Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1266

Page 1266

ਹਰਿ ਹਮ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਮ ਬੋਲਹਿ ਅਉਰੁ ਦੁਤੀਆ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਮ ਤਿਆਗੀ ॥੧॥ నేను ఎల్లప్పుడూ దేవుని పాటలని పాడతాను మరియు అతని పేరును జపిస్తాను; నేను ప్రేమను మరియు దేవుని పట్ల తప్ప మరెవరినైనా విడిచిపెట్టాను. || 1||
ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮੁ ਹਰਿ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ నా ఆకర్షణీయమైన ప్రియమైన దేవుడు లోక అనుబంధాల ప్రభావానికి అతీతుడు, మరియు అత్యున్నత ఆనందానికి యజమాని.
ਹਰਿ ਦੇਖੇ ਜੀਵਤ ਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਕ ਨਿਮਖ ਪਲੋ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥੨॥੨॥੯॥੯॥੧੩॥੯॥੩੧॥ ఒక క్షణం కూడా దేవుని ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని అనుభవించిన నానక్ ఆధ్యాత్మికంగా సజీవంగా ఉన్నట్లు భావిస్తాడు. || 2|| 2|| 9|| 9|| 13|| 9|| 31||
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ రాగ్ మలార్, ఐదవ గురువు, చౌ-పదాలు, మొదటి లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਕਿਆ ਤੂ ਸੋਚਹਿ ਕਿਆ ਤੂ ਚਿਤਵਹਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਉਪਾਏ ॥ ఓ సహోదరుడా, (దేవుని ఆశ్రయాన్ని విడిచిపెట్టి) మీరు ఇంకా ఏమనుకుంటున్నారు? మీరు ఏమి సూచించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మరియు మీరు ఇతర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు?
ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਿਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥ విశ్వానికి యజమాని అయిన దేవుడు మీకు మద్దతుగా ఉన్నప్పుడు; నాకు చెప్పండి, అతను మరెవరినైనా ఎందుకు పట్టించుకోవాలి? || 1||
ਬਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਰਿ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥ ఓ' నా స్నేహితుడా, నా గురు-దేవుడు నా హృదయంలో కట్టుబడి ఉన్నాడు మరియు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే అతని కృప మేఘం నా హృదయంలో ఆనందజల్లులను తెస్తోంది.
ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਠਾਕੁਰ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ' దేవుడా, కృపయొక్క నిధి, దయచేసి నన్ను, మీ వినయభక్తుడా, మీ పేరుకు అనుగుణంగా ఉంచండి, ఇది నాకు తొమ్మిది సంపదల వంటిది.|| 1|| విరామం||
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ ॥ స్త్రీ అనేక రకాల తీపి మరియు మసాలా వంటకాలను తయారు చేసినట్లే,
ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਹੁਣਿ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਰਿ ਰਾਏ ॥੨॥ అదే విధంగా ప్రేమపూర్వకమైన, నిష్కల్మషమైన ఆలోచనలతో నా మనస్సును సిద్ధం చేశాను; ఇప్పుడు నా సార్వభౌముడైన దేవుడు వచ్చి ఈ ఆలోచనలను మరియు ప్రార్థనలను అంగీకరిస్తాడు. || 2||
ਦੁਸਟ ਬਿਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਸੇ ਇਹਿ ਮੰਦਿਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥ దేవుని నామము మానవుని ఆలయములో (హృదయము) నివసి౦చినప్పుడు, ఆయన దుష్ట ప్రేరణలన్నీ నశిస్తాయి, ఆయన సద్గుణాలన్నీ వృద్ధి చెందుతాయి.
ਜਉ ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲੁ ਰੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥ అప్పటినుండి, దేవుడు నా హృదయంలో వ్యక్తమిచ్చాడు, నేను అన్ని సంతోషాన్ని మరియు శాంతిని పొందాను. || 3||
ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਏ ॥ ముందుగా నిర్ణయించిన విధి ప్రకారము, సాధువుల సాంగత్యంలో పరిపూర్ణ గురువు యొక్క మద్దతు ఉన్నవ్యక్తి,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਤੁ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥੪॥੧॥ ఓ భక్తుడు నానక్, ఆయన అందమైన గురు-దేవుడిని గ్రహిస్తాడు, మరియు ఏ దుఃఖం కూడా ఆ వ్యక్తిని మళ్లీ బాధించదు. || 4|| 1||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ మలార్, ఐదవ గురువు:
ਖੀਰ ਅਧਾਰਿ ਬਾਰਿਕੁ ਜਬ ਹੋਤਾ ਬਿਨੁ ਖੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ పిల్లవాడు పూర్తిగా పాలపై ఆధారపడినప్పుడు, అప్పుడు అది పాలు లేకుండా జీవించదు.
ਸਾਰਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ਮਾਤਾ ਮੁਖਿ ਨੀਰੈ ਤਬ ਓਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੧॥ తల్లి జాగ్రత్తగా తన నోటిలో పాలు పోసినప్పుడు మాత్రమే పిల్లవాడు పూర్తిగా సతిశించినట్లు అనిపిస్తుంది. || 1||
ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ॥ దేవుడు మన త౦డ్రి, ప్రయోజకుడు, ప్రాణులైన మన౦ ఆయన పిల్లల౦.
