Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1202

Page 1202

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ ॥ రాగ్ సారంగ్, నాలుగవ గురువు, పార్టాల్:
ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਵਿੰਦੁ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਪ੍ਰਭੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਬੋਲਿ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ' నా మనసా, సద్గుణాల కోశాధికారి మరియు మొత్తం విశ్వం యొక్క యజమాని అయిన దేవుణ్ణి ప్రేమగా గుర్తుంచుకోండి: అవును ఓ' నా మనసా, ప్రతిచోటా నివసిస్తున్న శాశ్వత దేవుని పేరును పఠించండి. || 1|| విరామం||
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਸੋ ਪੀਐ ਜਿਸੁ ਰਾਮੁ ਪਿਆਸੀ ॥ దేవుని పేరు అద్భుతమైన మకరందం, దేవుడు ప్రేరేపించే దానిలో అతను మాత్రమే పాల్గొంటాడు.
ਹਰਿ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਮੇਲੈ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਚਖਾਸੀ ॥੧॥ కనికర౦గల దేవుడు సత్య గురువుతో ఐక్య౦గా ఉ౦టున్న కనికరాన్ని అనుగ్రహి౦చడ౦, ఆ భక్తుడు దేవుని నామ౦లోని అద్భుతమైన మకరందాన్ని రుచి చూస్తాడు. || 1||
ਜੋ ਜਨ ਸੇਵਹਿ ਸਦ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰੇ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭੁ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਸੀ ॥ ఎల్లప్పుడూ ఆరాధనతో దేవుణ్ణి స్మరించుకునే వారు, వారి దుఃఖాలు, సందేహం మరియు భయం అదృశ్యమవుతాయి.
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਜਲਿ ਪੀਐ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ॥੨॥੫॥੧੨॥ వర్షం చుక్కను త్రాగినప్పుడు పాట-పక్షి కూర్చున్నట్లే, అదే విధంగా భక్తుడు నానక్ దేవుని నామాన్ని గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా పునరుజ్జీవం పొందినట్లు భావిస్తాడు. || 2|| 5|| 12||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ రాగ్ సారంగ్, నాలుగవ గురువు:
ਜਪਿ ਮਨ ਸਿਰੀ ਰਾਮੁ ॥ ਰਾਮ ਰਮਤ ਰਾਮੁ ॥ ਸਤਿ ਸਤਿ ਰਾਮੁ ॥ ఓ' నా మనసా, ప్రతిచోటా శాశ్వతంగా ఉన్న పూజ్య దేవుణ్ణి ప్రేమగా గుర్తుంచుకోండి.
ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਸਦ ਰਾਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ సహోదరుడా, ఎల్లప్పుడూ సర్వజ్ఞుడైన దేవుని నామాన్ని ప్రేమపూర్వక భక్తితో పఠించండి. || 1|| విరామం||
ਰਾਮੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪੇ ਸਭੁ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਸਭਤੁ ਜਗੇ ॥ దేవుడు తనచేతనే ఉన్నాడు, అతను స్వయంగా ప్రతిదానికి సృష్టికర్త మరియు ప్రపంచంలో ప్రతిచోటా ఉంటాడు.
ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥੧॥ నా దేవుడు కనికర౦ చూపి౦చే ఆ వ్యక్తి తన మనస్సును ఆయన నామ౦పై కేంద్రీకరిస్తాడు. || 1||
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਉਪਮਾ ਦੇਖਹੁ ਹਰਿ ਸੰਤਹੁ ਜੋ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਵਿਚਿ ਕਲਿਜੁਗ ਅਗੇ ॥ ఓ’ దేవుని పరిశుద్ధులారా, అలియుగం యొక్క దుష్టుల అగ్ని మధ్య తన భక్తుల గౌరవాన్ని కాపాడే దేవుని నామ మహిమను చూడండి.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕੀਆ ਮੇਰੈ ਰਾਮ ਰਾਇ ਦੁਸਮਨ ਦੂਖ ਗਏ ਸਭਿ ਭਗੇ ॥੨॥੬॥੧੩॥ సార్వభౌముడైన నా దేవుడు భక్తుడు నానక్ పక్షాన ఉన్నాడు మరియు అతని శత్రువులందరూ (దుర్గుణాలు) మరియు దుఃఖాలు పారిపోయారు. || 2|| 6|| 13||
ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురుల్, చౌ-పదాలు (నాలుగు చరణాలు), మొదటి లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ నేను దేవుని ప్రతిరూపమైన నా సత్య గురువుకు అంకితం చేసి ఉన్నాను.
