Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1310

Page 1310

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਜੀਅਨ ਕੋ ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀ ਭਾਵੈਗੋ ॥ సత్య గురువు మానవులందరికీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఇచ్చేవాడు, కానీ దురదృష్టవంతుడు అతనిపై ప్రేమను పెంచడు.
ਫਿਰਿ ਏਹ ਵੇਲਾ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਪਰਤਾਪੈ ਪਛੁਤਾਵੈਗੋ ॥੭॥ ఈ అవకాశం ఈ జీవితకాలంలో మళ్ళీ రాదు మరియు చివరికి అతను హింసిస్తాడు మరియు చింతిస్తాడు. || 7||
ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਲੋੜੈ ਭਲ ਅਪਨਾ ਗੁਰ ਆਗੈ ਢਹਿ ਢਹਿ ਪਾਵੈਗੋ ॥ ఎవరైనా తన సొంత సంక్షేమాన్ని కోరుకుంటే, అతను స్వీయ అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి గురువుకు పూర్తిగా లొంగిపోవాలి.
ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰਿ ਠਾਕੁਰ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਸਮ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥੮॥੩ ఓ నానక్, ఓ’ నా దేవుడా, నేను సత్య గురువు ముందు వినయంగా నమస్కరిస్తూ, అతని బోధలను అనుసరించడానికి దయ చూపండి. ||8|| 3||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ రాగ్ కాన్రా, నాలుగవ గురువు:
ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਗਾਵੈਗੋ ॥ ఆ వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ దేవుని పాటలని పాడుతూనే ఉంటాడు, అతని మనస్సు అతని ప్రేమతో నిండి ఉంటుంది,
ਭੈ ਭੈ ਤ੍ਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗਿ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆయన తన మనస్సును గురుబోధల ద్వారా దేవుని ప్రేమతో నింపాడు, అన్ని భయాలు దేవుని పట్ల నిష్కల్మషమైన ఆరాధనగా మారతాయి.|| 1|| విరామం||
ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਤਿਨਾ ਘਰਿ ਆਵੈਗੋ ॥ దేవుని ప్రేమతో నిండిన వ్యక్తి మాయపట్ల ప్రేమ నుండి వేరుపడి ఉంటాడు: దేవునికి సన్నిహితులైన వారు, ఆయన వారి హృదయంలో వ్యక్తమవుతు౦టాడు,
ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈਗੋ ॥੧॥ అటువంటి వారి వినయపూర్వక సేవను నేను పొందితే నేను ఆధ్యాత్మికంగా సజీవంగా ఉంటాను; కానీ దేవుడు స్వయంగా తన కృప ద్వారా ఈ సేవను అనుగ్రహిస్తాడు. || 1||
ਦੁਬਿਧਾ ਲੋਭਿ ਲਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨਿ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਆਵੈਗੋ ॥ దురాశ, ద్వంద్వత్వంతో అనుబంధం ఉన్నవారు, వారి పక్వానికి రాని మనస్సు దేవుని ప్రేమతో నిండి ఉండదు
ਫਿਰਿ ਉਲਟਿਓ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲੈ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈਗੋ ॥੨॥ గురుబోధల ద్వారా తమ జీవితాలు పరివర్తన చెందినప్పుడు వారు ఆధ్యాత్మికంగా పునరుజ్జీవం చెందుతారు; దైవ గురువును కలిసేవాడు, ఆ వ్యక్తి మనస్సును దేవుని ప్రేమతో నింపాడు. || 2||
ਇੰਦ੍ਰੀ ਦਸੇ ਦਸੇ ਫੁਨਿ ਧਾਵਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆ ਖਿਨੁ ਨ ਟਿਕਾਵੈਗੋ ॥ ఒక వ్యక్తి యొక్క పది ఇంద్రియ అవయవాలు అన్ని పది దిశలలో తిరుగుతూ ఉంటాయి, మాయ యొక్క మూడు విధానాలతో అతని మనస్సు ఊగిసలాడింది, ఒక్క క్షణం కూడా విశ్రాంతి తీసుకోదు.
ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਵਸਗਤਿ ਆਵੈ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈਗੋ ॥੩॥ గురువు ఎవరితోనైనా సంతోషించినప్పుడు, అతని మనస్సు నియంత్రణలో వస్తుంది మరియు ఆ వ్యక్తి విముక్తిని పొందుతాడు (దుర్గుణాల నుండి స్వేచ్ఛ) || 3||
ਓਅੰਕਾਰਿ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭੁ ਏਕਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥ ఒక దేవుడు ప్రతిచోటా ప్రవేశిస్తాడు మరియు చివరికి ప్రతిదీ ఆ ఒక్క దేవుడిలో కలిసిపోతాయి.
ਏਕੋ ਰੂਪੁ ਏਕੋ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭੁ ਏਕਤੁ ਬਚਨਿ ਚਲਾਵੈਗੋ ॥੪॥ ఆ దేవుడు కొన్నిసార్లు తన చేత తానుగా ఉండి, ఆ తర్వాత తనను తాను అనేక రూపాల్లో వ్యక్తీకరిస్తాడు మరియు తన ఏకైక ఆదేశం ద్వారా మొత్తం సృష్టిని నడుపుతున్నాడు. || 4||
ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਪਛਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈਗੋ ॥ గురువు అనుచరుడు ప్రతిచోటా ఉన్న ఏకైక దేవుణ్ణి గుర్తిస్తాడు మరియు గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా అతను దీనిని అర్థం చేసుకుంటాడు.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਨਿਜ ਮਹਲੀ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਬਜਾਵੈਗੋ ॥੫॥ గురువు అనుచరుడు తన హృదయంలో భగవంతుణ్ణి గ్రహించి, అక్కడ నిరంతరం ధ్వనించే గురువాక్యం యొక్క దివ్య శ్రావ్యతను ఆస్వాదిస్తాడు. || 5|||
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈਗੋ ॥ దేవుడు అన్ని దేవతలను, విశ్వాన్ని సృష్టించినప్పటికీ, గురు బోధలను అనుసరించే వ్యక్తి మాత్రమే ఇక్కడ మరియు తరువాత కీర్తిని పొందుతాడు.
