Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1207

Page 1207

ਚਿਤਵਨਿ ਚਿਤਵਉ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬੈਰਾਗੀ ਕਦਿ ਪਾਵਉ ਹਰਿ ਦਰਸਾਈ ॥ నా హృదయంలో నేను ప్రియమైన దేవుని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, నేను ప్రపంచం నుండి విడిపోయాను మరియు నేను అతనిని ఎప్పుడు ఊహిస్తాను?
ਜਤਨ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਹੀ ਧੀਰੈ ਕੋਊ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਈ ॥੧॥ నేను ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను, కానీ నా ఈ మనస్సు ఓదార్చబడదు: ఓ' సోదరా, నన్ను దేవునితో ఏకం చేయగల సాధువు ఎవరైనా ఉన్నారా? || 1||
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੁੰਨ ਸਭਿ ਹੋਮਉ ਤਿਸੁ ਅਰਪਉ ਸਭਿ ਸੁਖ ਜਾਂਈ ॥ నా ఆరాధన, తపస్సు, కఠోర శ్రమ, దాతృత్వాలు, త్యాగాలు వంటి అన్ని యోగ్యతలను నేను త్యాగం చేస్తాను మరియు ఆ సాధువుకు నా ఓదార్పు మూలాలన్నింటినీ అందిస్తాను,
ਏਕ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰਿਅ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਵੈ ਤਿਸੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਂਈ ॥੨॥ నా ప్రియదేవుని ఆశీర్వాద దర్శనమును క్షణము అనుభవి౦చుటకై నాకు సహాయము చేసినయెడల ప్రియమైన దేవుని సాధువులకు నన్ను నేను అంకితం చేసుకుంటాను. || 2||
ਕਰਉ ਨਿਹੋਰਾ ਬਹੁਤੁ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਾਈ ॥ నేను నా ప్రార్థనలన్నిటిని అర్పి౦చి ఆయనకు యాచిస్తున్నాను, రాత్రి౦పగలు ఆయనకు సేవ చేసేవాడిని.
ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਹਉ ਸਗਲ ਤਿਆਗਉ ਜੋ ਪ੍ਰਿਅ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ ॥੩॥ నా ప్రియమైన దేవుని గురించి నాకు ఏదైనా వివరించే వ్యక్తి ముందు నేను నా గర్వాన్ని మరియు అహాన్ని త్యజించగలను. || 3||
ਦੇਖਿ ਚਰਿਤ੍ਰ ਭਈ ਹਉ ਬਿਸਮਨਿ ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਈ ॥ సత్య గురువు నన్ను దేవునితో ఏకం చేసిన ఈ ఆశ్చర్యాన్ని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను.
ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੧॥੧੫॥ ఓ నానక్, దయగల దేవుణ్ణి, నా హృదయంలో ప్రేమ యొక్క ప్రతిరూపాన్ని నేను గ్రహించాను, మరియు దేవుని నుండి నేను విడిపోయిన బాధలు తీర్చబడ్డాయి. || 4|| 1|| 15||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਰੇ ਮੂੜ੍ਹ੍ਹੇ ਤੂ ਕਿਉ ਸਿਮਰਤ ਅਬ ਨਾਹੀ ॥ ఓ' మూర్ఖుడా, ఇప్పుడు (పుట్టిన తర్వాత) మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమగా ఎందుకు గుర్తుంచుకోరు?
ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਗੁਣ ਗਾਂਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ గర్భ౦లో తలక్రిందులుగా వేలాడుతూ, పరిసరాలవలే నరక౦లో తపస్సు చేస్తున్నట్లు, దేవుని స్తుతిని నిర్గ౦టిస్తూ ఉ౦టు౦ది. || 1|| విరామం||
ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਤੌ ਹੀ ਆਇਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲਭਾਹੀ ॥ ఓ మూర్ఖుడా, అసంఖ్యాక పునర్జన్మల ద్వారా సంచరించిన తరువాత మీరు ఈ అమూల్యమైన మానవ జీవితాన్ని పొందారు.
ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਛੋਡਿ ਜਉ ਨਿਕਸਿਓ ਤਉ ਲਾਗੋ ਅਨ ਠਾਂਹੀ ॥੧॥ గర్భాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత, మీరు ఈ లోక౦లోకి వచ్చినప్పుడు (దేవుణ్ణి జ్ఞాపక౦ చేసుకునే బదులు) మీరు ఇతర విషయాల్లో నిమగ్నమయ్యారు. || 1||
ਕਰਹਿ ਬੁਰਾਈ ਠਗਾਈ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਨਿਹਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ ॥ మీరు అన్ని వేళలా చెడు మరియు మోసాలను ఆచరిస్తాడు మరియు పనికిరాని పనులు చేస్తాడు,
ਕਣੁ ਨਾਹੀ ਤੁਹ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ ਧਾਇ ਧਾਇ ਦੁਖ ਪਾਂਹੀ ॥੨॥ మరియు పనికిరాని పనులలో పరిగెత్తడం ద్వారా బాధను భరించండి; మీ రాష్ట్రం, దానిలో ధాన్యాలు లేని ఆ పొట్టును కొట్టే రైతులమాదిరిగా ఉంది. || 2||
ਮਿਥਿਆ ਸੰਗਿ ਕੂੜਿ ਲਪਟਾਇਓ ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ ਕੁਸਮਾਂਹੀ ॥ మీరు పాడైపోయే భ్రాంతి కరమైన విషయాలతో చాలా అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు, మీరు తాత్కాలికమైన అందమైన రంగుతో సఫ్ ఫ్లవర్స్ చేత చిక్కుకున్నట్లు.
