Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1243

Page 1243

ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੧॥ కానీ ఓ నానక్, దేవుడు ఏమి చేసినా, వారి గత క్రియల ప్రకారం వారి విధికి అనుగుణంగా ఏమి జరుగుతుంది. || 1||
ਮਃ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਰੰਨਾ ਹੋਈਆ ਬੋਧੀਆ ਪੁਰਸ ਹੋਏ ਸਈਆਦ ॥ ఇప్పుడు పురుషులు వేటగాళ్ళవలె క్రూరంగా మారారు మరియు మహిళలు అటువంటి క్రూరత్వానికి వారి సలహాదారులుగా మారారు.
ਸੀਲੁ ਸੰਜਮੁ ਸੁਚ ਭੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜੁ ਅਹਾਜੁ ॥ ఆ మనుషులు అన్ని నాగరికతలను, స్వీయ నియంత్రణను, మానసిక స్వచ్ఛతను విడిచిపెట్టారు, మరియు వారు అవినీతి మార్గాల ద్వారా సేకరించిన వస్తువులను వినియోగిస్తారు.
ਸਰਮੁ ਗਇਆ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਪਤਿ ਉਠਿ ਚਲੀ ਨਾਲਿ ॥ వారి నిరాడంబరత పోయింది మరియు దానితో పాటు వారి గౌరవం కూడా అదృశ్యమైంది.
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਅਉਰੁ ਨ ਸਚਾ ਭਾਲਿ ॥੨॥ ఓ' నానక్, దేవుడు మాత్రమే ఒకే సత్యం, ఒక వ్యక్తి మరే ఇతర సత్యాన్ని (ఈ లక్షణాలకు మూలంగా) వెతకడానికి ప్రయత్నించకూడదు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਬਾਹਰਿ ਭਸਮ ਲੇਪਨ ਕਰੇ ਅੰਤਰਿ ਗੁਬਾਰੀ ॥ తన శరీరాన్ని బూడిదతో మసిపూసే యోగి, కానీ అతని మనస్సు అజ్ఞానపు చీకటితో నిండి ఉంటుంది,
ਖਿੰਥਾ ਝੋਲੀ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰੇ ਦੁਰਮਤਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ అతడు అతుకు కుదుటతో చేసిన కోటు ధరించి, వస్త్రసంచి (భిక్షకొరకు) వంటి వివిధ పవిత్ర వస్త్రాలను ధరిస్తాడు, కాని అతను దుష్ట మనస్సు మరియు అహంకారంతో నిండి ఉంటాడు,
ਸਾਹਿਬ ਸਬਦੁ ਨ ਊਚਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥ గురువాక్యాన్ని గురుదేవుణ్ణి స్తుతి౦చి ప్రేమతో పఠి౦చడు, ఆయన చుట్టూ లోకస౦పదల విస్తృతి ఉ౦ది;
ਅੰਤਰਿ ਲਾਲਚੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਭਰਮੈ ਗਾਵਾਰੀ ॥ అతడు తనలో దురాశను సందేహమును కలిగి యుండి మూర్ఖునివలె తిరుగుతూ ఉంటాడు;
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧੪॥ అతను నామం గురించి ఆలోచించడు: ఓ' నానక్, అతను జీవిత ఆటను కోల్పోతాడు. || 14||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਲਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਲਖ ਜੀਵਣੁ ਕਿਆ ਖੁਸੀਆ ਕਿਆ ਚਾਉ ॥ ఒకరికి లక్ష మంది స్నేహితులు ఉండవచ్చు, లక్ష సంవత్సరాలు జీవించవచ్చు, ఈ ఆనందాలు మరియు ఆశయాలు ఎంత మంచివి?
ਵਿਛੁੜਿਆ ਵਿਸੁ ਹੋਇ ਵਿਛੋੜਾ ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਜਾਇ ॥ మరణసమయంలో, ఒక క్షణంలో ఇక్కడ నుండి బయలుదేరినప్పుడు, వీటి నుండి విడిపోవడం చాలా బాధాకరంగా మారుతుంది.
ਜੇ ਸਉ ਵਰ੍ਹਿਆ ਮਿਠਾ ਖਾਜੈ ਭੀ ਫਿਰਿ ਕਉੜਾ ਖਾਇ ॥ అలా౦టి స౦తోషాన్ని వ౦ద స౦వత్సరాలపాటు అనుభవి౦చినా చివరికి విడిపోయే చేదును సహి౦చాల్సి ఉ౦టు౦ది.
