Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1291

Page 1291

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਘਰ ਮਹਿ ਘਰੁ ਦੇਖਾਇ ਦੇਇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ఆ గురుదేవుడగు జ్ఞాని, మన హృదయపు గృహ మందు దేవుని మందిరమును మనకు చూపువాడు;
ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਨਿਕਾਰ ਧੁਨਿ ਤਹ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ఆ ఇంటికి చేరినప్పుడు, గురువు గారి మాటలోని మోతను వింటాడు. దాని వల్ల అతనికి ఐదు రకాల వాయిద్యాల ఆర్కెస్ట్రా శ్రావ్యత వినిపిస్తుందని మరేదీ ఆకర్షించబడదు.
ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ਤਹ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨੁ ॥ ఒకసారి ఈ మానసిక స్థితిలో, ఒక వ్యక్తి అనేక ద్వీపాలు, ప్రపంచాలు, కిందటి ప్రపంచాలు, ఖండాలు మరియు ప్రాంతాల రూపంలో దేవుని అద్భుతాలను చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు;
ਤਾਰ ਘੋਰ ਬਾਜਿੰਤ੍ਰ ਤਹ ਸਾਚਿ ਤਖਤਿ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥ అక్కడ అనేక సంగీత వాయిద్యాల యొక్క ఎత్తైన ధ్వని మధ్య, ఒకరు దేవుణ్ణి ఊహిస్తాడు, చక్రవర్తి తన శాశ్వత హృదయ సింహాసనంపై కూర్చున్నాడు,
ਸੁਖਮਨ ਕੈ ਘਰਿ ਰਾਗੁ ਸੁਨਿ ਸੁੰਨਿ ਮੰਡਲਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ఈ సంపూర్ణమైన అంతఃశాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దైవ సంగీతం వినడం ద్వారా, మనస్సులో ఏ ఆలోచనలు తలెత్తని ఖగోళ పారవశ్య స్థితిలో భగవంతునిపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాడు.
ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੀਚਾਰੀਐ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇ ॥ ఈ స్థితిలో, దేవుని వర్ణనాతీతమైన ప్రస౦గాన్ని ప్రతిబి౦బి౦చడ౦ ద్వారా, ప్రాపంచిక కోరికలు మనస్సులోనే కరిగిపోయాయి;
ਉਲਟਿ ਕਮਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰਿਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਇ ॥ లోకస౦తోమ౦ది క౦టి ను౦డి వెనక్కి తిరిగి, హృదయ౦లోని తామర ఆధ్యాత్మిక౦గా జీవాన్ని ఇచ్చే దేవుని నామ౦తో ని౦డి పోయి, ఈ మనస్సు పరధ్యాన౦లో పడకు౦డా ఉ౦టు౦ది;
ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਮਾਇ ॥ మనస్సు అన్ని వయస్సుల వారిమీద ఎంత దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది, అంతకు ముందు కూడా, ఎవరూ ఆయనను మరచిపోరు మరియు నాలుకను కూడా కదిలించకుండా అతనిని అభిరుచి మరియు ప్రేమతో గుర్తుంచుకుంటారు.
ਸਭਿ ਸਖੀਆ ਪੰਚੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ॥ ఈ విధంగా గురువు అనుచరుడు హృదయగృహంలోనే నిలుస్తాడు. అతని జ్ఞాన సామర్థ్యాలు, సత్యము, తృప్తి, కరుణ, విశ్వాసం, ఓర్పు అనే ఐదు దైవిక ధర్మాలు ఆయనకు సహచరులుగా మారతాయి.
