Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 590

Page 590

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਨਿ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥੧॥ 오 나낙이여! 사티구루의 봉사가 없으면 생명체는 얼굴이 검게 변한 채 세상을 떠나 야마푸리에 갇혀 형벌을 받는다. 1
ਮਹਲਾ ੧ ॥ 궁전 1
ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਤਿ ਜਿਤੁ ਮੈ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ॥ 나는 나의 사랑하는 주님을 잊게 만드는 그런 관습을 불태울 것이다
ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪਰੀਤਿ ਜਿਤੁ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥੨॥ 오 나낙이여! 오직 사랑만이 하느님으로부터 존엄성을 유지합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਹਰਿ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ ਹਰਿ ਇਕੁ ਧਿਆਈਐ ॥ 우리는 신을 경배하고 한 신을 묵상해야 합니다
ਹਰਿ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ॥ 주는 자로서 하나님께 간구해야 하는데, 이는 원하는 결과를 얻는 것이 그에게서 나오기 때문입니다
ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ ਤਾ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ ॥ 하나님 외에 다른 사람에게 구하면 수치를 당하며 죽을 것입니다
ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਈਐ ॥ 경배하는 사람은 열매를 받았고 그의 모든 배고픔이 사라졌습니다
ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਅਨਦਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥੧੦॥ 나낙은 마음속으로 밤낮으로 하리남을 묵상하는 사람들에게 축복입니다. 10
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੰਉ ਆਪਿ ਤੁਠਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਜਨ ਲਾਇ ॥ 나의 사랑하는 하느님께서는 친히 헌애자들을 기뻐하셨고 당신의 헌애자들을 친히 신심에 참여시키셨다
ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਦਿਤੀਅਨੁ ਸਿਰਿ ਛਤੁ ਸਚਾ ਹਰਿ ਬਣਾਇ ॥ 그분은 당신의 헌애자들을 위해 제국을 마련하셨고 그들의 머리에 진정한 면류관을 만드셨습니다
ਸਦਾ ਸੁਖੀਏ ਨਿਰਮਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 그는 항상 행복하고 순수하며 Satiguru를 섬기고 있습니다
ਰਾਜੇ ਓਇ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਭਿੜਿ ਮਰਹਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਹਿ ॥ 그들은 자기들끼리 싸우다가 죽고 환생의 순환에 머물러 있는 왕이라고 할 수 없다
ਨਾਨਕ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਕੀ ਵਢੀ ਫਿਰਹਿ ਸੋਭਾ ਮੂਲਿ ਨ ਪਾਹਿ ॥੧॥ 오 나낙이여! 하나님의 이름이 없으면 욕망 속에서 이리저리 돌아다니며 어떤 아름다움도 얻지 못한다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਸੁਣਿ ਸਿਖਿਐ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਜਿਚਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਨ ਲਾਗੈ ॥ (말씀)을 듣고 지시를 내림으로써, 사람은 구루무크가 되어 말씀에 몰두하지 않는 한 그것을 맛보지 못합니다
ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਵਿਚਹੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ 구루 (Guru)를 섬김으로써 하나님의 이름은 살아있는 존재의 마음 속에 존재하며 혼란과 두려움은 그 안에서 빠져 나간다
ਜੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ॥ 생명체가 구루를 알면 그도 같아지고 그의 본질은 진리의 이름으로 드러납니다
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਆਗੈ ॥੨॥ 오 나낙이여! 그 이름의 결과로, 생명체는 명성을 얻고 하나님의 궁정을 더욱 장식합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਮਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਗੁਰੁ ਪੂਜਣ ਆਵਹਿ ॥ 구루의 제자들은 마음 속에 하나님에 대한 사랑을 가지고 있으며 구루를 숭배하고 있습니다
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਣੰਜਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਵਹਿ ॥ 그들은 큰 사랑으로 하리남을 거래하고 하리남의 이익을 얻은 후 떠납니다
ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਭਾਵਹਿ ॥ 구루의 제자들은 항상 밝은 얼굴을 가지고 있으며 영주의 궁정에서 장식되어 있습니다
ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਿਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵਹਿ ॥ Guru-Satguru는 하나님의 이름의 귀중한 창고이며 행운의 구루의 제자들은 이러한 자질의 창고에서 그의 파트너가됩니다
ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੰਉ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਜੋ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ॥੧੧॥ 나는 앉고 일어나는 동안 항상 Hari-Naam을 묵상하는 구루의 제자들에게 절합니다. 11
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 오 나낙이여! 하나님의 이름은 귀중한 상점이며, 그 성취는 구루를 통해서만 이루어집니다
ਮਨਮੁਖ ਘਰਿ ਹੋਦੀ ਵਥੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਅੰਧੇ ਭਉਕਿ ਮੁਏ ਬਿਲਲਾਇ ॥੧॥ 자발적인 존재는 마음의 집에 있는 이 소중한 것을 모르고 맹목적으로 짖고 울면서 삶을 떠납니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲੀ ਜੋ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਚਿ ਲਾਗੀ ॥ 그 몸은 금처럼 순수하며 지고의 영혼의 진정한 이름에 잠겨 있습니다
ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੀ ॥ 구루무크가 됨으로써 이 몸은 순수한 빛으로 니란잔 프라부를 얻고 혼란과 두려움이 제거됩니다
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥੨॥ 오 나낙이여! 구루무크 사람들은 항상 행복하고 밤낮으로 하나님의 사랑 안에서 불행합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਸੇ ਗੁਰਸਿਖ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿ ਕੰਨੀ ॥ 그들은 귀로 구루의 설교를 주의 깊게 경청한 구루의 제자가 되는 축복을 받았습니다
ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਨਿ ਹੰਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਭੰਨੀ ॥ 구루 사트구루는 그들 가운데 있는 신의 이름을 강화시켰고 그들의 딜레마와 자아를 파괴했습니다
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਵੈ ਕੋ ਮਿਤ੍ਰੁ ਨਾਹੀ ਵੀਚਾਰਿ ਡਿਠਾ ਹਰਿ ਜੰਨੀ ॥ 신자들은 하리남 외에는 다른 친구가 없다고 생각하고 보았습니다
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/