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਪਕਰਸਿ ਬਵਰੇ ਤਉ ਕਾਲ ਮੁਖਾ ਉਠਿ ਜਾਹੀ ॥੩॥ ఓ' మూర్ఖుడా, నీతిన్యాయాధిపతి మిమ్మల్ని పట్టుకున్నప్పుడు, అప్పుడు మీరు అవమానంతో ఇక్కడ నుండి బయలుదేరుతారు. || 3||
ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਂਹੀ ॥ దేవుడు తనతో ఐక్యమైన, అలా౦టి ము౦దుగా నిర్ణయి౦చబడిన విధి ఉన్న దేవునితో ఆ వ్యక్తి మాత్రమే ఐక్యమయ్యాడు.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ੍ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਅਲਿਪ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥੪॥੨॥੧੬॥ ఓ నానక్! ఈ మాట చెప్పుడి, వారి మనస్సులో, మాయపట్ల ప్రేమ, లోక సంపద, శక్తి నుండి వేరుపడిన వారికి నేను అంకితమై ఉన్నాను. || 4|| 2|| 16||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਕਿਉ ਜੀਵਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨੁ ਮਾਈ ॥ ఓ' మా అమ్మ, దేవుణ్ణి గుర్తు౦చకు౦డా ఆధ్యాత్మిక౦గా ఎలా సజీవ౦గా ఉ౦డవచ్చు?
ਜਾ ਕੇ ਬਿਛੁਰਤ ਹੋਤ ਮਿਰਤਕਾ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎవరి (దైవిక వెలుగు) నుండి వేరుచేయబడిన ఆ మర్త్యుడు శవంగా మారతాడు మరియు తన సొంత ఇంటిలో ఉండలేడు. || 1|| విరామం||
ਜੀਅ ਹੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੁਹਾਈ ॥ ఆత్మను, హృదయాన్ని, శ్వాసలను ఇచ్చే దేవుడు, ఎవరి సాంగత్యంలో ఈ శరీరం అందంగా కనిపిస్తుంది,
ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੰਤਹੁ ਮੋਹਿ ਅਪੁਨੀ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੧॥ ఓ సాధువులారా, నేను దేవుని స్తుతి గీతాలు పాడగలనని దయ చూపి, నన్ను ఆశీర్వదించండి. || 1||
ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਮਾਥੇ ਮੇਰੇ ਊਪਰਿ ਨੈਨਹੁ ਧੂਰਿ ਬਾਂਛਾਈ ॥ నేను సాధువుల వినయపూర్వకమైన సేవ మరియు బోధనల కోసం చాలా ఆరాటపడుతున్నాను, వారి పాదాలు నా నుదుటిపై ఉన్నట్లుగా మరియు వారి పాదాల ధూళి నా కళ్ళను తాకినట్లు నేను భావిస్తాను.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਤਾ ਕੈ ਹਉ ਜਾਈ ॥੨॥੩॥੧੭॥ ఓ నానక్! దేవుని గ్రహి౦చే కృపను బట్టి నేను ఆ సాధువులకు సమర్పి౦చబడిఉన్నాను. || 2|| 3|| 17||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਉਆ ਅਉਸਰ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ నేను సాధువుల సాంగత్యంతో ఆశీర్వదించబడినప్పుడు ఆ శుభఅవకాశం కోసం అంకితం చేయబడ్డాను,
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਪਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఇప్పుడు నేను ఎల్లప్పుడూ నా దేవుణ్ణి ఆరాధనతో మరియు అదృష్టం ద్వారా గుర్తుంచుకుంటాను, నేను దేవుణ్ణి గ్రహించాను. || 1|| విరామం||
ਭਲੋ ਕਬੀਰੁ ਦਾਸੁ ਦਾਸਨ ਕੋ ਊਤਮੁ ਸੈਨੁ ਜਨੁ ਨਾਈ ॥ దేవుని భక్తుల భక్తుడిగా మారడం ద్వారా కబీర్ కీర్తిపొందినాడు, మంగలి అయిన భక్తుడు సాయిన్ జీవితం ఉదాత్తంగా మారింది,
ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮਦੇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਬਣਿ ਆਈ ॥੧॥ భక్తుడు నామ్ దేవ్ అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక హోదాను పొంది అందరినీ సమానంగా చూశాడు, భక్తుడు రవిదాస్ దేవునిపట్ల ప్రేమను పెంచుకున్నాడు. || 1||
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧਨ ਕਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤ ਰੇਨਾਈ ॥ నా జీవితం, శరీరం, మనస్సు మరియు సంపద సాధువులకు అంకితం చేయబడ్డాయి, మరియు నా ఈ మనస్సు సాధువు యొక్క వినయపూర్వక సేవకుడిగా మిగిలిపోతుంది).
ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਭਰਮ ਸਭਿ ਨਾਸੇ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ॥੨॥੪॥੧੮॥ ఓ నానక్, సాధువుల దయవల్ల ఒకరి సందేహాలన్నీ తుడిచివేయబడతాయి మరియు విశ్వానికి యజమాని అయిన దేవుణ్ణి గ్రహిస్తుంది. || 2|| 4|| 18||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਿ ॥ సత్య గురువు స్వయంగా తన శరణాలయానికి వచ్చే వారి జీవిత లక్ష్యాలను నెరవేరుస్తాడు.
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/