Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1211

Page 1211

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਖਜੀਨਾ ॥੨॥੧੦॥੩੩॥ ఓ నానక్! అ౦టే, నేను దేవుని భక్తి ఆరాధనను స౦పాది౦చడ౦ ద్వారా, ఆ౦తర౦గ శా౦తి మూల౦గా ఉన్నాను. || 2|| 10|| 33||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮੋਹਨ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਤਾਰਹਿ ॥ ఓ' మనోహరమైన దేవుడా, అన్ని మానవులు మీరు సృష్టించారు మరియు మీరు వాటిని ప్రపంచ-దుర్సముద్రం గుండా తీసుకువెళుతుంది.
ਛੁਟਹਿ ਸੰਘਾਰ ਨਿਮਖ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਧਾਰਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మీ దయాదాక్షిణ్యాల జాడతో కూడా, క్రూరమైన మానవులు వారి నిరంకుశత్వాల నుండి ఆగిపోతాయి మరియు ఈ విధంగా మీరు లక్షలాది ప్రపంచాలను కాపాడండి. || 1|| విరామం||
ਕਰਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ਬਹੁਤੁ ਬੇਨੰਤੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਸਾਮ੍ਹ੍ਹਾਰਹਿ ॥ ఓ దేవుడా, అన్ని మానవులు మీ ముందు అనేక అభ్యర్థనలు చేస్తారు, మరియు ప్రతి క్షణం మిమ్మల్ని ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటారు.
ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਥ ਦੇਇ ਨਿਸਤਾਰਹਿ ॥੧॥ ఓ' దేవుడా, నిస్సహాయుల దుఃఖాలను నాశనం చేసే, మీరు కనికరించినప్పుడు, మీ మద్దతును విస్తరించడం ద్వారా వారిని దుఃఖాల నుండి రక్షిస్తారు. || 1||
ਕਿਆ ਏ ਭੂਪਤਿ ਬਪੁਰੇ ਕਹੀਅਹਿ ਕਹੁ ਏ ਕਿਸ ਨੋ ਮਾਰਹਿ ॥ ఓ దేవుడా, ఈ పేద వ్యక్తులకు మనం రాజులు అని పిలిచే శక్తి ఏమిటి, వారు ఎవరిని చంపగలరో నాకు చెప్పండి?
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਜਗਤੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਹਿ ॥੨॥੧੧॥੩੪॥ ఓ నానక్! ఓ’ దేవుడా, అంతఃశాంతిని ఇచ్చే దేవుడా, విశ్వమంతా మీరు సృష్టించినందున వారందరినీ రక్షించండి. || 2|| 11|| 34||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਅਬ ਮੋਹਿ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ఓ’ నా స్నేహితులారా, ఇప్పుడు నేను దేవుని నామ సంపదను అందుకున్నాను.
ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਇਹੁ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖੁ ਮਥਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ నేను నిర్లిప్తంగా మారాను, మాయ పట్ల ప్రేమ కోసం నా కోరిక అంతా తీర్చబడింది ఎందుకంటే ఇది నా ముందుగా నిర్ణయించిన విధి. || 1|| విరామం||
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਫਿਰਿ ਆਇਓ ਦੇਹ ਗਿਰਾਮਾ ॥ మళ్ళీ మళ్ళీ శోధిస్తూ, నేను విడిపోయింది; నేను చుట్టూ తిరిగాను మరియు చివరకు నా శరీరానికి తిరిగి వచ్చాను.
ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਸਉਦਾ ਇਹੁ ਜੋਰਿਓ ਹਥਿ ਚਰਿਓ ਲਾਲੁ ਅਗਾਮਾ ॥੧॥ దయగల గురువు నాకు సహాయం చేశాడు మరియు నా శరీరంలో అమూల్యమైన దేవుని పేరును కనుగొన్నాను. || 1||
ਆਨ ਬਾਪਾਰ ਬਨਜ ਜੋ ਕਰੀਅਹਿ ਤੇਤੇ ਦੂਖ ਸਹਾਮਾ ॥ (దేవుని నామము తప్ప) మన౦ చేసే అన్ని ఇతర ఒప్పందాలు, వర్తకాలు (లోకక్రియలు) ఇవన్నీ మన దుఃఖాలకు కారణ౦ అవుతాయి.
ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਕੇ ਨਿਰਭੈ ਵਾਪਾਰੀ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ॥੨॥੧੨॥੩੫॥ దేవుని పాటలని పాడుకునే వారు లోకభయాలు లేకుండా ఉంటారు, ఎందుకంటే దేవుని నామ సంపద వారి తోనే ఉంటుంది. || 2|| 12|| 35||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਮਿਸਟ ਲਗੇ ਪ੍ਰਿਅ ਬੋਲਾ ॥ ఓ సోదరా, ఇప్పుడు దేవుని స్తుతి మాటలు నా మనస్సుకు మధురంగా అనిపిస్తాయి,
ਗੁਰਿ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਦ ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎందుకంటే, గురువు గారు నన్ను దేవుని భక్తి ఆరాధనకు ఏకం చేశారు, ఇప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నాను, ప్రియమైన దేవుడు ఎల్లప్పుడూ దయగలవాడు. || 1|| విరామం||
ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕੁ ਮੋਹਿ ਕਲਤ੍ਰ ਸਹਿਤ ਸਭਿ ਗੋਲਾ ॥ ఓ దేవుడా, మీరు అందరికీ గురువు, ప్రదాత ; నా కుటుంబంతో పాటు, నేను మీ భక్తుడిని.
ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਤੂਹੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਮੈ ਓਲ੍ਹ੍ਹਾ ॥੧॥ మీరు మాత్రమే నా గర్వం మరియు గౌరవం, మరియు మీ పేరు మాత్రమే నా మద్దతు. || 1||
ਜੇ ਤਖਤਿ ਬੈਸਾਲਹਿ ਤਉ ਦਾਸ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਘਾਸੁ ਬਢਾਵਹਿ ਕੇਤਕ ਬੋਲਾ ॥ మీరు నన్ను సింహాసనంపై కూర్చోనిస్తే, నేను ఇప్పటికీ మీ భక్తుడిని అవుతాను, మరియు మీరు నన్ను గడ్డి కట్టర్ గా చేసినప్పటికీ నాకు అభ్యంతరం ఉండదు?
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ॥੨॥੧੩॥੩੬॥ ఓ' భక్తుడు నానక్ యొక్క అన్ని దేవుణ్ణి ఆక్రమించాయి! మీరు నా గురువు, అర్థం చేసుకోలేని సృష్టికర్త, మీ విలువను అంచనా వేయలేము. || 2|| 13|| 36||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕਹਤ ਗੁਣ ਸੋਹੰ ॥ దేవుని స్తుతిని ఉచ్చరి౦చేటప్పుడు నాలుక అ౦ద౦గా కనిపిస్తు౦ది.
ਏਕ ਨਿਮਖ ਓਪਾਇ ਸਮਾਵੈ ਦੇਖਿ ਚਰਿਤ ਮਨ ਮੋਹੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దేవుడు (విశ్వాన్ని) సృష్టించి, దానిని క్షణంలో తిరిగి తనలోకి గ్రహించగలడు; అతని అద్భుతాలను చూసి ఒకరి మనస్సు ఆకర్షితమై ఉంటుంది. || 1|| విరామం||
ਜਿਸੁ ਸੁਣਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਰਹਸੁ ਅਤਿ ਰਿਦੈ ਮਾਨ ਦੁਖ ਜੋਹੰ ॥ (ఓ దేవుడా, మీరు అలాంటివారు), ఎవరి పేరు వింటే, విపరీతమైన ఆనందం మనస్సులో ఉబ్బుతుంది, మరియు హృదయం మరియు దుఃఖాల అహంకారం అదృశ్యమవుతుంది.
ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਓ ਬਣਿ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਤੋਹੰ ॥੧॥ ఓ' దేవుడా, మీ ప్రేమతో నిండిన వాడు, అతను అంతర్గత శాంతిని పొందుతాడు మరియు అతని దుఃఖం పోతుంది. || 1||
ਕਿਲਵਿਖ ਗਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਿ ਕਾਢੇ ਮਾਇਆ ਦ੍ਰੋਹੰ ॥ మాయ కోసం చేసిన మోసాలను గురువు తరిమికొట్టాడు, అతని అన్ని పాపాలు అదృశ్యమయ్యాయి మరియు అతని మనస్సు నిష్కల్మషంగా మారింది.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੋਹੰ ॥੨॥੧੪॥੩੭॥ ఓ నానక్! విశ్వసృష్టికర్తయైన దేవుడు, దేనినైనా జరగడానికి శక్తిమ౦తుడైన దేవుడు నాకు గ్రహి౦చాను. || 2|| 14|| 37||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਨੈਨਹੁ ਦੇਖਿਓ ਚਲਤੁ ਤਮਾਸਾ ॥ నేను అద్భుతమైన నాటకాన్ని (దేవుని) నా కళ్ళతో చూశాను.
ਸਭ ਹੂ ਦੂਰਿ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਘਟ ਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అతను అందరికీ దూరంగా ఉన్నాడు మరియు ఇంకా అందరికీ దగ్గరగా ఉన్నాడు, అతను ప్రతి హృదయంలో నివసిస్తాడు మరియు అయినప్పటికీ అర్థం కానివాడు. || 1|| విరామం||
ਅਭੂਲੁ ਨ ਭੂਲੈ ਲਿਖਿਓ ਨ ਚਲਾਵੈ ਮਤਾ ਨ ਕਰੈ ਪਚਾਸਾ ॥ తప్పు చేయని దేవుడు ఎన్నడూ తప్పు చేయడు, అతను రాతపూర్వక ఆదేశాలను ఇవ్వడు లేదా ఎవరితోనూ సంప్రదించడు.
ਖਿਨ ਮਹਿ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿ ਬਿਨਾਹੈ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੧॥ క్షణంలో, అతను సృష్టిస్తాడు, అలంకరించాడు మరియు నాశనం చేస్తాడు; భక్తిఆరాధనను, సద్గుణాల నిధిని ఆయన ప్రేమి౦చేవాడు.|| 1||
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਦੀਪਕੁ ਬਲਿਓ ਗੁਰਿ ਰਿਦੈ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ ॥ గురువు ద్వారా నామంతో హృదయం జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తి, అజ్ఞానం యొక్క చీకటి లోతైన గుంటలో దీపం వెలిగినట్లుగా భావిస్తాడు.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/