Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1195

Page 1195

ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲੁ ਨਿਤ ਬਢੈ ਬਿਆਜੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ పెట్టుబడి తగ్గుతూ ఉంటుంది మరియు వడ్డీ రెట్టింపు అవుతుంది. || విరామం||
ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲਿ ਬਨਜੁ ਕੀਨ ॥ ఈ ఏడుగురు భాగస్వాములతో కలిసి (ఐదు జ్ఞాన సామర్థ్యాలు, మనస్సు మరియు తెలివితేటలు) దుష్ట కార్యాల వ్యాపారాన్ని చేస్తున్నాయి.
ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ ॥ వారు తమ గత పనుల నుండి పొందిన అలవాట్లను కూడా తమ సహచరులుగా చేసుకున్నారు.
ਤੀਨਿ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤ ਰਾਰਿ ॥ మూడు ప్రేరణలు (దుర్గుణాలు మరియు అధికారం) ముగ్గురు పన్ను వసూలుదారుల వలె వాటిని తగాదా చేసి దోచుకుంటారు.
ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹਾਥ ਝਾਰਿ ॥੨॥ మరణ సమయంలో, ఒక వ్యాపారి ఖాళీ చేతులతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చినట్లు ఒకరు బయలుదేరుతారు. || 2||
ਪੂੰਜੀ ਹਿਰਾਨੀ ਬਨਜੁ ਟੂਟ ॥ జీవిత పునాదిని పూర్తి చేసినప్పుడు, ప్రపంచంలో అతని వ్యాపారం ముగుస్తుంది,
ਦਹ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਇਓ ਫੂਟਿ ॥ కారవాన్ (శరీరం) విచ్ఛిన్నమవుతుంది మరియు పది దిశలలో చెల్లాచెదురుగా ఉంటుంది.
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ ॥ కబీర్ ఇలా అంటాడు: ఓ' నా మనసా, మీ పని మాత్రమే పూర్తవుతుంది,
ਸਹਜ ਸਮਾਨੋ ਤ ਭਰਮ ਭਾਜ ॥੩॥੬॥ మీరు ఆధ్యాత్మిక సమతూకంలో కలిసిపోయి, మీ సందేహాన్ని తొలగిస్తే. || 3|| 6||
ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨ రాగ్ బసంత్ హిండోల్, రెండవ లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ ਪਿਤਾ ਭੀ ਜੂਠਾ ਜੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥ (ఓ' బ్రాహ్మణా, మీ నమ్మకాల ప్రకారం), తల్లి అపవిత్రమైనది, తండ్రి కూడా అపవిత్రుడు మరియు వారు భరించే పిల్లలు కూడా అపవిత్రులు.
ਆਵਹਿ ਜੂਠੇ ਜਾਹਿ ਭੀ ਜੂਠੇ ਜੂਠੇ ਮਰਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ (మీరు కూడా నమ్ముతారు,) ప్రజలు పుట్టినప్పుడు, వారు అపవిత్రులు మరియు వారు మరణించినప్పుడు అపవిత్రులు; దురదృష్టవంతులు మలినంలో మరణిస్తారు. || 1||
ਕਹੁ ਪੰਡਿਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨੁ ਠਾਉ ॥ ఓ' పండితుడా, చెప్పండి, ఏ ప్రదేశం స్వచ్ఛమైనది,
ਜਹਾਂ ਬੈਸਿ ਹਉ ਭੋਜਨੁ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ నేను నా ఆహారాన్ని తినే చోట కూర్చున్నానా? || 1|| విరామం||
ਜਿਹਬਾ ਜੂਠੀ ਬੋਲਤ ਜੂਠਾ ਕਰਨ ਨੇਤ੍ਰ ਸਭਿ ਜੂਠੇ ॥ నాలుక అపవిత్రం ఎందుకంటే అది అబద్ధం, మాట అపవిత్రం ఎందుకంటే అది ఇతరులను బాధిస్తుంది, చెవులు మరియు కళ్ళు అన్నీ అపవిత్రంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వారు చెడు విషయాలను వింటారు మరియు చూస్తారు,
ਇੰਦ੍ਰੀ ਕੀ ਜੂਠਿ ਉਤਰਸਿ ਨਾਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਕੇ ਲੂਠੇ ॥੨॥ ఇంద్రియ అవయవాల మలినం ఎన్నటికీ తొలగిపోవు; మీ బ్రాహ్మణ కులం యొక్క అహం యొక్క అగ్నిలో కాలిపోయిన ఓ మనిషి, (స్వచ్ఛమైనది ఏమిటో నాకు చెప్పండి)? || 2||
ਅਗਨਿ ਭੀ ਜੂਠੀ ਪਾਨੀ ਜੂਠਾ ਜੂਠੀ ਬੈਸਿ ਪਕਾਇਆ ॥ అగ్ని మరియు నీరు రెండూ అపవిత్రమైనవి ఎందుకంటే వాటిలో జీవం ఉంది మరియు వంటగదిలో కూర్చున్నప్పుడు ఆహారాన్ని వండిన మహిళ అపవిత్రం.
