GUJARATI PAGE 1340

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਸਦ ਅਟਲਾ ॥
ગુરુના શબ્દ સદૈવ અટલ છે

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਸਭੁ ਤਾ ਕਾ ਨਸੈ ॥੧॥
જેના મનમાં ગુરુની વાણી સ્થિર થાય છે, તેના તમામ દુ:ખ અને પીડા દૂર થઈ જાય છે || ૧ ||

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥
પરમાત્માના રંગમાં લીન થયેલું મન તેના ગુણગાન ગાય છે.

ਮੁਕਤੋੁ ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
જે સાધુઓની ચરણરજમાં સ્નાન કરે છે, તે બધા બંધનોમાંથી મુક્ત થઇ જાય છે || ૧ ||વિરામ||

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥
ગુરુની કૃપાથી જીવ સંસાર સાગરમાંથી પર ઉતારી જાય છે અને

ਭਉ ਭਰਮੁ ਬਿਨਸੇ ਬਿਕਾਰ ॥
એના ભ્રમ-ભય, વિકાર નષ્ટ થઇ જાય છે.

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਬਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥
જેના મન તન માં ગુરુચરણ વસી જાય છે

ਨਿਰਭੈ ਸਾਧ ਪਰੇ ਹਰਿ ਸਰਨਾ ॥੨॥
તે નિર્ભય ભાવનાથી પ્રભુની શરણ માં પડી જાય છે ||૨||

ਅਨਦ ਸਹਜ ਰਸ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
તે સહજ આનંદ અને અનેક સુખ પ્રાપ્ત કરે છે,

ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥
કોઈ દુશ્મન અથવા દુઃખ પણ એની પાસે નથી ફરકતું.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਅਪੁਨੇ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ॥
પૂર્ણ ગુરુ પોતાનો બનાવીને એની રક્ષા કરે છે અને

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ ॥੩॥
પરમાત્માનો જાપ કરવાથી તેના તમામ પાપો અને દુર્ગુણો દૂર થઈ જાય છે || ૩ ||

ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਸਿਖ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥
અસલમાં સંત, સજ્જન અને શિષ્ય જ સુખી રહે છે,

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲੈ ਮੇਲੇ ॥
પૂર્ણ ગુરુ એને પ્રભુથી મળાવે છે.

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫਾਹਾ ਕਾਟਿਆ ॥
હે નાનક! તેમના જન્મ-મરણના દુ:ખની ફાંસો કપાઈ જાય છે અને

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਪੜਦਾ ਢਾਕਿਆ ॥੪॥੮॥
ગુરુ એના માનને સાચવે છે || ૪ || ૮ ||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
પ્રભાતી મહેલ ૫

ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥
પૂર્ણ સદગુરુએ જ હરિનામ જ આપ્યું છે,

ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਾਰਜੁ ਸਗਲਾ ਰਾਸਿ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
એનાથી આનંદ-ખુશીઓ, કલ્યાણ અને સદૈવ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને અમારા બધા કાર્ય પુરા થાય છે ||૧||વિરામ||

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਮਨਿ ਵੂਠੇ ॥
ગુરુના ચરણ કમળ મારા મનમાં વસી ગયા છે,

ਦੂਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸੇ ਝੂਠੇ ॥੧॥
જેનાથી દુઃખ-દર્દ, ખોટો બ્રહ્મ નાશ થઇ ગયો છે || ૧ ||

ਨਿਤ ਉਠਿ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
રોજ ઉઠીને પ્રભુની વાણી ગાઓ.

ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥੨॥
હે જીવ! આઠ પ્રહર પરમાત્માનું સ્મરણ કરો || ૨ ||

ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
ઘરની બહાર દરેક સ્થાન પર પ્રભુ જ વિદ્યમાન છે,

ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਜਹ ਹਉ ਜਾਈ ॥੩॥
જ્યાં પણ અમે જઈએ છીએ, ત્યાં સાથ આપીને મદદ કરે છે || ૩ ||

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
નાનક બંને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે કે

ਸਦਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੪॥੯॥
સદૈવ ગુણોના ઘર એવા ઈશ્વરનો જાપ કરો || ૪ || ૬ ||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
પ્રભાતી મહેલ ૫ ||

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੁ ॥
પરબ્રહ્મ પ્રભુ સર્વગુણસંપન્ન તેમજ બુદ્ધિમાન છે.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨ ਕਉ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
પૂર્ણગુરુ સારા ભાગ્ય થી જ પ્રાપ્ત થાય છે, હું એમના દર્શન પર કુરબાન છું ||૧||વિરામ||

ਕਿਲਬਿਖ ਮੇਟੇ ਸਬਦਿ ਸੰਤੋਖੁ ॥
ગુરુના વચનથી બધા પાપો ભૂંસાઈ જાય છે અને મનને સંતોષ મળે છે.

ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨ ਹੋਆ ਜੋਗੁ ॥
પ્રભુનું નામ પૂજાને પાત્ર છે.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ઋષિમુનિઓના સંગતમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઝળકે છે અને

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਾਹਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥੧॥
પ્રભુના ચરણ કમળ મનમાં વસી જાય છે || ૧ ||

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਲੀਆ ਰਾਖਿ ॥
આપણને બનાવનાર ગુરુએ આપણને બચાવ્યા છે.

ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰਾ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥
પરમ પ્રભુ અનાથનો નાથ છે.

ਜਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥
જેના પર તે કૃપા-દ્રષ્ટિ કરે છે,

ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਤਾ ਕੇ ਆਚਾਰ ॥੨॥
એના બધા આચરણ અને કર્મ પુરા થઇ જાય છે || ૨ ||

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵੇ ॥
તે દરરોજ ઈશ્વરના ગુણ ગાઈ છે અને

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਨ ਭਵੇ ॥
ચોરાસી લાખ યોનીઓના ચક્રમાંથી મુક્ત થઇ જાય છે.

ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਚਰਣ ਪੂਜਾਰੇ ॥
લોક-પરલોકમાં એના ચરણો ની પૂજા થઇ છે અને

ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ॥੩॥
સાચા દરબાર માં એનું જ મુખ ચમકે છે || ૨ ||

ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਗੁਰਿ ਧਰਿਆ ਹਾਥੁ ॥
જેના મસ્તક પર ગુરુ હાથ રાખે છે,

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਦਾਸੁ ॥
કરોડો માં એવો કોઈ વીર જ દાસ હોય છે.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੇਖੈ ਭਰਪੂਰਿ ॥
તે સમુદ્ર, ધરતી, આકાશ બધામાં ઈશ્વરને જ વ્યાપક રીતે જુએ છે.

ਨਾਨਕ ਉਧਰਸਿ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ॥੪॥੧੦॥
નાનક ફરમાવે છે કે એ ભક્તની ચારણરજથી ઉદ્ધાર થઇ જાય છે || ૪ || ૧૦ ||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
પ્રભાતી મહેલ ૫

ਕੁਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅਪਨੇ ॥
હું મારા પૂર્ણ ગુરુ પર બલીહાર જાવ છું,

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
જેની કૃપાથી પરમાત્મા નું જાપ કર્યું છે || ૧ || વિરામ||

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ॥
એની અમૃતવાણી સાંભળીને મન નિહાલ થઇ ગયું છે અને

ਬਿਨਸਿ ਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ॥੧॥
વિકારોની જંજાળ નષ્ટ થઇ ગયા છે || ૧ ||

ਸਾਚ ਸਬਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
સાચા શબ્દથી પ્રીતિ લગાવી છે તો

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਆਇਆ ਚੀਤਿ ॥੨॥
પોતાનો પ્રભુ જ યાદ આવ્યો || ૨ ||

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥
હરિનામ નું જાપ કરવાથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ થયો છે અને