Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1191

Page 1191

ਲਬੁ ਅਧੇਰਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ ਅਉਗਣ ਪੈਰਿ ਲੁਹਾਰੀ ॥੩॥ అతని దురాశ చీకటి జైలు లాంటిది, మరియు దుర్గుణాలు అతని పాదాలకు సంకెళ్ల వంటివి. || 3||
ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੈ ਨਿਤ ਮੁਦਗਰ ਪਾਪੁ ਕਰੇ ਕੋੁਟਵਾਰੀ ॥ అటువంటి దురాశగల వ్యక్తి యొక్క ప్రపంచ సంపద యొక్క ప్రేమ అతని మనస్సు యొక్క రోజువారీ హింస వంటిది, మరియు అతని స్వంత పాపభరితమైన జీవితం అతని స్వంత జైలు వంటిది.
ਭਾਵੈ ਚੰਗਾ ਭਾਵੈ ਮੰਦਾ ਜੈਸੀ ਨਦਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੪॥ ఓ' దేవుడా, ఒక వ్యక్తి మంచిగా ఉన్నా లేదా చెడ్డదైనా, అందరూ మీ దయ లేదా అది లేకపోవడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. || 4||
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਉ ਅਲਹੁ ਕਹੀਐ ਸੇਖਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ॥ ఇప్పుడు షేక్ లు (ముస్లింలు) అధికారంలో ఉన్నారు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రాథమిక దేవుణ్ణి అల్లాహ్ అని సంబోధిస్తున్నారు.
ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆ ਕਰੁ ਲਾਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤਿ ਚਾਲੀ ॥੫॥ హిందూ దేవతలను ఆరాధించే దేవాలయాలపై కూడా పన్ను విధించే విధానం ఇప్పుడు మారింది. || 5||
ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਮੁਸਲਾ ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ ॥ కుండలు, ప్రార్థనకు పిలుపులు, ప్రార్థనలు మరియు ప్రార్థన చాపలు ప్రతిచోటా కనిపిస్తాయి; విశ్వపు దేవుడు కూడా నీలి రూపంలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ॥੬॥ మీ (ప్రజల) భాష కూడా భిన్నంగా మారింది, ఇప్పుడు మియాన్ అనే పదాన్ని ప్రతి ఇంటిలో ఉపయోగిస్తున్నారు. || 6||
ਜੇ ਤੂ ਮੀਰ ਮਹੀਪਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਕੁਦਰਤਿ ਕਉਣ ਹਮਾਰੀ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు సార్వభౌమరాజు మరియు భూమి యొక్క గురువు మరియు మీరు వ్యవస్థ ఈ విధంగా ఉండాలని ఇష్టపడితే, అప్పుడు మేము దానిని సవాలు చేయడానికి ఏ శక్తి ఉంది?
ਚਾਰੇ ਕੁੰਟ ਸਲਾਮੁ ਕਰਹਿਗੇ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸਿਫਤਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੭॥ నాలుగు మూలల్లో (ప్రపంచంలోని) నివసిస్తున్న ప్రజలు మీకు నమస్కరించడం కొనసాగిస్తారు, మరియు ప్రతి ఇంటిలో మీ ప్రశంసలను పాడుతూనే ఉంటారు. || 7||
ਤੀਰਥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਛੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਦਿਹਾੜੀ ॥ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలకు తీర్థయాత్రలు చేయడం, స్మృతులను చదవడం మరియు దాతృత్వంలో విరాళాలు ఇవ్వడం, రోజువారీ (దైవిక) లాభాన్ని మాత్రమే తెస్తుంది.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਮੇਕਾ ਘੜੀ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੀ ॥੮॥੧॥੮॥ ఓ నానక్, ఒక క్షణం కూడా దేవుని నామాన్ని ధ్యానిస్తే, ఒకరు మహిమను పొందుతారు (ఈ మరియు తదుపరి ప్రపంచంలో). ||8|| 1||8||
ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ రాగ్ బసంత్ హిండోల్, రెండవ లయ, నాలుగవ గురువు:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਕਾਂਇਆ ਨਗਰਿ ਇਕੁ ਬਾਲਕੁ ਵਸਿਆ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ శరీరం లాంటి గ్రామంలో పిల్లల లాంటి మనస్సు ఉంటుంది, అతను ఒక్క క్షణం కూడా నిశ్చలంగా ఉండడు.
ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਜਤਨ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਭਰਮਾਈ ॥੧॥ (ప్రజలు) అసంఖ్యాక మార్గాలను (దానిని నియంత్రించడానికి) ప్రయత్నిస్తూ అలసిపోతారు, కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. || 1||
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਾਲਕੁ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੁ ॥ ఓ' నా గురు-దేవుడా, ఈ పిల్లల లాంటి మనస్సును దాని ఇంటికి తిరిగి తీసుకురండి (నా నియంత్రణలో).