ਮਿਠਾ ਖਾਧਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਕਉੜਤਣੁ ਧਾਇ ਜਾਇ ॥ అతను అనుభవించిన ఆనందాలు ఎవరికీ గుర్తు లేవు కాని చేదు అతని మనస్సులో లోతుగా వెళుతుంది.
ਮਿਠਾ ਕਉੜਾ ਦੋਵੈ ਰੋਗ ॥ ఆనందాన్ని కోల్పోవడం యొక్క ఆనందము మరియు చేదు రెండూ బాధాకరమైనవి.
ਨਾਨਕ ਅੰਤਿ ਵਿਗੁਤੇ ਭੋਗ ॥ ఓ నానక్, కేవలం లోక సుఖాలలో మాత్రమే పాల్గొనే వారు చివరికి నాశనమైపోతారు.
ਝਖਿ ਝਖਿ ਝਖਣਾ ਝਗੜਾ ਝਾਖ ॥ ఇతరులతో వివాదాలకు దిగడమే (తప్పుడు ఆనందాల కోసం) పనికిరాదు.
ਝਖਿ ਝਖਿ ਜਾਹਿ ਝਖਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪਾਸਿ ॥੧॥ ఆ అబద్ధ సుఖాల కోసం, ప్రజలు తమలో తాము పోరాడుతూనే ఉంటారు, మరియు వారు ఇతరులతో గొడవపడతారు. || 1||
ਮਃ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਕਾਪੜੁ ਕਾਠੁ ਰੰਗਾਇਆ ਰਾਂਗਿ ॥ ఒక వ్యక్తి తన దుస్తులు మరియు చెక్క సామానులను అందమైన రంగుల్లో రంగు వేస్తే,
ਘਰ ਗਚ ਕੀਤੇ ਬਾਗੇ ਬਾਗ ॥ తన ఇంటిని సున్నంతో పూసి, తరువాత తెల్లగా కడిగి,
ਸਾਦ ਸਹਜ ਕਰਿ ਮਨੁ ਖੇਲਾਇਆ ॥ తన మనస్సును ఆనందాలతో
ਤੈ ਸਹ ਪਾਸਹੁ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ ॥ అప్పుడు, ఓ దేవుడా, మిమ్మల్ని గుర్తుంచుకోవడానికి మానవ జీవితాన్ని ఉపయోగించుకోనందుకు అతను మీ నుండి సలహా అందుకున్నాడు.
ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਕਉੜਾ ਖਾਇਆ ॥ ఈ విధంగా అతను తీపిగా భావించి చేదుగా ఏదో తినడం ద్వారా తన జీవితాన్ని వృధా చేశాడు (వాటిని మంచిగా భావించి అతను చెడు చర్యలకు పాల్పడేవాడు)
ਤਿਨਿ ਕਉੜੈ ਤਨਿ ਰੋਗੁ ਜਮਾਇਆ ॥ ఆ తర్వాత దుర్గుణాలలో మునిగిపోవడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక క్షీణత మరియు వ్యాధులు ఉత్పన్నం చేయబడ్డాయి.
ਜੇ ਫਿਰਿ ਮਿਠਾ ਪੇੜੈ ਪਾਇ ॥ దేవుని నామముతో ఆశీర్వది౦చబడితేనే, నిజ౦గా మధురమైన విషయ౦,
ਤਉ ਕਉੜਤਣੁ ਚੂਕਸਿ ਮਾਇ ॥ అప్పుడు, ఓ తల్లి, తప్పుడు లోక సుఖాల ద్వారా తెచ్చిన చేదు రుచి (బాధ) పోతుంది.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥ ఓ' నానక్, గురు అనుచరుడు ఈ తీపి నామం అందుకుంటాడు,
ਜਿਸ ਨੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇ ॥੨॥ ఎవరి గమ్యంలో అలా వ్రాయబడింది. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਮੈਲੁ ਕਪਟੁ ਹੈ ਬਾਹਰੁ ਧੋਵਾਇਆ ॥ తమ హృదయములు దుర్గుణాలను, మోసముతో నిండియుండినను, బయటనుండి తమను తాము పవిత్రులుగా ఉంటారు
ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਦੇ ਕੂੜੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥ వారు తమ వ్యవహారాల్లో అసత్యాన్ని, మోసాన్ని ఆచరిస్తాడు, కాని చివరికి వారి అబద్ధం స్పష్టమవుతుంది.
