Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1137

Page 1137

ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਮੂਰਖੈ ਸੁਨਾਇਆ ॥ ఆరు శాస్త్రాలు (హిందూ పవిత్ర పుస్తకాలు) ఒక మూర్ఖుడికి పఠిస్తే,
ਜੈਸੇ ਦਹ ਦਿਸ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਇਆ ॥੩॥ అతనికి ఇది చుట్టూ వీచే గాలి వలె నిరుపయోగం. || 3||
ਬਿਨੁ ਕਣ ਖਲਹਾਨੁ ਜੈਸੇ ਗਾਹਨ ਪਾਇਆ ॥ ధాన్యం లేని పంటను కొట్టడం ద్వారా ఏమీ పొందనట్లే,
ਤਿਉ ਸਾਕਤ ਤੇ ਕੋ ਨ ਬਰਾਸਾਇਆ ॥੪॥ అలాగే విశ్వాసరహిత మూర్ఖుడితో సహవసి౦చడ౦ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజన౦ పొ౦దడ౦ లేదు. || 4||
ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ॥ దేవుడు తనను అంటిపెట్టుకుని ఉన్న క్రియకు ప్రతి ఒక్కరూ జతచేయబడతారు,
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਬਣਤ ਬਣਾਇਆ ॥੫॥੫॥ ఎందుకంటే దేవుడు ఈ విధంగా ప్రపంచ ఆటను సృష్టించాడు అని నానక్ చెప్పారు. || 5|| 5||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨਿ ਰਚਿਓ ਸਰੀਰ ॥ జీవము మరియు శ్వాసలను వాటిలో ఉంచి జీవుల శరీరాలను సృష్టించినవాడు (దేవుడు),
ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਏ ਤਿਸ ਕਉ ਪੀਰ ॥੧॥ వాటిని సృష్టించినవాడు వారి అవసరాలను అర్థం చేసుకుంటాడు. || 1||
ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਜੀਅ ਕੈ ਕਾਮ ॥ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸਦ ਛਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఇక్కడా, ఆ తర్వాతా ఎల్లప్పుడూ మానవులకు మద్దతుఇచ్చే దివ్యగురువు వారి పనులను నెరవేర్చడంలో సహాయపడగలరు. || 1|| విరామం||
ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ ఆరాధనతో దేవుణ్ణి స్మరించుకోవడం ఒక్కటే నిష్కల్మషమైన జీవన విధానం.
ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਿਨਸੀ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥੨॥ భగవంతుణ్ణి స్మరించని చెడు అలవాటు సాధువుల సాంగత్యంలో అదృశ్యమవుతుంది. || 2||
ਮੀਤ ਹੀਤ ਧਨੁ ਨਹ ਪਾਰਣਾ ॥ ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥੩॥ ఓ' నా దేవుడా! మీరు మాత్రమే ప్రశంసించదగినవారు, ఎందుకంటే స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు మరియు ప్రపంచ సంపద అందరూ జీవితానికి నిజమైన మద్దతు కాదు.
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥ ఓ' సోదరుడా! నానక్ ఈ అమరత్వ పదాలను ఉచ్చరిస్తాడు,
ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ॥੪॥੬॥ దేవుడు తప్ప, జీవితంలో మరే ఇతర మద్దతుపై ఆధారపడవద్దు. || 4|| 6||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਆਗੈ ਦਯੁ ਪਾਛੈ ਨਾਰਾਇਣ ॥ దేవుడు గతంలో రక్షకుడిగా ఉన్నాడు మరియు భవిష్యత్తులో ఉంటాడు.
ਮਧਿ ਭਾਗਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਣ ॥੧॥ అన్ని సౌకర్యాలకు ప్రయోజకుడు మరియు మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు ఇప్పుడు కూడా మనతో ఉన్నాడు. || 1||
ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੈ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਉਣ ॥ శుభశకునాన్ని నిర్ణయించడానికి మనకు దేవుని పేరు ఉత్తమ శాస్త్రం,
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਗ੍ਰਿਹ ਭਉਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆంతరశాంతి, సమతూకం, ఆధ్యాత్మిక ఆనందం, కుటుంబం మరియు ఇల్లు. || 1|| విరామం||
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਕਰਨ ਸੁਣਿ ਜੀਵੇ ॥ చాలామ౦ది తమ నాలుకతో దేవుని నామాన్ని పఠి౦చడ౦ ద్వారా, చెవులతో వినడ౦ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక౦గా సజీవ౦గా మారారు.
ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਅਮਰ ਥਿਰੁ ਥੀਵੇ ॥੨॥ ఎల్లప్పుడూ ఆరాధనతో దేవుణ్ణి స్మరించుకోవడం ద్వారా, చాలా మంది దుర్గుణాలకు వ్యతిరేకంగా ఆధ్యాత్మికంగా స్థిరంగా ఉండి, జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి చెందారు. || 2||
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥ నామును స్మరించి విన్నవారు, దేవుడు అనేక జన్మల వారి బాధలను నిర్మూలించాడు,
ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜੇ ਦਰਬਾਰੇ ॥੩॥ మరియు వారు తమ హృదయంలో ఒక ఆగని దైవిక శ్రావ్యతను ప్లే చేస్తున్నట్లుగా అలాంటి ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడం ప్రారంభించారు.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਲੀਏ ਮਿਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ॥੪॥੭॥ ఓ నానక్, దేవుని ఆశ్రయానికి వచ్చిన వారు, కనికరాన్ని అనుగ్రహిస్తూ, దేవుడు వారిని తనతో ఏకం చేశాడు. || 4|| 7||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਕੋਟਿ ਮਨੋਰਥ ਆਵਹਿ ਹਾਥ ॥ (నామాన్ని ధ్యానించినవాడు), అతని లక్షలాది కోరికలు నెరవేరాయి,
ਜਮ ਮਾਰਗ ਕੈ ਸੰਗੀ ਪਾਂਥ ॥੧॥ మరియు నామం మరణానంతరం అతని సహచరుడు అవుతుంది. || 1||
ਗੰਗਾ ਜਲੁ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ॥ దివ్య-గురు, నామం గంగా నది యొక్క నిజమైన పవిత్ర జలం వంటివి,
ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਪੀਵਤ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎవరైతే ప్రేమతో దానిని గుర్తుంచుకున్నారో వారు అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందుతారు; ఈ పవిత్ర నీటిని (నామాన్ని) తాగే వాడు పునర్జన్మలలో వెళ్ళడు. || 1|| విరామం||
ਪੂਜਾ ਜਾਪ ਤਾਪ ਇਸਨਾਨ ॥ దేవుణ్ణి ఆరాధనతో స్మరించుకోవడం అనేది అన్ని రకాల ఆరాధనలు, ధ్యానం, తపస్సు మరియు మత్తువంటిది.
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਭਏ ਨਿਹਕਾਮ ॥੨॥ ప్రేమపూర్వకమైన భక్తితో దేవుని నామాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ప్రజలు లోకవాంఛల ప్రేమ నుండి విముక్తి చెందుతారు. || 2||
ਰਾਜ ਮਾਲ ਸਾਦਨ ਦਰਬਾਰ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਆਚਾਰ ॥੩॥ దేవుని నామాన్ని గుర్తు౦చుకోవడ౦ ద్వారా, ఒకరి స్వభావ౦ స్వచ్ఛ౦గా ఉ౦టు౦ది, ఆయన లోకశక్తి, ఆస్తులు, మహిమల ను౦డి పొ౦దే అన్ని సౌకర్యాలను, స౦తోషాలను పొందుతాడు. || 3||
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੁ ਕੀਆ ਬੀਚਾਰੁ ॥ తగిన ఆలోచన తరువాత, భక్తుడు నానక్ ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాడు;
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਛਾਰੁ ॥੪॥੮॥ దేవుని నామము లేకు౦డా అబద్ధ౦, అస్థికవలే పనికిరానివన్నీ || 4||8||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲਿ ॥ (బిడ్డ హర్గోబింద్ ను చంపడానికి బ్రాహ్మణుడు) యొక్క చెడు ఉద్దేశాలు పిల్లవాడిపై చిన్న దుష్ప్రభావాన్ని కూడా చూపలేదు,
ਦੁਸਟੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਮੂਆ ਹੋਇ ਕੈ ਸੂਲ ॥੧॥ బదులుగా ప్రతినాయక బ్రాహ్మణుడు స్వయంగా తన కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పితో మరణించాడు.|| 1||
ਹਰਿ ਜਨ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਆਪਿ ॥ సర్వోన్నత దేవుడు స్వయంగా తన భక్తులను రక్షించాడు,
ਪਾਪੀ ਮੂਆ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆ పాపాత్ముడు గురుదివ్య శక్తి ద్వారా మరణించాడు. || 1|| విరామం||
ਅਪਣਾ ਖਸਮੁ ਜਨਿ ਆਪਿ ਧਿਆਇਆ ॥ భక్తుడు తన గురుదేవుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించుకున్నాడు,
ਇਆਣਾ ਪਾਪੀ ਓਹੁ ਆਪਿ ਪਚਾਇਆ ॥੨॥ మరియు దేవుడు స్వయంగా అజ్ఞానుల పాపిని నాశనం చేశాడు. || 2||
ਪ੍ਰਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥ తల్లి, తండ్రి లాగే దేవుడు కూడా తన భక్తుని రక్షకుడు.
ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮਾਥਾ ਈਹਾਂ ਊਹਾ ਕਾਲਾ ॥੩॥ అపవాదు ఇక్కడ మరియు ఇకపై రెండింటినీ అవమానపరుస్తుంది. || 3||
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸਰਿ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ఓ నానక్! సర్వోన్నతుడైన దేవుడు తన భక్తుని ప్రార్థనను విన్నాడు,
ਮਲੇਛੁ ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸੁ ॥੪॥੯॥ దుష్టుడవై నిరాశచెంది మరణి౦చెను.|| 4|| 9||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥ ఓ' దేవుడా, అత్యంత అద్భుతమైన మరియు అత్యంత అందమైనది మీ పేరు,
ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਦੁਨੀ ਗੁਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కానీ పూర్తిగా అబద్ధం మరియు చాలా తక్కువ కాలం ప్రపంచ విషయాల గర్వం. || 1|| విరామం||
ਨਗਜ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ఓ దేవుడా, మీ భక్తి ఆరాధనలో పాల్గొనేవారు అందగత్తెలు, మరియు పరిమితికి మించి వారి ఆశీర్వదించబడిన దృష్టి యొక్క విలువ.
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/