 39|| 13|| 15|| 67||

Scroll to Top
https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/hari-ini/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/demo/ https://magister.smaratungga.ac.id/product/demo/ https://akademik.untag-sby.ac.id/akademik/indonesia/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/demo/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/ https://library.president.ac.id/event/demo-olympus-500/
https://jp1131g.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/
https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/hari-ini/ https://dmm.telkomuniversity.ac.id/univ/demo/ https://magister.smaratungga.ac.id/product/demo/ https://akademik.untag-sby.ac.id/akademik/indonesia/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/demo/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/agenda-prodi/maxwin/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/seminar-siswa/akun-demo/ https://library.president.ac.id/event/demo-olympus-500/
https://jp1131g.com/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/