Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1240

Page 1240

ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਨਾਨਕਾ ਆਖਿ ਨ ਜਾਪੈ ਆਖਿ ॥੨॥ కానీ ఓ నానక్, అతని రూపాన్ని వివరించడం కష్టం మరియు అది ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ అర్థం కాదు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਨਾਮੇ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ॥ నామం చెప్పేది ఏకాగ్రతతో విన్నప్పుడు మనస్సు ఆనందంలో ఉంటుంది మరియు అంతర్గత శాంతి సాధించబడుతుంది.
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਸਭ ਦੁਖ ਗਵਾਈ ॥ నామం చెప్పేది ఏకాగ్రతతో విన్నప్పుడు, మనస్సు సంతృప్తి చెంది, అన్ని బాధలు తొలగిపోయాయి.
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਨਾਉ ਊਪਜੈ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥ నామం చెప్పేది ఏకాగ్రతతో విన్నప్పుడు, నామం గురించి ఆలోచించాలనే కోరిక మనస్సులో తలెత్తుతుంది మరియు దాని ద్వారా ఒకరు మహిమతో ఆశీర్వదించబడుతుంది.
ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਭ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਨਾਮੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ నామాన్ని ఏకాగ్రతతో వినడం ఉన్నత వంశాన్ని గౌరవించే అనుభూతిని తెస్తుంది మరియు నామం ద్వారానే ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి సాధించబడుతుంది.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੬॥ ఓ నానక్, గురువును అనుసరించి మనం నామాన్ని ఏకాగ్రతతో ప్రేమగా ధ్యానం చేయాలి. || 6||
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਜੂਠਿ ਨ ਰਾਗਂੀ ਜੂਠਿ ਨ ਵੇਦੀ ॥ కేవలం సంగీతంతో పాటు మధురగీతాలు పాడటం ద్వారా మనస్సు యొక్క కాలుష్యం (చెడు ఆలోచనలు) తొలగించబడదు, మరియు ఇది వేదాలను చదవడం ద్వారా కూడా తొలగించబడదు;
ਜੂਠਿ ਨ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਭੇਦੀ ॥ నిర్దిష్ట శుభదినాల్లో సూర్యుడు మరియు చంద్రుని యొక్క వివిధ రకాల ఆరాధనలు చేయడం ద్వారా మనస్సు యొక్క మలినం తొలగించబడదు.
ਜੂਠਿ ਨ ਅੰਨੀ ਜੂਠਿ ਨ ਨਾਈ ॥ మనస్సు యొక్క మలినము ఆహారాన్ని విడిచిపెట్టడం ద్వారా లేదా పవిత్ర ప్రదేశాలలో స్నానం చేయడం ద్వారా పోదు,
ਜੂਠਿ ਨ ਮੀਹੁ ਵਰ੍ਹਿਐ ਸਭ ਥਾਈ ॥ ప్రతిచోటా వర్షం పడినప్పుడు మనస్సు యొక్క మలినం కొట్టుకుపోదు.
ਜੂਠਿ ਨ ਧਰਤੀ ਜੂਠਿ ਨ ਪਾਣੀ ॥ ఈ మలినం భూమి చుట్టూ తిరగడం ద్వారా లేదా నీటిలో నిలబడి తపస్సు చేయడం ద్వారా పోదు,
ਜੂਠਿ ਨ ਪਉਣੈ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥ శ్వాస వ్యాయామాలు మరియు ఆచారబద్ధమైన ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఈ మలినం పోదు.
ਨਾਨਕ ਨਿਗੁਰਿਆ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ఓ నానక్, గురు బోధలను పాటించని వారిలో ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఏ లక్షణాలు మొలకెత్తవు,
ਮੁਹਿ ਫੇਰਿਐ ਮੁਹੁ ਜੂਠਾ ਹੋਇ ॥੧॥ ఎందుకంటే గురు బోధనలను పాటించనప్పుడు మలినాలు మనస్సులో విస్తరిస్తాయి. || 1||
ਮਹਲਾ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆ ਸੁਚੀਆ ਜੇ ਭਰਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ఓ' నానక్, గార్గిల్స్ (ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడం) మనస్సును ఎలా చేయాలో తెలిస్తే వాటిని ప్రక్షాళన చేయడానికి విలువైనవి.