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ సత్య గురువును కలిసినప్పుడు (ఆయన బోధలను అనుసరించి) అప్పుడు పరిపూర్ణుడైన దేవుణ్ణి గ్రహిస్తాం; ఓ సహోదరుడా, దేవుని స౦క్షాన్ని చేరుకోవడానికి సూచనగా ఉన్న దేవుని నామాన్ని ధ్యాని౦చ౦డి. || 1|| విరామం||
ਇਹੁ ਮਿਰਤਕੁ ਮੜਾ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਵਸਿਆ ॥ దేవుని నామము వ్యక్తము కాని మానవ శరీరము శవము వలెనో, మురికి దిబ్బలానో ఉంటుంది; నామం లేని ప్రపంచం మొత్తం ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయింది.
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰਿ ਉਦਕੁ ਚੁਆਇਆ ਫਿਰਿ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਿਆ ॥੨॥ గురువు దేవుని నామపు అద్భుతమైన మకరందాన్ని నింపిన శరీరం, అది ఆధ్యాత్మికంగా పునరుజ్జీవం పొందింది మరియు ఆనందంతో వికసించింది (ఆనందదాయకంగా మారింది). || 2||
ਮੈ ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਖੋਜਿਆ ਇਕੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਲਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ నేను నా శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా శోధించాను (మరియు ఏమీ కనుగొనలేదు), అప్పుడు గురువు నాకు ఆశ్చర్యకరమైన ఆశ్చర్యాన్ని చూపించాడు,
ਬਾਹਰੁ ਖੋਜਿ ਮੁਏ ਸਭਿ ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤੀ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥੩॥ విశ్వాసరహిత మూర్ఖులందరూ ఆధ్యాత్మికంగా క్షీణించి బయట దేవుణ్ణి వెతకడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, కానీ గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా, నేను నా హృదయంలో ఆయనను గ్రహించాను. || 3||
ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਜਿਉ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਬਿਦਰ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ దేవుడు, దయామయుడైన సాత్వికుల గురువు, కృష్ణుడు పేద బీదర్ ఇంటికి వచ్చినట్లు నాపై చాలా దయ చూపాడు.
ਮਿਲਿਓ ਸੁਦਾਮਾ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਗੈ ਦਾਲਦੁ ਭੰਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ పేద సుదామా కృష్ణుడిని కలవడానికి అంకితభావంతో వెళ్ళినప్పుడు; అతను తన ఇంటికి తిరిగి రాకముందే తన పేదరికాన్ని తొలగించుకున్నాడు. || 4||
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਵਡੇਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰਿ ਆਪਿ ਰਖਾਈ ॥ నా గురువు స్వయంగా స్థాపించిన దేవుని నామాన్ని ధ్యానించిన వారి మహిమ గొప్పది.
ਜੇ ਸਭਿ ਸਾਕਤ ਕਰਹਿ ਬਖੀਲੀ ਇਕ ਰਤੀ ਤਿਲੁ ਨ ਘਟਾਈ ॥੫॥ విశ్వాసరహిత మూర్ఖులందరూ భక్తులను దూషించడానికి ప్రయత్నించినా, దేవుడు తన భక్తుల గౌరవాన్ని కొంచెం కూడా తగ్గించనివ్వడు. || 5||
ਜਨ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਦਹ ਦਿਸਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ ఒక భక్తుని మహిమ దేవుని నామాన్ని ధ్యానించడంలో ఉంది, ఎందుకంటే దాని వల్ల అతను ప్రతిచోటా గౌరవాన్ని పొందుతాడు.
ਨਿੰਦਕੁ ਸਾਕਤੁ ਖਵਿ ਨ ਸਕੈ ਤਿਲੁ ਅਪਣੈ ਘਰਿ ਲੂਕੀ ਲਾਈ ॥੬॥ విశ్వాసరహితుడైన విరక్తితో దూషకుడు భక్తుడి ఈ గౌరవాన్ని సహించలేడు మరియు తన సొంత ఇంటికి నిప్పు పెట్టినట్లు బాధిస్తూనే ఉంటాడు. || 6||
ਜਨ ਕਉ ਜਨੁ ਮਿਲਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਾ ॥ మరొక భక్తుడిని కలవడం ద్వారా దేవుని భక్తుడు కీర్తిని పొందుతాడు, ఎందుకంటే అతని సద్గుణాలు మరొక పుణ్యాత్ముడిని కలవడం ద్వారా రెట్టింపు అవుతాయి.
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹੋਵਹਿ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥੭॥ ఆయన సేవకులు వినయ౦గా ఉ౦డగల ఆ భక్తులు నా యజమానికి ప్రియమైనవారు. || 7||
ਆਪੇ ਜਲੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥ అనంత సృష్టికర్త తానే పునరుజ్జీవం కలిగించే మకరందం; మొదట గురువు గారి సాంగత్యంతో కలిసి తనలో తాను మానవులను ఏకం చేస్తాడు.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਜਲੁ ਜਲਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥੮॥੧॥੯॥ ఓ నానక్, నీటిలో నీరు కలిసినట్లే, అదే విధంగా దేవుడు సహజంగానే గురువు యొక్క అనుచరుణ్ణి తనతో ఏకం చేస్తాడు. ||8|| 1|| 9||
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/