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥੬॥ గురువును కలుసుకోకుండా, ఆయన బోధను అనుసరించకుండా, ఎవరూ దేవుని ఉనికిని గ్రహించి జనన మరణ చక్రంలో బాధలను కొనసాగిస్తు౦టారు.|| 6||
ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਵਿਛੁੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੈਗੋ ॥ ఓ’ నా ప్రియమైన దేవుడా, అనేక జన్మల కొరకు, మానవులు మీ నుండి వేరుచేయబడతారు, గురువు మాత్రమే అతని దయ ద్వారా వారిని మీతో ఏకం చేస్తాడు.
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਤਿ ਮਲੀਨ ਬਿਗਸਾਵੈਗੋ ॥੭॥ సత్య గురువును కలుసుకోవడం ద్వారా, ఒక వ్యక్తి అత్యున్నత ఆనందాన్ని పొందుతాడు మరియు గురువు ఆ వ్యక్తి యొక్క తెలివితేటలను వికసిస్తాడు, ఇది దుర్గుణాలచే మట్టిచేయబడుతుంది.|| 7||
ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਮੈ ਸਰਧਾ ਨਾਮਿ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥ ఓ' దేవుడా, విశ్వజీవము, మీ నామము యొక్క ప్రేమపూర్వక భక్తికి నన్ను కరుణను ప్రసాదించి, నన్ను అనుగుణము చేయండి.
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਨਿ ਮਿਲਾਵੈਗੋ ॥੮॥੪॥ ఓ' నానక్, సత్య గురువు మాత్రమే నన్ను దేవుని శరణాలయంలో ఉంచి, నన్ను మీతో ఏకం చేయగలడు. ||8|| 4||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ రాగ్ కాన్రా, నాలుగవ గురువు:
ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਲ ਚਲਾਵੈਗੋ ॥ ఓ' నా మనసా, గురువు బోధనలు మాత్రమే మీరు నీతివంతమైన జీవన విధానాన్ని ఆచరించేలా చేయగలవు.
ਜਿਉ ਮੈਗਲੁ ਮਸਤੁ ਦੀਜੈ ਤਲਿ ਕੁੰਡੇ ਗੁਰ ਅੰਕਸੁ ਸਬਦੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఒక మేక అడవి ఏనుగును నియంత్రించినట్లే, అదే విధంగా గురువు తన మనస్సును నియంత్రించడానికి ఒక మేకలాగా పనిచేసే దివ్యపదాన్ని మర్త్యుడి మనస్సులో పొందుపరుస్తుంది. || 1|| విరామం||
ਚਲਤੌ ਚਲੈ ਚਲੈ ਦਹ ਦਹ ਦਿਸਿ ਗੁਰੁ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈਗੋ ॥ ఆ మనిషి ఆకస్మిక మనస్సు పది దిశలలోనూ తిరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ గురువు దానిని సంచారము నుండి కాపాడి, దానిలో దేవుని పట్ల ప్రేమను కలిగిస్తాడు.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਦੇਇ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਚੁਆਵੈਗੋ ॥੧॥ సత్యగురు బోధలు దేవుని నామాన్ని మర్త్యుని హృదయంలో పొందుపరచి, దేవుని పేరు వంటి అద్భుతమైన మకరందాన్ని అతని నోటిలో ఉంచాయి. || 1||
ਬਿਸੀਅਰ ਬਿਸੂ ਭਰੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੁ ਗਰੁੜ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਵੈਗੋ ॥ పాములలో విషం నిండి ఉంటుంది మరియు పౌరాణిక గరుర్మంత్రం దానికి విరుగుడు, అదే విధంగా పరిపూర్ణ గురువు తన పదం యొక్క మంత్రాన్ని ఎవరి నోటిలో ఉంచుతాడు,
ਮਾਇਆ ਭੁਇਅੰਗ ਤਿਸੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਬਿਖੁ ਝਾਰਿ ਝਾਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈਗੋ ॥੨॥ పాములాంటి మాయ ఆ వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చి అతని మనస్సు నుండి విషాన్ని (అహం) పారద్రోలదు, గురువు యొక్క పదం అతని మనస్సును దేవునిపై కేంద్రీకరిస్తుంది. || 2||
ਸੁਆਨੁ ਲੋਭੁ ਨਗਰ ਮਹਿ ਸਬਲਾ ਗੁਰੁ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਾਰਿ ਕਢਾਵੈਗੋ ॥ దురాశ అనే చాలా శక్తివంతమైన కుక్క మానవ శరీరంలో నివసిస్తుంది, కాని గురువు మాట కొట్టుకుంటుంది మరియు క్షణంలో బయటకు పంపుతుంది
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਧਰਮੁ ਆਨਿ ਰਾਖੇ ਹਰਿ ਨਗਰੀ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈਗੋ ॥੩॥ గురువు గారు పవిత్ర స౦ఘ౦లో సత్య౦, స౦తృప్తి, నీతి ని౦డి ఉ౦టారు, దురాశ ను౦డి తప్పి౦చుకోవడ౦ దేవుని పాటలని పాడుతూనే ఉ౦టారు. || 3||
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/