Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1188

Page 1188

ਮਨੁ ਭੂਲਉ ਭਰਮਸਿ ਭਵਰ ਤਾਰ ॥ మాయమీద ప్రేమతో తప్పుదారి పట్టినప్పుడు మానవ మనస్సు నల్లని తేనెటీగలా తిరుగుతుంది,
ਬਿਲ ਬਿਰਥੇ ਚਾਹੈ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ ॥ ఎందుకంటే అది తన ఇంద్రియ అవయవాల చెడు కోరికలను తీర్చడానికి ఆరాటపడుతుంది.
ਮੈਗਲ ਜਿਉ ਫਾਸਸਿ ਕਾਮਹਾਰ ॥ అది కామంతో నిమగ్నమైన ఏనుగులా చిక్కుకుంటుంది,
ਕੜਿ ਬੰਧਨਿ ਬਾਧਿਓ ਸੀਸ ਮਾਰ ॥੨॥ ఎవరు పట్టుబడి, గొలుసులతో బంధించబడి, దాని తలపై గోదుపు దెబ్బలను భరిస్తారు. || 2||
ਮਨੁ ਮੁਗਧੌ ਦਾਦਰੁ ਭਗਤਿਹੀਨੁ ॥ మూర్ఖమైన మనస్సు కప్పవలె భక్తి ఆరాధన లేకుండా ఉంటుంది (తామర పువ్వులకు బదులుగా శైవలాలతో బిజీగా ఉంటాడు).
ਦਰਿ ਭ੍ਰਸਟ ਸਰਾਪੀ ਨਾਮ ਬੀਨੁ ॥ నామము లేనివాడు, దేవుని సన్నిధిని ఖండించబడి శపించబడును,
ਤਾ ਕੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਲੀਨ ॥ అతనికి సామాజిక వర్గం లేదా గౌరవం లేదు, మరియు అతని గురించి మాట్లాడటానికి ఎవరూ ఇష్టపడరు.
ਸਭਿ ਦੂਖ ਸਖਾਈ ਗੁਣਹ ਬੀਨ ॥੩॥ అతను సద్గుణాలు లేకుండా ఉన్నాడు, అన్ని బాధలు అతని ఏకైక సహచరులు. || 3||
ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਜਾਈ ਠਾਕਿ ਰਾਖੁ ॥ ఓ సహోదరా, ఈ మనస్సును అదుపులో ఉ౦చుకో౦డి, అది దుర్గుణాల తర్వాత తిరుగుతు౦డకు౦డా ఉ౦డ౦డి.
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰਸ ਰਾਤੇ ਪਤਿ ਨ ਸਾਖੁ ॥ దేవుని నామ౦లోని అమృత౦తో ని౦డిపోకు౦డా, ఎక్కడా గౌరవ౦ గానీ ఘనతగానీ పొ౦దరు.
ਤੂ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪਿ ਰਾਖੁ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు మా ప్రార్థనలను వినేవారు, మరియు మీరే మా రక్షకుడు,
ਧਰਿ ਧਾਰਣ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ॥੪॥ విశ్వాన్ని సృష్టించిన తరువాత, మీరు దానిని అర్థం చేసుకుంటారు మరియు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. || 4||
ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸੁ ਕਹਉ ਜਾਇ ॥ (వారి క్రియల ఆధారంగా), దేవుడు స్వయంగా ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించినప్పుడు, అప్పుడు నేను ఎవరికి వెళ్లి ఏదైనా చెప్పగలను?
ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹਉ ਮਾਇ ॥ ఓ' మా అమ్మ, దేవుడు స్వయంగా గురువుతో నన్ను ఏకం చేస్తే, అప్పుడు నేను నా మనస్సు యొక్క స్థితిని అతనికి చెప్పగలను.
ਅਵਗਣ ਛੋਡਉ ਗੁਣ ਕਮਾਇ ॥ అప్పుడు నేను నా దోషాలను త్యజించి, సద్గుణాలను పొందగలను.
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੫॥ గురువు మాటతో నిండిన వాడు నిత్య దేవునిలో కలిసిపోతాడు.|| 5||
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ గురువుగారి బోధనను కలవడం ద్వారా, అనుసరించడం ద్వారా, ఒకరి తెలివితేటలు ఉన్నతమైనవి,
ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥ అతని మనస్సు నిష్కల్మషంగా మారుతుంది మరియు అతను అహం యొక్క మురికిని కడిపిస్తాడు.
ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ ఆయన నిత్యము దుర్గుణాల నుండి విముక్తి పొందెను, మరియు అతనిని లోకబంధాలలో ఎవరూ బంధించలేరు.
ਸਦਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੬॥ ఆయన ఎల్లప్పుడూ దేవుని నామాన్ని ప్రేమపూర్వక౦గా గుర్తు౦చుకు౦టాడు, మరేదీ ఆయనకు ఆసక్తి కలిగి౦చదు. || 6||
ਮਨੁ ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ మనస్సు దేవుని చిత్తము ప్రకారము (అతని పూర్వ క్రియ ఆధారంగా) భౌతికవాదం పట్ల ప్రేమతో తిరుగుతూ ఉంటుంది.
ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ఎందుకంటే దేవుడు అన్ని విధాలుగా వక్రంగా ఉంటాడు మరియు దాని గురించి మరేదీ చెప్పలేడు.
ਸਭੁ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ॥ ప్రతిచోటా దేవుని చిత్తము ప్రబలును, విశ్వమంతయు ఆయన చిత్తముచేతనే పనిచేయును.
ਦੂਖ ਸੂਖ ਸਭ ਤਿਸੁ ਰਜਾਇ ॥੭॥ అన్ని బాధలు మరియు ఆనందాలు అతని సంకల్పం ప్రకారం జరుగుతాయి.|| 7||
ਤੂ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੂਲੌ ਕਦੇ ਨਾਹਿ ॥ ఓ' దేవుడా, మీరు తప్పు చేయలేరు, మీరు ఎన్నడూ తప్పు చేయరు.
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ਮਤਿ ਅਗਾਹਿ ॥ మీరు గురువు యొక్క దివ్యవాక్యాన్ని పఠించే వ్యక్తి, అతని తెలివితేటలు లోతుగా మారతాయి.
ਤੂ ਮੋਟਉ ਠਾਕੁਰੁ ਸਬਦ ਮਾਹਿ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు గొప్ప గురువు, మరియు దైవిక పదంలో నివసిస్తున్నారు.
ਮਨੁ ਨਾਨਕ ਮਾਨਿਆ ਸਚੁ ਸਲਾਹਿ ॥੮॥੨॥ నిత్య దేవుని స్తుతిని గానము చేసి నానక్ మనస్సును ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. ||8|| 2||
ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ రాబ్ బసంత్, మొదటి గురువు:
ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸੁ ਨਰ ਹੋਇ ॥ దేవుని ఆశీర్వాద దర్శన౦ కోస౦ ఆరాటపడుతున్న ఆ వ్యక్తి,
ਏਕਤੁ ਰਾਚੈ ਪਰਹਰਿ ਦੋਇ ॥ ద్వంద్వత్వాన్ని విడిచిపెట్టి, ఆయన దేవుని నామములో లీనమైపోతాడు.
ਦੂਰਿ ਦਰਦੁ ਮਥਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖਾਇ ॥ పాలు మథనం చేసినట్లుగా, అతను పదే పదే దైవిక ప్రపంచాన్ని ప్రతిబింబిస్తాడు, నామం యొక్క అద్భుతమైన మకరందాన్ని రుచి చూస్తాడు మరియు అతని దుఃఖం అంతా అదృశ్యమవుతుంది.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਏਕ ਸਮਾਇ ॥੧॥ గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా, అతను దేవుణ్ణి గ్రహించి, ఆయనలో విలీనం అవుతాడు. || 1||
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੇਤੀ ਬਿਲਲਾਇ ॥ ఓ దేవుడా, అసంఖ్యాక మానవులు మీ ఆశీర్వాద దర్శనము కొరకు విలపిస్తున్నారు,
ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਸਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కానీ, గురువు గారి మాట ద్వారా అరుదైనది మాత్రమే మిమ్మల్ని గుర్తించి మీతో ఐక్యం చేస్తుంది. || 1|| పాజ్||
ਬੇਦ ਵਖਾਣਿ ਕਹਹਿ ਇਕੁ ਕਹੀਐ ॥ వేదావగాలను గురించి ప్రతిబింబించేవారు కూడా మనం భగవంతుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించుకోవాలని చెబుతారు.
ਓਹੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅੰਤੁ ਕਿਨਿ ਲਹੀਐ ॥ ఆయన అనంతుడు; తన పరిమితులను ఎవరు కనుగొన్నారు?
ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਕੀਆ ॥ దేవుడు మాత్రమే సృష్టికర్త, ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు.
ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਧਰਿ ਗਗਨੁ ਧਰੀਆ ॥੨॥ మరియు ఎటువంటి స్పష్టమైన మద్దతు లేకుండా భూమి మరియు ఆకాశాన్ని ఉంచింది. || 2||
ਏਕੋ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ దేవుని స్తుతి యొక్క దైవిక పదాలను పాడటం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మరియు ధ్యానం.
ਏਕੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ ఏ మద్దతు అవసరం లేనివాడు దేవుడు మాత్రమే; అనిర్వచనీయమైన దేవుని స్తుతిని మనం పాడాలి.
ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో దేవుని స్తుతి యొక్క దివ్య పదం మాత్రమే నిజమైన చిహ్నం,
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ॥੩॥ జ్ఞాని పరిపూర్ణ గురువు నుండి ఈ అవగాహనను పొందుతాడు. || 3||
ਏਕੋ ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਚੁ ਕੋਈ ॥ భగవంతుణ్ణి స్మరించడం ఒక్కటే నీతిమంతమైన పని అని గట్టిగా నమ్మేవాడు,
ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸੋਈ ॥ గురువు బోధనల ద్వారా, అతను ఆధ్యాత్మికంగా దుర్గుణాలకు వ్యతిరేకంగా శాశ్వతంగా స్థిరంగా ఉంటాడు.
ਅਨਹਦਿ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ ఆ వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ ప్రేమతో నిత్య దేవునిలో లీనమై ఉంటాడు.
ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥ గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా, అర్థం కాని మరియు అపరిమితమైన దేవుని యొక్క ఆశీర్వదించబడిన దృష్టిని అతను అనుభవిస్తాడు.|| 4||
ਏਕੋ ਤਖਤੁ ਏਕੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ ఒక శాశ్వత సింహాసనం ఉంది మరియు మొత్తం విశ్వంలో సార్వభౌమ రాజు అయిన ఒకే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు.
ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ ఆ నిర్లక్ష్య దేవుడు, సార్వభౌమరాజు, ప్రతిచోటా ప్రవర్తిస్తాడు.
ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥ మొత్తం విశ్వం అతని సృష్టి; అతను మూడు ప్రపంచాలకు మూలం.
ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੫॥ అతను అందుబాటులో లేడు, అర్థం చేసుకోలేడు మరియు ప్రతిచోటా స్వయంగా ఉంటాడు. || 5||
ਏਕਾ ਮੂਰਤਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ఈ మొత్తం సృష్టి ఆయన రూపం మరియు సంపూర్ణ సత్యం అతని పేరు.
ਤਿਥੈ ਨਿਬੜੈ ਸਾਚੁ ਨਿਆਉ ॥ నిజమైన న్యాయం అతని సమక్షంలో నిర్వహించబడుతుంది.
ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ నీతిమంతుడైన జీవనాన్ని ఆచరించే వాడు గౌరవించబడాలి మరియు అంగీకరించబడాలి,
ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੬॥ దేవుని సన్నిధిని ఆయన గౌరవాన్ని పొందుతాడు. || 6||
ਏਕਾ ਭਗਤਿ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਉ ॥ దేవుని భక్తి ఆరాధనకు ఏకైక మార్గం అతన్ని ప్రేమించడం.
ਬਿਨੁ ਭੈ ਭਗਤੀ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥ దేవుని పట్ల, ఆయన భక్తి ఆరాధనపట్ల గౌరవప్రదమైన భయ౦ లేకు౦డా ఉ౦డే వాడు జనన మరణాల చక్ర౦లో నడుస్తూనే ఉ౦టాడు.
ਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝਿ ਰਹੈ ਮਿਹਮਾਣੁ ॥ గురువు బోధనలను అనుసరించి, ఈ ప్రపంచంలో అతిధివలె కొద్ది కాలం జీవించేవాడు,
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/