Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1121

Page 1121

ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਰਸਨਾ ਟੇਵ ਏਹ ਪਰੀ ॥੧॥ vఅలాగే దేవుని పాటలని పాడడానికి అలవాటుగా మారే నాలుక అది లేకుండా జీవించదు. || 1||
ਮਹਾ ਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਹਿਓ ਬੇਧਿ ਤੀਖਨ ਸਰੀ ॥ వేటగాడు వాయించే సంగీత రాగానికి జింక ఎంత మంత్రముగ్ధుడవగా, వేటగాడి పదునైన బాణాలతో అది గుచ్చుకుంటుంది,
ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ ਗਾਠਿ ਬਾਧਿ ਧਰੀ ॥੨॥੧॥੯॥ ఓ నానక్, అదే విధంగా దేవుని నిష్కల్మషమైన పేరును ప్రేమించే వ్యక్తి, అతను దానితో ముడి వేసినట్లు గట్టిగా జతకట్టుకుంటాడు. || 2|| 1|| 9||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు:
ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਸਤ ਰਿਦ ਮਹਿ ਖੋਰ ॥ నా ప్రియమైన దేవుడు నా హృదయంలో కట్టుబడి ఉంటాను.
ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਨਿਵਾਰਿ ਠਾਕੁਰ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅਪਨੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ' నా గురువా, మీకు మరియు నాకు మధ్య ఉన్న ఈ సందేహ గోడను తొలగించి, మీ పేరుతో నన్ను ఏకం చేయండి. || 1|| విరామం||
ਅਧਿਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਕਰਿ ਦਇਆ ਚਾਰਹੁ ਧੋਰ ॥ ఓ దేవుడా, ఈ ప్రపంచ సముద్రం అనేక అడ్డంకులు మరియు దుర్గుణాల గుంటలతో నిండి ఉంది, దయను ప్రసాదించండి మరియు ఒడ్డుకు ఎక్కడానికి నాకు సహాయం చేయండి,
ਸੰਤਸੰਗਿ ਹਰਿ ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਉਧਰਤੇ ਲੈ ਮੋਰ ॥੧॥ నన్ను సాధువుల సాంగత్యంలో ఉంచండి మరియు ప్రపంచ సముద్రాన్ని దాటడానికి ఓడ వంటి మీ పేరుకు ఐక్యం చేయడం ద్వారా నన్ను ప్రపంచ దుర్గుణాల సముద్రం గుండా తీసుకువెళ్లండి. || 1||
ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਧਾਰਿਓ ਨਹੀ ਬਿਖੈ ਬਨ ਮਹਿ ਹੋਰ ॥ తల్లి గర్భపు అగ్నిలో నిన్ను కాపాడిన దేవుడు, దుష్టత్వపు లోక సముద్ర౦లో మిమ్మల్ని రక్షి౦చగలిగినవాడు ఒక్కడే.
ਹਰਿ ਸਕਤ ਸਰਨ ਸਮਰਥ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨਹੀ ਨਿਹੋਰ ॥੨॥੨॥੧੦॥ ఓ నానక్! దేవుడు శక్తిమంతుడు, తన రక్షణను కోరుకునే వారిని రక్షించగలడు మరియు వారు ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. || 2|| 2|| 10||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు:
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਖਾਨੁ ॥ ఓ సహోదరుడా, ఎల్లప్పుడూ మీ నాలుకతో దేవుని నామాన్ని పఠించండి;
ਗੁਨ ਗੋੁਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਭਏ ਕਲਮਲ ਹਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎల్లప్పుడూ దేవుని పాటలని పాడండి, మీ అన్ని పాపాలు అదృశ్యమవుతాయి.|| విరామం||
ਤਿਆਗਿ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਤ ਕਾਲੁ ਸਿਰ ਪਰਿ ਜਾਨੁ ॥ మరణం ఎల్లప్పుడూ ప్రతి ఒక్కరి తలపై తిరుగుతూ ఉంటుంది మరియు చివరికి ప్రతిదీ విడిచిపెట్టి ఇక్కడ నుండి బయలుదేరుతుంది.
ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ ਝੂਠੁ ਸਰਪਰ ਮਾਨੁ ॥੧॥ పాడైపోయే విషయాలపట్ల, ఎన్నడూ లోకకోరికలను అంతం చేయని అనుబంధం ఖచ్చితంగా అబద్ధమని నమ్మండి. || 1||
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਰਿਦੈ ਧਾਰਹੁ ਧਿਆਨੁ ॥ మీ హృదయంలో పొందుపరచండి మరియు మీ మనస్సును శాశ్వత దేవునిపై కేంద్రీకరించండి.
ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਲਾਭੁ ਨਾਨਕ ਬਸਤੁ ਇਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥੩॥੧੧॥ ఓ నానక్! దేవుని నామము నిజమైన లాభము మరియు నిత్యనిధి, దేవుని సమక్షంలో ఆమోదాన్ని పొందే ఏకైక విషయం. || 2|| 3|| 11||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు:
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ దేవుని నామము యొక్క మద్దతుపై ఆధారపడే వ్యక్తి,
ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਨ ਕਛੁ ਬਿਆਪੈ ਸੰਤਸੰਗਿ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ మరియు నామాన్ని సాధువుల సాంగత్యంలో వ్యాపారం చేస్తాడు, ప్రపంచ సమస్యలు మరియు కలహాలతో బాధపడడు. || విరామం||
ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪਿ ਰਾਖਿਓ ਨਹ ਉਪਜਤਉ ਬੇਕਾਰੁ ॥ దేవుడు తన అనుగ్రహాన్ని అనుగ్రహి౦చి, తన రక్షణలో ఉ౦చే వ్యక్తి మనస్సులో ఏ దుష్ట ఆలోచన తలెత్తదు.
ਜਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸੁ ਦਹਤ ਨਹ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ దేవుని కృపను పొ౦దేవాడు, ప్రేమతో ఆయనను జ్ఞాపక౦ చేసుకు౦టాడు, లోకఆకర్షణల అగ్ని ఆయనను దహి౦చదు. || 1||
ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੁ ॥ మీ హృదయంలో దేవుణ్ణి ప్రతిష్ఠి౦చ౦డి, మీలో ఆ౦తర౦గ శా౦తి, ఆన౦ద౦, ఆధ్యాత్మిక స౦తోష౦ తలెత్తుతాయి; దేవుని నిష్కల్మషమైన పేరు ఆధ్యాత్మిక జీవన సారాంశం.
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਛਾਰੁ ॥੨॥੪॥੧੨॥ ఓ దేవుడా, మీ భక్తుడు నానక్ మీ ఆశ్రయం కోరాడు మరియు మీ సాధువుల పాదాల నుండి ధూళిని (వినయపూర్వక సేవ) అడుగుతాడు. || 2|| 4|| 12||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు:
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਸ੍ਰੋਤ ॥ దేవుని నామాన్ని వినని చెవులు శాపగ్రస్తమైనవి.
ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਬਿਸਾਰਿ ਜੀਵਹਿ ਤਿਹ ਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ జీవానికి ప్రతిరూపమైన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి జీవించే వారి జీవితం ఎటువంటిది? || విరామం||
ਖਾਤ ਪੀਤ ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਨ ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਾਹਕ ਖੋਤ ॥ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, అసంఖ్యాకమైన రుచికరమైన పదార్థాలను తినడం మరియు త్రాగడంలో పాల్గొనేవారు గాడిదలను తీసుకెళ్లే లోడ్ వంటివారు.
ਆਠ ਪਹਰ ਮਹਾ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਜੰਤੀ ਜੋਤ ॥੧॥ వారు రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రపంచ సంపద కోసం కష్టపడతారు, మరియు చమురు ప్రెస్ కు ఎద్దు లాగా అలసిపోతారు. || 1||
ਤਜਿ ਗੋੁਪਾਲ ਜਿ ਆਨ ਲਾਗੇ ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ ॥ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, ఇతర లోకవిషయాలతో జతచేయబడిన వారు అనేక విధాలుగా బాధపడతారు మరియు ఏడుస్తారు.
ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਹਰਿ ਰਖਉ ਕੰਠਿ ਪਰੋਤ ॥੨॥੫॥੧੩॥ ఓ' దేవుడా! చేతులు జోడించి నానక్ మీ పేరు బహుమతి అడుగుతాడు, తద్వారా అతను దానిని హృదయంలో పొందుపరచవచ్చు. || 2|| 5|| 13||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు:
ਸੰਤਹ ਧੂਰਿ ਲੇ ਮੁਖਿ ਮਲੀ ॥ సాధువుల పాదాల నుండి ధూళిని తన తలకి పూసినట్లు, చాలా వినయంగా మారిన వ్యక్తి,
ਗੁਣਾ ਅਚੁਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਨਹ ਦੋਖ ਬਿਆਪਹਿ ਕਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ తన హృదయంలో శాశ్వతమైన భగవంతుడి యొక్క అన్ని ధర్మాలను నిర్ధారించడం ద్వారా, అతను ప్రపంచ దుర్గుణాలచే బాధించబడడు. || విరామం||
ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਪੂਰਨ ਈਤ ਊਤ ਨ ਹਲੀ ॥ గురువు గారి మాటను పాటించడం ద్వారా, అతని పనులన్నీ నెరవేరతాయి మరియు అతని మనస్సు ఇక ఏమాత్రం ఊగిసలాడదు.
ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਿਕ ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਬਿਖੈ ਅਗਨਿ ਨ ਜਲੀ ॥੧॥ ప్రతిచోటా అనేక రూపాల్లో ప్రవేశిస్తున్న దేవుడు తప్ప ఒక దేవుడు ఉన్నాడని ఆయన గ్రహిస్తాడు; భౌతికవాద అగ్ని అతని ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని నాశనం చేయదు. || 1||
ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਦਾਸੁ ਅਪਨੋ ਜੋਤਿ ਜੋਤੀ ਰਲੀ ॥ మద్దతును కూడగట్టి, దేవుడు తన భక్తుణ్ణి తన పేరుకు ఏకం చేస్తాడు మరియు అతని కాంతి దైవిక కాంతితో కలిసిపోయింది.
ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥੁ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਚਲੀ ॥੨॥੬॥੧੪॥ ఓ, నానక్, నిస్సహాయుడైన భక్తుడు దేవుని ఆశ్రయాన్ని కోరినప్పుడు కూడా, అప్పుడు అతను దేవునితో నడుస్తున్నట్లు దేవునితో చాలా ఐక్యంగా భావిస్తాడు. || 2|| 6|| 14||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు:
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/