Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1292

Page 1292

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ਕੀ ॥ రాగ్ మలార్, భక్తుని మాట నామ్ దేవ్ గారు:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਸੇਵੀਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ॥ మొత్తం విశ్వానికి సుస్థిరుడైన, ప్రత్యేకమైన వంశం లేని, ప్రపంచ అనుబంధాలవల్ల ప్రభావితం కాని అభిరుచి, ప్రేమతో ఉన్న గురువు అని నేను గుర్తుచేసుకున్నాను.
ਭਗਤਿ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਜਾਚਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మరియు ఎవరి నివాసంలో, సాధువులు వినయంగా అడుగుతారు, ఓ దేవుడా, దయచేసి మీ భక్తి యొక్క ఔదార్యంతో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. || 1|| విరామం||
ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਦਿਗ ਦਿਸੈ ਸਰਾਇਚਾ ਬੈਕੁੰਠ ਭਵਨ ਚਿਤ੍ਰਸਾਲਾ ਸਪਤ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨਿ ਪੂਰੀਅਲੇ ॥ దేవుడు ఎంత గొప్ప చక్రవర్తి, అతని పందిరి చాలా విశాలమైనది, అది నాలుగు దిశలలో విస్తరించి ఉంది, స్వర్గం అతని కళా గ్యాలరీ, మరియు అతని ఆదేశం మొత్తం ఏడు ప్రపంచాలలో సమానంగా నడుస్తోంది.
ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਲਛਿਮੀ ਕੁਆਰੀ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੀਵੜੇ ਕਉਤਕੁ ਕਾਲੁ ਬਪੁੜਾ ਕੋਟਵਾਲੁ ਸੁ ਕਰਾ ਸਿਰੀ ॥ ఎప్పుడూ చిన్న లక్ష్మి తన ఇంట్లో నివసిస్తుంది, సూర్యుడు మరియు చంద్రుడు అక్కడ చిన్న దీపాల వలె ఉంటారు మరియు మరణం యొక్క పేద దెయ్యం మానవులతో తన అద్భుతమైన నాటకాన్ని ఆడుతుంది, మరియు అందరిపై పన్నులు విధిస్తుంది, మరియు ప్రపంచానికి పోలీసు అధికారిలాంటిది.
ਸੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥ కాబట్టి దేవుడు ఎంత గొప్ప రాజు. || 1||
ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਕੁਲਾਲੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਤੁਰ ਮੁਖੁ ਡਾਂਵੜਾ ਜਿਨਿ ਬਿਸ੍ਵ ਸੰਸਾਰੁ ਰਾਚੀਲੇ ॥ ఆయన అటువంటి రాజు, అతని నివాసంలో విశ్వాన్ని సృష్టించాడని విశ్వసించే నాలుగు తలల దేవుడు బ్రహ్మ, మానవ కుండల తారాగణాన్ని మలచే ఒక చిన్న కుమ్మరి లాంటివాడు.
ਜਾਂ ਕੈ ਘਰਿ ਈਸਰੁ ਬਾਵਲਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤ ਸਾਰਖਾ ਗਿਆਨੁ ਭਾਖੀਲੇ ॥ వాస్తవికత యొక్క సారాన్ని వివరించడానికి దైవిక జ్ఞానాన్ని పఠించే ప్రపంచ గురువుగా విశ్వసించబడే శివుడు, అంటే వారికి మరణ సందేశాన్ని ఇచ్చే వాడు, అతని (దేవుడు) ఇంట్లో ఒక విదూషకుడిలా ఉంటాడు.
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਜਾਂ ਚੈ ਡਾਂਗੀਆ ਦੁਆਰੈ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤੁ ਲੇਖੀਆ ॥ దుర్గుణాలు, సద్గుణాలు ఆయన ద్వారపాలకులవంటివి, చిత్రగుప్తుడు ఆయన రచయిత.
ਧਰਮ ਰਾਇ ਪਰੁਲੀ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰੁ ॥ ధర్మాధిపతి, నాశనానికి దేవుడు అని విశ్వసించబడుతున్న వాడు, అతని కేవలం ద్వారపాలకుడు,
ਸੋੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲੁ ॥੨॥ విశ్వానికి రాజు అయిన దేవుడు కూడా అలాంటివాడు. || 2||
ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਰਿਖੀ ਬਪੁੜੇ ਢਾਢੀਆ ਗਾਵੰਤ ਆਛੈ ॥ భగవంతుడు అటువంటి రాజు, అతని నివాసంలో శివ భక్తులు, ఖగోళ సంగీతకారులు, ఋషులు వినయపూర్వకమైన మంత్రోల్లా అతని పాటలని పాడటం;
ਸਰਬ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਅਨਗਰੂਆ ਆਖਾੜਾ ਮੰਡਲੀਕ ਬੋਲ ਬੋਲਹਿ ਕਾਛੇ ॥ అన్ని లేఖనాలు వివిధ రూపాలను తీసుకునే నటుల్లా ఉన్నాయి, మరియు ఈ ప్రపంచం అతని అద్భుతమైన మినీ అరేనా వంటిది, ఇక్కడ సార్వభౌములు అతని ప్రశంసలలో పాడతాయి.