ਜੂਠੀ ਕਰਛੀ ਪਰੋਸਨ ਲਾਗਾ ਜੂਠੇ ਹੀ ਬੈਠਿ ਖਾਇਆ ॥੩॥ అలాగే మలినమైన గరిటె, దీనితో మీరు ఆహారాన్ని పంపిణీ చేయడం ప్రారంభిస్తారు మరియు అపవిత్రుడు తినడానికి కూర్చుంటాడు. || 3||
ਗੋਬਰੁ ਜੂਠਾ ਚਉਕਾ ਜੂਠਾ ਜੂਠੀ ਦੀਨੀ ਕਾਰਾ ॥ అపవిత్రమైనది ఆవు పేడ, అపవిత్రం వంటగది మరియు అపవిత్రం అనేది దానిని గుర్తించడానికి గీసిన గీతలు.
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ ਸਾਚੀ ਪਰੀ ਬਿਚਾਰਾ ॥੪॥੧॥੭॥ కబీర్ ఇలా అంటాడు, దేవుని గురించి నిజమైన అవగాహన పొందినవారు మాత్రమే స్వచ్ఛమైనవారు. || 4|| 1|| 7||
ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਘਰੁ ੧ రామానంద్ గారు, మొదటి లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥ ఓ సహోదరుడా, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, నా ఇ౦ట్లో (హృదయ౦) కూర్చొని దేవుని ప్రేమతో నేను ని౦డిపోయాను?
ਮੇਰਾ ਚਿਤੁ ਨ ਚਲੈ ਮਨੁ ਭਇਓ ਪੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ నా మనస్సు ఇకపై తిరగదు, అది వికలాంగుడిగా మారినట్లు ఆధ్యాత్మికంగా స్థిరంగా మారింది. || 1|| విరామం||
ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ ॥ ఒకరోజు, నా మనస్సులో ఒక కోరిక (దేవుణ్ణి చూడాలనే) పెరిగింది.
ਘਸਿ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ॥ కొన్ని గంధం రుబ్బిన తరువాత, నేను అనేక పరిమళ ద్రవ్యాలను తీసుకున్నాను;
ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਇ ॥ దేవుని ప్రార్థనకు (ఆలయము) ముందుకు సాగి,
ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥੧॥ కానీ ఆ సమయంలోనే, గురువు నన్ను నా హృదయంలో దేవుణ్ణి అనుభవించడానికి కారణమయ్యాడు. || 1||
ਜਹਾ ਜਾਈਐ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨ ॥ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా, స్నానం చేయడానికి కొంత నీరు లేదా పూజించడానికి ఏదైనా విగ్రహం కనిపిస్తాయి.
ਤੂ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ ॥ కానీ ఓ దేవుడా, మీరు ప్రతిచోటా సమానంగా ప్రవేశిస్తున్నారు.
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਇ ॥ నేను అన్ని వేద, పురాణాలను అధ్యయనం చేసి, పరిశీలించాను.
ਊਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਐ ਜਉ ਈਹਾਂ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ (మరియు దేవుడు ఇక్కడ మన హృదయంలో లేకపోతే మేము అక్కడికి (పవిత్ర ప్రదేశాలకు) వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందని నిర్ధారించారు. || 2||
ਸਤਿਗੁਰ ਮੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੋਰ ॥ ఓ' సత్య గురువా, నేను మీకు అంకితం అయ్యాను,
ਜਿਨਿ ਸਕਲ ਬਿਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ ॥ నా సంక్లిష్టమైన సందేహాలన్నింటినీ ఎవరు తొలగించారు.
ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ॥ రామానంద్ గురు-దేవుడు ప్రతిచోటా ప్రవేశిస్తున్నారు.
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਾਟੈ ਕੋਟਿ ਕਰਮ ॥੩॥੧॥ గురు దివ్యపదం లక్షలాది గత చెడు క్రియలను నిర్మూలిస్తుంది. || 3|| 1||
ਬਸੰਤੁ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ రాగ్ బసంత్, నామ్ దేవ్ గారి యొక్క కీర్తనలు:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਕਟਵੈ ਸੇਵਕੁ ਭਜੈ ॥ ఒక యజమాని పట్ల విధేయత ఒక సేవకుడిని కొంత కష్టంలో ఉంచి, అతనిని రక్షించడానికి సేవకుడు యజమానిని విడిచిపెట్టినప్పుడు,
ਚਿਰੰਕਾਲ ਨ ਜੀਵੈ ਦੋਊ ਕੁਲ ਲਜੈ ॥੧॥ అప్పుడు ఆ సేవకుడు ఎక్కువ కాలం జీవించడు మరియు అతను రెండు వైపులా (తల్లి మరియు తండ్రి యొక్క భుజాలు) తన వంశాలకు అవమానాన్ని తెస్తాడు. || 1||
ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਨ ਛੋਡਉ ਭਾਵੈ ਲੋਗੁ ਹਸੈ ॥ ఓ దేవుడా, ప్రజలు నన్ను చూసి నవ్వినా నేను మీ ఆరాధనను విడిచిపెట్టను.
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੇ ਬਸੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మీ నిష్కల్మషమైన పేరు నా హృదయంలో నివసిస్తుంది. || 1|| విరామం||
ਜੈਸੇ ਅਪਨੇ ਧਨਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਰਨੁ ਮਾਂਡੈ ॥ తన లోకసంపద కోసం చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లే,
ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛਾਡੈਂ ॥੨॥ అలాగే సాధువులు దేవుని నామాన్ని విడిచిపెట్టరు. || 2||
ਗੰਗਾ ਗਇਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥ గంగా, గయ మరియు గోదావరి యాత్రలు ఆధ్యాత్మిక లాభం లేకుండా ప్రపంచాన్ని సంతోషపెట్టడానికి చేసే పనులు.
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/