ਸਬਦੁ ਖੋਜਿ ਇਹੁ ਘਰੁ ਲਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥੧॥ నానక్ తనను తాను ఆ వ్యక్తికి సేవకుడిగా భావిస్తాడు, అతను గురువు మాటను శోధించడం మరియు ప్రతిబింబించడం ద్వారా, ఈ దేవుని ఇంటిని కనుగొంటాడు. || 1||
ਮਃ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਚਿਲਿਮਿਲਿ ਬਿਸੀਆਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ॥ విద్యుత్ యొక్క ప్రకాశవంతం మాదిరిగానే, ప్రపంచానికి చాలా అందం ఉంది, కానీ అది పోగలదు,
ਕਾਲੂਬਿ ਅਕਲ ਮਨ ਗੋਰ ਨ ਮਾਨੀ ॥ ఇది చూసి ఊగిసలాడింది, నా వక్రబుద్ధి మరణం గురించి మరచిపోయింది.
ਮਨ ਕਮੀਨ ਕਮਤਰੀਨ ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ఓ దేవుడా, నేను వినయస్థుణ్ణి కాని, నీ హృదయము నదివలె పెద్దది;
ਏਕੁ ਚੀਜੁ ਮੁਝੈ ਦੇਹਿ ਅਵਰ ਜਹਰ ਚੀਜ ਨ ਭਾਇਆ ॥ దయచేసి నన్ను కేవలం ఒక విషయంతో ఆశీర్వదించండి, అంటే నామం, ఎందుకంటే ఇతర విషయాలన్నీ విషపూరితమైనవి మరియు నాకు సంతోషకరమైనవి కావు.
ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ ਹਿਕਮਤਿ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ఓ దేవుడా, మీ ఆశ్చర్యకరమైన నైపుణ్యం ద్వారా ఈ పెళుసైన శరీరం జీవజలంతో నిండి ఉంది,
ਮਨ ਤੁਆਨਾ ਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ ॥ మీరందరూ శక్తివంతులు; మీ ఆధిపత్యం వల్లనే నేను ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చాను.
ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀਬਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ నానక్ మీ సమక్షంలో కుక్కలాగా మరియు ఆ సమయంలో పారవశ్యం వలె వినయపూర్వకమైన భక్తుడు, కాబట్టి దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి, తద్వారా నా గుణం అన్ని సమయాల్లో గుణించబడుతుంది,
ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥੨॥ ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం అగ్ని లాంటిది, అయితే నామంతో చల్లబరచడం మరియు ఓదార్పుగా ఉంటుంది. || 2||
ਪਉੜੀ ਨਵੀ ਮਃ ੫ ॥ కొత్త పౌరీ, ఐదవ గురువు:
ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਚਲਤੁ ਚਲਤੁ ਵਖਾਣਿਆ ॥ ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఒక దృశ్యంలా నడుస్తోంది మరియు దీనిని నాటకం తప్ప ఇంకేమనీ పిలవలేము,
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ॥ గురు అనుచరుడు మాత్రమే అతీతుడైన దేవుణ్ణి తెలుసుకోగలడు.
ਲਥੇ ਸਭਿ ਵਿਕਾਰ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣਿਆ ॥ గురువు గారి మాట లోని డ్రమ్ము కొట్టడ౦ ద్వారా, అనగా గురుబోధలను అనుసరి౦చడ౦ ద్వారా ఆయన దుర్గుణాలన్నీ కొట్టుకుపోయాయి.
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰੁ ਭਏ ਨਿਕਾਣਿਆ ॥ మరియు అతను దుర్గుణాల నుండి రక్షించబడ్డాడు మరియు గురువు యొక్క సాంగత్యంలో ఉండటం ద్వారా విముక్తి పొందుతున్నాడు.
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਦਾਤਾਰੁ ਸਭਿ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ॥ గురువు ద్వారా నిరంతరం అభిరుచితో, ప్రేమతో ప్రదాతను స్మరించుకోవడం ద్వారా, మనం అన్ని రకాల ఆనందాల్లో ఆనందిస్తాం.
ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ਸੰਸਾਰਿ ਮਿਹਰ ਛਾਵਾਣਿਆ ॥ భగవంతుని కృప యొక్క పందిరి అతని మీద వ్యాపించినట్లుగా గురువు అనుచరుడు ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి చెందుతాడు.
ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਏ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਿਆ ॥ తనను తాను క్షమి౦చుకు౦టే మనల్ని తనతో ఐక్య౦ చేసే దేవునికి నన్ను నేను అప్పగి౦చుకు౦టున్నాను.
ਨਾਨਕ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਖਸਮੈ ਭਾਣਿਆ ॥੨੭॥ ఓ నానక్, గురువు తనను ఆహ్లాదపరిచే వారిని తనతో ఏకం చేస్తాడు. || 27||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਾਗਦੁ ਕਲਮ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਭਾਂਡਾ ਧਨੁ ਮਸੁ ॥ ఆ కాగితము, కలం ధన్యులు, ఆ సిరాకుండ, సిరా ధన్యులు;
ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਲਿਖਾਇਆ ਸਚੁ ॥੧॥ మరియు ఓ నానక్ ఆశీర్వదించబడింది దేవుని శాశ్వత నామం రాసిన రచయిత. || 1||
ਮਃ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਉਪਰਿ ਲੇਖੁ ਭਿ ਤੂੰ ॥ ఓ దేవుడా, మీరే రచనా మాత్ర, మీరే కలం, మరియు మీరు దానిపై ప్రశంసల శాసనం.
ਏਕੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ ॥੨॥ ఓ' నానక్, ప్రశంసలు చేసేవాడు, దేవుడు స్వయంగా. మరేదైనా ఎలా ఉంటుంది? || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪਿ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ ఓ దేవుడా, మీరే ఈ సృష్టిని సృష్టించారు మరియు ప్రతిచోటా మీరే ఉన్నారు;
ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਤੂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ మీరు ఒక్కడే, మరెవరూ మీలాంటివారు కాదు, మీరు మొత్తం మీద వక్రంగా ఉన్నారు.
ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੂਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ మీ స్థితి మరియు విస్తృతి మీకు మాత్రమే తెలుసు, మరియు మీరు మాత్రమే మీ విలువను అంచనా వేయగలరు.
ਤੂ ਅਲਖ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਿਖਾਈ ॥ మీరు వర్ణించలేనివారు, అర్థం చేసుకోలేనివారు మరియు అందుబాటులో లేరు, మరియు మీరు గురువు బోధనల ద్వారా వెల్లడించవచ్చు.
ਅੰਤਰਿ ਅਗਿਆਨੁ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਗਵਾਈ ॥ మానవులలో లోతైన అజ్ఞానం, బాధలు మరియు సందేహం ఉన్నాయి, ఇవి గురు బోధనల నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే నిర్మూలించబడతాయి.
ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਸੁ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਸੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥ మీరు కృపను మంజూరు చేసే మీతో మీరు అతనిని ఏకం చేస్తారు మరియు తరువాత అతను మిమ్మల్ని అభిరుచి మరియు ప్రేమతో గుర్తుంచుకుంటాడు.
ਤੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ॥ మీరు సృష్టికర్త, మీరు అన్ని మరియు ఇంకా అర్థం కాని వారు ఉన్నారు మరియు మీరు ప్రతిచోటా వ్యాపిస్తున్నారు.
ਜਿਤੁ ਤੂ ਲਾਇਹਿ ਸਚਿਆ ਤਿਤੁ ਕੋ ਲਗੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੨੮॥੧॥ ਸੁਧੁ ఓ నానక్, ఓ' శాశ్వత దేవుడా, చెప్పండి, మీరు అతనిని నిమగ్నం చేసిన చోట ఒక వ్యక్తి నిమగ్నమై ఉంటాడు, మరియు అతను మీ నుండి ప్రేరణ పొందిన మీ ప్రశంసలను మాత్రమే పాడతాడు. || 28|| 1|| సుధ్||
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/