Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1119

Page 1119

ਅੰਤਰ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ਜੋਰੁ ਤੂ ਕਿਛੁ ਕਿਛੁ ਕਿਛੁ ਜਾਨਤਾ ਇਹੁ ਦੂਰਿ ਕਰਹੁ ਆਪਨ ਗਹੁ ਰੇ ॥ vఓ’ నా మనసా, మీకు తెలిసిన మీ అంతర్గత అహం మరియు శక్తి-చైతన్యాన్ని తొలగించండి, తద్వారా మిమ్మల్ని మీరు నిరోధించుకోండి.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਦਇਆਲ ਹੋਹੁ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਿ ਹਰੇ ॥੨॥੧॥੨॥ ఓ’ నా గురువా, నీ భక్తుడైన నానక్ పట్ల దయను చూపుము, నీ పరిశుద్ధుల సేవకు వినయపూర్వక౦గా ఐక్య౦గా ఉ౦డ౦డి|| 2|| 1|| 2||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు, రెండవ లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਮਾਈ ਸੰਤਸੰਗਿ ਜਾਗੀ ॥ ఓ తల్లి, నా చైతన్యం భౌతికవాదం పట్ల ప్రేమ నుండి, సాధువుల సాంగత్యంలో మేల్కొంది.
ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਦੇਖੈ ਜਪਤੀ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ఇప్పుడు అది ప్రతిచోటా నా ప్రియమైన దేవుని అద్భుతాలను ప్రస౦గిస్తు౦ది, ఆయన నామాన్ని పఠి౦చడ౦ ద్వారా అది స౦తోషి౦చిన స౦తోషి౦పుగా మారి౦ది. || విరామం||
ਦਰਸਨ ਪਿਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥ ఆయన ఆశీర్వాద దర్శనము కొరకు నాలో కోరిక బాగా పెరిగి, నా కన్నులు ఆయనమీదనే కేంద్రీకరించబడి ఉన్నాయి.
ਬਿਸਰੀ ਤਿਆਸ ਬਿਡਾਨੀ ॥੧॥ నా లోకవిషయాల దాహం మరచిపోబడినది. || 1||
ਅਬ ਗੁਰੁ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥ ఓ తల్లి, నేను ఇప్పుడు శాంతి మరియు సమతుల్యత యొక్క ప్రదాత అయిన గురువును కనుగొన్నాను; అతన్ని చూసిన తరువాత, నా మనస్సు అతనిచేత ఆకర్షించబడింది.
ਦੇਖਿ ਦਮੋਦਰ ਰਹਸੁ ਮਨਿ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥੨॥੧॥ ఓ' నానక్, దైవిక పదం ద్వారా దేవుణ్ణి దృశ్యమానం చేయడం ద్వారా, నా మనస్సులో ఆనందం పెరిగింది ఎందుకంటే దేవుని స్తుతి పదం మకరందం వలె తీపిగా ఉంటుంది. || 2|| 1||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు, మూడవ లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਦੀਨ ਬਿਨਉ ਸੁਨੁ ਦਇਆਲ ॥ ఓ’ నా దయగల దేవుడా, దయచేసి ఈ వినయస్థుడి ప్రార్థనను వినండి.
ਪੰਚ ਦਾਸ ਤੀਨਿ ਦੋਖੀ ਏਕ ਮਨੁ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ॥ ఓ' గురు-దేవుడా, మద్దతు లేనివారి మద్దతు, నా మనస్సు ఐదు దుర్గుణాలకు బానిసగా మారింది, మరియు ముగ్గురు శత్రువులతో (దుర్గుణం, సద్గుణాలు మరియు శక్తి) చుట్టుముట్టబడింది.
ਰਾਖੁ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ' దయగల దేవుడా, దయచేసి ఈ దుర్గుణాల మాయ నుండి నన్ను రక్షించండి. || పాజ్||
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਗਵਨੁ ਕਰਉ ॥ తీర్థయాత్రకు వెళ్లడం వంటి ఈ దుర్గుణాల నుండి తప్పించుకోవడానికి నేను చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తాను.
ਖਟੁ ਕਰਮ ਜੁਗਤਿ ਧਿਆਨੁ ਧਰਉ ॥ నేను ఆరు శాఖల యోగుల నిర్దేశిత ఆచారాలను అనుసరిస్తాను మరియు ధ్యానాన్ని అభ్యసచేస్తాను.
ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਨਹ ਨਹ ਹੁਟਹਿ ਬਿਕਰਾਲ ॥੧॥ నేను ఈ విషయాలన్నింటినీ ప్రయత్నించడంలో అలసిపోయాను కాని ఈ భయంకరమైన దుర్గుణాలు తొలగిపోవు. || 1||
ਸਰਣਿ ਬੰਦਨ ਕਰੁਣਾ ਪਤੇ ॥ ఓ కరుణామయుడైన దేవుడా, నేను మీ రక్షణను కోరతాను మరియు వినయంతో మీకు నమస్కరిస్తాను.
ਭਵ ਹਰਣ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥ ఓ' దేవుడా, జనన మరణ చక్రాన్ని నాశనం చేసేవాడు,
ਏਕ ਤੂਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ మీరు మాత్రమే సాత్వికుల దయగల దేవుడు.
ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਨਾਨਕ ਆਸਰੋ ॥ ఓ' నానక్, ఓ' దేవుడా, నేను మీ మద్దతును మాత్రమే కోరుతున్నాను.
ਉਧਰੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਸਾਗਰ ॥ లోక౦లో ఉన్న స౦బ౦ధ౦, భయ౦ అనే సముద్ర౦లో మునిగిపోకు౦డా చాలామ౦ది కాపాడబడ్డారు,
ਲਗਿ ਸੰਤਨਾ ਪਗ ਪਾਲ ॥੨॥੧॥੨॥ మీ సాధువుల బోధలను అనుసరించడం ద్వారా, మరియు వారి సహవాసంలో ఉండటం ద్వారా. || 2|| 1|| 2||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు, నాల్గవ లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਨਿਧਾਨ ॥ ఓ’ నా గురువా, ఆనందనిధి, నేను మీ ఆశ్రయం కోసం వచ్చాను,
ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਮਾਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మీ పేరు పట్ల ప్రేమ నా మనస్సులో బాగా పెరిగింది మరియు నేను మీ పేరు బహుమతి అడగడానికి వచ్చాను. || 1|| పాజ్||
ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮਾਨ ॥ ఓ' సర్వోన్నత దేవుడా, అంతర్గత శాంతి యొక్క ప్రదాత, దయచేసి దయను చూపించండి మరియు నా గౌరవాన్ని రక్షించండి.
ਦੇਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਗੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥੧॥ ఓ' మా గురువా, గురువు గారి సాంగత్యం పట్ల ప్రేమతో నన్ను ఆశీర్వదించండి, తద్వారా నేను మీ ప్రశంసలను పఠిస్తూనే ఉంటాను. || 1||
ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿਦ ਦਮੋਦਰ ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ॥ లోకపు స్థిరుడైన ఓ దేవుడా, విశ్వపు కనికరము గల గురువైన ఓ దేవుడా, నీ నిష్కల్మషమైన స్తుతి యొక్క దివ్యవాక్యము యొక్క జ్ఞానముతో నన్ను ఆశీర్వదించుము.
ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਗਹੁ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਧਿਆਨ ॥੨॥੧॥੩॥ ఓ దేవుడా, నానక్ ను మీ ప్రేమతో నింపి, మీ నిష్కల్మషమైన నామాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండమని ఆశీర్వదించండి. || 2|| 1|| 3||
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ కయ్దారా, ఐదవ గురువు:
ਹਰਿ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥ నా మనస్సు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనము కొరకు ఆరాటపడును,
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਅਪਨੋ ਨਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ దయచేసి దయ చూపండి, మరియు మీ భక్తుల సాంగత్యంతో నన్ను అనుబంధించు మరియు మీ పేరుతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. || విరామం ||
ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਸਤ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਜਤ ਸੁਨੀਐ ਤਤ ਮਨਿ ਰਹਸਾਉ ॥ మీ నిజమైన భక్తులకు సేవ చేయాలని నేను ఆరాటపడుతున్నాను, ఎందుకంటే వారి సాంగత్యంలో మీ పేరు వినడానికి నా మనస్సు చాలా సంతోషంగా ఉంది.
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/