Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1281

Page 1281

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥ గురు అనుచరుని వృత్తాంతం గౌరవప్రదంగా స్థిరపడింది, ఎందుకంటే గురువు ఆయనను దేవుని స్తుతి నిధితో ఆశీర్వదిస్తాడు.
ਓਥੈ ਹਥੁ ਨ ਅਪੜੈ ਕੂਕ ਨ ਸੁਣੀਐ ਪੁਕਾਰ ॥ దేవుని స౦క్ష౦లో, జీవిత వృత్తా౦త౦ అ౦ది౦చబడుతున్నప్పుడు, ఎవ్వరూ చెప్పడ౦ లేదు, సహాయ౦ కోస౦ కేకలు కూడా శ్రద్ధ పెట్టబడవు.
ਓਥੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ਕਢਿ ਲਏ ਅੰਤੀ ਵਾਰ ॥ అక్కడ, సత్య గురువు మాత్రమే సహాయం చేస్తాడు ఎందుకంటే, అతను మాత్రమే అప్పుడు ఇబ్బందుల నుండి బయటపడగలడు.
ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਨੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਰਿ ਕਰਤਾਰ ॥੬॥ ఈ మానవులు సత్య గురువు బోధనలను అనుసరించాలి మరియు మరెవరూ కాదు ఎందుకంటే అతను సృష్టికర్త యొక్క దూత, మరియు వారి రక్షకుడు. || 6||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ గురువు:
ਬਾਬੀਹਾ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਪੂਕਾਰਦਾ ਤਿਸ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ఓ' వర్షపు పక్షి వంటి అన్వేషకుడా, మీరు కోరుకునే దేవుడు, ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు,
ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਵਸਸੀ ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇ ॥ ఆయన తన కృపను అనుగ్రహి౦చినప్పుడు, అన్ని అడవులు, బ్లేడ్లు వర్ష౦ మీద ఆకుపచ్చగా మారినట్లే, అన్వేషకుల౦దరూ ఆన౦ది౦చే నామ వర్షాన్ని కుమ్మరి౦చేవాడు.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ అయితే, కేవలం ఒక అరుదైన వ్యక్తి మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అందించే నామాన్ని గురువు కృప ద్వారా మాత్రమే సాధిస్తారని అర్థం చేసుకుంటాడు.
ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ భగవంతుణ్ణి నిరంతరం గుర్తుంచుకుంటే, అన్ని వేళలా ఆనందం అనుభవిస్తు౦ది.
ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਦ ਹੀ ਵਰਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਵੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥ ఓ నానక్, ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అందించే నామ వర్షం కురుస్తూనే ఉంది, కానీ దేవుడు ఈ దయను గురువు అనుచరులకు మాత్రమే ఇస్తాడు. || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ గురువు:
ਕਲਮਲਿ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ వర్షం లేకపోవడం వల్ల ప్రపంచం తీవ్రంగా బాధపడినప్పుడు, అది పూర్తి భక్తితో దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంది,
ਸਚੈ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨੁ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ అప్పుడు, తన సహజ స్వభావము ప్రకారము, నిత్యదేవుడు శ్రద్ధగా విని, దానిని ఓదార్చును,
ਇੰਦ੍ਰੈ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਵੁਠਾ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥ వర్ష దేవతయైన ఇందిరకు ఆజ్ఞాపింపగా వర్షము ప్రవాహములే కురిపించును;
ਅਨੁ ਧਨੁ ਉਪਜੈ ਬਹੁ ਘਣਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ అప్పుడు ధాన్యపు రూపంలో సంపద ఎంత సమృద్ధిగా ఉత్పత్తి అవుతుంది అంటే దీని విలువను (దేవుని ఆశీర్వాదం) అంచనా వేయలేము.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਦੇਦਾ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥ కాబట్టి ఓ నానక్, అన్ని జీవాలకు జీవాన్ని అందించే దేవుని నామాన్ని స్తుతి౦చ౦డి;
ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੨॥ దేవుని నామమును జ్ఞాపకము చేసికొనగా మానసిక సమాధానము బాగుగా ఉ౦టు౦ది, దుఃఖ౦ మళ్ళీ బాధి౦చదు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਚੇ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥ ఓ' గౌరవనీయ దేవుడా, మీరు శాశ్వతులు మరియు సత్యం మరియు మీలాగే నిజమైన వ్యక్తిని మీతో మీరు ఏకం చేస్తారు.
ਦੂਜੈ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕੂੜਿ ਮਿਲੈ ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਇ ॥ మరొకరు (లోకసంపదలను ప్రేమించేవారు) సత్యానికి అవతలి వైపు ఉంటారు; అబద్ధాన్ని ఆచరిస్తాడు కాని అసత్యం ద్వారా దేవునితో కలయిక సాధ్యం కాదు.
