Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1260

Page 1260

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਾਚੀ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੨॥ గురువాక్య౦తో ని౦డి ఉన్నవారు, లోకస౦గతమైన వ్యవహారాలను౦డి ఎప్పటికీ దూర౦గా ఉ౦టారు, నిత్య దేవుని స౦దర్న౦లో గౌరవి౦చబడతారు. || 2||
ਇਹੁ ਮਨੁ ਖੇਲੈ ਹੁਕਮ ਕਾ ਬਾਧਾ ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਦਹ ਦਿਸ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥ దేవుని ఆజ్ఞకు కట్టుబడి ఉన్న ఈ మానవ మనస్సు మాయ ప్రభావంతో ప్రపంచ ఆటలు ఆడుతూనే ఉంది; ఇది ఒక క్షణంలో మొత్తం పది దిశలలో తిరుగుతుంది.
ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਤਾਂ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤਕਾਲ ਵਸਿ ਆਵੈ ॥੩॥ నిత్య దేవుడు తన దయతో ఒక వ్యక్తిపై చూపు ను ఇచ్చినప్పుడు, అప్పుడు గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా అతని మనస్సు త్వరగా నియంత్రణకు వస్తుంది. || 3||
ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਮਨ ਹੂ ਜਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ గురువు గారి మాటను గురించి ఆలోచించటం ద్వారా, నిజమైన జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, అప్పుడు అతను ఈ మనస్సును లోపల నుండి నియంత్రించే మార్గాన్ని నేర్చుకుంటాడు.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਤੂ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਜਿਤੁ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰਿ ॥੪॥੬॥ ఓ నానక్, ఎల్లప్పుడూ దేవుని పేరును ప్రేమగా గుర్తుంచుకోండి, దీని ద్వారా మీరు ప్రపంచ-దుర్గుణాల సముద్రాన్ని దాటుతారు. || 4|| 6||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ మలార్, మూడవ గురువు:
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭਿ ਤਿਸ ਕੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ఈ జీవితం, శరీరం, శ్వాసలు మరియు మిగిలినవన్నీ ప్రతి హృదయంలో ప్రవేశిస్తున్న దేవుని నుండి వచ్చిన ఆశీర్వాదాలు.
ਏਕਸੁ ਬਿਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ దేవుడు తప్ప, నేను ఇతరులతో దృఢమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండను; ఈ అవగాహనతో సత్య గురువే నన్ను ఆశీర్వదించారు. || 1||
ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮਿ ਰਹਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ఓ' నా మనసా, ఎల్లప్పుడూ దేవుని పేరుపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది.
ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ గురువు గారి మాట ద్వారా, ఈ కళ్ళకు అర్థం కాని, అనంతమైన మరియు కనిపించని సృష్టికర్త-దేవుడు నాకు ప్రేమతో గుర్తుంచుకుంటాను. || 1|| విరామం||
ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਜੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥ దేవునిపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన వారు, వారి మనస్సు మరియు శరీరం అతని పేరుతో నిండి ఉంటాయి మరియు వారు ఆధ్యాత్మిక స్థిరత్వ స్థితిలో మునిగిపోతారు.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ਏਕ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੨॥ గురుకృప వలన దేవుని నామముపై దృష్టి కేంద్రీకరించినవాడు, అతని సందేహాలు మరియు అతని భయాలు అదృశ్యమవుతాయి. || 2||
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਗਤਿ ਮਤਿ ਤਬ ਹੀ ਪਾਈ ॥ గురువు గారి మాట ద్వారా భగవంతుణ్ణి స్మరించే ఒక ఉదాత్తమైన పనిని చేసినప్పుడు, అప్పుడు మాత్రమే అతను ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందే జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు.
ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਨਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੩॥ లక్షలాది మ౦దిలో, గురు ఆశీర్వాద౦తో, అరుదైన వ్యక్తి మాత్రమే నీతియుక్తమైన జీవన విధానాన్ని అర్థ౦ చేసుకు౦టాడు, ఆ వ్యక్తి దేవుని నామ౦పై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాడు. || 3||
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥ నేను ఎక్కడ చూసినా, దేవుడు అక్కడ వ్యాప్తి చెందడాన్ని నేను ఊహిస్తున్నాను మరియు గురు బోధల ద్వారా నేను ఈ తెలివితేటలను పొందాను.
ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਧਰੀ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥੪॥੭॥ ఓ' నానక్, నా స్వీయ అహంకారాన్ని నిర్మూలించి, నేను ఆ గురువు ముందు నా మనస్సును, శరీరాన్ని మరియు జీవితాన్ని లొంగదీసుకుంటాను. || 4|| 7||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ మలార్, మూడవ మెహ్ల్:
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣੁ ਸਬਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥ నా నిత్య దేవుడు మానవుల దుఃఖాలను నిర్మూలించేవాడు, మరియు గురువు మాటను అనుసరించడం ద్వారా మాత్రమే అతను గ్రహించగలడు.
ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ దేవుని భక్తిఆరాధనతో ని౦డి ఉన్నవారు భౌతికవాదానికి దూర౦గా ఉ౦డి దేవుని స౦బ౦ధిత గౌరవాన్ని పొ౦దుతు౦టారు. || 1||
ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਸਿਉ ਰਹਉ ਸਮਾਈ ॥ ఓ’ నా మనసా, నేను గురు బోధలను అనుసరించడం ద్వారా మాత్రమే దేవుని పేరిట విలీనం కాగలను.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ గురుబోధలను అనుసరించడం ద్వారా మాత్రమే, ఒకరి మనస్సు దేవుని పేరుతో నిండిపోతుంది మరియు తరువాత అతను దేవునిపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాడు. || 1|| విరామం||
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥ నా దేవుడు చాలా అందుబాటులో లేడు మరియు అర్థం చేసుకోలేడు, కాని గురువు బోధనల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఆశీర్వదించే వ్యక్తి,
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੨॥ ఆయన దేవుని నామానికి అనుగుణ౦గా ఉ౦టాడు; దేవుని నామము ఆయన స్వయ౦ క్రమశిక్షణగా మారి, దేవుని స్తుతి ఆయన శ్రేష్ఠమైన క్రియగా తయారవుతు౦ది.
ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ਆਪੇ ਜਿਨ੍ਹ੍ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥ ఎవరైతే మనస్సు (వెలుగు) దివ్యకాంతితో ఐక్యం అవుతారో, వారు నిత్య దేవుడు స్వయంగా గురువు యొక్క పదం మరియు అతని బోధనలు అని నమ్మకం.
ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਪਉਣੁ ਵਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਈ ॥੩॥ శ్వాసల ద్వారా ధారగా ఉన్న ఈ పాడైపోయే శరీరం గురువు ద్వారా నామం యొక్క అద్భుతమైన మకరందాన్ని అందుకుంటుంది. || 3||
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸਭ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ਸੋ ਸਚੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ దేవుడు తానే విశ్వమంతటినీ సృష్టిస్తాడు, మరియు అన్ని రకాల పనులతో అన్ని రకాల మానవులను అంటిపెట్టుకుని ఉంటాడు; ఆ నిత్య దేవుడు ప్రతిచోటా ప్రవేశిస్తున్నాడు.
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਨਾਮੇ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥੪॥੮॥ ఓ నానక్, దేవుని పేరు లేకుండా ఎవరికీ శక్తి లేదు, మరియు అతని పేరు ద్వారా మాత్రమే అతను ఒకదాన్ని మహిమతో ఆశీర్వదిస్తాడు. || 4||8||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ మలార్, మూడవ గురువు:
ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਲਦਿਆ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ ॥ అహం అనేది ఆధ్యాత్మిక మరణాన్ని తీసుకువచ్చే విషం; మానవ మనస్సు అహంలో చిక్కుకుపోతుంది మరియు భారీ మొత్తంలో పాపాలతో భారంగా ఉంటుంది.
ਗਰੁੜੁ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਹਰਿ ਮਾਰੀ ॥੧॥ ఈ విషాన్ని చంపడానికి గురువు మాట విరుగుడు; ఈ విరుగుడును తీసుకొని నామాన్ని పఠించిన దేవుడు తనలో నుండి ఈ అహం విషాన్ని తుడిచివేశాడు.|| 1||
ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥ ఓ' నా మనసా, అహంకారము మరియు లోక అనుబంధాలు తీవ్రమైన బాధలు,
ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਨ ਜਾਈ ਤਰਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੁ ਹਰਿ ਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఈ ప్రపంచ దుర్గుణాల సముద్రాన్ని దాటలేము; గురుబోధలను అనుసరించి దేవుని నామ పడవలో ప్రయాణించడం ద్వారా దానిని దాటండి. || 1|| విరామం||
ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਕਾਰੀ ॥ మాయ యొక్క మూడు ప్రేరణల (దుర్గుణం, ధర్మం మరియు శక్తి) యొక్క విస్తృతి పట్ల ప్రేమ అన్ని జీవులపై దాని ప్రభావాలను కలిగి ఉంది.
ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥੨॥ పరిశుద్ధ స౦ఘ౦లో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక స్థితి యొక్క సద్గుణ౦ సాధి౦చబడి౦ది, అప్పుడు దేవుడు తన కృపను అనుగ్రహిస్తాడు, దుర్గుణాల ప్రప౦చ సముద్ర౦లో ప్రయాణి౦చాడు.|| 2||
ਚੰਦਨ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਸਨਾ ਬਹਕਾਰਿ ॥ గంధం యొక్క తీపి వాసన అంత ఆహ్లాదకరంగా మరియు దాని సువాసన చుట్టూ వ్యాపించినట్లే,
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/