ਚਉਰ ਢੂਲ ਜਾਂ ਚੈ ਹੈ ਪਵਣੁ ॥ గాలి దేవత అతనిపై ఒక అభిమానిని కదిలిస్తాడు,
ਚੇਰੀ ਸਕਤਿ ਜੀਤਿ ਲੇ ਭਵਣੁ ॥ మరియు మాయ (ప్రపంచఅనుబంధాలు), మొత్తం ప్రపంచాన్ని గెలుచుకున్న, అతని పనిమనిషి,
ਅੰਡ ਟੂਕ ਜਾ ਚੈ ਭਸਮਤੀ ॥ ఈ గుడ్డు ఆకారంలో ఉన్న భూమి, జీవాలకు జీవనోపాధిని అందించడానికి ఉపయోగించే వంటగదికి అతని పొయ్యి వంటిది,
ਸੋੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਪਤੀ ॥੩॥ మూడు లోకుల సార్వభౌమ దేవుడు. || 3||
ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਕੂਰਮਾ ਪਾਲੁ ਸਹਸ੍ਰ ਫਨੀ ਬਾਸਕੁ ਸੇਜ ਵਾਲੂਆ ॥ తన నివాసంలో, తాబేలు, దేవుడి అవతారం విష్ణువు మంచం, వెయ్యి తలల పౌరాణిక పాము యొక్క తీగతో నేయబడింది;
ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਮਾਲਣੀ ਛਿਨਵੈ ਕਰੋੜੀ ਮੇਘ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀਹਾਰੀਆ ॥ పద్దెనిమిది లోడ్ల వృక్షజాలం అతనికి పువ్వులు అందించే అతని లేడీ తోటమాలి లాంటిది, మరియు తొంభై ఆరు మిలియన్ మేఘ శ్రేణులు అతని నీటి వాహక నౌకలు;
ਨਖ ਪ੍ਰਸੇਵ ਜਾ ਚੈ ਸੁਰਸਰੀ ॥ అతని కొరకు గంగా నది అతని గోళ్ల నుండి చెమట చుక్కవంటిది,
ਸਪਤ ਸਮੁੰਦ ਜਾਂ ਚੈ ਘੜਥਲੀ ॥ మరియు ఏడు సముద్రాలు నీటి పిచ్చర్ల కోసం అతని స్టాండ్ వంటివి,
ਏਤੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਵਰਤਣੀ ॥ లోకజీవులన్నీ ఆయన గృహ పాత్రలు,
ਸੋੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ॥੪॥ మూడు లోకుల సార్వభౌమదేవుడు. || 4||
ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਅਰਜਨੁ ਧ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਅੰਬਰੀਕੁ ਨਾਰਦੁ ਨੇਜੈ ਸਿਧ ਬੁਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਬਾਨਵੈ ਹੇਲਾ ॥ అర్జన్, ధృవ, ప్రేలాద్, అంబరీక్, నారాద్, నేజా, మరియు ఇతర నైపుణ్యం కలిగిన వారు, దైవిక జ్ఞానులు మరియు తొంభై రెండు ఖగోళ సంగీతకారులు అతని అద్భుతమైన నాటకంలో ఉన్నారు.
ਏਤੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਹਹਿ ਘਰੀ ॥ ఈ లోక జీవులందరి నివాసము గలవాడు.
ਸਰਬ ਬਿਆਪਿਕ ਅੰਤਰ ਹਰੀ ॥ అందరిలో నుంచి, అందరి లోను తాను నిలద్రోచుతున్న దేవుడు.
ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਤਾਂ ਚੀ ਆਣਿ ॥ నామ్ దేవ్ తనకు ఆ దేవుని మద్దతు ఉందని సమర్పిస్తాడు,
ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਚੈ ਨੀਸਾਣਿ ॥੫॥੧॥ ఎవరి బ్యానర్ కింద భక్తులందరూ ఆనందిస్తున్నారు. || 5|| 1||
ਮਲਾਰ ॥ రాగ్ మలార్:
ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਨ ਬਿਸਾਰਿ ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰਿ ॥ ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ దేవుడా, నన్ను మరచిపోకు; దయచేసి నన్ను మరచిపోవద్దు, ఓ' దేవుడా, దయచేసి నన్ను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు. || 1|| విరామం||
ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਊਪਰਿ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ ॥ తాము ఉన్నత కులానికి చెందినవారమనే భ్రమలో ఉన్న ఈ ఆలయ పూజారులు నాపై కోపంగా ఉన్నారు;
ਸੂਦੁ ਸੂਦੁ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ వారు నన్ను తక్కువ కులం అని పిలిచి, నన్ను కొట్టి, పెకలించివేసిరి; ఓ దేవుడా, నా తండ్రి, నేను మాత్రమే వాటిని నిర్వహించలేను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి? || 1||
ਮੂਏ ਹੂਏ ਜਉ ਮੁਕਤਿ ਦੇਹੁਗੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇਲਾ ॥ మరణానంతరం మీరు నాకు రక్షణ ఇస్తే, మీరు మంజూరు చేసిన విముక్తి గురించి ఎవరికీ తెలియదు;
ਏ ਪੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥ ఈ పండితులు నన్ను తక్కువ జన్మించిన వ్యక్తిగా పిలుస్తున్నారు, మరియు ఈ విధంగా, వాస్తవానికి మీ స్వంత గౌరవం దిగజారిపోయింది. || 2||
ਤੂ ਜੁ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈਂ ਅਤਿਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ ॥ ఓ దేవుడా, మీరు అందరి మీద కరుణ మరియు దయగలవారు అని చెప్పబడతారు మరియు మీ ఆయుధాల శక్తి పూర్తిగా అసమానమైనది; మీ సంకల్పం లేకుండా ఎవరైనా మీ భక్తుడి చుట్టూ నెట్టగలరా?
ਫੇਰਿ ਦੀਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪੰਡੀਅਨ ਕਉ ਪਿਛਵਾਰਲਾ ॥੩॥੨॥ నా ప్రార్థన విన్న తరువాత, దేవుడు ఆలయం ముందు వైపు నా (నామ్ దేవ్) వైపు తిరిగాడు, మరియు అది తిరిగి పండితుల వైపు ఉంది. || 3|| 2||
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/