ਆਪੇ ਜੋੜਿ ਵਿਛੋੜਿਐ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਦੇਇ ਦਿਖਾਇ ॥ దేవుడు కూడా తన సర్వశక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శిస్తూ, అంతకు ముందు తన నుండి విడిపోయిన వ్యక్తిని తనతో ఐక్యం చేస్తాడు.
ਮੋਹੁ ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਹੈ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ ॥ లోకఅసత్య౦తో జతచేయబడడ౦, తన గత క్రియలకు ప్రతిఫల౦గా వ్రాయబడిన ము౦దుగా నియమి౦చబడిన విధికి అనుగుణ౦గా ప్రవర్తి౦చే వ్యక్తికి దేవుని ను౦డి విడిపోవడానికి బాధకలిగి౦చడానికి కారణ౦;
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ కాబట్టి దేవుని నామమున నిలిచియున్నవారికి నేను సమర్పి౦చబడ్డాను;
ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ ਹੈ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਇ ॥ దేవుడు అలా౦టి ఏర్పాటు చేశాడు (లోక౦లో నివసి౦చేటప్పుడు కూడా నామం మీద దృష్టి పెట్టిన వారు దాని ను౦డి దూర౦గా ఉ౦టారు), ఒక తామర నీటిలో విడిపోయినట్లే.
ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ ਸੋਹਣੇ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ తమ స్వీయ అహంకారాన్ని లోనుండి తొలగించేవారు ఎల్లప్పుడూ శాంతియుతంగా ఉంటారు మరియు అందంగా కనిపిస్తారు.
ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਕਦੇ ਨਹੀ ਜੋ ਹਰਿ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇ ॥੭॥ దేవుని జ్ఞాపకార్థ౦లో విలీన౦ చేయబడినవారు, విడిపోవడానికి దుఃఖ౦తో ఎన్నడూ బాధపడరు. || 7||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ గురువు:
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਸੁ ਵਸਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ ఓ నానక్, దేవుడు, ఎవరి నియంత్రణలో ప్రతిదీ ఉంది, ఎల్లప్పుడూ ప్రశంసించబడాలి;
ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਿਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀਹੋ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ఓ' మనుషులారా, ప్రేమ మరియు అభిరుచితో, దేవుణ్ణి ఒంటరిగా గుర్తుంచుకోండి; ఆయన వంటి వారు మరెవరూ లేరు.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ గురుఅనుచరుని హృదయంలో భగవంతుడు నివసించడానికి వస్తే, అప్పుడు అతని మనస్సులో శాంతి శాశ్వతంగా ఉంటుంది,
ਸਹਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ అప్పుడు ఖచ్చితంగా నిస్సందేహంగా మిగిలిపోతుంది మరియు అన్ని ఆందోళన పోతుంది.
ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ ఏది జరిగినా (ప్రపంచంలో), దేవుని చిత్తం ప్రకారం జరిగినట్లు కనిపిస్తుంది మరియు ఎటువంటి అభ్యంతరం కూడా తలెత్తదు (మనస్సులో).
ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾਂ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇ ॥ నిత్య గురువు మనసులో నివసించడానికి వస్తే, అప్పుడు హృదయంలో కోరుకున్న ప్రతిఫలమంతా లభిస్తుంది.
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਾ ਆਖਿਆ ਆਪਿ ਸੁਣੇ ਜਿ ਲਇਅਨੁ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥੧॥ ఓ నానక్, దేవుడు తాను అంగీకరించిన వారి ప్రార్థనలను శ్రద్ధగా వింటాడు మరియు తన ఖాతాలో నమోదు చేశాడు. || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ గురువు:
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਦਾ ਵਰਸਦਾ ਬੂਝਨਿ ਬੂਝਣਹਾਰ ॥ అద్భుతమైన నామం ఎల్లప్పుడూ వర్షం కురిపింపబడుతుంది, కానీ అలా చేయగల సామర్థ్యం ఉన్న వారు మాత్రమే దీనిని అర్థం చేసుకుంటారు;
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਖਿਆ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ఆ గురు అనుచరులు అద్భుతమైన నామాన్ని తమ హృదయాలలో పొందుపరచుకున్నారు,
ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰਿ ॥ తమ అహాన్ని, లోకకోరికలను శాంతపరచడం ద్వారా, వారు ఈ అద్భుతమైన నామాన్ని త్రాగుతారు మరియు దేవుని పట్ల ప్రేమతో నిండి ఉంటారు.
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ దేవుని పేరు అద్భుతమైన మకరందం, మరియు దేవుడు తన కృపను చూపించినప్పుడు వర్షం కురుస్తుంది.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥੨॥ ఓ నానక్, సర్వవ్యాప్తి చెందిన దేవుడు పరమాత్మ, మరియు రాక్షసుల పొర గురువు ద్వారా కనిపిస్తుంది. || 2||
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/