Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1256

Page 1256

ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੋਊ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ॥ ఆ వ్యక్తి దుఃఖాలు మరియు ఆనందాలు రెండింటినీ ఒకే విధంగా భావిస్తాడు మరియు ప్రపంచంలోని మంచి మరియు చెడు ప్రవర్తనను ఒకే విధంగా పరిగణిస్తాడు,
ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਪਿਆਰ ॥੨॥ కానీ ఈ విధమైన అవగాహన కేవలం దేవుని నామముపై మనస్సును కేంద్రీకరించడం ద్వారా మరియు పవిత్ర స౦ఘ౦లో గురువు పట్ల ప్రేమను ఆలింగన౦ చేసుకోవడ౦ ద్వారా మాత్రమే సాధి౦చబడుతుంది. || 2||
ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ ప్రయోజకుడు గురువు ఒక్కడే దేవుని నామాన్ని బహుమతిగా ఇవ్వగల సమర్థుడు, కానీ ఆ వ్యక్తి మాత్రమే రాత్రి పగలు అందుకుంటాడు,
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥੩॥ సృష్టికర్త-దేవుడు ఎవరిమీద దయతో దృష్టిసారిస్తాడు మరియు ఎవరు గురువు యొక్క అనుచరుడు అవుతారు మరియు అతని బోధనలను అందుకుంటారు. || 3||
ਕਾਇਆ ਮਹਲੁ ਮੰਦਰੁ ਘਰੁ ਹਰਿ ਕਾ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਰਾਖੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ మానవ శరీరం అనేది అనంత దేవుడు తన వెలుగును స్థాపించిన భవనం, ఆలయం మరియు దేవుని నివాసం.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ॥੪॥੫॥ ఓ నానక్, గురువు ద్వారా మాత్రమే ఈ భవనం లోపలికి ఆహ్వానించబడతారు; ఐక్యం కాగల సామర్థ్యం ఉన్న దేవుడు ఆ వ్యక్తిని తనతో ఏకం చేస్తాడు. || 4|| 5||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ రాగ్ మలార్, మొదటి గురువు, రెండవ లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਪਵਣੈ ਪਾਣੀ ਜਾਣੈ ਜਾਤਿ ॥ గాలి, నీరు వంటి మూలకాలకు దేవుడు మూలమని గ్రహించి, ఆయనను గ్రహిస్తాడు.
ਕਾਇਆਂ ਅਗਨਿ ਕਰੇ ਨਿਭਰਾਂਤਿ ॥ తన శరీరపు లోకవాంఛ యొక్క అగ్నిని శాంతింప చేస్తుంది,
ਜੰਮਹਿ ਜੀਅ ਜਾਣੈ ਜੇ ਥਾਉ ॥ మరియు అన్ని జీవులు ఎక్కడ నుండి పుట్టాయో అర్థం చేసుకోండి,
ਸੁਰਤਾ ਪੰਡਿਤੁ ਤਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ఆ వ్యక్తిని మాత్రమే ఉన్నత బుద్ధి యొక్క పండితుడుగా పేర్కొనవచ్చు. || 1||
ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ਮਾਇ ॥ ఓ' నా తల్లి, దేవుని సద్గుణాల గురించి ఒకరు (పూర్తిగా) తెలుసుకోలేరు.
ਅਣਡੀਠਾ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ చూడకుండా, అతని నిజమైన రూపం గురించి ఏమీ చెప్పలేము.
ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀਐ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ తల్లి, ఆయనను వర్ణి౦చడానికి ఒకరు ఏమి చెప్పగలరు? || 1|| విరామం||
ਊਪਰਿ ਦਰਿ ਅਸਮਾਨਿ ਪਇਆਲਿ ॥ దేవుడు ఆకాశంలో మరియు దిగువ కిందటి ప్రాంతంలో ఉన్నాడు,
ਕਿਉ ਕਰਿ ਕਹੀਐ ਦੇਹੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ దాని గురి౦చి ఉద్దేశి౦చి, ఆయన (దేవుడు) ఎలా వర్ణి౦చబడగలడో చెప్ప౦డి.
ਬਿਨੁ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਇ ॥ నాలుకతో బిగ్గరగా మాట్లాడకుండా తన హృదయంలో భగవంతుణ్ణి ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటే,
ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ ॥੨॥ అలా౦టి అరుదైన వ్యక్తి దేవుని నామాన్ని ఆరాధనతో గుర్తు౦చుకోవడ౦లో ఎ౦త ఆన౦ద౦ ఉ౦దో తెలుసుకోగలుగుతాడు. || 2||
ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਰਹੈ ਨਿਭਰਾਂਤਿ ॥ ఒకరు పనికిరాని చర్చల్లోకి ప్రవేశించడం ఆపివేస్తారు (దేవుని గురించి అతని జ్ఞానం గురించి).
ਸੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ॥ అయితే ఆయన మాత్రమే దేవుని కృప ఎవరిమీద ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు,
ਅਹਿਨਿਸਿ ਅੰਤਰਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ మరియు తరువాత అతను ఎల్లప్పుడూ తనలో లోతుగా ఉన్న దేవునిపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాడు.
ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਜਿ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ఆయన మాత్రమే నిజమైన అర్థంలో ఉన్న మానవుడు, అతను దేవునిలో లీనమై ఉంటాడు. || 3||
ਜਾਤਿ ਕੁਲੀਨੁ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਹੋਇ ॥ ఎవరైనా ఉన్నత సామాజిక స్థితి యొక్క గర్వాన్ని తొలగించి, ఉన్నత వంశం అని పిలువబడే దానిని తొలగించి, దేవుని నిజమైన భక్తుడైతే,
ਤਾ ਕਾ ਕਹਣਾ ਕਹਹੁ ਨ ਕੋਇ ॥ అప్పుడు అతని గురించి మాట్లాడటానికి ఏమి ఉంది? (తన సద్గుణాలను ఎవరూ వ్యక్తం చేయలేరు)
ਵਿਚਿ ਸਨਾਤੀ ਸੇਵਕੁ ਹੋਇ ॥ మరియు తక్కువ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఎవరైనా దేవుని నిజమైన భక్తుడైతే:
ਨਾਨਕ ਪਣ੍ਹੀਆ ਪਹਿਰੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥੬॥ ఓ నానక్, నేను అతనికి వినయంగా అంకితం అవుతాను, ఆ వ్యక్తి నా చర్మంతో తయారు చేసిన బూట్లు ధరిస్తే నేను దానిని గౌరవంగా భావిస్తాను. || 4|| 1|| 6||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ రాగ్ మలార్, మొదటి గురువు:
ਦੁਖੁ ਵੇਛੋੜਾ ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਭੂਖ ॥ మానవుడికి అత్యంత దుఃఖము దేవుని నుండి విడిపోవడానికి బాధ మరియు మరొకటి భౌతికవాదం కోసం ఆరాటపడటం.
ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਸਕਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ ॥ మరియు మరొక బాధ మరణపు శక్తివంతమైన రాక్షసుడి భయం,
ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ਲਗੈ ਤਨਿ ਧਾਇ ॥ మరియు శరీరాన్ని బాధించే వ్యాధి యొక్క నొప్పి.
ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ॥੧॥ ఓ అమాయక వైద్యుడా, ఎలాంటి ఔషధం ఇవ్వవద్దు (ఎందుకంటే ఔషధం ఈ బాధలను నయం చేయదు). || 1||
ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ॥ ఓ అమాయక వైద్యుడా, ఆ ఔషధాన్ని ఇవ్వవద్దు,
ਦਰਦੁ ਹੋਵੈ ਦੁਖੁ ਰਹੈ ਸਰੀਰ ॥ అది తీసుకున్న తర్వాత కూడా దుఃఖం అలాగే ఉండి, శరీరం బాధలో ఉంటుంది.
ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲਗੈ ਨ ਬੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ సోదరుడా, ఔషధం, (అనారోగ్యానికి కారణాన్ని నిర్ధారించకుండా ఇవ్వబడింది) ఏమాత్రం సమర్థవంతంగా ఉండదు. || 1|| విరామం||
ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ ॥ ఇంద్రియ సుఖాలలో మునిగినప్పుడు, దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి,
ਤਾਂ ਤਨਿ ਉਠਿ ਖਲੋਏ ਰੋਗ ॥ అప్పుడు శరీరంలో అన్ని రకాల కోరికలు ఉత్పన్నం కావడం ప్రారంభించాయి,
ਮਨ ਅੰਧੇ ਕਉ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞాని అయిన మనస్సు ఈ మానసిక-సోమాటిక్ రుగ్మతల రూపంలో శిక్షను పొందుతుంది.
ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ॥੨॥ అందువల్ల ఓ అమాయక వైద్యుడా, ఎలాంటి ఔషధం ఇవ్వవద్దు. || 2||
ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲੁ ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ॥ గంధంలో సువాసన ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది,
ਮਾਣਸ ਕਾ ਫਲੁ ਘਟ ਮਹਿ ਸਾਸੁ ॥ మరియు శరీరంలో శ్వాస ఉన్నంత వరకు మానవ శరీరం ఉపయోగంలో ఉంటుంది.
ਸਾਸਿ ਗਇਐ ਕਾਇਆ ਢਲਿ ਪਾਇ ॥ శ్వాస తీసుకోవడం ఆగిపోయినప్పుడు శరీరం విసర్జించడం మరియు కిందకు విరిగిపోవడం,
ਤਾ ਕੈ ਪਾਛੈ ਕੋਇ ਨ ਖਾਇ ॥੩॥ శ్వాస ఆగిపోయిన తరువాత ఎవరూ ఎలాంటి ఔషధం తినరు. || 3||
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸੁ ॥ ఆ శరీరం బంగారంలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది మరియు లోపల ఉన్న ఆత్మ కూడా నిష్కల్మషంగా ఉంటుంది,
ਜਿਸੁ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸੁ ॥ దీనిలో దేవుని యొక్క నిష్కల్మషమైన వెలుగును వ్యక్తము చేస్తుంది.
ਦੂਖ ਰੋਗ ਸਭਿ ਗਇਆ ਗਵਾਇ ॥ అటువంటి వ్యక్తి తన దుఃఖాలను మరియు బాధలను నిర్మూలించిన తరువాత ఇక్కడ నుండి బయలుదేరాడు.
ਨਾਨਕ ਛੂਟਸਿ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੪॥੨॥੭॥ ఓ నానక్, నిత్య దేవుని నామాన్ని ప్రేమతో స్మరించడం ద్వారా మాత్రమే అన్ని బాధల నుండి విముక్తి పొందుతారు. || 4|| 2|| 7||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ రాగ్ మలార్, మొదటి గురువు:
ਦੁਖ ਮਹੁਰਾ ਮਾਰਣ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ లోక దుఃఖాలు ఒక వ్యక్తికి విషం లాంటివి, కానీ దేవుని పేరు ఈ విషానికి విరుగుడుగా మార్చగలదు.
ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਣੁ ਹਥਿ ਦਾਨੁ ॥ ఈ విరుగుడు తయారు చేయడానికి, సంతృప్తిని మోర్టార్ గా మరియు దాతృత్వంగా చీడపురుగుగా ఉపయోగించాలి.
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/