ਭੂਲਹਿ ਬਾਰਿਕ ਅਨਿਕ ਲਖ ਬਰੀਆ ਅਨ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਜਹ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ పిల్లలు తరచుగా లక్షల సార్లు తప్పులు చేస్తారు, వారికి తండ్రి తప్ప వేరే ప్రదేశం లేదు, వారు ఎక్కడికి వెళ్ళగలరు. || 1|| విరామం||
ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਬਾਰਿਕ ਬਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨਿ ਕਰ ਮੇਲੈ ॥ పిల్లల బుద్ధి చంచలమైనది; నిస్సహాయుడైన అజ్ఞాని అయిన పిల్లవాడు పాములు, నిప్పు, వంటి ప్రమాదకరమైన వాటిని తాకి, దయనీయంగా మారతాడు.
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਅਨਦ ਸਹਜਿ ਤਬ ਖੇਲੈ ॥੨॥ కానీ అతని తల్లి మరియు తండ్రి అతనిని తమ కౌగిలిలో దగ్గరగా కౌగిలించుకుని, అతనిని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నప్పుడు, అప్పుడు పిల్లవాడు ఆనందంతో మరియు నిర్లిప్తంగా ఆడుకుంటాడు. || 2||
ਜਿਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਬਾਰਿਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ ॥ ఓ' నా దేవుడా, మీరు ఒక వ్యక్తికి తండ్రి (సంరక్షకుడు) అయినప్పుడు, అప్పుడు అతను ఎటువంటి కోరికను కలిగి ఉండగలడు?
ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਬਾਂਛੈ ਸੋ ਲੈਸੀ ॥੩॥ నామ సంపద యొక్క మొత్తం తొమ్మిది సంపదలు మీ వద్ద ఉన్నాయి, అతని మనస్సులో (మీ నుండి) కోరుకున్నది, అతను దానిని పొందుతాడు. || 3||
ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਰਿਕੁ ਮੁਖਿ ਮਾਂਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ ॥ దయగల త౦డ్రియైన దేవుడు, ఆ పిల్లవాడు ఏమి అడిగినా అది తనకు అ౦ది౦చబడాలని ఆజ్ఞాపి౦చాడు.
ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕੁ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੈ ਮੋਹਿ ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਸਹਿ ਨਿਤ ਚਰਨਾ ॥੪॥੨॥ ఓ దేవుడా, నీ బిడ్డ నానక్ మీ ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని అనుభవించాలని ఆరాటపడుతున్నాను, మరియు మీ పేరు నా హృదయంలో పొందుపరచడం కొనసాగించండి. || 4|| 2||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ మలార్, ఐదవ గురువు:
ਸਗਲ ਬਿਧੀ ਜੁਰਿ ਆਹਰੁ ਕਰਿਆ ਤਜਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥ ఓ’ నా స్నేహితులారా, దేవుణ్ణి దృశ్యమాన౦ చేయడానికి నేను అన్ని ప్రయత్నాలు చేశాను; ఇప్పుడు విజయ సాధనాలు అన్నీ కలిసి వచ్చినట్లుగా ఉంది, మరియు నేను నా భయాలన్నింటినీ తొలగించాను.
ਕਾਰਜੁ ਸਗਲ ਅਰੰਭਿਓ ਘਰ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਾਰੋਸਾ ॥੧॥ నా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అలంకరి౦చే పనిని నేను ప్రార౦భి౦చాను, ఇప్పుడు నా గురు-దేవుడి మీద నాకు పూర్తి విశ్వాస౦ ఉ౦ది. || 1||
ਸੁਨੀਐ ਬਾਜੈ ਬਾਜ ਸੁਹਾਵੀ ॥ ఇప్పుడు నేను దివ్య సంగీత వాయిద్యాల శ్రావ్యమైన శబ్దాన్ని వింటున్నట్లు ఆనంద స్థితిలో ఉన్నాను.
ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਮੈ ਪ੍ਰਿਅ ਮੁਖ ਪੇਖੇ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ నా ప్రియమైన దేవుణ్ణి నేను ఊహి౦చినప్పుడు, నా జీవిత౦లో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన౦ ఉదయి౦చినట్లుగా నా హృదయ౦లో ఒక ఆన౦దకరమైన క్షణ౦ నెలకొ౦ది. || 1|| విరామం||
ਮਨੂਆ ਲਾਇ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ ॥ మనస్సు పూర్తిగా ఏకాగ్రతతో, నేను నా ఇంద్రియాలన్నింటినీ అలంకరించాను; నేను పరిశుద్ధుల స౦ఘాన్ని స౦దర్శి౦చి, దేవునితో స౦ఘ౦ కోస౦ వారి సలహాను కోరుకు౦టాను.
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਪਾਹੁਨ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਨਿਵਿ ਪਾਏ ॥੨ నిరంతరం శోధించడం ద్వారా, నేను నా గురు-దేవుడిని గ్రహించాను; ఇప్పుడు నేను వినయంగా ఆయనను భక్తితో స్మరించుకుంటూనే ఉన్నాను. || 2||
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/