ਅੰਤਰਿ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉ ਜਲ ਕੀ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਕਦਿ ਪਾਂਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ పాట పక్షికి వర్షపు చుక్క దాహం ఉన్నట్లే, నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను, దైవ-గురువు యొక్క ఫలవంతమైన దృష్టి నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది? || 1|| విరామం||
ਅਨਾਥਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕੁ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు అందరిలో ప్రావీణ్యులు, స్థిరులు, భక్తి ఆరాధనను ఇష్టపడేవారు మీ పేరు.
ਜਾ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੁ ਤੂ ਦੇਹਿ ਅਸਰਾਉ ॥੧॥ ఏ మానవుడైనా రక్షించలేని ఓ దేవుడా, మీరు ఆయనకు మద్దతు ఇస్తారు. || 1||
ਨਿਧਰਿਆ ਧਰ ਨਿਗਤਿਆ ਗਤਿ ਨਿਥਾਵਿਆ ਤੂ ਥਾਉ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు నిరాశ్రయులైన వారి మద్దతు, దుర్మార్గుల యొక్క సేవింగ్ గ్రేస్ మరియు ఆశ్రయం.
ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਂਉ ਤਹਾਂ ਤੂ ਸੰਗੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా, మీరు నాతో ఉన్నారు; నీ కృపవలననే నేను నీ పాటలని పాడు క్రియను చేయను. || 2||
ਏਕਸੁ ਤੇ ਲਾਖ ਲਾਖ ਤੇ ਏਕਾ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕਾਉ ॥ ఓ' దేవుడా, మీ ఏకత్వం నుండి, మీరు పదుల సంఖ్యలో అవుతారు మరియు పదుల వేల నుండి, మీరు ఒకరు అవుతారు: నేను మీ స్థితిని మరియు పరిధిని వివరించలేను.
ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਤੇਰੀ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਖੇਲੁ ਦਿਖਾਉ ॥੩॥ ఓ' దేవుడా! మీరు అనంతులు, మీ విలువను అంచనా వేయలేము, నేను చూసేది మీరు సృష్టించిన నాటకం మాత్రమే. || 3||
ਸਾਧਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਸਾਧ ਸਿਉ ਗੋਸਟਿ ਹਰਿ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਉ ॥ ఓ దేవుడా, నేను మీ సాధువుల సాంగత్యంలో చేరతాను, నేను మీ సద్గుణాల గురించి సాధువులతో సంభాషిస్తాను మరియు మీ సాధువుల సాంగత్యంలో మీపై దృష్టి సారిస్తాను.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥੪॥੧॥ ఓ నానక్! ఓ దేవుడా! గురుబోధలను అనుసరించి భక్తులు మిమ్మల్ని గ్రహించారు; నా మనస్సులో ఒక కోరిక ఉంది, మీ దివ్య దృష్టితో నన్ను ఆశీర్వదించండి. || 4|| 1||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਹਰਿ ਜੀਉ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ ॥ దేవుడు సర్వజ్ఞుడు మరియు జ్ఞాని.
ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਛਪਾਈ ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਪਵਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎవరూ చూడటం లేదని భావించి ఒకరు చెడు చేస్తారు, కానీ గతంలో ఒకరు ఏమి చేశారో మరియు భవిష్యత్తులో ఏమి చేయబోతున్నారో కూడా దేవునికి తెలుసు అని అతనికి అర్థం కాదు.|| 1|| విరామం||
ਬੈਸਨੌ ਨਾਮੁ ਕਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭ ਜੂਠਾਨ ॥ తమను తాము విష్ణువు భక్తులుగా పిలుచుకునే వారు మరియు వారి విశ్వాసం యొక్క ఆరు నిర్దేశిత ఆచారాలను చేస్తారు, కాని వారిలో దురాశ కాలుష్యం ఉంది;
ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਡੂਬੇ ਸਭ ਅਗਿਆਨ ॥੧॥ వీరు సాధువుల సహవాసాన్ని అపనిందలో ముంచెత్తి ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞానం వల్ల, వారందరూ ప్రపంచ దుర్సముద్రంలో మునిగిపోతారు. || 1||
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/