ਸੁਰਤੇ ਚੁਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਤੁ ਹੋਇ ॥ జ్ఞానికి సరైన ప్రవర్తన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడం, మరియు స్వీయ క్రమశిక్షణ ఒక యోగికి శుద్ధి.
ਬ੍ਰਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥ బ్రాహ్మణునికి శుద్ధీకరణ సంతృప్తి, గృహస్థునికి సరైన ప్రవర్తన సత్యమైన జీవనం, దాతృత్వం.
ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਵ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥ రాజుకు, పవిత్రత న్యాయంతో మరియు నేర్చుకున్న వ్యక్తి కోసం పరిపాలించడంలో ఉంది, ఇది దేవుణ్ణి ప్రేమపూర్వక జ్ఞాపకంలో ఉంది.
ਪਾਣੀ ਚਿਤੁ ਨ ਧੋਪਈ ਮੁਖਿ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥ నీరు త్రాగడం ద్వారా, ఒకరి దాహం పోతుంది, కానీ అది మనస్సును శుద్ధి చేయదు.
ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਫਿਰਿ ਪਾਣੀ ਸਭੁ ਖਾਇ ॥੨॥ నీరు మొత్తం ప్రపంచానికి తండ్రి (లేదా సృష్టికి మూలం) మరియు ఇది ప్రతిదీ మింగేస్తుంది మరియు నాశనం చేస్తుంది. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਸਭ ਸਿਧਿ ਹੈ ਰਿਧਿ ਪਿਛੈ ਆਵੈ ॥ నామం చెప్పేది విని, దేవుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించుకోవడం ద్వారా, అతీంద్రియ శక్తి గురించి పట్టించుకోరు, కానీ ఇవి అతనిని అనుసరిస్తాయి.
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਨਉ ਨਿਧਿ ਮਿਲੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਵੈ ॥ నామం చెప్పేది వినడం ద్వారా, మొత్తం తొమ్మిది సంపదలు లభిస్తాయి మరియు ఒకరి మనస్సులో కోరుకున్నది సాధించబడుతుంది.
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਇ ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਧਿਆਵੈ ॥ నామం చెప్పేది వినడం ద్వారా, సంతృప్తిని మనస్సులో పొందుతారు మరియు మాయ అతని బెక్ మరియు కాల్ వద్ద ఉంటుంది
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਸਹਜੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ నామం చెప్పేది వినడం ద్వారా, ఆధ్యాత్మిక సమతుల్యత యొక్క స్థితి బాగా ఉంటుంది, మరియు ఒకరు సహజంగా అంతర్గత శాంతిని పొందుతారు.
ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੭॥ ఓ' నానక్, గురు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా మాత్రమే మనం (నామ బహుమతిని) పొందుతాము మరియు (చేయగలుగుతాం) ప్రేమతో దేవుని పాటలని పాడతాము. || 7||
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਜੰਮਣੁ ਦੁਖਿ ਮਰਣੁ ਦੁਖਿ ਵਰਤਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ఒక మనిషి బాధలో జన్మిస్తాడు, బాధలో మరణిస్తాడు, మరియు బాధలో అతను ప్రపంచంతో వ్యవహరిస్తాడు.
ਦੁਖੁ ਦੁਖੁ ਅਗੈ ਆਖੀਐ ਪੜ੍ਹ੍ਹਿ ਪੜ੍ਹ੍ਹਿ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ॥ పరిశుద్ధ పుస్తకాలను చాలాసార్లు చదివిన తర్వాత, పండితులు దేవుణ్ణి స్మరించుకోకుండా, తరువాతి జీవితంలో బాధ తప్ప మరేమీ లేదని ప్రకటిస్తారు.
ਦੁਖ ਕੀਆ ਪੰਡਾ ਖੁਲ੍ਹ੍ਹੀਆ ਸੁਖੁ ਨ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਇ ॥ (మనిషి జీవితకాలం మొత్తం బాధలతో నిండి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది) జీవితాన్ని పరిశీలించినప్పుడు బాధల మూటలు చూపిస్తున్నట్లుగా ఉంది మరియు ఆనందం యొక్క ఒక్క సందర్భం కూడా బయటపడదు.
ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਜੀਉ ਜਲਾਇਆ ਦੁਖੀਆ ਚਲਿਆ ਰੋਇ ॥ (తన జీవితమంతా). మనిషి దయనీయంగా ఉండి, ఏడుస్తూనే ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపోతాడు.
ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇ ॥ ఓ నానక్, మనం దేవుని స్తుతిలో మునిగిపోతే, మనస్సు మరియు శరీరం ఆనందంతో వికసిస్తుంది.
ਦੁਖ ਕੀਆ ਅਗੀ ਮਾਰੀਅਹਿ ਭੀ ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਹੋਇ ॥੧॥ దుఃఖపు మంటల్లో మానవులు ఆధ్యాత్మికంగా క్షీణిస్తున్నారు, కానీ దుఃఖం కూడా నయం అవుతుంది (నామం గురించి ఆలోచిస్తే). || 1||
ਮਹਲਾ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਭਸੁ ਰੰਗੁ ਭਸੂ ਹੂ ਭਸੁ ਖੇਹ ॥ ఓ నానక్, ప్రపంచ వినోదం ధూళి మరియు బూడిద తప్ప మరేమీ కాదు.
ਭਸੋ ਭਸੁ ਕਮਾਵਣੀ ਭੀ ਭਸੁ ਭਰੀਐ ਦੇਹ ॥ ఈ విధంగా ఒకరు మరింత ఎక్కువ దుర్గుణాల ధూళిని పొంది, దానితో తన శరీరాన్ని నింపుతారు.
ਜਾ ਜੀਉ ਵਿਚਹੁ ਕਢੀਐ ਭਸੂ ਭਰਿਆ ਜਾਇ ॥ ఆత్మను శరీరం నుండి బయటకు తీసినప్పుడు, అది ఈ దుర్గుణాల ధూళితో బయలుదేరుతుంది,
ਅਗੈ ਲੇਖੈ ਮੰਗਿਐ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਪਾਇ ॥੨॥ మరియు యోండ్ లో ఒక వృత్తా౦తాన్ని ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు (దేవుని స౦క్ష౦లో) దానికి పది రెట్లు ఎక్కువ అవమాన౦ లభిస్తు౦ది. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੋ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ నామం చెప్పేది వినడం ద్వారా, మనకు స్వచ్ఛత మరియు స్వీయ నియంత్రణ ఆశీర్వదించబడతాయి మరియు మరణ భయం దగ్గరకు రాదు.
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਆਨ੍ਹ੍ਹੇਰੁ ਗਵਾਵੈ ॥ నామం చెప్పేది వినడం ద్వారా, అజ్ఞానం యొక్క చీకటిని తొలగించే దైవిక జ్ఞానంతో మనస్సు జ్ఞానోదయం అవుతుంది.
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਆਪੁ ਬੁਝੀਐ ਲਾਹਾ ਨਾਉ ਪਾਵੈ ॥ పేరు వినడం ద్వారా మనం దైవిక మెరుపు అని గ్రహించి నామ లాభాన్ని పొందుతాము.
ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਪਾਪ ਕਟੀਅਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ నామం చెప్పేది వినడం ద్వారా, మన అపరాధాలను కడిగి, నిష్కల్మషమైన దేవుణ్ణి గ్రహిస్తాము.
ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨਾਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਵੈ ॥੮॥ ఓ' నానక్ అనే గురు అనుచరుడు, నామం చెప్పేది వినడం ద్వారా నామాన్ని ఏకాగ్రతతో హృదయపూర్వకంగా గుర్తుంచుకుంటాడు మరియు దేవుని సమక్షంలో గౌరవించబడతాను. ||8||
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਘਰਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਭਾ ਨਾਲਿ ॥ పండితుడు తన దేవుడి విగ్రహంలో విష్ణువు విగ్రహంతో పాటు ఇతర దేవతల విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తాడు.
ਪੂਜ ਕਰੇ ਰਖੈ ਨਾਵਾਲਿ ॥ ఈ విగ్రహాలను ఆరాధించి స్నానం చేస్తాడు.
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/