ਅੰਦਰਿ ਹੋਇ ਸੁ ਨਿਕਲੈ ਨਹ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ ॥ ఒకరి మనస్సులో ఏది ఉన్నా, చివరికి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మరియు దాచడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా కూడా అది దాచబడదు.
ਕੂੜੈ ਲਾਲਚਿ ਲਗਿਆ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਇਆ ॥ అబద్ధ౦, దురాశతో నిమగ్న౦ కాడ౦ ద్వారా, ఒకరు జనన మరణాల చక్రాల గుండా వెళతారు.
ਨਾਨਕ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥ ఓ నానక్, తాను విత్తే దాన్ని తినాలి (తన క్రియల పర్యవసానాలను భరిస్తాడు), సృష్టికర్త మానవుల విధిలో ఇదే రాశాడు. || 15||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥ శ్లోకం, రెండవ గురువు:
ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ వేదావగానము ఏది దుర్గుణమో, ఏది ధర్మమో అనే కథనాలను తీసుకువచ్చింది.
ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰ ॥ మరియు తరువాత జన్మలో మానవులు ఇతరులకు ఇచ్చేవాటిని ఈ జన్మలో అందుకుంటారు, మరియు ఇతరుల నుండి వారు పొందే వాటిని తిరిగి చెల్లిస్తారు; వారు తమ క్రియల ప్రకారము నరకానికి లేదా పరలోకానికి వెళతారు.
ਉਤਮ ਮਧਿਮ ਜਾਤੀਂ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ఈ సిద్ధాంతాల ప్రకారం మానవులు ఉన్నత, నిమ్న కులాల, వర్గాల మూఢనమ్మకాల్లో తిరుగుతూనే ఉంటారు.
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤੁ ਵਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚਿ ਆਈ ॥ భగవంతునిపై సంపూర్ణ ఏకాగ్రతతో దైవజ్ఞానంపై ప్రతిబింబం ద్వారా ఆవిష్కరించబడిన దైవిక జ్ఞానం యొక్క సారాన్ని గురువు యొక్క అద్భుతమైన పదం వెల్లడిస్తుంది.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਮਿ ਧਿਆਈ ॥ ఈ దివ్యవాక్యము గురువే ఉచ్చరించబడి, అర్థం చేసుకోబడింది మరియు దేవుని దయతో జ్ఞానులు దాని గురించి ఆలోచించారు.
ਹੁਕਮੁ ਸਾਜਿ ਹੁਕਮੈ ਵਿਚਿ ਰਖੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੈ ॥ తన చిత్తము ప్రకారము లోకాన్ని సృష్టించిన తరువాత, దేవుడు తన చిత్తము ప్రకారము దానిని నియంత్రిస్తాడు మరియు దానిని తన చిత్తము ప్రకారము చూసుకుంటాడు అని గురువు యొక్క మాట పేర్కొంటుంది.
ਨਾਨਕ ਅਗਹੁ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ਤਾਂ ਕੋ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ॥੧॥ ఓ' నానక్, మొదట అతని అహం కూల్చివేయబడుతుంది (గురువు మాట ద్వారా), తరువాత అతను దేవుని సమక్షంలో ఆమోదించబడ్డాడు. || 1||
ਮਃ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੇ ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਕਾ ਬੀਉ ॥ ఒక వ్యక్తి నరకానికి వెళుతున్నాడా లేక పరలోకానికి వెళుతున్నాడా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ధర్మం మరియు సద్గుణాలు ఆధారం అని వేదాస్తము ప్రకటిస్తున్నాయి.
ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਉਗਵੈ ਖਾਂਦਾ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥ తాను విత్తేవాటిని కోసి తి౦డడ౦, తినడ౦ మానవ మనస్సుకు తెలుసు.
ਗਿਆਨੁ ਸਲਾਹੇ ਵਡਾ ਕਰਿ ਸਚੋ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ దైవిక జ్ఞానం దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ, ఆయనను గొప్పవారిగా ప్రకటిస్తూ, శాశ్వతమైన దేవుని నామమని చెబుతుంది.
ਸਚੁ ਬੀਜੈ ਸਚੁ ਉਗਵੈ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਥਾਉ ॥ దేవుని నామమును హృదయ౦లో విత్తే వ్యక్తి, దేవుని నామము ఆయనలో బహుగుణ౦గా ఉ౦టు౦ది, ఆయన దేవుని స౦క్ష౦లో ఒక స్థానాన్ని పొ౦దాడు.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/